Engelen van de DierenriemHuis van de 72 Engelen

De engelen Cherubijnen en de geboorte van de Messias in ons hart

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Raziel en het engelenkoor de Cherubijnen regeren de periode van 1 mei tot en met 10 juni. Raziel heerst over de zeven dagen van de week en wij kunnen hem het best aanspreken aan het einde van het wekend of op een maandag ochtend. Raziel werkt voornamelijk met de krachten van de planeet Uranus. Hij brengt ons geluk en liefde en schenkt ons de wijsheid die ons toestaat om een vreugdevol bestaan te leiden en ons leven in te kleuren naar wens.

 

 

Genie 9 engel Haziel regeert de periode van 1 tot en met 5 mei. Hij schenkt ons begrip voor hen die het moeilijk hebben en zorgt zodoende voor barmhartigheid, altruïsme en filantropie. Haziel is de engel der hemelse liefde die ons toestaat van alles en iedereen te houden. Samen met hem kunnen wij deze liefde planten in de harten van de mensen (zodat zij net als ons kunnen houden van en zichzelf ontwikkelen in het licht van de zon). Dankzij deze liefde kunnen wij vele mooie vruchten voort brengen en deze delen met onze medemens.

 

Genie 10 engel Aladiah regeert de periode van 6 tot en met 10 mei. Aladiah wekt het empathisch vermogen in onszelf en brengt ons het besef dat iedereen recht heeft op een gelukkig leven. Dit zorgt ervoor dat wij onszelf en de mensen om ons heen steeds weer een nieuwe kansen geven. Aladiah maakt ons liefdevol en vergevingsgezind. Dankzij Aladiah kunnen wij gratie schenken en zodoende het goede in onszelf ontwikkelen. De voornaamste deugd die engel Aladiah ons schenkt is edelmoedigheid.

 

Genie 11 engel Lauvuel regeert de periode van 11 tot en met 15 mei. Hij brengt ons succes en spoort ons aan om ons sportief te gedragen. Samen met engel Lauvuel kunnen wij van het leven een spel maken en al onze activiteiten als een hobby laten zijn. Hij leert ons om te genieten van het gene wat wij doen en spoort ons aan om elke dag net iets meer te doen. Ook geeft hij ons de goede raad om regelmatig nieuwe dingen te proberen.

 

Genie 12 engel Hahaiah regeert de periode van 16 tot en met 20 mei. Zij brengt het beste in ons naar boven en geeft ons iets om in te geloven, iets om aan vast te houden en trouw aan te blijven (zodat wij steeds in het goddelijke licht kunnen verblijven). Zij ankert het vertrouwen in God en de engelen in onszelf en schenk ons zodoende de krachten die ons toestaan steeds met zelfzekerheid door het leven te gaan. Hahaiah brengt ons standvastigheid en zorgt ervoor dat de goede werkkracht in onszelf de mogelijkheid heeft om zichzelf te uiten (haar taak uit te voeren).

 

Genie 13 engel Iezalel regeert de periode van 21 tot en met 25 mei. Engel Yezalel maakt de nobele inborst in ons wakker en staat ons toe om steeds trouw te blijven aan de onvoorwaardelijke liefde die wij in ons hart dragen.

 

Genie 14 engel Mebahel regeert de periode van 26 tot en met 31 mei. Hij staat ons toe om steeds ons zelf te zijn. Met hem ontdekken wij de waarheid omtrent onszelf en komen wij tot het besef dat enkel het uiten van deze waarheid ons vrij kan maken en dat vrij zijn dus inhoud dat je jezelf moet kunnen zijn.

 

Genie 15 engel Hariel regeert de periode van 1 tot en met 5 juni. Hariel bevrijd ons van alle oneigenlijke zaken en spoort ons aan om op een integere en authentieke wijze te handelen. Hij bevrijd ons van alle corruptie en zuivert ons geweten (zodat wij vol goede moed verder kunnen gaan). Dankzij het betrachten van zuiverheid in onze gedachten (door steeds positief te denken) bevrijd hij ons van alle duistere krachten en door middel van de schoonheid der natuur maakt hij ons weer rein en puur. Samen met hem kunnen wij onze originele puurheid hervinden en het schitterende Christus kind wat in ons allen huist tot wording brengen.

 

Genie 16 engel Hekamiah regeert de periode van 6 tot en met 10 juni. Zij schenkt ons de loyaliteit die ons toestaat om steeds te handelen met de liefde van de Heer. Hekamiah maakt het Christus kind in ons wakker en spoort ons aan om steeds trouw te blijven aan de ster die de geboorte van de messias in ons zelf aankondigt.

 

 

Gebed

 

Bedankt voor de voorspoed en voor de vooruitgang, de wijsheid en de intelligentie die ons toestaat om ons leven op paradijselijke wijze in te richten. Bedankt voor de verwezenlijking van onze mooiste dromen en al het moois wat steeds weer naar ons toe zal komen. Bedankt voor de liefde die in ons huist en welke wij kunnen schenken aan onze medemens. Bedankt voor alle positiviteit en alle vreugde. Bedankt voor al het goede wat zich bij deze vermenigvuldigd. Bedankt voor de vele vruchten die wij mogen oogsten en verdelen. Overvloed omringd ons en de rijkdom van ons hart maakt ons welvarend. Onze gedrevenheid komt voort uit de wens om gelukkig te zijn en samen met aartsengel Raziel en de engelen Cherubijnen maken wij van het leven een festijn.

 

 

 

Ben je benieuwd naar jou Genie klik dan op deze link en maak kennis met je drie Beschermengelen

 

 

 

 

 

De engelen Serafijnen en de verbinding met God in ons zelf

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Metatron en de engelen Serafijnen regeren de periode van 21 maart tot en met 30 april alsook elke nieuwe start. Metatron en zijn engelen zijn aanwezig aan het begin van elk seizoen en wij kunnen hen het best contacteren in het begin van de maand. Metatron heerst over de krachten van alle planeten doch werkt voornamelijk met die van de planeet Neptunus en zorgt zodoende voor een verbinding met de grote dromer in ons. Deze visionair word ook wel Poseidon genoemd en is de heerser van de zee der verbeelding. Hij schenkt ons het voorstellingsvermogen wat ons toestaat om kennis te maken met de engelen. Elke engel heeft zijn haven in de zodiak. Deze havens bedragen ieder vijf graden (of te wel 5 dagen, een uur en veertig minuten per engel). Aangezien de Dierenriem 360 graden heeft en ons jaar 365 dagen zijn de periodes die ze regeren approximatief.

 

 

Genie 1 engel Vehuiah regeert de periode van 21 tot en met 25 maart en brengt ons wilskracht, liefde en motivatie. Zij zorgt ervoor dat wij contact kunnen leggen met de ster in ons zelf.

 

Genie 2 engel Jeliel regeert de periode 26 tot en met 30 maart en schenkt ons liefde, wijsheid en intelligentie. Dankzij hem kunnen wij de dromen van de ster in ons zelf waar maken.

 

Genie 3 engel Sitael regeert de periode van 31 tot en met 4 april. Hij schenkt de constructieve wilskracht die ons toestaat ondernemend en opbouwend te zijn. Sitael maakt het creatieve in ons wakker en spoort ons aan tot actie.

 

Genie 4 engel Elemiah regeert de periode 5 tot en met 9 april. Elemiah schenkt ons de mogelijkheid om vreugde te scheppen in alles wat wij doen. Samen met hem kunnen wij de macht die in ons zelf huist uitvoeren door daadkrachtig aan het werk te gaan.

 

Genie 5 engel Mahasiah regeert de periode 10 tot en met 14 april. Mahasiah is de engel die ons geestelijke leiding schenkt. Wij zouden haar kunnen zien als  de goede raad-geef-ster in ons hart. Wanneer wij leren om vanuit ons hart te leven en wij steeds openstaan voor de geestelijke leiding die Mahasiah ons schenkt kunnen wij er zeker van zijn dat alles in ons leven goed zal verlopen.

 

Genie 6 engel Lelahel regeert de periode van 15 tot en met 20 april. Hij schenkt ons begrip en bewustzijn. Lelahel is als een licht in onszelf wat alles duidelijk maakt en zodoende zorgt voor rust en genezing. Dankzij de innerlijke verlichting die Lelahel schenkt word het ons toegestaan om de juiste keuzes te maken. Zodoende staat hij ons toe om het verloop van ons leven op een aangename wijze te laten geschieden. Engel Lelahel helpt ons om onze blik steeds op het mooie te richten en spoort ons zodoende aan tot een verheven visie die ons toestaat om al het goede wat aanwezig is hier op aarde te omarmen. Dankzij Lelahal kunnen wij als een Zon zijn en de wereld liefhebben als de Venus van onze dromen.

 

Genie 7 engel Achaiah regeert de periode van 21 tot en met 25 april. Zij leert ons om hier en nu aanwezig te zijn en verruimd zodoende ons bewustzijn. Ze leert ons om aandachtig en oplettend te zijn en ontsluierd zodoende de vele geheimen van onze natuur en de natuur die ons omringd. De voornaamste deugd die zij ons schenkt is het geduld. Dit geduld staat ons toe om steeds rustig verder te gaan en alles met liefde in te keuren en af te werken. Achaiah is als de rust die ons steeds weer in beweging brengt.

 

Genie 8 engel Cahetel regeert de periode van 26 tot en met 30 april. Engel Cahetel opent onze ogen voor de vele zegeningen die het leven ons schenkt. Hij maakt ons gelukkig en zorgt zodoende voor een gevoel van dankbaarheid. Met Cahetel aan onze zij zijn wij altijd blij en ondernemen wij alles in ons leven met groot plezier. Cahetel leert ons om te genieten van het leven en spoort ons aan om een veilige thuishaven te creëren en te zorgen voor een aangename werkplek vanwaaruit wij het beste van ons zelf aan de wereld kunnen geven.

 

Ben je benieuwd naar jou Genie klik dan op deze link en maak kennis met je drie Beschermengelen

 

 

 

 

 

Aartsengel Metatron, Engel Vehuiah, het begin van de reis

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel Vehuiah, de eerste Engel van het Engelenkoor der Serafijnen opent de weg voor ons waarna alle Engelen zijn voorbeeld volgen, laten wij dus net zoals Beschermengel Vehuiah ons hart openen voor de goddelijke boodschap en 1 voor 1 de wegen der Serafijnen belopen. Laten wij samen met Aartsengel Metatron en Engel Vehuiah de eerste stappen ondernemen op deze avontuurlijke reis naar de Schat die in ons zelf huist.

 

Het pad waarvan de Engel-Beschermengel Vehuiah de Leid-Ster is gaat van Kether naar Hochmah, van de eerste naar de tweede Sefirah op de Levensboom die beetje bij beetje haar geheimen zal ontsluieren.

 

Dankzij de Liefdevolle en schitterende Serafijn Vehuiah kunnen wij leren om ontvankelijk te zijn voor de boodschappen van ons hogere zelf.


 

Lees meer...
 

Engel Beschermengel Vehuiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel Vehuiah is de eerste Engel van de Zodiak

en regeert over de eerste vijf graden van Ram:

de periode van 21 tot en met 25 maart.

 

Mensen en dieren die geboren zijn in deze periode dragen de kracht van Engel Vehuiah in zich

en kunnen deze machtige Serafijn als hun persoonlijke Beschermengel beschouwen.

Doch wij kunnen allen de Engelen-essentie van Vehuiah ontwikkelen

en hier iets mee doen wat ieder-1 ten goede komt.

 

De kwaliteiten, de deugden, de goede eigenschappen

die wij met Engel-Beschermengel Vehuiah kunnen ontwikkelen zijn:

Ondernemingskracht, moed en dapperheid.

Een intense energie, de wens om te ondernemen met Liefde en wijsheid.


Het gene waar wij met Engel-Beschermengel Vehuiah aan kunnen werken is:

Nieuwe creaties, nieuw werk, nieuwe ideeën en projecten.

 

Het gene wat Engel-beschermengel Vehuiah ons te geven heeft:

Vehuiah geeft de nodige energie om voor alle problemen een oplossing te vinden

en deze uit te voeren.

 

De fouten die wij met Engel-Beschermengel Vehuiah kunnen annuleren,

of te wel de gebreken die wij met deze vurige Serafijn kunnen oplossen zijn:

Onnadenkendheid, gewelddadigheid en boosheid.

 

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 7