Engelen van de DierenriemHuis van de 72 Engelen

Aartsengel Rafael en het Engelenkoor der Deugden

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Het Engelenkoor der Deugden, ook wel de Machten genoemd staat onder de leiding van de grote Aartsengel, Prins Rafael. Het is de missie van de Deugden om onze menselijke persoonlijkheid weer in contact te brengen met de goddelijke individualiteit, zij zorgen ervoor dat het goddelijke plan in ons bewustzijn nederdaalt en schenken ons de nodige wilskracht om de wensen van onze innerlijke koning te realiseren. Zij brengen ons in contact met het Christus kind in onszelf zodat wij net als Christus kunnen luisteren naar de stem van de Vader en Zijn wil kunnen realiseren op Aarde.

 

Het Engelenkoor der Deugden moedigt ons aan om de Godheid in onszelf te ontwikkelen en heer en meester te worden over onze gedachten, onze gevoelens en onze daden. De Deugden schenken ons de kans om harmonie en vrede te brengen in ons wezen en deze naar buiten te brengen door op een creatieve wijze onze liefde te materialiseren in de vorm van leuke en nuttige activiteiten die van het leven een kunstwerk maken, een goddelijk bouwwerk waar iedereen zijn plaats en zijn nut in heeft en waar wij allen met vreugde te samen aan kunnen werken.

 

Rafael en het Engelenkoor der Deugden schenken ons deze vreugde door middel van het licht van de Zon. Dit licht maakt ons wakker en geeft ons de nodige kracht en positiviteit om actie te ondernemen. Het is het licht van God dat op ons schijnt en ons doordringt met levenskracht zodat we kunnen groeien en bloeien en van ons leven genieten.

 

Aartsengel Rafael en het Engelenkoor der Machten (deugden)

regeert approximatief de periode van 14 oktober tot en met 22 november.

De dag dat hun energie het sterkst aanwezig is is Zondag.

 

 

Rafael en de Deugden helpen je om je echte identiteit te ontdekken en om innerlijk meesterschap te ontwikkelen zodat je met de goede raad van de Vader als een echt Koningskind over je leven kunt regeren. Rafael en de Deugden leren je om met eerbied om te gaan met jezelf en alle andere levensvormen, om je lichaam, je ziel en je geest op de juiste wijze te verzorgen zodat je in goede gezondheid kunt zijn en kunt stralen als een Zon en zo het leven van iedereen en alles in jezelf en om je heen kunt eren door je licht te schenken en alles steeds te verfijnen, steeds mooier en interessanter te maken.

 

Licht is aandacht en wanneer je aandacht hebt voor jezelf en alle andere levensvormen zul je de schoonheid in alles ontdekken en tot diepe zelfinzichten komen. Deze zelfinzichten kan Rafael door middel van je lieve Beschermengelen aan je schenken wanneer je trouw bent aan je innerlijke Zon, je innerlijk licht en je steeds de nodige moeite doet om te handelen in overeenstemming met deze innerlijke Ster.

 

Rafael en zijn Zonne Engelen (de Deugden) zijn de beheerders van ons bewustzijn, ons geweten, de gebieden van waaruit zij werken bevatten al onze ervaringen en de belangrijkste gift die zij ons schenken is het begrip dat wij dankzij al onze ervaringen hebben opgedaan. Het is dit begrip, dit licht aan ervaringen dat zij ons kunnen schenken vanuit ons diepste innerlijk vanuit ons ge-weten, vanuit ons bewustzijn, ons hart. Rafael en de deugden schenken ons de wijsheid door middel van de stem van onze ziel, ons eeuwige zelf. Rafael en zijn Engelen voeden ons bewustzijn, zij maken ons bewust van wie wij zijn, zij brengen ons in contact met ons geweten en helpen ons om ons te herinneren dat de ware wetenschap zich reeds in onszelf bevindt als een bron van goddelijke intelligentie die zich openbaart op de top van de berg aan ervaringen die wij hebben opgedaan.

 

 

 

 

48 Beschermengel Mihael en de Krachten van de Zon en de Maan

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel Mihael is de fysieke Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 18/11 tot 21/11. Hij is ook de emotionele en gevoelsmatige begeleider van iedereen die geboren is op één van de volgende 5 dagen: 8/5, 22/7, 5/10, 16/12, en 24/2. Engel Mihael is ook de mentale en geestelijke Beschermengel van alle personen die ongeveer van 15:40 tot 16:00 na Zonsopgang geboren zijn. (deze uren zijn approximatief en wanneer je te weten wil komen op welk moment van de dag Mihael regeert is het het beste dit zelf te berekenen)

 

De gaven van Engel Mihael

Met Engel Mihael kunnen wij rekenen op datgene wat wij aanvoelen. Hij staat ons toe om slechte gewoontes en manieren van gedragen die wij van onze voorouders hebben meegekregen of zelf ontwikkeld hebben achter te laten. Engel Mihael helpt ons om onszelf niet te veel te laten bepalen door onze omgeving en schenkt ons de kracht om zelf voor de omgeving en de omstandigheden te zorgen die wij nodig hebben om onszelf optimaal te kunnen ontwikkelen en zodoende onze ambities waar te maken. Wat deze ambities zijn en waartoe zij bijdragen is een vraag die de moeite is om te overdenken, wat onze werkelijke ambities zijn en hoe wij deze beetje bij beetje verwezenlijken is een vraagstuk waar wij lang en breed over kunnen mediteren en zodoende veel leren. Wanneer wij te ambitieus zijn en denken dat wij een God of een Godin zijn kan beschermengel Mihael ons weer naar beneden halen en ons op de harde realiteit wijzen. Wanneer wij alle ambitie hebben laten varen en wij het roer van ons leven in de handen van anderen laten kan Mihael ons helpen om wederom op eigen benen te staan.

 

Bewust worden van onszelf en onze omgeving zonder ons te verliezen in hoogmoed of ons minderwaardig te voelen

Engel Mihael kan ons bewust maken van ons potentieel alsook van de omstandigheden, de mogelijkheden die wij hebben en schenkt ons zodoende vele kansen om onszelf verder te ontwikkelen. Beschermengel Mihael kan ons bevrijden van een minder-waardigheidscomplex indien dit aanwezig is alsook van de hoogheidswaanzin die ons kan doen denken dat wij apart en beter dan alle anderen zijn. Beschermengel Mihael leert ons om naar onszelf te kijken en kan ons bewust maken van wie wij werkelijk zijn en wat er ons te doen staat. Wanneer wij onzeker zijn zal hij ons weer moed schenken door ons bewust te maken van onze eigen capaciteiten. Wanneer wij twijfelen zal hij ons weer hoop schenken door onze bewust te maken van de vele mogelijkheden die er zijn. Beschermengel Mihael is dat lichtje in onszelf, dat vlammetje wat soms wel eens klein is maar nooit volledig gedoofd. Wij kunnen hem aanroepen wanneer wij een zwak en beïnvloedbaar ego hebben en wanneer wij het hem vragen zal hij dit vlammetje in onszelf aanwakkeren en zodoende ons ego weer kracht schenken. Ook behoed hij ons voor het opblazen van ons ego en beschermd ons zodoende tegen de hoogmoed die zelf de besten ten val kan brengen. Mihael werkt gestaag naar een zekere zelfbewustheid met het oog op vernieuwing en innovatie wat wil zeggen dat Mihael ons kan helpen om onszelf steeds weer opnieuw uit te vinden. Hij staat ons toe om alle duisternis achter ons te laten en een nieuw licht te ontvangen wat wij kunnen huisvesten in ons hart.

 

Beschermengel Mihael staat ons toe om zelf richting te geven aan ons leven

Beschermengel Mihael staat ons toe om datgene wat wij willen te realiseren door ons te omringen met datgene wat wij nodig hebben. Wanneer wij ons bijvoorbeeld gevangen voelen in een huisje in de stad kan hij ons aansporen tot verhuizen naar het platteland of inspireren om op reis te gaan. Alles is mogelijk met Engel Mihael aangezien hij ons dankzij de krachten van de Zon bewust maakt van onszelf en onze mogelijkheden waarna wij zelf richting kunnen geven aan ons leven. Engel Mihael leert ons om te zorgen voor constante vernieuwing en bevrijd ons zodoende van een saai en monotoon leven. De Zon staat in verband met deze vernieuwing en de Maan met het kader waarin deze vernieuwing plaatsvind. Engel Mihael schenkt zijn Beschermelingen voorgevoelens en inspiraties door middel van de Maan. Deze inspirerende gevoelens kunnen inzichten verschaffen die ons toestaan om de juiste keuzes te maken.

 

 

De genezende krachten van Mihael

Beschermegel Mihael is een grote en sterke geneeskrachtige Engel die ons toestaat om problemen uit onze kindertijd los te laten. Mihael kan ons als ouders ook helpen om onze kinderen los te laten en ons leren om vertrouwen te hebben in hen en hen zodoende de kans schenken om zichzelf op hun eigen manier verder te ontplooien. Engel Mihael schenkt vele inzichten aangaande opvoeding en hoe dat wij bepaalde problemen mee krijgen van onze voorouders en kan ons helpen bij het overkomen van trauma's. Beschermengel Mihael kan ons leren om onszelf opnieuw op te voeden en wanneer het ons lukt om de opvoeding die wij niet van onze ouders hebben meegekregen zelf uit te voeren zullen wij op onze beurt een betere opvoeding aan onze kinderen kunnen geven. Beschermengel Mihael verteld ons dat het niet goed is om iets op te dringen en brengt ons tot het besef dat wij onze kinderen vrij moeten laten wanneer zij eenmaal op eigen benen staan. Hij vertelt ons dat het niet goed is om kinderen aan banden te leggen en schenkt ons de wijze raad om te leren hen positief te stimuleren. Engel Mihael kan ons leren om onze wijsheid door te geven zonder onszelf en onze mening op te dringen. Hij staat ons toe om naar de wijze raad van de ouderen te luisteren zonder ons verplicht te voelen om net als hen te doen. Beschermengel Mihael kan ons leren om het pad te tonen aan onze medemensen doch waarschuwt ons dat het niet goed is om de weg voor anderen te willen bepalen. De genezende krachten van Mihael kunnen helpen bij het oplossen van relationele problemen en dankzij het helen van onze relaties kunnen wij een harmonie ontwikkelen welke bijdraagt aan een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid.

 

Wat wij kunnen leren van Engel Mihael

Mihael zorgt voor evenwicht en kan ons helpen met het hervinden van onze innerlijke balans. Beschermengel Mihael kan ons leren om een harmonieus leven te leiden. Dit wil zeggen zorgen voor harmonie in ons zelf zodat wij een harmonische instelling kunnen bekomen en zodoende harmonie met onze omgeving bereiken. Beschermengel Mihael kan ons helpen om onevenwichtigheden die zich kunnen uiten door middel van ziektes te boven te komen door weer voor evenwicht en harmonie in onszelf en onze relaties te zorgen waarna wij kunnen genieten van een goede gezondheid van lichaam ziel en geest. Engel Mihael werkt onder Leiding van Aartsengel Rafael en kan ons dus leren om een gezond leven te leiden. Rafael en het Engelenkoor der Deugden worden ook wel gezien als het Engelenkoor der geneeskunde en zodoende schenkt Beschermengel Mihael ons dan ook helende krachten. Door voor harmonie te zorgen in onze relatie en in onze familie kunnen wij zorgen voor een betere geestelijke gezondheid waarna ook fysieke verschijnselen van ziekten langzaamaan weg kunnen gaan. Beschermengel Mihael kan de staat van onze gezondheid verbeteren en ons immuunsysteem versterken en van Hem kunnen we leren hoe we dit ook voor anderen kunnen doen. Beschermegel Mihael is één van de grootste geneesheren van de zodiak aangezien hij zorgt voor gezonde relaties waaruit gezonde kinderen en ondernemingen ontstaan die ons allen vooruit helpen. Beschermengel Mihael kan ons leren om onze creatieve wil uit te oefenen, om er richting aan te geven en dingen te realiseren. Hij spoort ons aan tot activiteit en leert ons om te leven in het nu moment. Met hem kunnen wij leren van het nu moment, onze conclusies trekken in het nu moment en zodoende het nu moment zien en hier gelijk op een juiste manier mee omgaan. Hij leert ons om hier en nu actie te ondernemen wanneer dit nodig is. Doch Mihael kan ons ook veel leren over het verleden en ons naar de toekomst brengen die wij wensen als wij leren om om te gaan met zijn creatieve krachten. Hij leert ons om deugdzaam te zijn, juist te handelen en als een Zon alles wat wij wensen tot leven te doen komen. De Zon en de Maan representeren onze toekomst en ons verleden en helpen ons om juist te handelen in het heden. De Maan staat voor onze herkomst en ons verleden doch ook voor hetgene wat wij ons voorstellen en is zodoende ook toekomst gericht. De Maan schijnt haar licht op onze toekomst dankzij de kracht van onze verbeelding. Wij zouden kunnen stellen dat aan elke menselijke onderneming een voorstelling voorafgaat. Het is deze voorstelling die de eerste stap vormt naar een werkelijk gebeuren. Onze Verbeelding kan allerlei gevoelens en ideeën in ons wakker maken en wanneer wij deze voeden met onze liefde, mogelijk maken dankzij onze intelligentie en wij ze wilskrachtig leren verwezenlijken zullen ze op een dag uitgroeien tot waarachtige projecten welke dan ook hun verwerkelijking zullen kennen.

 

Onze Roeping vinden

Engel Mihael representeert de aandrijvende kracht der liefde welke zorgt voor de voortplanting van alles wat goed is. De grootste taak die Hij ons schenkt is om bewust te worden van wat er ons te doen staat hier op Aarde. Hij kan ons helpen om onze roeping vinden en ons hier met liefde aan te weiden. En net zoals Beschermengel Mihael ons helpt bij het vinden van onze roeping kunnen wij anderen helpen bij het vinden en ontwikkelen van hun roeping door ze bewust te maken van hun potentieel en ze de juiste richting in te sturen waarna ze vanuit hun eigen die weg kunnen gaan indien ze dit wensen. Beschermengel Mihael schenkt de kracht om ons met liefde aan een taak te wijden alsook de gave om anderen bewust te maken van hun taak. Mihael kan ons leren om alle taken goed te verdelen vanuit liefde voor elkaar en vertelt ons dat het niet goed is om anderen iets te verplichten. Een goede samenwerking is nodig en deze kan geschieden zonder verplichtingen doch uit respect voor elkaar.

 

Boodschap van Engel  Mihael

Je Vader en je Moeder bevinden zich in jezelf, niet enkel in je genen doch ook in je gevoelens en in je gedachten. In alle weerspiegelingen van hun vrouwelijke en mannelijke kanten welke deel uitmaken van jouw zijn. Je Vader en je Moeder representeren de harmonie van het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf en dat is dan ook de reden dat je ouders de basis vormen van je eigen zijn.

 

Vragen die de moeite zijn om over na te denken en te mediteren

Welke slechte gewoonten heb je van je ouders meegekregen en is het nodig hier aan vast te houden?

Hoe kunnen wij als ouders bijdragen aan de positieve ontwikkeling van onze kinderen?

 

 

 

 

Engelen Gids

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Het hele jaar door regeren de Aartsengelen en Engelen en staan ons bij met hun essenties. Deze essenties worden verdeeld door de 72 Engelen van de Levensboom. Elke Engel regeert een periode in het jaar en iedereen die tijdens deze periode geboren is kan deze Engel als zijn persoonlijk Genie beschouwen.

 

 

Aartsengel Metatron en de Engelen Serafijnen regeren de periode van 21 maart tot en met 30 april. Metatron heerst over de krachten van alle planeten doch werkt voornamelijk met die van de planeet Neptunus en zorgt zodoende voor een verbinding met de dromer in ons.

 

Genie 1 Engel Vehuiah regeert de periode van 21 tot en met 25 maart

Om: Wilskracht, liefde, motivatie

Genie 2 Engel Jeliel: 26-30 maart

Om: Liefde, Wijsheid, Intelligentie

Genie 3 Engel Sitael: 31-4 april

Om: Intelligentie, Creativiteit

Genie 4 Engel Elemiah: 5-9 april

Om: Macht, Daadkracht, Verantwoordelijkheid

Genie 5 Engel Mahasiah: 10-14 april

Om: Correctievermogen, Geestelijke Leiding

Genie 6 Engel Lelahel: 15-20 april

Om: Begrip en Bewustzijn

Genie 7 Engel Achaiah: 21-25 april

Cyclus: Geduld, Observatievermogen

Genie 8 Engel Cahetel: 26-30 april

Om: Dankbaarheid en Zegeningen

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor de Cherubijnen regeren de periode van 1 mei tot en met 10 juni. Raziel werkt voornamelijk met de krachten van de planeet Uranus. Hij brengt ons geluk en liefde en schenkt ons de wijsheid die ons toestaat om een vreugdevol bestaan te leiden.

 

Genie 9 Engel Haziel regeert de periode van 1 tot en met 5 mei

Om: Begrip, Barmhartigheid, Altruïsme en filantropie

Genie 10 Engel Aladiah: 6-10 mei

Om: Liefdadigheid, Vergevingsgezindheid en Gratie

Genie 11 Engel Lauviah: 11-15 mei

Succes: Sportiviteit en Overwinningen

Genie 12 Engel Hahaiah: 16-20 mei

Om: Rust, Vrede en Goede Werkkracht

Genie 13 Engel Iezalel: 21-25 mei

Om: Trouw, Vriendschap

Genie 14 Engel Mebahel: 26-31 mei

Om: Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

Genie 15 Engel Hariel: 1-5 juni

Om: Zuivering

Genie 16 Engel Hekamiah: 6-10 juni

Om: Loyaliteit

 

Aartsengel Tsaphkiel en het Engelenkoor der Tronen regeren de periode van 11 juni tot en met 22 juli alsook elke zaterdag. Tsaphkiel, is de heerser van de krachten van de planeet Saturnus. Hij brengt ons de goddelijke intelligentie die ons toestaat om vorm te geven aan onze meest verheven idealen. Van hem kunnen wij leren om ons leven goed te organiseren.

 

Genie 17 Engel Lauviah:11-15 juni

Om: Inspiratie en Openbaringen.

Genie 18 Engel Caliel: 16-21 juni

Om: Juistheid en Gerechtigheid

Genie 19 Engel Leuviah: 22-26 juni

Om: Humor en een Vruchtbare Intelligentie

Genie 20 Engel Pahaliah: 27 juni - 1 juli

Om: Gehoorzaamheid en Redding

Genie 21 Engel Nelchael: 2-6 juli

Om: Nieuwsgierigheid en Leergierigheid

Genie 22 Engel Yeyaiel: 7-11 juli

Om: Beroemdheid en een goede naam

Genie 23 Engel Melahel: 12-16 juli

Om: Natuur en Genezing

Genie 24 Engel Haheuiah: 17-22 juli

Om: Veiligheid en Bescherming

 

Aartsengel Tzadkiel en het Engelenkoor der Heerschappijen regeren de periode van 23 juli tot en met 2 september alsook elke donderdag. Tzadkiel heerst over de krachten van Jupiter en kan ons leren om verdraagzaam te zijn. Aartsengel Tzadkiel en de Engelen Heerschappijen brengen ons voornamelijk voorspoed en investeren zodoende in de vooruitgang van onze projecten.

 

Genie 25 Engel Nithaiah: 23-27 juli

Om: Wijsheid en Magie

Genie 26 Engel Haaiah: 28 juli - 1 augustus:

Voordeel: Goede raad

Genie 27 Engel Yeratel: 2-6 augustus

Om: Verspreiding van het licht (de kennis) der beschaving

Genie 28 Engel Seheiah: 7-12 augustus

Opening: Purificatie, Reiniging, Gezondheid

Genie 29 Engel Reiyel: 13-17 augustus

Om: Vooruitgang en Bevrijding

Genie 30 Engel Omael: 18-22 augustus

Manier: vermenigvuldiging

Genie 31 Engel Lecabel: 23-28 augustus

Vooruit: oplossingsgerichtheid

Genie 32 Engel Vasariah: 29 augustus - 2 september

Om: Vergevingsgezindheid en Clementie

 

Aartsengel Camuel en het Engelenkoor der Krachten regeren de periode van 3 september tot en met 13 oktober. Camael heerst over de krachten van de planeet Mars. Hij schenkt ons de actieve werkkracht die ons toestaat onze mooiste dromen te verwezenlijken (de energie om het gene wat wij geplant hebben uit te voeren en zodoende vorm te geven aan ons streven).

 

Genie 33 Engel Yeuiah: 3-7 september

Om: Inspiratie en Gehoorzaamheid

Genie 34 Engel Lehaiah: 8-12 september

Om: Verwerking en Vrede

Genie 35 Engel Chavakiah: 13-17 september

Om: Herinnering en Verzoening

Genie 36 Engel Menadel: 18-23 september

Om: Werk en Oogst

Genie 37 Engel Aniel: 24-28 september

Om: het doorbreken van de cirkel en het achterlaten het slechte

Genie 38 Engel Haamiah: 29 september - 3 oktober

Liefde als religie: van onze omgeving en ons lichaam een tempel maken

Genie 39 Engel Rehael: 4-8 oktober

Om: opvoeding

Genie 40 Engel Ieiazel: 9-13 oktober

Om: Comfort, Vreugde en Beloningen

 

Aartsengel Rafael en het Engelenkoor der Machten regeert de periode van 14 oktober tot en met 22 november. Rafael heerst over de krachten van de Zon. Hij maakt ons bewust van ons potentieel en de mogelijkheden die wij hebben. Hij leert ons om te kiezen en wanneer wij onze roeping gevonden hebben zal Rafael ons steeds bijstaan tijdens het uitvoeren hiervan.

 

Genie 41 Engel Hahahel: 14-18 oktober

Vertrouwen, Geloof, Begrip, Genezing, Liefde en Dienstbaarheid

Genie 42 Engel Mikael: 19-23 oktober

Kort: Zelfwaardering, Politiek en Onderwijs

Genie 43 Engel Veuliah: 24-28 oktober

Enthousiasme en Motivatie, Leiding en Welvaart

Genie 44 Engel Yelahiah: 29 oktober - 2 november

Om: onvoorwaardelijke liefde en inschikkelijkheid

Genie 45 Engel Sehaliah: 3-7 november

Om: Hernieuwde Wilskracht en Goede Moed

Genie 46 Engel Ariel: 8-12 november

Om: Innerlijke Rijkdom, Schoonheid

Genie 47 Engel Asaliah: 13-17 november

Om: Contemplatie en Innerlijke Wijsheid

Genie 48 Engel Mihael: 18-22 november

Manier: Opvoeding en Relaties

 

Aartsengel Haniel en het Engelenkoor der Vorstendommen regeren de periode van 23 november tot en met 31 december. Aartsengel Haniel heerst over de krachten van de planeet Venus. Hij schenkt ons oog voor detail en leert ons om alles steeds met liefde af te werken. Haniel en de vorstendommen zorgen ervoor dat wij onze roeping met liefde uit kunnen voeren in samenwerking met gelijkgestemden.

 

Genie 49 Engel Vehuel: 23-27 november

Om: Grootsheid, Verhevenheid, Vriendschap

Genie 50 Engel Daniel: 28 november - 2 december

Om: Welsprekendheid en Diplomatie

Genie 51 Engel Hahasiah 3-7 december

Om: De Steen der Wijzen en de Universele Geneeswijzen

Genie 52 Engel Imamiah 8-12 december

Om: Bevrijding en Ware Liefde

Genie 53 Engel Nanael 13-16 december

Om: Spirituele Communicatie, Innerlijke Priester

Genie 54 Engel Nithael 17-21 december

Om: De Goddelijke Erfenis en de Schoonheid des Levens

Genie 55 Engel Mebahiah: 22-26 december

Om: Helderheid en Duidelijkheid

Genie 56 Engel Poyel: 27-31 december

Om: Fortuin, Talent en Bescheidenheid

 

Aartsengel Michael en het Engelenkoor de Aartsengelen regeren de periode van 1 januari tot en met 9 februari. Michael brengt ons een goed communicatievermogen zodat wij op een vredige manier samen kunnen leven. Hij en zijn engelen schenken ons de actieve intelligentie die ons toestaat onze diepste wensen naar buiten te brengen, hierover te praten en ze daarna in samenwerking met anderen uit te voeren.

 

Genie 57 Engel Nemamiah: 1-5 januari

Om: Onderscheidingsvermogen

Genie 58 Engel Yeialel: 06-10 januari

Om: Concentratievermogen en Standvastigheid

Genie 59 Engel Harahel: 11-15 januari

Om: Intellectuele Rijkdom

Genie 60 Engel Mitzrael: 16-20 januari

Om: Herstelling

Genie 61 Engel Umabel: 21-25 januari

Om: Affiniteit, Vriendschap. Analogie.

Genie 62 Engel Iah-hel: 26-30 januari

Manier: de dorst naar kennis en het verlangen om te weten

Genie 63 Engel Anauel: 31 januari - 4 februari

Om: perceptie van de eenheid, interne liefde, menselijkheid en broederschap

Genie 64 Engel Mehiel: 5-9 februari

Om: Schrijven en Regisseren

 

Aartsengel Gabriel en het Engelenkoor der Engelen regeren de periode van 20 februari tot en met 20 maart. Dankzij hen kunnen wij zorgen voor een goede basis en een gezonde levensstijl vanwaaruit al het vorige als een kunstzinnig levenswerk te voorschijn kan komen en ons zodoende belonen met het leven van onze dromen.

 

Genie 65 Engel Damabiah: 10-14 februari

Om: Bewustwording en Zelfkennis

Genie 66 Engel Manakel: 15-19 februari

Om: Kennis van Goed en Kwaad.

Genie 67 Engel Eyael: 20-24 februari

Om: De Vruchtbare Verbeeldingskracht

Genie 68 Engel Habuiah: 25-28 februari

Om: Genezing, Vreugde en Optimisme

Genie 69 Engel Rochel: 1-5 maart

Om: het Weervinden

Genie 70 Engel Jabamiah: 6-10 maart

Alchemie en Transmutatie, positieve veranderingen op alle gebied

Genie 71 Engel Haiaiel: 11-15 maart

Om: de Wapens voor de strijd.

Genie 72 Engel Mumiah: 16-20 maart

Om: Voltooiing en Wedergeboorte

 

 

 

Maak kennis met je drie Beschermengelen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Wens je een uitgebreide engelen lezing over je geboorte geniën te ontvangen gelieve je geboortedatum, plaats en uur door te geven via het contact formulier (indien een persoonlijke ontmoeting gewenst is kan je langs hier ook een afspraak maken met mij) De prijs voor een engelen lezing is 72 euro over te maken op rekeningnummer BE83 9795 8636 6015. Indien een persoonlijk consult gewenst is kan de bijdrage ter plaatse geschonken worden.

 

Wat houdt een uitgebreide engelen lezing in

 

Ik bereken je geboorte engelen en kom zo je gaven te weten waarna we kunnen bespreken wat deze vaardigheden te bieden hebben en hoe je er iets mee kan doen (of ik doe het zelfde en stuur je de studie door via mail).

 

De studie bestaat uit drie lange teksten over je beschermengelen waaruit meestal vanzelf gebeden en affirmaties ontstaan. Ook is het mogelijk dat de engel zeer sterk doorkomt en je met een persoonlijk advies verrast. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf leert luisteren naar je engelen. Deze lezing kan een eerste stap zijn daarnaartoe (naar het contact met de engelen in jezelf)

 

Een korte voorgeschiedenis

 

Op het moment dat ik besloot om te beginnen met het maken van persoonlijke engelenstudies kwamen de volgende affirmaties en het volgende gebed door en vanaf toen ben ik begonnen met het uitvoeren van mijn droom en het aanreiken van de engelen sleutels die de poorten naar de wijsheid die in ons zelf huist kunnen openen.

 

Ik heb talent en ga hiermee iets doen voor mijn medemensen, de aarde en de maatschappij. Alles wat ik doe doe ik graag, het brengt mij overvloed en vreugde en geeft zin aan mijn leven.

 

Bedankt aan het Licht wat in mezelf schijnt en ervoor zorgt dat al het negatieve verdwijnt. Bedankt dat ik nu een doel heb en weet wat me te doen staat. Bedankt dat alle omstandigheden in het leven mij helpen om dit doel te verwezenlijken.

 

 

Investeer in het verwezenlijken van onze droom en draag bij aan de creatie van de engelenleer

 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er uit het maken van de engelen lezingen een aantal boeken ontstaan waarin de volledige engelenleer word uitgelegd. Ook droom ik ervan om ooit 72 engelen schilderijen te ontwerpen en van deze kustwerken een kaartspel te maken. De kers op de taart van mijn dromen bestaat uit een astrologisch geboorte spel waarin het zelf mogelijk is om informatie over vorige en volgende levens te ontvangen. Door een engelen lezing te bestellen draag je bij aan de creatie van dit spel en help je met het tot leven brengen van de Engelenleer.

 

 

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 11