Engelen van de DierenriemHuis van de 72 Engelen

Beschermengel Chavakiah en de verzoening die tot vreugde leid

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel Chavakiah leert om ons te verzoenen met de wereld zoals ze is en schenkt ons de nodige energie om veranderingen aan te brengen daar waar mogelijk. Haar lessen doen me denken aan de woorden van Franciscus van Assisi:  “Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien”. Chavakiah leert ons om de dingen waar wij niets aan kunnen veranderen te accepteren en van het leven het beste te maken ook al verloopt alles niet altijd volgens plan. Zij leert ons om rekening te houden met anderen en ook hen de kans te schenken om hun mooiste wensen tot leven te toveren. Chavakiah toont ons dat wij allen gelijkwaardig zijn en spoort ons aan om iedereen evenveel aandacht en liefde te geven. Zij leert ons om de taken goed te verdelen en zorgt zodoende voor harmonie en vrede.

 

Chavakiah brengt ons de moed die ons toestaat problemen aan te pakken en conflicten op te lossen

 

Chavakiah leert ons om begrip te tonen en schenkt ons de mogelijkheid om ons te verplaatsen in de leefwereld van anderen (zodat wij ook hun gezichtspunten kunnen begrijpen). De Beschermelingen van Chavakiah zijn de ideale bemiddelaars aangezien zij zorgen voor verzoening. Zij maken alles goed door hun positieve inbreng en het wederzijds begrip dat zij doen ontstaan. Chavakiah kan ons leren om te zorgen voor harmonie en vrede, op ons werk en in onze familie. Zij brengt ons vreugde en samenhorigheid. Engel Chavakiah leert ons om verdraagzaam te zijn en herinnert ons eraan dat wij allen maar mensen zijn en dat iedereen het wel eens moeilijk heeft. Haar tolerantie is groot en zij zal ons steeds aansporen om ons vriendelijk te gedragen. Om zacht en lief te zijn en met onderscheidingsvermogen op te treden. Wanneer wij met Engel Chavakiah werken ontstaat er een vreugdevol gevoel wat voortkomt uit dankbaarheid. Zij leert ons om dankbaar te zijn met datgene wat ons gegund is en kan ons soms verassen met onverwachte inkomsten. Zij brengt al de wijsheid en de kennis vanuit ons verleden weer naar boven en staat ons bij tijdens het investeren van dit grotere goed.

 

Chavakiah werkt met de Krachten van Mars en Jupiter en zorgt zodoende voor een vreugdevolle activiteit die overvloed veroorzaakt. Zij spoort ons aan om met humor te handelen en een zekere jovialiteit aan te houden. Zij toont ons hoe wij al zingend door het leven kunnen gaan en van elke dag iets leuks maken.

Optimisme en enthousiasme

 

Door ons de verzoening aan te kondigen zorgt Chavakiah voor optimisme en enthousiasme. Zij stelt ons gerust en verzekerd ons ervan dat alles steeds weer op zijn pootjes terecht komt. Wij leren lopen met vallen en opstaan en wanneer het ons lukt om steeds weer op te staan zijn wij op de goede weg. Chavakiah schenkt ons de mogelijkheid om ons beste beentje voor te zetten en net als hem kunnen wij anderen aansporen om aan het werk te gaan. Chavakiah leert ons om enthousiasme te wekken door onze vreugde te verspreiden als een licht waaraan iedereen zich kan warmen.

 

Boodschap geïnspireerd door Engel Chavakiah

 

Jullie trouw word beloont en jullie diensten worden gewaardeerd. Alle conflicten die er nog zijn zullen worden opgelost. Niemand zal achterwege gelaten worden en iedereen krijgt toegang tot mijn krachten. Ik schenk jullie de liefde om steeds juist te handelen en breng jullie de goede moed die toestaat om elke dag in vreugde en dankbaarheid te beginnen. Ik breng jullie de hemelse erfenis die bestaat uit alle kennis die reeds is opgedaan en de wijsheid die ons toestaat steeds juist te handelen. Ik ben een bron van vreugde en een vuur dat verwarmd. Ik breng liefde en tederheid in jullie leven en zorg ervoor dat er aandacht wordt besteed aan elk detail. Ik leer jullie om net die kleine details te zien die het leven toch o zo fijn kunnen maken. Met mij word elke glimlach een geschenk en samenzijn een plezier. Ik toon jullie hoe aangenaam samenleven kan zijn wanneer vrede heerst en vreugde de overhand krijgt. De harmonieuze samenwerking die ik kan schenken komt voort uit een rijk hart en een goed gemoed. Weet dat de bron van mijn vreugde zich ook in jullie bevind en dat wij allen verbonden zijn door de zelfde krachten.

 

Het doel van het werk met Engel Chavakiah

 

In vrede leren leven met iedereen.

 

Beschermegel Chavakiah leert ons om anderen te aanvaarden zoals ze zijn en bevrijd ons zodoende van discriminatie. Iedereen moet vrij kunnen zijn om zijn eigen te zijn is een boodschap die Chavakiah ons brengt. Er is voor iedereen een plaatsje op de wereld en zorg dragen voor onze medemens is één van de taken die Engel Chavakiah brengt. Zij is de Engel van het ouderschap en kan van ons excellente opvoeders maken. Zij toont ons het belang van de juiste opvoeding en leert ons om deze te schenken met heel veel liefde en geduld. Zij spoort ons aan om vrede te handhaven in ons leven door steeds met liefde op te treden en te zorgen voor een bepaalde vorm van sereniteit die tot rust brengt. Zij staat ons toe om onszelf te verzoenen en vrede te vinden.

 

Het juiste evenwicht

 

Beschermegel Chavakiah zorgt voor harmonie tussen onze gedachten, onze gevoelens en onze daden. Zij leert ons om onze blik te verbreiden door ons te richten op alle goede kwaliteiten die wij bezitten. Zij maakt ons ook aandachtig voor de gaven van anderen en leert ons dat wij allen iets te schenken hebben. Chavakiah vult ons hart met liefde en onze geest met sereniteit. Zij brengt alles weer in evenwicht en zorgt ervoor dat wij onszelf kunnen verwezenlijken. Zij spoort ons aan om iets te doen met de vele schatten die wij bezitten. Beschermegel Chavakiah leert ons om te delen met elkaar als broeders en zusters en wanneer wij in onze kinderlijke onschuld ruzie maken met elkaar kan zij weer vrede brengen en ons leren om ons niet als kleine kinderen te gedragen en alles netjes te houden. Zij is als een hemelse ouder waarop wij steeds kunnen rekenen.

 

De juiste energie

 

Beschermegel Chavakiah wekt de goede werkkracht in ons en stimuleert haar door ons te leren steeds het beste van onszelf te geven, onze focus gericht te houden op het positieve en vreugde te scheppen in elk moment.

 

Affirmatie

 

Door vreugde te scheppen in alles wat ik doe pas ik mijn krachten toe.

 

Een advies van Engel Chavakiah

 

Verzoen je met je eigen natuur en met de natuur om je heen en maak van haar je beste bondgenoot.

 

Zorgen voor een goede opvang

 

Beschermengel Chavakiah spoort ons aan om goed zorg te dragen voor ons zelf en onze medemensen. Opkomen voor de minder bedeelden en zorgen voor een goede opvang van kinderen en ouderlingen zijn activiteiten die Chavakiah aanmoedigt. Ook de opvang van mensen met een beperking of mensen die een beetje gek zijn is een belangrijk aandachtspunt.

 

Een liefdevolle benadering

 

Beschermegel Chavakiah leert ons om het leven op een liefdevolle wijze te benaderen en het is dankzij deze benadering dat het leven ons op een positieve wijze antwoord zal verlenen. Zo ook werkt een liefdevolle benadering heel goed op mensen en kan een beetje aandacht en een vriendelijk woordje wonderen doen. Steeds optimistisch zijn en in iedereen het beste zien is geen valkuil maar een deugd die wij allen dienen te ontwikkelen indien wij ons gelukkig zijn wensen. Samen met Engel Chavakiah kunnen wij vele harmonieuze relaties ontwikkelen en een evenwichtig familie leven opbouwen. Zij staat ons toe om te zorgen voor een zekere structuur en schenkt ons stabiliteit door ons te leren het leven te aanvaarden zoals het is en met beide benen op de grond te blijven staan. Zij leert ons om te leven vanuit ons hart en iedereen op een eerlijke wijze te behandelen. Vreugde scheppen in ons bestaan en leven met hart en ziel is een gratie die Chavakiah ons verleent. Wij kunnen deze zegening op onze beurt schenken door Haar levensvreugde tot een aanstekelijk vuur te maken. Dit vuur zouden wij ook wel het vuur van de Glimlach kunnen noemen. Lachen werkt aanstekelijk en zo ook is de liefde van Chavakiah een kracht die wanneer aangewend voor vele vreugdevolle harten kan zorgen. Engel Chavakiah leert ons om onszelf en anderen lief te hebben en is de Engel die ons toestaat een goede papa of mama te zijn (of te worden). Zij zorgt voor mensen met een goed hart die steeds het beste van zichzelf zullen geven. Deze weldoeners zijn als een hemels geschenk voor ons allen. Zij hebben ons lief en kunnen ons tonen hoe deze liefdevolle waarneming haar vruchten schenkt.

 

 

 

 

Beschermegel Chavakiah werkt met de eigenschappen van het dierenriemteken Maagd en is de Beschermegel van iedereen die geboren is van 13 tot en met 17 september (deze data zijn approximatief).

 

Enkele Affirmaties

 

Ik creëer harmonie door het scheppen van een liefdevolle sfeer.

Ik steun mijn medemensen en zet mijn beste beentje voor.

Ik breng rust en vrede en zorg voor verzoening.

Mijn zachte stem brengt geruststelling.

 

 

Engelen Gids

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Het hele jaar door regeren de Aartsengelen en Engelen en staan ons bij met hun essenties. Deze essenties worden verdeeld door de 72 Engelen van de Levensboom. Elke Engel regeert een periode in het jaar en iedereen die tijdens deze periode geboren is kan deze Engel als zijn persoonlijk Genie beschouwen.

 

 

Aartsengel Metatron en de Engelen Serafijnen regeren de periode van 20 maart tot en met 29 april. Metatron heerst over de krachten van alle planeten doch werkt voornamelijk met die van de planeet Neptunus en zorgt zodoende voor een verbinding met de dromer in ons. Hij begint zijn werk vanaf het lentepunt wat verschuift vanaf 19 tot en met 22 maart. De komende 50 jaar licht dit op 20 maart met uitzondering van 1 jaar waarin het op 19 maart begint.

 

Genie 1 Engel Vehuiah regeert de periode van 20 tot en met 25 maart

Om: Wilskracht, liefde, motivatie

Genie 2 Engel Jeliel: 26-30 maart

Om: Liefde, Wijsheid, Intelligentie

Genie 3 Engel Sitael: 31-4 april

Om: Intelligentie, Creativiteit

Genie 4 Engel Elemiah: 5-9 april

Om: Macht, Daadkracht, Verantwoordelijkheid

Genie 5 Engel Mahasiah: 10-14 april

Om: Correctievermogen, Geestelijke Leiding

Genie 6 Engel Lelahel: 15-19 april

Om: Begrip en Bewustzijn

Genie 7 Engel Achaiah: 20-24 april

Cyclus: Geduld, Observatievermogen

Genie 8 Engel Cahetel: 25-29 april

Om: Dankbaarheid en Zegeningen

 

Aartsengel Raziel en het Engelenkoor de Cherubijnen regeren de periode van 30 april tot en met 9 juni. Raziel werkt voornamelijk met de krachten van de planeet Uranus. Hij brengt ons geluk en liefde en schenkt ons de wijsheid die ons toestaat om een vreugdevol bestaan te leiden.

 

Genie 9 Engel Haziel regeert de periode van 30 april tot en met 4 mei

Om: Begrip, Barmhartigheid, Altruïsme en filantropie

Genie 10 Engel Aladiah: 5-9 mei

Om: Liefdadigheid, Vergevingsgezindheid en Gratie

Genie 11 Engel Lauviah: 10-14 mei

Succes: Sportiviteit en Overwinningen

Genie 12 Engel Hahaiah: 15-20 mei

Om: Rust, Vrede en Goede Werkkracht

Genie 13 Engel Iezalel: 21-25 mei

Om: Trouw, Vriendschap

Genie 14 Engel Mebahel: 26-30 mei

Om: Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

Genie 15 Engel Hariel: 31 mei- 4 juni

Om: Zuivering

Genie 16 Engel Hekamiah: 5-9 juni

Om: Loyaliteit

 

Aartsengel Tsaphkiel en het Engelenkoor der Tronen regeren de periode van 10 juni tot en met 20 juli alsook elke zaterdag. Tsaphkiel, is de heerser van de krachten van de planeet Saturnus. Hij brengt ons de goddelijke intelligentie die ons toestaat om vorm te geven aan onze meest verheven idealen. Van hem kunnen wij leren om ons leven goed te organiseren.

 

Genie 17 Engel Lauviah:10-15 juni

Om: Inspiratie en Openbaringen.

Genie 18 Engel Caliel: 16-20 juni

Om: Juistheid en Gerechtigheid

Genie 19 Engel Leuviah: 21-25 juni

Om: Humor en een Vruchtbare Intelligentie

Genie 20 Engel Pahaliah: 26 juni - 30 juni

Om: Gehoorzaamheid en Redding

Genie 21 Engel Nelchael: 1-6 juli

Om: Nieuwsgierigheid en Leergierigheid

Genie 22 Engel Yeyaiel: 7-11 juli

Om: Beroemdheid en een goede naam

Genie 23 Engel Melahel: 12-16 juli

Om: Natuur en Genezing

Genie 24 Engel Haheuiah: 17-22 juli

Om: Veiligheid en Bescherming

 

Aartsengel Tzadkiel en het Engelenkoor der Heerschappijen regeren de periode van 21 juli tot en met 31 augustus alsook elke donderdag. Tzadkiel heerst over de krachten van Jupiter en kan ons leren om verdraagzaam te zijn. Aartsengel Tzadkiel en de Engelen Heerschappijen brengen ons voornamelijk voorspoed en investeren zodoende in de vooruitgang van onze projecten.

 

Genie 25 Engel Nithaiah: 23-27 juli

Om: Wijsheid en Magie

Genie 26 Engel Haaiah: 28 juli - 1 augustus

Voordeel: Goede raad

Genie 27 Engel Yeratel:  2-6 augustus

Om: Verspreiding van het licht (de kennis) der beschaving

Genie 28 Engel Seheiah: 7-11 augustus

Opening: Purificatie, Reiniging, Gezondheid

Genie 29 Engel Reiyel: 12-17 augustus

Om: Vooruitgang en Bevrijding

Genie 30 Engel Omael: 18-22 augustus

Manier: vermenigvuldiging

Genie 31 Engel Lecabel: 23-27 augustus

Vooruit: oplossingsgerichtheid

Genie 32 Engel Vasariah: 28 augustus -1 september

Om: Vergevingsgezindheid en Clementie

 

Aartsengel Camuel en het Engelenkoor der Krachten regeren de periode van 2 september tot en met 13 oktober. Camuel heerst over de krachten van de planeet Mars. Hij schenkt ons de actieve werkkracht die ons toestaat onze mooiste dromen te verwezenlijken (de energie om het gene wat wij geplant hebben uit te voeren en zodoende vorm te geven aan ons streven).

 

Genie 33 Engel Yeuiah: 2-6 september

Om: Inspiratie en Gehoorzaamheid

Genie 34 Engel Lehaiah: 7-11 september

Om: Verwerking en Vrede

Genie 35 Engel Chavakiah: 12-17 september

Om: Herinnering en Verzoening

Genie 36 Engel Menadel: 18-23 september

Om: Werk en Oogst

Genie 37 Engel Aniel: 24-27 september

Om: het doorbreken van de cirkel en het achterlaten het slechte

Genie 38 Engel Haamiah: 28 september - 2 oktober

Liefde als religie: van onze omgeving en ons lichaam een tempel maken

Genie 39 Engel Rehael: 3-7 oktober

Om: opvoeding

Genie 40 Engel Ieiazel: 8-12 oktober

Om: Comfort, Vreugde en Beloningen

 

Aartsengel Rafael en het Engelenkoor der Machten regeert de periode van 13 oktober tot en met 21 november. Rafael heerst over de krachten van de Zon. Hij maakt ons bewust van ons potentieel en de mogelijkheden die wij hebben. Hij leert ons om te kiezen en wanneer wij onze roeping gevonden hebben zal Rafael ons steeds bijstaan tijdens het uitvoeren hiervan.

 

Genie 41 Engel Hahahel: 13-17 oktober

Vertrouwen, Geloof, Begrip, Genezing, Liefde en Dienstbaarheid

Genie 42 Engel Mikael: 18-22 oktober

Kort: Zelfwaardering, Politiek en Onderwijs

Genie 43 Engel Veuliah: 23-27 oktober

Enthousiasme en Motivatie, Leiding en Welvaart

Genie 44 Engel Yelahiah: 28 oktober - 1 november

Om: onvoorwaardelijke liefde en inschikkelijkheid

Genie 45 Engel Sehaliah: 2-6 november

Om: Hernieuwde Wilskracht en Goede Moed

Genie 46 Engel Ariel: 7-11 november

Om: Innerlijke Rijkdom, Schoonheid

Genie 47 Engel Asaliah: 12-16 november

Om: Contemplatie en Innerlijke Wijsheid

Genie 48 Engel Mihael: 17-21 november

Manier: Opvoeding en Relaties

 

Aartsengel Haniel en het Engelenkoor der Vorstendommen regeren de periode van 22 november tot en met 31 december. Aartsengel Haniel heerst over de krachten van de planeet Venus. Hij schenkt ons oog voor detail en leert ons om alles steeds met liefde af te werken. Haniel en de vorstendommen zorgen ervoor dat wij onze roeping met liefde uit kunnen voeren in samenwerking met gelijkgestemden.

 

Genie 49 Engel Vehuel: 22-26 november

Om: Grootsheid, Verhevenheid, Vriendschap

Genie 50 Engel Daniel: 27 november - 1 december

Om: Welsprekendheid en Diplomatie

Genie 51 Engel Hahasiah 2-6 december

Om: De Steen der Wijzen en de Universele Geneeswijzen

Genie 52 Engel Imamiah 7-11 december

Om: Bevrijding en Ware Liefde

Genie 53 Engel Nanael 12-16 december

Om: Spirituele Communicatie, Innerlijke Priester

Genie 54 Engel Nithael 17-21 december

Om: De Goddelijke Erfenis en de Schoonheid des Levens

Genie 55 Engel Mebahiah: 22-26 december

Om: Helderheid en Duidelijkheid

Genie 56 Engel Poyel: 27-31 december

Om: Fortuin, Talent en Bescheidenheid

 

Aartsengel Michael en het Engelenkoor de Aartsengelen regeren de periode van 1 januari tot en met 9 februari. Michael brengt ons een goed communicatievermogen zodat wij op een vredige manier samen kunnen leven. Hij en zijn engelen schenken ons de actieve intelligentie die ons toestaat onze diepste wensen naar buiten te brengen, hierover te praten en ze daarna in samenwerking met anderen uit te voeren.

 

Genie 57 Engel Nemamiah: 1-5 januari

Om: Onderscheidingsvermogen

Genie 58 Engel Yeialel: 6-10 januari

Om: Concentratievermogen en Standvastigheid

Genie 59 Engel Harahel: 11-15 januari

Om: Intellectuele Rijkdom

Genie 60 Engel Mitzrael: 16-20 januari

Om: Herstelling

Genie 61 Engel Umabel: 21-25 januari

Om: Affiniteit, Vriendschap. Analogie.

Genie 62 Engel Iah-hel: 26-30 januari

Manier: de dorst naar kennis en het verlangen om te weten

Genie 63 Engel Anauel: 31 januari - 4 februari

Om: perceptie van de eenheid, interne liefde, menselijkheid en broederschap

Genie 64 Engel Mehiel: 5-9 februari

Om: Schrijven en Regisseren

 

Aartsengel Gabriel en het Engelenkoor der Engelen regeren de periode van 9 februari tot en met 19 maart. Dankzij hen kunnen wij zorgen voor een goede basis en een gezonde levensstijl vanwaaruit al het vorige als een kunstzinnig levenswerk te voorschijn kan komen en ons zodoende belonen met het leven van onze dromen.

 

Genie 65 Engel Damabiah:  9-13 februari

Om: Bewustwording en Zelfkennis

Genie 66 Engel Manakel: 14-18 februari

Om: Kennis van Goed en Kwaad.

Genie 67 Engel Eyael: 19-23 februari

Om: De Vruchtbare Verbeeldingskracht

Genie 68 Engel Habuiah: 24-28 februari

Om: Genezing, Vreugde en Optimisme

Genie 69 Engel Rochel: 29 februari-4 maart

Om: het Weervinden

Genie 70 Engel Jabamiah: 5-9 maart

Alchemie en Transmutatie, positieve veranderingen op alle gebied

Genie 71 Engel Haiaiel: 10-14 maart

Om: de Wapens voor de strijd.

Genie 72 Engel Mumiah: 15-19 maart

Om: Voltooiing en Wedergeboorte

 

 

 

Maak kennis met je drie Beschermengelen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Wens je een uitgebreide engelen lezing over je geboorte geniën te ontvangen gelieve je geboortedatum, plaats en uur door te geven via het contact formulier (indien een persoonlijke ontmoeting gewenst is kan je langs hier ook een afspraak maken met mij) De prijs voor een engelen lezing is 72 euro over te maken op rekeningnummer BE83 9795 8636 6015. Indien een persoonlijk consult gewenst is kan de bijdrage ter plaatse geschonken worden.

 

Wat houdt een uitgebreide engelen lezing in

 

Ik bereken je geboorte engelen en kom zo je gaven te weten waarna we kunnen bespreken wat deze vaardigheden te bieden hebben en hoe je er iets mee kan doen (of ik doe het zelfde en stuur je de studie door via mail).

 

De studie bestaat uit drie lange teksten over je beschermengelen waaruit meestal vanzelf gebeden en affirmaties ontstaan. Ook is het mogelijk dat de engel zeer sterk doorkomt en je met een persoonlijk advies verrast. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf leert luisteren naar je engelen. Deze lezing kan een eerste stap zijn daarnaartoe (naar het contact met de engelen in jezelf)

 

Een korte voorgeschiedenis

 

Op het moment dat ik besloot om te beginnen met het maken van persoonlijke engelenstudies kwamen de volgende affirmaties en het volgende gebed door en vanaf toen ben ik begonnen met het uitvoeren van mijn droom en het aanreiken van de engelen sleutels die de poorten naar de wijsheid die in ons zelf huist kunnen openen.

 

Ik heb talent en ga hiermee iets doen voor mijn medemensen, de aarde en de maatschappij. Alles wat ik doe doe ik graag, het brengt mij overvloed en vreugde en geeft zin aan mijn leven.

 

Bedankt aan het Licht wat in mezelf schijnt en ervoor zorgt dat al het negatieve verdwijnt. Bedankt dat ik nu een doel heb en weet wat me te doen staat. Bedankt dat alle omstandigheden in het leven mij helpen om dit doel te verwezenlijken.

 

 

Investeer in het verwezenlijken van onze droom en draag bij aan de creatie van de engelenleer

 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er uit het maken van de engelen lezingen een aantal boeken ontstaan waarin de volledige engelenleer word uitgelegd. Ook droom ik ervan om ooit 72 engelen schilderijen te ontwerpen en van deze kustwerken een kaartspel te maken. De kers op de taart van mijn dromen bestaat uit een astrologisch geboorte spel waarin het zelf mogelijk is om informatie over vorige en volgende levens te ontvangen. Door een engelen lezing te bestellen draag je bij aan de creatie van dit spel en help je met het tot leven brengen van de Engelenleer.

 

 

 

 

 

 

De oorsprong van de 72 Engelen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De traditie van de 72 engelen komt voort uit de kabbalah (de joodse mystiek). Net zoals het christendom een esoterisch christendom kent, kent het jodendom de kabbalah. Kabbalah wil zeggen het ontvangen en doorgeven van de traditie. Een traditie die door de jaren heen vele veranderingen heeft ondergaan en die ondertussen volledig verwesterd is (dankzij de tempeliers, de vrijmetselarij, de rozenkruisers en de theosofen). Doch wanneer wij terug gaan naar zijn eerste origine komen wij terecht bij de Zohar (Een belangrijk kabbalistisch geschrift) waarin melding word gemaakt van een engel die een boek aan Adam brengt (aartsengel Raziel) In dit boek het welke de Sefer Raziel heet wordt voor het eerst melding gemaakt van de 72 namen van God die toendertijd nog niet als engelen bekeken werden maar als heilige ademtochten die de goddelijke krachten in ons zelf konden wekken. Deze heilige ademtochten bestaan elk uit drie Hebreeuwse letters welke terug te vinden zijn in de bijbel, in de verzen 19, 20 en 21 van exodus 14. Deze 3 verzen bestaan uit 3 keer 72 letters en wanneer wij van elk vers een letter nemen en die combineren met een letter van de twee andere verzen, verkrijgen wij de de 72 goddelijke namen (ook wel kabbalistische geniën genoemd) Volgens de joodse kabbalisten zou het reciteren van deze namen de poorten van de hemel openen en ons toegang verschaffen tot het hemelse rijk op aarde.

 

Later werden de 72 heilige ademtochten van God tot engelen (dankzij de christelijke kabbalisten) en kregen zij elk ook nog eens een achternaam bestaande uit Iah of El. Zo ontstonden de 72 engelen van de kabbalah en vormden de negen engelenkoren van de levensboom zich. Deze engelen verbonden zich met de genieën uit de oudheid en deden zo hun intrede in de astrologie. Men zou elke engel als een ster kunnen zien die over ons schijnt en haar krachten in ons huisvest. Deze sterren werden door de oude Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen en nog veel meer volkeren gezien als goden of als genieën. De oorsprong van de traditionele engelenleer is een mysterie maar uitgaande van het vorige kan men er vanuit gaan dat ze afstamt uit de tijd van Adam (indien men daarin gelooft) of Mozes aangezien de goddelijke namen zich in de verzen bevinden (en dan is nog de vraag of Mozes die codes zelf verzonnen heeft of dat het één van zijn nakomelingen was). De kennis van de 72 engelen komt voort uit een voorouderlijke traditie die pas in de middeleeuwen zijn geschreven vorm kreeg (het was dus vooral een orale traditie die over ging van vader op zoon). De traditionele engelenleer komt voort uit het jodendom, het christendom en de islam. Daarna evolueert ze en vindt ze haar plaats in tal van verenigingen zoals de rozenkruisers en de vrijmetselaars. Het is een leer die zeer lange tijd geheim is gebleven maar die nu voor iedereen toegankelijk is. We zouden de 72 engelen van de kabbalah kunnen zien als een geschenk van vader Abraham, een schat aan kennis en wijsheid die rechtstreeks van onze voorvaderen komt en aangepast is voor de nieuwe tijd.

 

 

Op weg naar het beloofde land

 

Symbolisch gezien staat Egypte voor ons ego en voor de dualiteit waarin wij leven en het beloofde land voor de eenheid met het goddelijke, de eenwording van God met zijn aardse geliefden. De 72 engelen bevrijden ons uit een staat van verdeeldheid en slavernij en leiden ons naar een staat van vrijheid vanwaaruit wij als een éénheid kunnen functioneren en zodoende het land van onze dromen om ons heen aanschouwen en verwezenlijken.  Wanneer wij allen leren om te luisteren naar het goddelijke in ons zullen wij automatisch samen het juiste doen en zodoende onze meest verheven idealen doen slagen. Wij worden steeds geleid door God en zijn engelen en wanneer wij hierop leren vertrouwen weten wij dat alles goed komt in ons leven en komen wij tot de ontdekking dat het leven een leerschool is die wij met liefde kunnen doorlopen door er een spel van te maken en onszelf niet te serieus te nemen. Door steeds open te staan voor de goede raad van God, hem lief te hebben en erin te vertrouwen dat Moeder Aarde ons alles schenkt wat wij nodig hebben.

 

De toren van Babel

 

Volgens een oude legende zouden de 72 namen van God zijn ontstaan nadat de toren van Babel verging en de mensheid zich verdeelde in 72 volkeren die elk een andere taal spraken en zodoende een andere naam aan God gaven. Volgens deze legende vormden er zich 72 wijzen die elk als taak hadden om een volk te leiden. Deze wijzen werden gezien als de beschermengelen der mensheid en vormden de grote witte broederschap. Deze broederschap ontwierp een magische cirkel van witte magie die bestaat uit 360 graden en 72 ordes. Elke orde heeft als taak de mensheid te begeleiden totdat zij er klaar voor is om te verstaan en zichzelf uit de spraakverwarring te bevrijden.

 

De zondvloed

 

Volgens een andere legende zou God de mensheid 72 innerlijke leraren geschonken hebben na de zondvloed (zodat hij zichzelf beter zou kunnen leren besturen en niet de zelfde fouten herhalen als voor de zondvloed). Deze innerlijke leraren werden ook wel geniën genoemd en ieder van ons kreeg er 72 om te leren zichzelf te besturen en zichzelf te beheersen. Dat is niet altijd makkelijk en dat is dan ook de reden dat wij soms voor onverwachte situaties komen te staan wanneer wij het genie in onszelf oproepen. Vandaar dat wij nooit mogen vergeten dat deze genieën ons gegeven zijn door een hogere intelligentie om goed te doen. Wij moeten ons er steeds van verzekeren dat wij goed bezig zijn wanneer wij werken met de 72 geniën van de kabbalah en ons zodoende verbinden met een cirkel van witte magie die veel ervaringswijsheid en reinheid van hart vereist. Want wanneer wij niet rein zijn van hart roepen wij geen engelen op maar demonen. Wanneer onze verlangens duister zijn en onze intenties enkel gericht op eigenbelang kunnen wij het beter laten om te werken met de 72 genieën van de kabbalah aangezien zij dan eerder het beest in onszelf tot leven brengen dan de engel. En zo kan de witte magie voor je het weet omslagen in zwarte magie. Vandaar dat ik jullie nogmaals waarschuw dat werken met de 72 engelen van de kabbalah niet voor watjes is omdat de kans groot is dat je 1 voor 1 met je eigen demonen geconfronteerd word waarna het aan jouw is om er voor te zorgen dat deze demonen niet meer in je opkomen en de engelen hun intrede kunnen doen. Werken met de engelen betekent bijdragen aan een groot magisch werk wat als doel heeft de mensheid te bevrijden van de duisternis en te leiden naar het licht. De zoektocht naar dit licht begint als eerste in ons zelf waarna wij het weerspiegeld zullen zien in onze uiterlijke wereld. Symbolisch gezien zouden wij kunnen zeggen dat het licht de liefde representeert waarmee wij naar de wereld kijken en door met liefde naar de wereld te kijken kunnen wij verlichting brengen, zeker wanneer wij deze liefde uiten door middel van woord en daad.

 

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 5