Engelen van de DierenriemHuis van de 72 Engelen

Beschermenel Yeialel, Genie numero 58

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Met Beschermegel Yeialel kun je leren om naar jezelf en naar de wereld te kijken met de juiste ogen. Hij kan je leren om je blik, je aandacht te richten op het goddelijke, het mooie en het fijne dat in iedereen huist. Iedereen is een schitterende Ster in wording, een bloem in de tuin van God, al deze bloemen hebben verzorging nodig, liefde en aandacht zodat zij kunnen groeien en bloeien en zodoende de schitterende wezens worden die ze werkelijk zijn.

 

Iedereen draagt goede eigenschappen en positieve kwaliteiten in zich, wanneer wij daar onze liefdevolle aandacht op richten zullen zij naar boven komen net zoals de plantjes naar boven komen vanuit de donkere aarde om het goddelijke licht te begroeten, te ontvangen en zich op deze wijze tot schitterende bloemen in alle kleuren en geuren te ontplooien.

 

Wij zijn allen verschillend doch allen prachtige bloemen in de tuin van God.

 

God houdt van alle bloemen, of het nu rozen of paardenbloemen zijn, God en zijn Engelen vinden ze allen fijn. God is als een Zon, de Engelen zijn zijn stralen, deze Zon schijnt voor ieder-1, zijn liefdeslicht is onvoorwaardelijk en de Engelen doen niets liever dan ons hun deugden schenken zodat wij er op een nuttige wijze gebruik van kunnen maken.

 

Aan deze Zon kunnen wij een voorbeeld nemen, ook wij kunnen een Straal van deze Zon worden en het licht van God verspreiden, zodoende zullen wij het beste vanuit onze medemensen naar boven halen en zal ons leven tot een prachtig en liefdevol kunstwerk transformeren waar ieder-1 steeds van kan genieten. 1 groot altruïstisch kunstwerk waarin mensen van alle kleuren en soorten samen steeds nieuw en liefdevol kunnen zijn. Een kunstwerk gemaakt door vele verschillende kunstenaars, een kunstwerk vol liefde en variatie waarin ieder-1 een plaatsje heeft, een kunstwerk waarin de uitersten zich verenigd hebben door middel van onbevooroordeeldheid, liefde en respect voor elkander.

 

Met Engel Yeialel kun je dus een goed zicht ontwikkelen en zodoende alles goed maken, door het goede in alles en iedereen te zien, door het goede in jezelf in-te-zien en uit-te-voeren.

 

Beschermegel Yeialel zal je de nodige visie schenken mocht je deze nog niet bezitten ook kan hij je helpen om je visie steeds bij te stellen, om je focus gericht te houden op datgene wat je goed doet. Zodoende bevrijdt hij je van de triestheid, het pessimisme en alle andere negatieve eigenschappen die het slechte in alles en iedereen zien met zich mee brengen. Doch Engel Yeialel raadt ons ook aan om onze ogen niet te sluiten voor datgene wat slecht gaat, datgene wat slecht gaat vraagt om verandering, datgene wat slecht gaat verlangt er naar om geliefd te worden, om goed te gaan, om goed te worden.

 

Alle negatieve eigenschappen in onszelf en onze medemensen verlangen naar een liefdevolle transformatie zodat ook zij tot geliefde delen van het al kunnen worden. Het heeft geen zin om onze ogen te sluiten voor alle armoede en alle miserie die er heerst in de wereld, het heeft geen zin om over de rommel die alom aanwezig is heen te kijken, het enige wat zin heeft is opruimen en er iets aan doen. Wanneer iets je stoort wil dit zeggen dat je er iets aan moet doen, dat je tot actie over moet gaan in plek van je te ergeren en boos te maken.

 

Liefdevolle acties kunnen ons en de wereld transformeren tot dit prachtige kunstwerk waar ik het reeds over had. Maar zonder de hand van de Schilder zal het magische schilderij des levens nooit tot leven komen. Zo ook is het onmogelijk om de wereld te veranderen zonder jezelf te veranderen, alles begint in je zelf en in hoe jij naar de wereld kijkt. Alles begint met de wijze waarop je omgaat met de dingen die je ziet, geef je enkel kritiek, of verleen je steun en schenk je liefde aan zij die het moeilijk hebben? Wanneer je enkel kritiek schenkt en zelf niet het goede voorbeeld geeft zullen de vijanden in je leven oprijzen als het onkruid in de tuin van God, dan zul je enkel nog het slechte zien en pijn aan je ogen krijgen wanneer God zijn licht op je schijnt. Dan heeft het geen zin om je boos te maken, om te oordelen en slecht te praten, het enige wat dan zin heeft is wederom te kijken naar het positieve dat ook in de anderen aanwezig is.

 

Schoonheid

 

Ieder-1 wil schoon zijn, iedereen wil knap en getalenteerd zijn. Ontdek het talent in jezelf en je medemens en het zal naar boven komen. Maak er op een nuttige en vreugdevolle wijze gebruik van door middel van vreugdevolle acties met dit talent en je zult rijkelijk beloond worden.

 

Je beloont jezelf met ieder goed uitgevoerd werk. De beloning is het resultaat. Een oud en vies huis kan tot een prachtige villa transformeren wanneer je een beetje moeite doet. Zo ook kunnen alle mensen transformeren tot de schitterende sterren die zij werkelijk zijn wanneer zij hun leven weer in de hand nemen en aan de slag gaan.

 

Natuurlijk is het steeds een goede zaak om hen een handje te helpen net zoals God en de Engelen ons steeds een hand bieden. Doch wanneer ze je hulp weigeren of niet willen luisteren naar je woorden heeft het geen zin om je boos te maken, te roepen en te tieren, daar zul je niemand mee plezieren, neen dat zal het enkel allemaal nog erger maken.

 

In dit geval kun je het beste een voorbeeld nemen aan het zachte en vriendelijke stemmetje in jezelf: je liefdevolle en rustgevende Beschermengel Yeialel genaamd. Hij kan je leren om steeds kalm en rustig te blijven, om redelijk te zijn met jezelf en je medemensen. Hij kan je leren om je niet druk te maken in zij die je veroordelen, in zij die je de stuipen op het lijf proberen te jagen of je pijn doen. De mentale kracht van Yeialel staat je toe om steeds je innerlijke vrede te bewaren en je niet te laten overweldigen door hevige emoties.

 

Een waarachtige bouw-mee-ster

 

Engel Yeialel schenkt een mentale kracht die je toestaat om veel kennis op te doen alsook de aardse kracht om met deze kennis prachtige bouwwerken in je leven op te richten.

 

Wanneer deze bouwwerken ineenstorten is dat niet erg, het gaat om het leren bouwen, het gaat om het vreugdevolle werkt zelf en de visie die zich steeds herstelt totdat zij het perfecte resultaat bereikt. Het gaat erom om deel te nemen aan het bouwwerk om een deel te zijn van de vreugdevolle Kunstenaar die gelooft in zijn dromen en die er zeker van is dat zijn Visie tot leven zal komen.

 

Hij die vertrouwt in zijn capaciteiten: God de Vader en al zijn verschillende Engelenkrachten, de deugden waarmee hij zijn wereld schept, al de verschillende eigenschappen die hij bezit en de welke hij ons maar al te graag wil schenken zodat ook wij deze talenten kunnen ontwikkelen, zodat wij ons kunnen leren gedragen als hem. Zodat wij stoppen met ons te identificeren met onze eigen stommiteiten en wij het goddelijke in ons zelf en elkander een kans schenken, net zoals Hij ons steeds weer een kans schenkt. Laten wij dus liefdevol en vredelievend zijn zoals de Lieve Heer en geduldig verder werken aan Zijn dromen.

 

Engel Yeialel is een intelligente en structurerende kracht die zorgt voor de juiste omstandigheden zodat je weer jezelf kunt zijn, zodat je kunt genezen en het waarachtige beeld van God in jezelf kunt aanschouwen waarna een goede gezondheid, vreugde en geluk een onlosmakelijk deel van je leven zullen worden.

 

God heeft je geschapen naar zijn beeld en zo kan ook jij de wereld scheppen naar je beeld wanneer je eenheid met het Al bereikt en je visie overeenkomt met de visie van God, dan zal je een goddelijke medewerker zijn en zal het plan van God klaar en duidelijk als de helderste Ster je steeds de weg wijzen en je tonen hoe je stap voor stap je dromen tot leven kunt weven.

 

Engel Yeialel kan je bevrijden van alle triestheid van alle melancholie en al het pessimisme alsook van leugens, bedrog en listen. Roep Hem aan wanneer je je eenzaam en onbegrepen voelt. Weet dat je nooit alleen bent en dat je zijn liefdevolle kracht ten aller tijden kunt gebruiken. Hij is je innerlijke steun en toeverlaat, de kracht in jezelf die van jouw een echte kapitein kan maken, laat je dus leiden en word de leid-ster die in je huist.

 

Engel Yeialel en de kapitein in jezelf

 

Hoe ver dat het leven je ook drijft met Yeialel als Beschermengel zul je nooit verdrinken en steeds als een echte kapitein door storm en door wind heer en meester over je schip blijven. Heer en meester over jezelf. Je zult steeds alles bij kunnen sturen en als een trouwe stuurman de orders van je innerlijke kapitein opvolgen en zo het eiland van je dromen bereiken.

 

Dat je reis mooi mogen zijn, dat na de stormen steeds zonnige dagen mogen komen, dat je steeds mag blijven vechten, blijven strijden voor je dromen totdat ze uitkomen.

 

Geef de moed nooit op, weet dat er een stemmetje in jezelf is dat je steeds op een positieve wijze aanmoedigt een kracht waarmee je alles aan kan. Een kracht die van jouw een gelukkig en geliefd iemand kan maken.

 

De dingen zijn zoals ze moeten zijn, alles spoort je aan tot positieve veranderingen, je wordt gebombardeerd door symbolische boodschappen en realistische evenementen die je tonen waar je deze veranderingen aan moet brengen en hoe je deze veranderingen kunt veroorzaken.

 

De mensen schreeuwen het je om de oren maar wil je het horen?

 

Het staat recht voor je neus maar wil je het zien?

 

Je voelt het in je hart en in je lichaam, je gedachten en je gevoelens vertellen je er heel de tijd over maar wil je het voelen? Wil je het weten, wil je de kennis en de waarheid ontvangen of heb je schrik voor de waarheid, heb je schrik voor verandering?

 

Voel je je beledigd of gekwetst, voel je je aangesproken, voel je je beschuldigd, voel je schaamte en spijt, voel je wrok of boosheid, overheersen negatieve en wraakzuchtige gedachten je leven, kun je jezelf en je medemensen niet vergeven, heb je zin om iedereen om de oren te slaan, zul jij ze wel eens een lesje leren? Doe dat dan, maar weet dat alles naar je terugkomt en dat de strengheid waarmee jij je medemensen behandelt de strengheid zal zijn waarmee zij jou zullen behandelen.

 

Weet dat de manier waarop jij oordeelt of veroordeelt de manier zal zijn waarop jij geoordeeld en veroordeeld zult worden. Weet dat de maat waarmee jij meet de maat zal zijn waarmee jij gemeten zult worden.

 

Weet dat wetenschap verantwoordelijkheid met zich mee brengt en dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Weet dat de manier waarop jij naar alles kijkt de manier zal zijn waarop alles naar jou kijkt.

 

Durf jij alles recht in de ogen te kijken, durf jij God en jezelf recht in de ogen te kijken? Of ben je bang en schaam je je? Durf jij jezelf bloot te geven en in volledige eerlijkheid met acceptatie en vergiffenis naar je eigen fouten te kijken? Durf jij het aan om het roer van je schip zelf in de hand te nemen, voel je je sterk genoeg om dit in je eentje te kunnen?

 

Doe dat dan, maar weet dat God en zijn Engelen er steeds zijn en je hun hulp bieden, Zij zijn vergevingsgezind en liefdevol en zullen je steeds weer kansen geven, hoe vaak er ook ruzie op je boot mag uitbreken, hoeveel stormen en winden er ook mogen zijn, de Zon zal steeds weer voor je schijnen en de Sterren zullen je de weg wijzen wanneer je de moeite doet om hen te bestuderen, wanneer je je ogen opendoet en wegwijzers die zich overal bevinden begint te onderscheiden, wanneer je je oren opent en de goede raad die je steeds gegeven wordt begint te horen. Wanneer je je hart opent en het licht van God binnen laat stromen, wanneer je je verstand gebruikt en door middel van woord en daad je Zelf waar-maakt.

 

Goede raad van Engel Yeialel

 

Kalme en liefdevolle activiteiten zullen goede resultaten met zich mee brengen.

 

Maak jezelf niet druk, maak jezelf geen zorgen over de toekomst, wees niet bang, maak jezelf nuttig door middel van vreugdevolle activiteiten die het leven van iedereen verrijken.

 

Wanneer je dit doet kan de toekomst enkel schitterend zijn, gevuld met liefde, goed werk, geluk en overvloed.

 

Laat de liefde heersen in je hart, wees gelukkig, leer om te vertrouwen want samen met God en de Engelen kun je aan het mooiste mee bouwen.

 

Blijf trouw aan de hoogste Moraal die in je huist, luister naar je geweten, volg je spirituele idealen en je zult nooit meer verdwalen.

 

Maak contact met de onzichtbare wereld, met God en de Engelen, wees als een aarde voor hen en voor je het weet zul je als een prachtige bloementuin worden.

 

Elke bloem zal als een talent zijn en met al deze schitterende talenten zul je veel vreugde, veel rijkdom en veel vooruitgang op de wereld kunnen brengen.

 

De hoge kennis van de onzichtbare werelden is je erfgoed, toon je waardig en je zult deze enorme schat van liefde en goddelijke wetenschap ontvangen.

 

Zie wat je te doen staat en begin eraan. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Affirmeer je kracht, wees de Heer-Ster die je werkelijk bent.

 

Bevrijd je van angsten en zorgen, heb geen schrik voor morgen, begin vandaag met het positieve te zien, er aan te werken en het zo te versterken.

 

Liefde geneest, bekijk jezelf en de wereld dus met liefde, raak jezelf en de wereld aan met liefde, laat de liefde jezelf genezen en weer één maken met het wezen.

 

Heers met liefde want je bent een Heer-Ster, een Ster van de Heer, op deze aarde gekomen om zijn licht te verspreiden.

 

Wees jezelf want je zelf is je grootste talent.

 

Affirmeer jezelf en je talenten, maak ze waar, doe wat je moet doen doch houdt rekening met de volgende uitspraken: Haastige spoed is zelden goed. Alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid.

 

Rome is niet op 1 dag gebouwd en zo heb jij ook alle tijd die je nodig hebt om aan jezelf en de wereld te bouwen en zo het prachtige kunstwerk wat in je zit naar buiten te brengen, weet dat alles is zoals het moet zijn, dat alle kunstwerken zin hebben, dat het bouwen van blokkentorens met je hemelse ouders even leuk kan zijn als het bouwen van blokkentorens met je kinderen, dat het het bouwen zelf is wat leuk is wanneer je het met liefde doet en je je bouwwerken steeds mooier en mooier ziet worden.

 

Gebed

 

Dankjewel voor de vele waardevolle en nuttige talenten die mij zijn gegeven. Dank je voor dit prachtige en zinvolle leven. Help mij om het goddelijke in alles en iedereen te kunnen onderscheiden, help mij om mijzelf en mijn medemensen steeds te verblijden. Laat mij het goede in alles en iedereen versterken. Dank je Moeder Aarde, dank je Lieve God dat ik voor Jullie mag werken.

 

 

 

 

 

Engel Nithael en de ware schoonheid

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel Nithael toont ons de ware schoonheid die van binnen zit en leert ons om deze te uiten door middel van woord en daad. Hij spoort ons aan om van ons leven een kunstwerk te maken. Door het brengen van liefde en kunst kunnen wij ons met Hem verbinden. Hij leert ons om steeds in de liefde te zijn en dit is een kunst op zich. Dankzij deze kunst kunnen wij het positieve naar ons toetrekken en de vele geschenken die Hij ons te bieden heeft ontvangen. Beschermegel Nithael leert ons om ons af te stemmen op de melodie der liefde en doet ons hart zingen van vreugde wanneer wij werken met Hem. Hij spoort ons aan om de mooiste beelden te scheppen en leert ons om vanuit onze verbeeldingskracht vorm te geven aan ons leven. Engel Nithael wekt het verlangen naar het mooie in ons en opent onze ogen voor de schoonheid van de wereld die ons omringt. Dankzij hem komen wij in actie en gaan wij op weg naar datgene wat wij verlangen. Beschermegel Nithael kan ons leren om goed om te gaan met onze verlangens en wekt in ons de wens om een verheven ideaal te verwezenlijken.

 

Het kunstzinnige vormgeven

 

Engel Nithael brengt ons de liefde voor de natuur en al het gene wat natuurlijk is. Hij leert ons ook om met onze eigen natuur om te gaan en kan ons instinct in de juiste banen leiden en verfijnen. Hij leert ons om al onze verlangens te verfijnen door er een kunstzinnige vorm aan te geven. Samen met hem kunnen wij het leven wat wij wensen tot leven blazen met onze woorden en de liefde waarvan wij dromen vorm geven op het doek van onze verbeelding. Hij spoort ons aan tot spreken, schilderen en schrijven en wanneer wij samen met Hem beginnen aan het uittekenen van onze plannen kunnen wij er zeker van zijn dat het resultaat een kunstwerk zal zijn. Bovendien schenkt Engel Nithael ons oog voor detail en leert hij ons om alles steeds met liefde af te werken.

 

Aartsengel Haniel en de planeet Venus

 

Beschermegel Nithael is een naaste medewerker van Aartsengel Haniel en werkt met de energie van de Planeet Venus, de dag dat hun kracht het sterkst aanwezig is is vrijdag. Engel Nithael schenkt ons een gevoel voor schoonheid en afwerking en spoort ons aan om alles mooi te maken. Ook schoonmaken en goed zorg dragen voor onszelf en onze geliefden behoren tot de taken waartoe Aartsengel Haniel en Engel Nithael ons aansporen. Zij moedigen ons aan om alles mooi te maken en te zorgen voor aantrekkelijke kleding en een aangename omgeving. Zij schenken ons de deugd der liefelijkheid en inspireren ons tot het uitvoeren van kunstzinnige arbeid. Wanneer ons leven in kannen en kruiken is leren zij ons om het geheel tot een mooi esthetisch einde te brengen. Het leven mooi en aangenaam maken is de opdracht die zij ons geven.

 

Het ontwikkelen van een gevoel voor schoonheid

 

Beschermegel Nithael brengt ons bewustzijn van alles wat mooi is en schenkt ons zodoende de mogelijkheid ons hierdoor te laten inspireren. Complimenten geven en versieren is een kunst die hij ons kan leren. Hij is teder en liefdevol, vriendelijk en gemoedelijk van aard en brengt ons de kers op de taart. En net als hem kunnen wij aan alles wat wij doen een final touch geven en zo van alles een kunstwerk maken waaraan wij ons met liefde weiden. Engel Nithael schenkt ons de esthétise benadering die ons toestaat om een schoonheidsgevoel in de wereld te brengen door middel van fashion en kunst en de natuurlijke benadering die ons toestaat om het grote kunstwerk des levens te aanschouwen. Hij leert ons om het mooie te zien in onze omgeving en beroerd ons hart wanneer wij het schone aanschouwen. Beschermegel Nithael brengt de liefde en zorgt voor veel hartstocht en passie. Hij zet ons hart in vuur en vlam en moedigt ons aan om onze warmte te verspreiden door deze liefde te delen met onze medemens. Nithael zorgt voor veel spontaniteit en legt ons hart op onze tong. Nithael zorgt voor zelfvertrouwen en het wekken van intéresses door kunstzinnig bezig te zijn en kan van ons een echte ster maken indien wij dit wensen (Beroemd worden door middel van je levenskunst behoort tot de mogelijkheden en wanneer je actief met Nithael aan de slag gaat zul je een zekere finesse bereiken die je toestaat om zelf als de kers op de taart te worden).

 

Het brengen van verfijningen

 

Beschermegel Nithael spoort ons aan om onszelf en onze omgeving steeds te verfijnen. Samen met Hem kunnen wij een liefdevolle sfeer brengen en zodoende zorgen voor een goede stemming. Nithael is een Engel die ons toestaat een zekere prestige te bereiken door steeds het mooiste na te streven. Engel Nithael brengt ons charme en verleidingskracht en staat ons toe om het goede naar ons toe te trekken. Ook zorgt hij ervoor dat wij aangetrokken worden door datgene wat ons goed doet.

Gastvrijheid

 

Engel Nithael schenkt ons nederigheid en levensvreugde en brengt ons humor en een betoverende glimlach. Hij maakt ons goedgeluimd en spraakzaam en samen met hem kunnen wij de nobelste gasten ontvangen daar hij zorgt voor een koninklijk onthaal en ons aanspoort om steeds royaal en gastvrij te zijn. Beschermegel Nithael leert ons om ons als een echte heer (of dame) te gedragen en steeds de nodige beleefdheidsnormen in ere te houden. Zodoende staat hij ons bij tijdens het ontwikkelen van deugdzaamheid en een nobel hart. Hij leert ons om steeds met liefde te handelen en schenkt aan onze vriendelijkheid de boventoon. Hij wekt de diplomaat in ons en schenkt ons de mogelijkheid om door middel van onze woorden te zorgen voor grote veranderingen.

 

Goede contacten leggen

 

Beschermegel Nithael staat ons toe om de sociale ladder te beklimmen en kan ons leiden naar beroemdheid en faam (indien wij dit wensen) Hij staat ons bij tijdens het leggen van de juiste contacten en het ontwikkelen van goede vriendschappen. Hij leert ons om sympathie te wekken en inspirerend op te treden. Engel Nithael helpt ons om geankerd te blijven en het goede te doen. Hij zorgt voor een grote loyaliteit en staat ons toe om een zekere stabiliteit te creëren. Samen met hem kunnen wij het vertrouwen van velen winnen en zodoende zorgen voor een samenhorigheid die wonderen mogelijk maakt. Hij brengt de gelijkgestemden te samen en zorgt voor vele synchroniciteiten in ons leven.

 

Een staat van dankbaarheid bereiken

 

Engel Nithael schenkt ons de zin om te leven en wekt zodoende onze innerlijke jeugdigheid. Hij zorgt voor een grote dynamische kracht en veel passie en vuur. Hij kan ons jonger blijer en opgewekter doen voelen en zorgt zodoende voor regeneratie. hij leert ons om te genieten van elke zonsopgang en staat ons toe om een staat van dankbaarheid te bereiken door al het mooie en heerlijke wat de aarde te bieden heeft met open handen te ontvangen en schenken. Hij leert ons dat overvloed alom aanwezig is en dat de ware rijkdom in ons hart van onschatbare waarde is. Engel Nithael brengt ons naar de bron der schoonheid in ons zelf: 'de liefde waarmee wij naar alles om ons heen kunnen kijken'. Hij is de Engel der hemelse schoonheid en de Engel der schrijvers en dichters die zich aan deze schoonheid wijden. Nithael ankert het schoonheidsgevoel diep in ons zelf en geeft ons zodoende een ideaal (iets om aan vast te houden). Hij leert ons om in onze kracht te blijven staan en onze taak met veel liefde uit te voeren. Nithael zorgt voor een innerlijke stabiliteit die ons toestaat om op eigen kracht vooruit te gaan en de mooiste beelden scheppen.

 

Het scheppen van onze toekomst met ons voorstellingsvermogen

 

Beschermegel Nithael prikkelt onze verbeeldingswereld en spoort ons aan om ons het beste voor te stellen. Hij leert ons om datgene wat in onze verbeelding overheerst te verfijnen en af te werken waarna wij kunnen beginnen met de uitvoering hiervan in de materiële wereld. Engel Nithael brengt ons alle gaven van Venus en zorgt zodoende voor harmonie, affectie, vereniging, romantiek, sensualiteit en erotiek. Hij brengt ons het genot en kan ons leren om vreugde te scheppen in al het gene wat wij doen. Hij leert ons de ware kunst en toont ons hoeveel plezier het leven herbergt en hoe leuk het kan zijn om op speelse wijze door het leven te gaan. Hij moedigt ons aan om mooie beelden te creëren zowel letterlijk als figuurlijk. Boetseren, steenkappen, potten bakken en vele andere creative vaardigheden schenkt hij ons en de gave om deze uit te voeren met gelijkgestemden.

 

Zorgen voor een stabiel doch afwisselend bestaan

 

Beschermegel Nithael moedigt ons aan om te genieten van kunst en cultuur. Om af en toe eens naar een optreden te gaan of een feestje en wanneer wijzelf een feest willen organiseren kunnen wij er dankzij zijn krachten een groots gebeuren van maken (indien wij dit wensen) Nithael zorgt voor rijkdom zowel op geestelijk als op materiel gebied en zal ons steeds voeden met positieve gedachten door inspiraties te brengen. Nithael leert ons om onszelf goed te verzorgen en toont ons hoe heerlijk het kan zijn om ons eigen af en toe eens te verwennen. Ook spoort hij ons aan om zorgend op te treden naar anderen toe. Hij leert ons om attent te zijn en steeds galant op te treden.

 

Goede raad van Engel Nithael

 

Leer om het mooie (het goede) in jezelf te vinden en hier uiting aan te geven. Je hebt de gave om het leven fijn te maken en je bestaan aangenaam in te richten. Wees je er bewust van dat je een belangrijke bijdrage kunt leveren door middel van je woorden en je schrijven. Het brengen van een positieve boodschap is iets wat het hart van iedereen opent en jij hebt de gave om met je woorden de harten van velen te helen. Kunstzinnig bezig zijn en vorm geven aan je leven door gebruik te maken van je fantasie en je verbeeldingskracht behoren tot je sterkste troeven. Ook kun je veel voor anderen betekenen door dit te demonstreren of hier uiting aan te geven door middel van het woord. Dankzij je welsprekendheid kun je zorgen voor een goede gedachtesfeer en door het tot uiting brengen van de schoonheid in jezelf kun je beroemd worden en veel faam verwerven. Schrijven is één manier om de mooiste beelden vanuit jezelf naar buiten te brengen maar ook teken, schilderen en kleien staan je toe om vorm te geven aan datgene wat er in je om gaat. Ook door middel van je manier van kleden en de manier waarop je je dagelijkse bezigheden uitvoert kun je meer kleur geven aan je bestaan. Het leven bied oneindig tal van mogelijkheden om alles steeds weer te verfijnen en stuurt ons zodoende aan tot perfectie. Zij leert ons haar harmonie door middel van de seizoenen en samen met haar kunnen wij de schoonheid in huis brengen of het nu winter of zomer is. Ik ben Engel Nithael en ik schenk je de gave om de schoonheid van de natuur in je leven tot bloem te laten komen zodat je net als haar een wonder op zich kunt worden en eenieder die je ontmoet hiermee kunt verassen. Weet dat je een geschenk bent en dat je de gave hebt om een staat van dankbaarheid te bereiken die je geluk brengt. Je zult steeds datgene aantrekken wat je nodig hebt en als het je wens is om rijk en beroemd te worden zal ik zorgen voor de nodige prestige en overtuigingskracht zodat je je kunstwerken kunt tonen aan de gehele wereld.

 

 

 

 

Affirmaties

 

Ik heb de wereld lief.

Ik heb een nobel hart.

Ik ben zachtaardig en vriendelijk.

Ik ben respectvol, gracieus en galant.

Ik voel liefde voor alles wat ik zie en zodoende ontwikkel ik de juiste visie.

De liefde brengt het beste in mezelf tot leven en zodoende heb ik steeds iets om te geven.

Ik hou van de wereld, ik hou van haar pracht en praal, ik hou van de wereld en van jullie allemaal.

Door met liefde naar de wereld te kijken bereik ik een staat van dankbaarheid die me gelukkig maakt.

 

Gebed

 

Dankjewel Engel Nithael voor de dankbaarheid die ik voel wanneer ik het schone aanschouw. Bedankt voor de aantrekkingskracht die het goede op me uitoefent en de leiding die ik van jullie ontvang. Bedankt dat ik vreugde mag scheppen in het bestaan en dat ik steeds met liefde door het leven mag gaan. Jij toont me dat al de liefde herbergt en dat ware schoonheid zich in éénieder bevind. Dankzij jou kan ook ik dit aanschouwen en zodoende genieten van grote kunstwerk des levens. Samen met jou geef ik kleur aan mijn bestaan en boetseer ik mijn leven met de krachten van mijn verbeelding. Zodoende maak ik een waarachtig kunstwerk van mijn bestaan en ontwaak jij de magische kunstenaar in mij. Hiervoor dank ik je uit het diepst van mijn hart.

 

 

 

Aartsengel Haniel en de kracht van liefde en schoonheid

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Haniel is de meester van de schoonheid en de glorie in de hemel en op aarde, de verdeler van de liefde en het avontuur dat het leven toch o zo aantrekkelijk kan maken.

 

Aartsengel Haniel en zijn Engelen verdelen de energieën van de planeet Venus in ons universum. Zij zorgen voor de liefdevolle afwerking, voor de schoonheid en de verleidelijkheid des levens. Venus is de Muze van iedere kunstenaar en Aartsengel Haniel schenkt ons de mogelijkheid om alle deugden van Venus in ons zelf te ontwikkelen en zo van ons leven een waarachtig kunstwerk te maken.

 

Aartsengel Haniel maakt het verlangen in ons wakker om alles te bezitten, om op avontuur te gaan, van het leven te genieten en vele fijne nieuwe ervaringen op te doen. Het is dankzij dit verlangen en haar magische werking dat wij ongelooflijk veel kennis op doen. Aartsengel Haniel en zijn Engelen staan ons toe om onze innerlijke en uiterlijke wereld mooi en aantrekkelijk te maken.

 

Aartsengel Haniel en het Engelenkoor der Vorstendommen

regeren de periode van 23 november tot en met 31 december.

De dag dat hun energie het sterkst aanwezig is is vrijdag.

 

Goede raad van Aartsengel Haniel

 

Laat je innerlijke licht in je uiterlijke wereld schijnen (door middel van kaarsjes en mooie bloemen bijvoorbeeld). Kleed jezelf en je leven aan naargelang je wensen en weet dat je de energie der Engelen naar gelieven kunt gebruiken voor het innerlijke of het uiterlijke, eenheid is het ideaal. Laat je innerlijke schoonheid dus naar buiten vloeien, kleed je mooi en verwezenlijk mooie dingen zodat jij en je geliefden kunnen genieten van het leven, de zin er van in zien en jullie steeds gemotiveerder verder zullen gaan met experimenteren op deze Aarde.

 

Aartsengel Haniel en de Planeet Venus

 

Aartsengel Haniel kan ons vele materiële beloningen brengen aangezien Hij met de krachten van Venus werkt. Hij kan ons bewust maken van de schoonheid, de vreugde en het genot wat deze wereld herbergt en ons meenemen naar de heerlijkste plekken op deze aarde.

 

Romantische avonturen gevuld met onze stoutste dromen kunnen dankzij Aartsengel Haniel allemaal uitkomen. Maar wat willen wij, waar dromen we van? Welke heerlijke omstandigheden kunnen ons goed doen voelen? Wat maakt ons leven en het leven van onze medemensen de moeite waard? Ziehier enkele vragen die we aan Aartsengel Haniel kunnen stellen.

 

Een positieve affirmatie doet wonderen

 

Dankjewel Prins Haniel dat jij ons leven vult met mededogen en vreugdevolle evenementen

 

 

 

 

 

 

 

Aartsengel Haniel Spreekt

Geschreven door Fengo Jabamiah   


Ik ben Aartsengel Haniel en werk met de krachten van Venus.

 

Ik zorg ervoor dat het leven verleidelijk en mooi is, ik trek je aandacht, richt je blik steeds op het mooiste, het beste. Hoe moeilijk het leven ook mag zijn met mij wordt alles weer fijn, aangezien ik je help om te genieten van datgene wat wel fijn is, datgene wat je wel plezier doet. Zo schenk ik je voorbeelden van het leven van je dromen wat zeker naar je toe zal komen wanneer je samen met mij kijkt naar de dingen die je bevallen, naar de dingen die je plezier doen en ze zo steeds groter maakt door er je aandacht op te richten.


Door er aan te werken, door mee te gaan met het fijne wat alom aanwezig is.


Heb geen angst of geen schaamte om te genieten van je leven, de cadeaus die aan jou worden geschonken staan tot de beschikking van eenieder die er in gelooft en zijn of haar visie bij durft te stellen tot het sublieme en verleidelijke beeld dat Venus ons voorhoud. Omarm de Venus in jezelf, wees blij en verspreid je geluk om je heen, straal het uit.


Wees gelukkig en toon zo het goede voorbeeld. Dat is het beste wat je kunt doen, genieten van het leven en de vele geschenken die het heeft te geven en zo aan je medemensen laten zien dat het leven geen strijd hoeft te zijn, dat er ook vele wonderbaarlijke en fijne dingen in het leven bestaan en dat wanneer wij ons daar op richten alles beter gaat.


Kijk en geniet van de vele mooie bloemen die zich ontsluieren in je leven, maak er het mooiste bloemstukje van en schenk dit aan je geliefden, als voorbeeld, als aanduiding dat het leven nog vele geschenken te bieden heeft. Als bewijs dat ware schoonheid zich nog steeds overal bevind en zich enkel wil openbaren om geliefd te worden.


Heb de schoonheid des levens dus lief, de bossen en de bergen, de zeeën, de heerlijkste vakanties en de mooiste lichamen. De materie is goddelijk en verleidelijk er is niets om je voor te schamen.


Geniet ervan en toon je broeders en zusters hoe je werkelijk kunt genieten van het leven en al het prachtige wat het heeft te geven.


Heb lief en geniet van de liefde die je steeds geschonken wordt.


Het is door van jezelf en van je leven te houden, door content en modest verder te gaan dat alles en iedereen van jou zal houden. Ontdek samen met mij de schoonheid in jezelf, laat haar licht stralen en samen zullen wij met dit licht het leven van alles en iedereen die je omringd mooier maken.


Ik ben Aartsengel Haniel, de Engelenkracht in jezelf die je toestaat om je steeds op het meest liefdevolle te richten en dit ook steeds om je heen te verspreiden.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 11