Engelen van de DierenriemHuis van de 72 Engelen

De engelen Tronen en de werking van de Heilige Geest

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Tsaphkiel en het engelenkoor der Tronen regeren de periode van 11 juni tot en met 22 juli alsook elke Zaterdag. Tsaphkiel, is de heerser van de krachten van de planeet Saturnus. Hij brengt ons de goddelijke intelligentie die ons toestaat om vorm te geven aan onze meest verheven idealen. Van hem kunnen wij leren om ons leven goed te organiseren. De engelen Tronen sporen ons aan om oprecht te zijn en op te staan voor onze normen en waarden. Zij brengen ons de moraal die ons toestaat juist te handelen. Samen met de tronen kunnen wij de nodige kennis vergaren waarna wij met de Heerschappijen (het volgende engelenkoor) aan het werk kunnen gaan. De Serafijnen brengen ons wilskracht, de Cherubijnen Liefde en de Tronen kennis. Door deze krachten toe te passen in ons dagelijks bestaan ontwikkelen wij ons mee-ster-schap en wordt het ons toegestaan om mee te werken met God en zijn engelenkrachten.

 

Genie 17 engel Lauviah regeert de periode van 11 tot en met 15 juni. Zij brengt ons inspiraties door ons bewust te maken van ons verleden en al het gene wat wij reeds geleerd hebben. Ook helpt zij ons bij het ontwikkelen van een aangename toekomstvisie en schenkt ons zodoende mooie dromen. Zij is als een ster die ons weer hoop schenkt en ons bewust maakt van het licht in onszelf (de liefde voor het leven en al het moois dat het heeft te geven). Zij brengt ons openbaringen door middel van eureka momenten.

 

Genie 18 engel Caliel regeert de periode van 16 tot en met 21 juni. Caliel leert ons om in onze waarheid te staan en op te komen voor onze idealen zonder hierdoor anderen schade te berokkenen. Hij leert ons om op positieve wijze te rebelleren door ons alternatieve levenswijzen te schenken die ons toestaan onze zin te doen. Dit uitvoeren van onze zinnen geschied niet op egoïstische wijze maar met heel veel vriendelijkheid en altruïsme. Dankzij de liefdevolle strengheid die Caliel ons schenkt kunnen wij worden als een rots in de branding en zodoende steun verlenen aan hen die het moeilijk hebben. Caliel schenkt ons de kennis die voortkomt uit ervaringswijsheid en de liefde die ons toestaat om steeds begripvol en vergevingsgezind te zijn.

 

Genie 19 engel Leuviah regeert de periode van 22 tot en met 26 juni. Leuviah maakt ons verleden duidelijk en motiverend ons om stappen te zetten. Zij brengt ons een goed geheugen en schenkt ons de goddelijke gratie. Samen met haar kunnen wij leren om steeds goed gezind te zijn en met humor te handelen. Leuviah schenk ons de kennis vanuit ons verleden zodat wij op doordachte wijze kunnen handelen in het heden.

 

Genie 20 Engel Pahaliah regeert de periode van 27 juni tot en met 1 juli. Pahaliah kan ons redden wanneer wij leren luisteren naar onszelf en wij gehoorzaam zijn aan de goddelijke vonk in ons. Pahaliah staat ons toe om gericht te handelen en korte maar duidelijke boodschappen te brengen. Zij brengt ons de daadkracht die ons toestaat om een degelijk werk te verrichtten. Zodoende kunnen wij onze kennis toepassen in het hier en nu en op actieve wijze aan het werk gaan met de engelen Tronen.

 

Genie 21 engel Nelchael regeert de periode van 2 tot en met 6 juli. Nechael is de engel van de regenboog die ons bewust kan maken van alle goede eigenschappen die in ons huizen. Hij brengt ons de deugdenleer en staat ons toe om ons te verheffen. Samen met hem kunnen wij de jakobsladder vinden. Hij helpt ons om de noodzakelijke stappen te zetten op deze sociale en maatschappelijke ladder naar succes (dankzij al de kennis die wij reeds vergaart hebben en de wijsheid waarover wij beschikken). Samen met Nelchael kunnen wij de hemelse wetenschap ontvangen en onderwijzen door middel van kabbalah, numerologie, heilige geometrie, astronomie en astrologie. Alsook door het vertellen van allegorische verhalen. Hij schenkt ons  de wijsheid van een vader en het interesse van een kind en maakt ons leven zodoende heel boeiend.

 

Genie 22 engel Yeyayel regeert de periode van 7 tot en met 11 juli. Hij leert ons om met liefde naar onszelf en de wereld te kijken. Hij spoort ons aan om alles aangenaam te maken en ons kunstzinnig bezig te houden. Yeyayel maakt de artiest in ons wakker en leert ons de levenskunst door ons bewust te maken van onszelf en datgene wat wij veroorzaken in ons leven. Hij neemt ons mee op een diepe reis naar binnen en brengt ons zodoende de nodige zelfkennis waarna wij naar buiten kunnen komen en genieten van het leven in de wereld van onze dromen. Samen met engel Yeyayel kunnen wij onze verlangens vorm geven en de gewenste levensomstandigheden scheppen. Engel Yeyayel kan ons ook op reis sturen en ons zodoende naar de omgeving van onze dromen brengen. Yeyayel toont ons al het mooie wat zich in ons zelf en om ons heen bevind en maakt ons zodoende aandachtig voor al het goede wat de wereld ons te bieden heeft. Beschermegel Yeyayel leert ons om te houden van God de vader, Moeder natuur en het Sterrenkind wat in ons allen huist. Engel Yeyael brengt ons naar de Ster die in ons en leert ons om deze naar buiten te brengen. Zodoende ontwikkelen wij onze sterrenkracht en kunnen wij beroemd worden (indien wij dit wensen). Hij brengt ons succes en zelfzekerheid en staat ons toe om een hemels model te worden.

 

Genie 23 engel Melahel regeert de periode van 12 tot en met 16 juli. Beschermengel Melahel leert ons om ons lichaam en onze omgeving als een tempel te zien. Hij onthuld ons de mysteriën van de natuur en wijd ons in in haar geheimen. Samen met Melahel word het ons toegestaan om met Moeder natuur in contact te treden en het sanctuarium in ons zelf tot een huis voor God te maken. Een heiligdom vanwaaruit hij kan opereren en zijn boodschap aan de wereld brengen. Melahel bevordert ons communicatie vermogen en staat ons zodoende toe om de hemelse boodschappen die wij ontvangen door te geven aan onze medemens. Zodoende kunnen wij goede boodschappers worden en het heiligdom der natuur eren door haar onze mooiste woorden te schenken en haar te verfraaien met liefdevolle en rechtschapen daden. Melahel leert ons de kunst van het hemelse tuinieren en doet zodoende alles wat goed is groeien. Wanneer wij met hem aan het werk gaan zal hij ons de weg wijzen naar de grote kosmische moeder. Op deze wijze brengt hij ons in contact met onze oorsprong en draagt hij bij aan onze heling. Melahel brengt ook onze schaduwkanten aan het licht en staat ons toe om deze te aanschouwen met mededogen. Hij leert ons om de dualiteit te accepteren en spoort ons aan om een éénheid te creëren waarin donker en licht zich te samen in harmonie en vrede kunnen uiten (dankzij een regenboog aan mogelijkheden). Samen met Beschermengel Melahel kunnen wij kleur geven aan ons bestaan door vrolijk te zijn. Hij brengt ons de vreugdevolheid die ons toestaat met dankbaarheid en toewijding door het leven te gaan en zodoende steeds in contact te zijn met de goddelijke Moeder die al haar kinderen een gelukkig leven wenst.

 

Genie 24 engel Haheuiah regeert de periode van 17 tot en met 22 juli. Haheuiah zet het werk van engel Melahel verder door ons binnen te leiden in het heiligdom van de moeder en ons aan te sporen om een familie te stichten. Haheuiah brengt ons de moederlijke geest die ons toestaat goed voor onszelf en onze familie te zorgen. Dit zorg dragen voor ons onze medemens en ons eigen is de voornaamste taak die Haheuiah ons schenkt. Wij kunnen deze taak uitbreiden door bij te dragen aan een gezonde leefomgeving en het milieu waarin wij verkeren steeds met respect te behandelen. Melahel opent de deur van het heiligdom der natuur voor ons en Haheuiah leid ons er in binnen. Samen met engel Haheuiah kunnen wij dus een hele intieme relatie met moeder natuur ontwikkelen en dankzij haar krachten zorgen voor de nodige elementen in ons leven zodat iedereen die er deel van uit maakt zich op de juiste wijze kan vormen. Deze vorming zal zorgen voor de groei van al het goede en wanneer wij dit goed steeds de nodige aandacht schenken en wij het met liefde tot wasdom brengen zullen wij hiervan de vruchten dragen. Zodoende brengt beschermengel Haheuiah ons overvloed en schenkt zij ons de mogelijkheid om een veilige thuishaven te creëren en een liefdevolle familie te stichten. Ook schenk zij ons het nodige verantwoordelijkheid gevoel en de kracht om zelfvoorzienend te zijn. Zij schenkt ons hoop en de goede moed die ons toestaat om te werken (wanneer dit nodig is). Dankzij haar opvoedende krachten kunnen wij zowel de vader als de moeder in onszelf ontwikkelen en zullen wij het kind in ons steeds kunnen voorzien van de nodige voeding zodat het kan groeien en bloeien en zich ontwikkelen tot het schitterende sterrenkind dat het bedoeld is te zijn. Haheuiah leert ons om onze dromen vorm te geven door te zorgen voor de nodige vorming waarna het mogelijk wordt om onze levenswijsheid toe te passen in ons dagelijks bestaan.

 

 

 

 

 

 

 

De engelen Cherubijnen en de geboorte van de Messias in ons hart

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Raziel en het engelenkoor de Cherubijnen regeren de periode van 1 mei tot en met 10 juni. Raziel heerst over de zeven dagen van de week en wij kunnen hem het best aanspreken aan het einde van het wekend of op een maandag ochtend. Raziel werkt voornamelijk met de krachten van de planeet Uranus. Hij brengt ons geluk en liefde en schenkt ons de wijsheid die ons toestaat om een vreugdevol bestaan te leiden en ons leven in te kleuren naar wens.

 

 

Genie 9 engel Haziel regeert de periode van 1 tot en met 5 mei. Hij schenkt ons begrip voor hen die het moeilijk hebben en zorgt zodoende voor barmhartigheid, altruïsme en filantropie. Haziel is de engel der hemelse liefde die ons toestaat van alles en iedereen te houden. Samen met hem kunnen wij deze liefde planten in de harten van de mensen (zodat zij net als ons kunnen houden van en zichzelf ontwikkelen in het licht van de zon). Dankzij deze liefde kunnen wij vele mooie vruchten voort brengen en deze delen met onze medemens.

 

Genie 10 engel Aladiah regeert de periode van 6 tot en met 10 mei. Aladiah wekt het empathisch vermogen in onszelf en brengt ons het besef dat iedereen recht heeft op een gelukkig leven. Dit zorgt ervoor dat wij onszelf en de mensen om ons heen steeds weer een nieuwe kansen geven. Aladiah maakt ons liefdevol en vergevingsgezind. Dankzij Aladiah kunnen wij gratie schenken en zodoende het goede in onszelf ontwikkelen. De voornaamste deugd die engel Aladiah ons schenkt is edelmoedigheid.

 

Genie 11 engel Lauvuel regeert de periode van 11 tot en met 15 mei. Hij brengt ons succes en spoort ons aan om ons sportief te gedragen. Samen met engel Lauvuel kunnen wij van het leven een spel maken en al onze activiteiten als een hobby laten zijn. Hij leert ons om te genieten van het gene wat wij doen en spoort ons aan om elke dag net iets meer te doen. Ook geeft hij ons de goede raad om regelmatig nieuwe dingen te proberen.

 

Genie 12 engel Hahaiah regeert de periode van 16 tot en met 20 mei. Zij brengt het beste in ons naar boven en geeft ons iets om in te geloven, iets om aan vast te houden en trouw aan te blijven (zodat wij steeds in het goddelijke licht kunnen verblijven). Zij ankert het vertrouwen in God en de engelen in onszelf en schenk ons zodoende de krachten die ons toestaan steeds met zelfzekerheid door het leven te gaan. Hahaiah brengt ons standvastigheid en zorgt ervoor dat de goede werkkracht in onszelf de mogelijkheid heeft om zichzelf te uiten (haar taak uit te voeren).

 

Genie 13 engel Iezalel regeert de periode van 21 tot en met 25 mei. Engel Yezalel maakt de nobele inborst in ons wakker en staat ons toe om steeds trouw te blijven aan de onvoorwaardelijke liefde die wij in ons hart dragen.

 

Genie 14 engel Mebahel regeert de periode van 26 tot en met 31 mei. Hij staat ons toe om steeds ons zelf te zijn. Met hem ontdekken wij de waarheid omtrent onszelf en komen wij tot het besef dat enkel het uiten van deze waarheid ons vrij kan maken en dat vrij zijn dus inhoud dat je jezelf moet kunnen zijn.

 

Genie 15 engel Hariel regeert de periode van 1 tot en met 5 juni. Hariel bevrijd ons van alle oneigenlijke zaken en spoort ons aan om op een integere en authentieke wijze te handelen. Hij bevrijd ons van alle corruptie en zuivert ons geweten (zodat wij vol goede moed verder kunnen gaan). Dankzij het betrachten van zuiverheid in onze gedachten (door steeds positief te denken) bevrijd hij ons van alle duistere krachten en door middel van de schoonheid der natuur maakt hij ons weer rein en puur. Samen met hem kunnen wij onze originele puurheid hervinden en het schitterende Christus kind wat in ons allen huist tot wording brengen.

 

Genie 16 engel Hekamiah regeert de periode van 6 tot en met 10 juni. Zij schenkt ons de loyaliteit die ons toestaat om steeds te handelen met de liefde van de Heer. Hekamiah maakt het Christus kind in ons wakker en spoort ons aan om steeds trouw te blijven aan de ster die de geboorte van de messias in ons zelf aankondigt.

 

 

Gebed

 

Bedankt voor de voorspoed en voor de vooruitgang, de wijsheid en de intelligentie die ons toestaat om ons leven op paradijselijke wijze in te richten. Bedankt voor de verwezenlijking van onze mooiste dromen en al het moois wat steeds weer naar ons toe zal komen. Bedankt voor de liefde die in ons huist en welke wij kunnen schenken aan onze medemens. Bedankt voor alle positiviteit en alle vreugde. Bedankt voor al het goede wat zich bij deze vermenigvuldigd. Bedankt voor de vele vruchten die wij mogen oogsten en verdelen. Overvloed omringd ons en de rijkdom van ons hart maakt ons welvarend. Onze gedrevenheid komt voort uit de wens om gelukkig te zijn en samen met aartsengel Raziel en de engelen Cherubijnen maken wij van het leven een festijn.

 

 

 

Ben je benieuwd naar jou Genie klik dan op deze link en maak kennis met je drie Beschermengelen

 

 

 

 

 

De engelen Serafijnen en de verbinding met God in ons zelf

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Metatron en de engelen Serafijnen regeren de periode van 21 maart tot en met 30 april alsook elke nieuwe start. Metatron en zijn engelen zijn aanwezig aan het begin van elk seizoen en wij kunnen hen het best contacteren in het begin van de maand. Metatron heerst over de krachten van alle planeten doch werkt voornamelijk met die van de planeet Neptunus en zorgt zodoende voor een verbinding met de grote dromer in ons. Deze visionair word ook wel Poseidon genoemd en is de heerser van de zee der verbeelding. Hij schenkt ons het voorstellingsvermogen wat ons toestaat om kennis te maken met de engelen. Elke engel heeft zijn haven in de zodiak. Deze havens bedragen ieder vijf graden (of te wel 5 dagen, een uur en veertig minuten per engel). Aangezien de Dierenriem 360 graden heeft en ons jaar 365 dagen zijn de periodes die ze regeren approximatief.

 

 

Genie 1 engel Vehuiah regeert de periode van 21 tot en met 25 maart en brengt ons wilskracht, liefde en motivatie. Zij zorgt ervoor dat wij contact kunnen leggen met de ster in ons zelf.

 

Genie 2 engel Jeliel regeert de periode 26 tot en met 30 maart en schenkt ons liefde, wijsheid en intelligentie. Dankzij hem kunnen wij de dromen van de ster in ons zelf waar maken.

 

Genie 3 engel Sitael regeert de periode van 31 tot en met 4 april. Hij schenkt de constructieve wilskracht die ons toestaat ondernemend en opbouwend te zijn. Sitael maakt het creatieve in ons wakker en spoort ons aan tot actie.

 

Genie 4 engel Elemiah regeert de periode 5 tot en met 9 april. Elemiah schenkt ons de mogelijkheid om vreugde te scheppen in alles wat wij doen. Samen met hem kunnen wij de macht die in ons zelf huist uitvoeren door daadkrachtig aan het werk te gaan.

 

Genie 5 engel Mahasiah regeert de periode 10 tot en met 14 april. Mahasiah is de engel die ons geestelijke leiding schenkt. Wij zouden haar kunnen zien als  de goede raad-geef-ster in ons hart. Wanneer wij leren om vanuit ons hart te leven en wij steeds openstaan voor de geestelijke leiding die Mahasiah ons schenkt kunnen wij er zeker van zijn dat alles in ons leven goed zal verlopen.

 

Genie 6 engel Lelahel regeert de periode van 15 tot en met 20 april. Hij schenkt ons begrip en bewustzijn. Lelahel is als een licht in onszelf wat alles duidelijk maakt en zodoende zorgt voor rust en genezing. Dankzij de innerlijke verlichting die Lelahel schenkt word het ons toegestaan om de juiste keuzes te maken. Zodoende staat hij ons toe om het verloop van ons leven op een aangename wijze te laten geschieden. Engel Lelahel helpt ons om onze blik steeds op het mooie te richten en spoort ons zodoende aan tot een verheven visie die ons toestaat om al het goede wat aanwezig is hier op aarde te omarmen. Dankzij Lelahal kunnen wij als een Zon zijn en de wereld liefhebben als de Venus van onze dromen.

 

Genie 7 engel Achaiah regeert de periode van 21 tot en met 25 april. Zij leert ons om hier en nu aanwezig te zijn en verruimd zodoende ons bewustzijn. Ze leert ons om aandachtig en oplettend te zijn en ontsluierd zodoende de vele geheimen van onze natuur en de natuur die ons omringd. De voornaamste deugd die zij ons schenkt is het geduld. Dit geduld staat ons toe om steeds rustig verder te gaan en alles met liefde in te keuren en af te werken. Achaiah is als de rust die ons steeds weer in beweging brengt.

 

Genie 8 engel Cahetel regeert de periode van 26 tot en met 30 april. Engel Cahetel opent onze ogen voor de vele zegeningen die het leven ons schenkt. Hij maakt ons gelukkig en zorgt zodoende voor een gevoel van dankbaarheid. Met Cahetel aan onze zij zijn wij altijd blij en ondernemen wij alles in ons leven met groot plezier. Cahetel leert ons om te genieten van het leven en spoort ons aan om een veilige thuishaven te creëren en te zorgen voor een aangename werkplek vanwaaruit wij het beste van ons zelf aan de wereld kunnen geven.

 

Ben je benieuwd naar jou Genie klik dan op deze link en maak kennis met je drie Beschermengelen

 

 

 

 

 

Het ontstaan van de praktische Kabbalah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

In de middeleeuwen werd er door de Franse kabbalist Isaak de blinde (1160-1235) een school opgericht waarin de praktische kabbalah werd onderwezen. Rabbi Isaak ging er vanuit dat wij allen (net zoals God) een levensboom in ons dragen. Hij ging er vanuit dat wij allen emanaties (uitstralingen) zijn van deze goddelijke levensboom en dat wij allen het zaad ervan in ons hebben en dus over de potentie beschikken die ons toestaat naar Gods evenbeeld te leven. Isaak de blinde geloofde dat de wereld gevormd werd door goddelijke emanaties (die de wereld vormden naar zijn beeld) en dat wij dankzij deze uitstralingen beschikken over de creatieve kracht die ons toestaat om een wereld te vormen naar ons beeld. Natuurlijk gebeurt het vormen van deze wereld in samenwerking met God en zijn oneindige liefdeslicht wat verdeeld word door de aartsengelen en de 72 engelen van de kabbalah. De 72 engelen van het licht staan ons toe om hemelse medewerkers te worden en zodoende mee te werken aan de manifestatie van het goddelijke op aarde.

 

Het toepassen van creatieve krachten in ons bestaan door middel van de 72 engelen van het licht


De praktische kabbalah staat ons toe om goddelijke krachten op te roepen in ons leven en deze uit te voeren door middel van onze dagelijkse bezigheden. Deze magische krachten dragen bij aan de ontwikkeling van allerlei goede kwaliteiten die wij toe kunnen passen wanneer het leven er ons om vraagt (of wanneer wij beslissen om vanuit ons zelf wat te ondernemen). Het zijn dus creatieve krachten die ons de gelegenheid schenken om het goddelijke op aarde te brengen en zodoende onze meest verheven idealen waar maken en vorm geven aan een gevoel van gelukkig zijn vanwaaruit alles zich precies realiseert zoals wij wensen.

 

Vind God in jezelf dankzij de praktische kabbalah en de 72 engelen van het licht


De magische kabbalah staat ons toe om goede eigenschappen te ontwikkelen en dankzij deze deugden het goddelijke op aarde te manifesteren. De 72 engelen van de kabbalah leren ons om het goddelijke niet als iets groots en onbereikbaar te bekijken wat zich buiten onszelf bevindt, maar als iets kleins en dichtbij wat wij allen in ons dragen (ons hart).

 

 

Het ontstaan van een engelenleer in Spanje

 

In de 13de eeuw richtte Nachmanides een Yeshiva (leerhuis) in Spanje op. Hier werden de traditionele kabbalah studies voortgezet. Nachmanides was een discipel van Rabbi Azriel van Girona en Azriel was dan weer een leerling van Isaak de blinde. Namanides moest in 1263 vluchten naar Israël en in 1492 was de school volledig verlaten. Doch in 1975 werden er in Girona (spanje) manuscripten gevonden waarin melding werd gemaakt van 72 engelen die als taak hebben de mensheid te begeleiden. Zodoende kwam de kennis der engelen weer naar boven. Deze kennis is 500 jaar lang zo goed als verborgen gebleven maar komt nu weer tot leven dankzij de vele schrijvers en sprekers die overal ter wereld het licht der engelen verspreiden.

 

Andere bronnen van oorsprong

 

Ondanks de verdrijving van de Joden uit Frankenrijk en Spanje en de verdwijning van de leer werden er in de loop van de eeuwen (ook voor 1975) toch nog een aantal boeken geschreven waarin melding wordt gemaakt van de 72 engelen. Deze boeken gingen voornamelijk over magie en vinden hun samenvatting in het werk van Lenain Lazare (1793-1877). Lenain ging er vanuit dat de kennis van de 72 engelen afstamde van Chaldeeuwse, Egyptische en Arabische magiërs.  Deze Magiërs maakten gebruik van 72 genieën welke zij opriepen om hun doelen te bereiken. Lenain geeft in zijn meesterwerk (La science cabalistique ou l'art de connaître les bons génies 1823) de periodes in het jaar weer die zij regeren en de tijden waarop wij ze het beste op kunnen roepen. Later werden die datums nog wat aangepast door andere schrijvers waarvan ik nog even melding wil maken voordat ik met mijn eigen werk begin en de geschiedenis achter me laat.

 

Als eerste hebben wij Kabbaleb (Enrique Llop 1927-1991) die in de 20ste eeuw besluit om de leringen van de 72 engelen openbaar te maken. Kabbaleb was een Spaans vrijmetselaar die vond dat het tijd werd dat deze leringen een algemeen goed werden. Zodoende gaf hij vorm aan de eerste boeken over de 72 engelen. Zijn werk werd voorgezet door de Franse schrijver Haziel (Francois Bernard-Termes 1925-2015) die de leer der engelen verder commercialiseerde en vele boeken verkocht in Frankrijk. Ook in Quebec (Canada) was er een priester (Charles Rafael Payeur) die met de engelenleer naar buiten kwam. Eveneens werd er door Kaya en Christianne Muller een leerschool in Canada opgericht waar wij ook nu nog kennis kunnen maken met de leringen der engelen. Enkele andere bekende schrijvers zijn Joeliah die het werk van Haziel verder zet en Guérashel die het werk van kabbaleb vervolledigt. Ook had Kabbaleb drie kinderen (Soleika, Milena en Tristan Llop) die de leer der engelen verder verspreiden.

 

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 8