Delen

Engelen van de Dierenriem

FacebookHuis van de 72 Engelen

Gratis Engelen Lezing

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel Harahel

 

Hoe Engel-Aartsengel Harahel aan te roepen:

 

Een Engel aanroepen doe je steeds door zijn naam in drie lettergrepen uit te spreken:

Har-Har-Harahel. Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: Har. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: Hara. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de Engel's gehele naam uit: Harahel.

Laat de klanken van zijn naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe zijn energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de Engel tot je neemt.

Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de Engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart.

 

Gebed

 

Ik zelf werk vooral door middel van gebeden en meditaties, ik bid en mediteer en kom zo op de frequentie van de Engel waarmee ik aan het werken ben vandaar dat ik deze studie wil beginnen met een gebed dat je in harmonie zal brengen met je Beschermengel, waarna je de enorme hoeveelheid aan informatie die ik van hem heb doorgekregen en op mijn manier verwoord heb beter zult begrijpen:

Har-Hara-Harahel

Dankjewel Engel Harahel dat ik dankzij jou hemelse inspiraties en de vreugdevolle dagelijkse activiteiten die daar uit voortvloeien overvloed en vooruitgang in mijn leven verwezenlijk.

 

Affirmatie

 

1 van de beste manieren om de krachten van je Beschermengel in je te wekken is het affirmeren van deze krachten in jezelf met grote dankbaarheid en geloof in de realisatie van je woorden, vandaar dat hieronder een affirmatie volgt die de krachten van Beschermengel Harahel in jezelf zal doen ontwaken :

 

'Ik ben rijk en bezit de nodige intelligentie om op een liefdevolle en nuttige wijze gebruik te maken van deze rijkdom.'

 

Engel Harahel, Beschermengel der intellectuele rijkdomEngelen-essentie: Intellectuele rijkdomDe mogelijkheden die je geschonken worden met Harahel als Beschermengel

Spirituele, sentimentele, intellectuele en materiële rijkdom. Een praktische manier van denken en doen waarvan je op een genereuze wijze gebruik kunt maken in je dagelijkse leven. Evenwicht in de familie, vooral harmonie tussen ouders en kinderen. Het ontdekten van schatten in de natuur: Goudstukken, medicinale planten, wilde vruchten, truffels en champignons.

Je hebt de mogelijkheid om veel te leren, een enorme schat aan wijsheid en kennis op te doen en deze kennis, dit licht, deze liefdevolle schat vol wijsheid te verspreiden, te verdelen zodat ieder-1 er wat aan heeft en wij er allemaal rijker en gelukkiger van worden. Zodoende kun je een goed communicatie vermogen ontwikkelen, vele dingen aan je medemens leren en zo meer licht op de wereld brengen.

Je hebt de mogelijkheid om jezelf gelukkig te voelen, vreugdevol en blij alsook de gave om de positieve kant van alles te zien en deze te versterken. Ook licht het in je mogelijkheden om alles wat negatief en zwaar is te transformeren tot iets positiefs, iets fijns, iets schitterend waar ieder-1 van kan genieten.

De kwaliteiten, de deugden en talenten die je kunt ontwikkelen met Beschermengel Harahel

(De goede eigenschappen waarmee je iets kunt doen ten dienste van jezelf, je medemens, de wereld, het uni-versum, God en zijn Engelen)

Charme, verleidingskracht, vruchtbaarheid, ontvankelijkheid en vrijgevigheid. Onderscheidingsvermogen, vriendelijkheid en goedheid. Kennis opdoen en kennis verspreiden. Overvloed verwezenlijken en overvloed verdelen.

Het gene dat je samen met Engel Harahel kunt verwezenlijken

Vooruitgaan tot stand brengen. Verbetering van alle levensomstandigheden
dankzij het openstaan voor hemelse inspiraties en het uitvoeren ervan.

Nog meer vaardigheden die je kunt leren ontwikkelen met Engel-Aartsengel Harahel

Leren om eerlijk te delen. Zorgen voor materiële stabiliteit, veiligheid en vrede. Leren om op een juiste wijze gebruik te maken van je bezittingen. Leren ontvangen en leren geven. Leren genieten van de overvloed die alom aanwezig is.

Leren om op een juiste wijze met God en zijn oneindige rijkdom in al haar energie-vormen om te gaan, er iets nuttig mee te realiseren en zo voor vooruitgang zorgen.

 

 

Harahel Engel der intellectuele rijkdom spreekt

 

Ik ben Harahel, de Engel der hemelse inspiraties die steeds vanuit je diepste innerlijk tot je spreekt. Probeer om naar mij te luisteren, geef de stem in jezelf een kans want deze stem is de stem der hemelse inspiratie, het is de stem van het licht dat je door middel van je levenservaring hebt opgedaan. Het is de waarheid die je vergaard hebt en de waarheid die in je huist.

 

Twijfel niet, twijfel niet aan jezelf, je werkelijke zelf, want het is dit zelf waarmee ik samenwerk., het is dit goddelijke deeltje in jezelf dat ik aan het opvoeden ben. Het is je innerlijke kind dat zijn liefde vindt in de liefde van God voor zijn creatie. Laat eigenzinnige woorden los, laat al de schreeuwende en verontwaardigde gedachten los, laat de twijfel los. Ontwikkel je geloof en je vertrouwen in de stem van het hoogste, in de stem van het Christuskind dat zich in je binnenste bevindt.

Ook jij kunt 1 zijn met de vader en zijn woorden als een balsem van liefde en vertrouwen een nieuwe wereld in jezelf en om je heen laten bouwen. Bouw mee, werk mee met de hemelse architect. Laat de heilige geest zijn werk doen in jezelf en om je heen, want alles is 1. Wees niet bang of niet boos want ook jij bent een roos in de tuin van God.

 

Wij Engelen brachten je reeds zeer veel waardevolle boodschappen door middel van personen en omstandigheden, probeer deze te snappen, doe er iets mee, ga aan de slag. Vecht voor jezelf, vecht voor je leven en weet dat je wanneer je moeite doet veel zult kunnen ontvangen en veel zult kunnen geven. Het antwoord zit hem in het beleven, in het doen, in het leven volgens je hoogste idealen, in elke stap die je zet naar je doel.

 

Maar wat is je doel? Wat verwacht je van het leven, wat zou je graag ontvangen en wat zou je graag geven? Alles is mogelijk voor hen die de liefde en de wilskracht bezitten, voor hen die niet bij de pakken blijven zitten, maar ze opendoen. Je inner-rijk bevat enorm veel geschenken, geschenken je gegeven om mee te creëren, om mee te leven.

 

In je innerlijk huizen enorm veel deugden, het werken hiermee bezorgt je de werke-lijke vreugde. De vreugde om te doen waar je goed in bent. De vreugde om gebruik te maken van de kennis die in je huist en te stralen als de ster die je werkelijk bent. Wat ik hier doorgeef is een deel van mijn licht dat zich in de schrijver bevindt, ook in hem huist het grote en schitterende kind.

 

Dit kind is aan het leren praten, dit kind heeft de moed en de ingesteldheid om mijn woorden en mijn licht binnen te laten. Dit kind begint beetje bij beetje te geloven en te vertrouwen, dit kind leert om met de blokken die ik schenk de eerste torens te bouwen. Haal deze torens er niet onderuit, want elke toren met liefde gebouwd brengt je vooruit. Dit kind is aan het leren schrijven en wanneer hij daar mee doorgaat zullen wij steeds in communie verblijven.Ons contact zal steeds sterker worden tot en met het glorieuze moment dat wij werkelijk samen zullen schrijven en steeds met elkander in liefde verblijven.

 

Weet dat ook jij de gave hebt om mijn hemelse inspiraties te ontvangen en mijn wijsheid door te geven zonder eigen-belangen. Waarom zonder eigen belangen vraag je je af? Omdat werkelijk onvoorwaardelijk geven in je leven betekent: delen voor het delen, samen als echte goddelijke kinderen met vreugde en liefde spelen. Vraagt een moeder geld aan haar kinderen voor de voeding die zij hen geeft? Vraagt de vader geld voor het zaad dat verder in hen leeft?

 

Vraag ik geld voor de hemelse boodschappen die ik je dagelijks geef, voor de inspiraties waarmee je aan de slag kunt gaan? De goede raad die je toestaat om iets nuttigs, iets waardevols, iets goddelijks te doen, te verwezenlijken met je bestaan. Neen, ik geef mijn kennis, mijn liefde en mijn wijsheid zonder voorwaarden, ik schenk je steeds gratis en voor niets weer nieuwe kansen of je hier nu iets mee doet of niet.

 

Het is de wijsheid, de kennis die in je zit. Het is een stroom van goddelijke voorzienigheid en geen bezit. Echte rijkdom kun je niet bezitten, echte rijkdom kun je enkel door je heen laten komen, echte rijkdom is als een rivier die steeds verder zal stromen. Een rivier die iedereen dient, een rivier van liefde en overvloed die iedereen verdient. Iedereen verdient het om rijk en gelukkig te zijn. Iedereen verdient de hemelse wijn, iedereen is welkom op mijn festijn.

 

Het leven kan een feest zijn waar iedereen van kan genieten, een feest van liefde en hoop, een feest van ware rijkdom in een paleis voor ieder-1. Wil je erheen, wil je meegaan met de stroom, wil je deel uitmaken van deze goddelijke droom, laat deze stroom dan toe in je leven en begin met geven! Doe de deur van je innerlijke huis open en laat de goddelijke rijkdom binnen lopen.

 

Geef de heer een plaats in je hart. Verdeel zijn zege, verrijk je medemens dankzij het toegangskaartje dat je gratis en voor niets hebt gekregen. Ware rijkdom is nergens te koop, ware rijkdom is een geschenk met liefde gegeven. Ware rijkdom is in eenheid, in communie met God en de engelen leven. Ware rijkdom is geven en ontvangen zonder eigen belangen.

 

Ware rijkdom is weten dat er steeds voor je gezorgd wordt, vertrouwen in de goddelijke overvloed die je alom aanwezig omringt. De Aarde is een paradijs, een geschenk voor ieder-1. Er is genoeg voor iedereen op deze wereld, er is meer dan genoeg, iedereen kan rijk zijn en in overvloed leven. Ware rijkdom is een geschenk, ware rijkdom is het leven. Ware rijkdom is leren ontvangen en leren geven.

 

Ware rijkdom is delen in de overvloed jullie allen geschonken. Leer om te delen, leer om te geven, leer om egoïstische verlangens of zelfzuchtig streven los te laten. Leer om met God en al mijn Engelenbroeders te praten. Leer om de rijkdom van het liefdevolle en wijze woord binnen te laten. Leer om te geloven, richt je blik naar boven, naar de Zon die voor iedereen schijnt, naar het licht dat nooit of te nimmer verdwijnt maar zich steeds onvoorwaardelijk zal geven want dat is haar streven: schijnen en stralen, licht op de wereld brengen zodat haar kinderen nooit meer verdwalen.

 

Heeft de Zon ooit gevraagd om voor haar licht te betalen? Vraagt de regen geld aan de planten? Neen, de Zon is liefde, de Zon is kracht, de Zon is een oneindige en grootse intelligentie die niets terug verwacht. De Zon is het fysieke aspect van de godheid dat je steeds weer toelacht. Wees dus als de Zon en geef, leef, schenk kansen, groei, bloei en straal . Wees een voorbeeld want het kan allemaal.

 

Eenieder kan als een Zon zijn en wanneer men dit doet wordt alles fijn, wordt alles mooi. Dan is men altijd gelukkig en rijk, dan krijgt men toegang tot het goddelijke rijk.  Dan kan men alle wolkjes, alle angsten en zorgen laten verdwijnen, dan kan iedereen samen met onvoorwaardelijke liefde schijnen. Het is het schijnen zelf dat gelukkig maakt, het is het schijnen zelf dat ervoor zorgt dat je nooit de weg kwijtraakt.

 

Het is het werkelijke gelukkig zijn, het is geen uiterlijke schijn. Het is geen gouden kooi, het is leven in vrijheid met liefde, vanuit je hart. Het is een nieuwe start, het is het ochtendgloren, het is het Christuskind dat in jezelf wordt geboren. Het is de hemelse melk waarmee je hem kunt voeden, het is de liefdevolle kennis die je voor al het kwaad zal behoeden.

 

Wanneer je het mij vraagt zal ik je mijn aanwezigheid tonen. Wanneer je het mij vraagt zal ik je met de vervulling van elke wens belonen. Weet dat ik er ben, weet dat ik je ken. Weet dat ik je in het oog houd en dat wij samen onze rijkdom op Aarde kunnen brengen wanneer jij mij vertrouwt. Weet dat ik liefdevol en zacht ben, zonder oordeel, zonder haat want ik maak deel uit van de liefde en word nooit kwaad.

 

Ik voel me nooit gekwetst of bedrogen en ik heb nog nooit gelogen. Ik ben Harahel, de waarheid die in je huist. Ik ben 1 en al mededogen, ik ben zacht en vergevingsgezind, ik wil enkel dat iedereen wint... Dat iedereen gelukkig is en slaagt, dat het leven iedereen behaagt. Ik ben 1 met het hemelse zijn, kom neem mijn hand want het leven is fijn. Kom en omarm mij, kom en wees vrij. Vrij om te leven, vrij om jezelf samen met mij onvoorwaardelijk te geven. Vrij om lief te hebben en geliefd te zijn.

 

Kom, dan schenk ik je de hemelse wijn. De hemelse wijn der liefde, de hemelse wijn der hoop, de hemelse wijn der goddelijke intelligentie die jij in je draagt. De wijn die zichzelf schenkt en er nooit iets voor terugvraagt, de wijn die geschonken wordt op het grote altruïstische festijn van het vreugdevolle samenzijn. Kom en dans met mij, wees vrij, wees blij wees gelukkig en vol van hoop want de rijkdom die ik jou steeds weer schenk is nergens te koop.

 

 

Geld is een zeer nuttig middel in de maatschappij zoals ze nu is. Geld is een middel dat wij je willen schenken, dat wij je willen geven om iets mee te doen, om iets mee te verwezenlijken. Vraag en er zal een antwoord komen, dit antwoord kan geld zijn of eender welke andere vorm van rijkdom waar je iets mee kunt doen voor jezelf en je medemensen.

 

Jezelf en de wereld bevatten vele schatten, vele middelen en mogelijkheden waarmee je iets kunt doen en het is onze wens om je deze schatten, deze mogelijkheden te schenken zodat je een waardevol instrument kunt zijn voor onze vader die in de hemelen is. Wij schenken je steeds alles wat je wenst, wij geven je steeds enorm veel rijkdom in allerlei energie-vormen.

 

Het is de bedoeling dat je iets doet met deze rijkdom. Het is de bedoeling dat je er op een nuttige wijze gebruik van maakt. Wanneer wij je onze hemelse inspiraties schenken in de vorm van nuttige projecten, ideeën en idealen is het de bedoeling dat je deze projecten uit-voert. Wij schenken je de inzichten maar aangezien wij geen fysiek lichaam hebben kunnen we ze niet uit-voeren. Het is enkel door middel van jou dat wij ons werk kunnen doen.

 

Wij luisteren aandachtig en met liefde naar je gebeden en doen alles wat in onze mogelijkheid ligt om je wensen te vervullen. Doch het is aan jou om je gebeden in acties om te zetten, het is aan jou om de hemelse inspiraties die wij je schenken waar te maken. De actie op zich is reeds een gebed daar zij zorgt voor de verwezenlijking van je wensen.

 

Het is zo dat wij je wensen kunnen vervullen, door je open te stellen, door ons licht binnen te laten... Door met ons te praten en te werken en zo het goddelijke in jezelf en de wereld die je omringt steeds te versterken. Wij zijn je werk-kracht, je liefdevolle werkkracht. Wij bevinden ons in al de vreugdevolle activiteiten die je uitvoert ten dienste van jezelf en van je medemensen, ten dienste van de Godheid die in alles en iedereen aanwezig is.

 

Doe wat je kunt doen, wij zorgen voor de rest, wij staan je steeds bij en steunen je op allerlei wijzen. Wij ondersteunen en motiveren je door middel van alle omstandigheden die je omringen, door middel van alle waardevolle ideeën en gevoelens die in je opkomen. Het zijn deze ideeën, deze inspiraties en intuïties die wij je steeds schenken die je toe zullen staan om een rijk en gelukkig leven te leiden wanneer je er iets mee doet.

 

Het is van kapitaal belang om op een wijze manier gebruik te maken van de rijkdom die wij je steeds schenken in al haar verschillende energie vormen. De goddelijke rijkdom is geschapen om iets mee te doen, om te genieten, om het leven van jezelf en je medemensen aangenamer te maken. Deze rijkdom is niet bedoeld om op een bank te zetten, het is geen voeding om te hamsteren, het is voeding om te verdelen, het is voeding om te schenken aan je medemensen.

 

Het is een goddelijke voeding die bedoeld is om te stromen zodat iedereen er wat aan heeft, zodat armoede en ongelukkig zijn uit de wereld verdwijnen en het goddelijke licht uiteindelijk in al haar energie-vormen kan schijnen. Vraag en er zal je worden gegeven. Alle vragen worden beantwoord, hoe wonderbaarlijk of ongelooflijk dit ook mag lijken.

 

Neem een voorbeeld aan de rijken, aan de miljonairs want zij hebben het begrepen, zij wisten dat het in hun mogelijkheid lag om rijk te worden en zij hebben de nodige stappen gezet. Doch weet dat een-ieder het gevolg van het geschenk van deze rijkdom zal ondergaan. Niet omdat wij boos zijn en hen willen straffen, maar omdat zij in hun onwetendheid en hun egoïsme gebruik hebben gemaakt van deze rijkdom voor hun eigen belangen en zij zo zelf het ongeluk over zichzelf hebben uitgestort.

 

Dit komt omdat dit universum nu eenmaal volgens bepaalde wetten werkt. 1 van deze wetten houdt in dat alles moet stromen, dat alles in beweging moet blijven omdat anders het leven tot stilstand komt en de dood en de duisternis al deze schatten, dit prachtige leven dan weer mee zullen nemen. Een rivier die tot stilstand komt wordt voor je het weet bewoond door allerlei ongedierte.

 

Schatten die worden opgeslagen trekken dieven en ongeluk aan. Intelligentie waar niets mee gedaan wordt gaat uiteindelijk hoofdpijn en allerlei andere kwalen veroorzaken. Liefde die niet geuit wordt transformeert al gauw tot haat of nijd. Egoïstisch gedrag veroorzaakt jaloezie.

 

Zo zijn er een oneindig aantal voorbeelden die je kunnen tonen dat het niet slim is om je schatten op te slagen, dat het de bedoeling is dat je er iets mee doet, dat het enkel is door er iets mee te doen dat zij je gelukkig kunnen maken.

 

Wanneer je bijvoorbeeld een groot project begint begint waardoor vele mensen een beter leven krijgen dan zal dit automatisch prachtige resultaten met zich mee brengen. Doch wanneer je deze mensen laat werken voor een minimumloontje en zelf elke dag op restaurant gaat eten en met een Ferrari rondrijdt riskeer je in de problemen te komen.

 

Niet dat je jezelf niet mag belonen. Integendeel, het is de bedoeling dat dit geld, deze rijkdom iedereen gelukkig maakt. Eerlijk delen is het antwoord! Deel dus in je rijkdom of deze nu bestaat uit kennis, uit geld of uit liefde want het is het delen dat gelukkig maakt. Het gelukkig maken van jezelf en de ander is het beste wat je kunt doen. Het verbeteren van de levensomstandigheden, het schenken van nieuwe mogelijkheden.

 

Het is aan hen die er goed voor staan om de anderen te helpen. Het is aan hen die alle mogelijkheden hebben om ook aan hun medemensen de mogelijkheden te schenken om in voorspoed en in rijkdom te delen. De wereld heeft nood aan weldoeners en indien jij een weldoener wil worden zullen wij ervoor zorgen dat je de nodige middelen krijgt.

 

Er staat ons nog veel werk te doen en wij kunnen alle hulp gebruiken. Goede doelen genoeg om aan te geven, goede doelen genoeg om aan mee te werken. Het Aardse paradijs heeft verzorg-sterren nodig. Het Aardse paradijs is bedoeld om een vredige tuin te zijn waarin alle wezens gelukkig kunnen leven. De dieren, de planten en de mineralen zijn allen schatten die niet zijn te betalen, schatten jullie geschonken om te verzorgen en te dienen, schatten die zich zullen ontsluieren wanneer jullie ze verdienen.

 

Stel je eens voor hoe de wereld zou zijn wanneer iedereen rijk en in goede gezondheid was, wanneer de dieren en de planten zich in vrijheid konden ontplooien. Wanneer alle angst en alle ziekte waaronder zij leiden zou verdwijnen. Wanneer alle vervuiling, alle oorlog en alle haat opgelost zou worden. Dan zou de rivier weer zuiver zijn, dan zou je niet meer moeten betalen om ervan te kunnen drinken.

 

Dan zouden alle planten jullie met vreugde hun vruchten schenken. Dan zouden alle dieren jullie plezieren. Dan zou het leven heel snel veranderen in een prachtige tekenfilm, een film waarin de vogeltjes de was ophangen, een film waarin alle dieren en planten tot sprookjesachtige wezens getransformeerd zijn die bijdragen aan het grote kunstwerk des levens.

 

Maar voor het zover is en Walt Disney terug op Aarde komt kun je enkel dromen over deze of een andere utopische wereld. Doch niets weerhoudt je om reeds de stappen te doen die je kunt doen, om mogelijk te maken wat je mogelijk kunt maken.

 

Durf dus te dromen en weet dat wij steeds met de nodige hulp zullen komen die deze prachtige dromen mogelijk maakt.

 

 

Met heel veel liefde en toewijding geschreven en doorgegeven door Engel Harahel en Fengo, met de hulp van God de Vader en al de schitterende Engelenkrachten die aanwezig waren in zijn naam.

 

 

Beschermengel Nemamiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel Nemamiah regeert zodiakaal over ons bestaan

van 10 tot en met 15 graden steenbok of te wel de periode van 1 tot en met 5 januari

 

Engelen-essentie: Inzicht, begrip en onderscheidingsvermogen.

 

Sleutelwoorden: Vindingrijkheid, logica, orde, moed en opofferingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, generositeit, eerlijkheid en eer.

 

Voorwoord

 

Je zult merken dat je wanneer je de leringen van je Beschermengel bestudeert je steeds weer de zelfde dingen tegen zult komen en zo steeds meer begrip omtrent je levenstaak en de verwezenlijking ervan zult verwerven.

 

Dat Engel Nemamiah je bij moge staan tijdens het bestuderen van deze teksten en je de nodige inspiratie en motivatie mogen schenken om er ook daadwerkelijk iets mee te doen.

 

Het leven is als een boek en jij bent de schrijver, jij bent verantwoordelijk voor het avontuur waarin je je bevindt en het zal van je eigen innerlijke staat afhangen op welke wijze dit schitterende avontuur verder zal verlopen. Dat de goddelijke voorspoed je steeds moge begeleiden en je het nodige begrip en de nodige kennis moge schenken om van je leven een prachtig avontuur te maken.

 

Een korte algemene beschrijving van mensen met Nemamiah als beschermengel:

 

Mensen met Nemamiah als beschermengel hebben een goed onderscheidingsvermogen.

 

Zij zijn trouw aan hun hogere zelf en belopen de weg der liefde. Zij weten instinctief aan welke deur zij moeten gaan kloppen en welke mensen zij moeten ontmoeten om hun levensdoel te kunnen verwezenlijken. Het zijn strijders van licht en liefde die iedereen helpen op hun weg en natuurlijk zelf ook steeds geholpen worden.

 

Dankzij hun opmerkelijke onderscheidingsvermogen en hun onvoorwaardelijke liefde vinden zij altijd voor alles en iedereen nuttige oplossingen. Zij zijn zeer vindingrijk, moedig en eerlijk, zij hebben een groot eergevoel en proberen dan ook altijd juist te handelen zelf als ze zichzelf hiervoor moeten opofferen.


De kwaliteiten die je met Nemamiah als Beschermengel kunt ontwikkelen:

 

Engel Nemamiah heeft je een vindingrijke geest geschonken en je de gave gegeven om logisch en gecoördineerd te kunnen denken en handelen. Wanneer je haar krachten in jezelf ontwikkelt zal zij je steeds de nodige moed geven om je op te offeren voor je medemensen wanneer dit nodig is en om plichtbewust, genereus en discreet te zijn. Eerlijkheid en eer zijn de voornaamste eigenschappen die je met haar kunt ontwikkelen.

 

Met Nemamiah als Beschermengel kun je alle werken of ze nu spiritueel, intellectueel, sentimenteel of materieel zijn tot een goed einde brengen. Leef met vertrouwen en weet dat je met deze Beschermengel altijd weer op de goede weg terecht komt.

 

Werk met vertrouwen in de kracht van Engel Nemamiah die in jezelf huist en weet dat je met deze engelenkracht alle werken op een bevredigende manier kunt verwezenlijken.

 

Engel Nemamiah kan je de goede weg tonen en zal je steeds met haar goddelijke liefde belonen voor alle stappen die je zet op deze weg. En net als Nemamiah kun jij de weg openbaren aan je medemensen en hen zo in contact brengen met de goddelijke voorzienigheid.

 

Engel Nemamiah brengt je de goddelijke voorzienigheid omdat zij je in contact brengt met het licht in jezelf en in je medemensen, het mooie en het fijne dat zich in alles en iedereen bevindt kan je dankzij de kracht van Nemamiah in jezelf aan de oppervlakte laten komen en zo zul je jezelf en alles en iedereen om je heen steeds kunnen belonen.

 

Met Engel Nemamiah kun je leren om door de uiterlijke schijn heen te kijken en het goede dat in iedereen huist onderscheiden. Nemamiah is een strijd-ster van licht en wanneer je haar krachten tot de jouwe maakt door ze te gebruiken ten dienste van je medemensen kan ook jij een strijder van licht en liefde worden en zul je de nodige hulp kunnen bieden aan iedereen die je op je pad kruist.

 

Weet dat Engel Nemamiah je steeds door middel van je levensomstandigheden, toevallige ontmoetingen en het stemmetje dat vanuit je hart praat zal begeleiden.

 

Engel Nemamiah is een goddelijke representant van de onvoorwaardelijke liefde, een draag-ster van hoop en gerechtigheid. Laat haar licht in je groeien en je de weg wijzen, volg je hart doch gebruik ook je intelligentie en zet je stappen op een doordachte wijze.


 

De voorspoedige intelligentie

 

Engel Nemamiah zorgt voor vooruitgang door je te bevrijden van alle gedachten en gevoelens die je nog gevangen houden in het oude. Met Nemamiah als Beschermengel kun je de dagelijkse routine achter je laten en op een actieve wijze vooruitgaan naar datgene wat nieuw en opwindend is en zo van het leven een avontuur maken waar je steeds van kunt genieten.

 

Het licht van Engel Nemamiah zorgt ervoor dat je op een heldere en liefdevolle wijze kunt denken en handelen ten dienste van het goede, ten dienste van de waarheid.

 

Wanneer je de juiste stappen onderneemt en gebruik maakt van de enorme luciditeit die Nemamiah je geschonken heeft door waardevolle acties te ondernemen en je op te offeren voor het grotere goed zul je er achter komen hoe groots je ziel werkelijk is.

 

Handel steeds op een doordachte wijze en gebruik je verstand om datgene wat zich reeds in de geest bevindt op een intelligente wijze te realiseren op Aarde.

 

Met Engel Nemamiah kun je de moed in jezelf ontwikkelen om je verantwoordelijkheden te nemen en zo steeds een stapje vooruit gaan naar je doel. Nemamiah zal je steeds het nodige begrip schenken zodat je alles op zijn juiste tijd en plaats kunt verwezenlijken.

 

Met Engel Nemamiah kun je hier en nu je grootsheid tonen door op een nobele wijze je directe omgeving steeds bij te staan, hen het licht te tonen, hen weer hoop te schenken door hen ervan te overtuigen dat een schitterende toekomst voor iedereen mogelijk is.

 

Het paradijs en je levenstaak

 

Met Nemamiah als innerlijke kracht is het je taak om ervoor te zorgen dat een wereld van vrede en liefde, van goedheid en rijkdom, van overvloed en vreugde mogelijk wordt. Jullie werken samen aan de vooruitgang van het goddelijke plan op aarde en het is jullie missie om de juiste mensen te samen te brengen en samen te bouwen en op een vreedzame manier te vechten voor het paradijs op aarde door nieuwe en verlichtende ideeën in de omloop te brengen en zo meer begrip en tolerantie te creëren.

 

 

Het directe begrip

 

Engel Nemamiah zal je steeds helpen om de kosmische weten te begrijpen en je bijstaan door je ingevingen te schenken die je de werking van deze weten op aarde kunnen ontsluieren. Nemamiah kan je laten zien hoe alles in elkaar zit. Wanneer je de nodige rust neemt en in stilte alles overdenkt en observeert zul je tot vele nieuwe inzichten komen waarmee je jezelf en je wereld van dienst kunt zijn.

 

Deze innerlijke contemplatie of uiterlijke beschouwing hoeft niet lang te duren want één moment van echte stilte is voldoende om de goddelijke gedachten tot je te laten komen en de hemelse intelligentie binnen te laten stromen.

 

Wanneer je dus de nodige rust in jezelf ontwikkelt en een plaatsje maakt voor de inspiraties van je Beschermengel zul je steeds de nodige raad van boven ontvangen en er iets mee kunnen doen, ernaar handelen, er in vertrouwen, er in geloven en op een overtuigende wijze deze goddelijke ingevingen naar buiten brengen en schenken aan eenieder die er voor openstaat.

 

Engel Nemamiah kan je leren om te functioneren volgens de goddelijke principes, volgens de wetten van de hogere altruïstische natuur die zich in ons allen wil ontplooien.

 

Leer dus om te luisteren naar de stem van het hoogste in jezelf en laat de boodschap van je Beschermengel naar buiten komen. Laat alle stemmen die zich zorgen maken of niet content zijn uitrazen, laat ze hun woordje doen en wanneer de storm geluwd is en alle angsten en vooroordelen verdwenen zijn en je de nodige stilte en rust bereikt hebt, luister dan naar de stem van de Koning in jezelf en wordt net als Christus 1 met je hemelse Vader.

 

Breng het goddelijke op Aarde door hand in hand met Hem te werken aan de vervolmaking van de creatie.

 

 

De uitvinder

 

Nemamiah stimuleert alles wat nieuw en wereldverbetertend is. Met haar krachten kun je vele nieuwe en waardevolle ontdekkingen doen en hetgene waar de meeste mensen enkel over durven dromen op Aarde brengen.

 

Nemamiah heeft je een enorme vindingrijkheid geschonken die je toestaat om de mooiste visioenen en toekomstbeelden mogelijk te maken door middel van nuttige uitvindingen die onze levenscondities verbeteren.

 

Bestudeer de oude profetieën en werk aan nieuwe perspectieven die deze profetieën begrijpbaar en geloofwaardig maken. Doe wat je kunt doen en weet dat je steeds de nodige steun zult ontvangen om datgene wat eens voorspeld is toegankelijk te maken voor iedereen en zo de eerste stappen te zetten naar de verwerkelijking van onze mooiste dromen.

 

Werk in stilte en in het geheim aan wereld verbeterende projecten maar vergeet nooit dat het je taak is om een basis te leggen, een plan te maken waarop jij en je geliefden kunnen steunen en vanwaaruit jullie kunnen bouwen aan een betere wereld.

 

Het is jou missie om de nodige lichtpunten te schenken, en de basis materialen aan te bieden waarmee de creatie van het Hemelse rijk op Aarde mogelijk wordt.

 

Gebruik dus je intelligentie voor praktische doeleinden en schenk je nieuwe ideeën aan je medemensen. Breng je gedachten naar buiten zodat iedereen er wat aan heeft.

 

houd je bezig met het ontwikkelen van nieuwe praktische filosofieën en deel je ontdekkingen wanneer de tijd er rijp voor is.

 

Wanneer je dankzij de inspiraties van je beschermengel en je eigen goed uitgevoerde werk tot nieuwe ontdekkingen komt of nieuwe nuttige dingen uitvindt is het de bedoeling dat deze uitvindingen aan de wereld worden geschonken.

 

De goddelijke intelligentie schenkt zichzelf onvoorwaardelijk aan haar creatie en het is in overeenstemming met deze hemelse manier van gedragen dat Nemamiah jou nieuwe verlichtende, wereld verbeterende ideeën schenkt zodat jij deze sublieme inzichten aan de wereld kunt geven en zo je steentje bijdragen aan de komst van het gouden tijdperk op Aarde.

 

Het is jou levensopdracht om het licht van Nemamiah door te geven aan je medemensen in de vorm van liefdevolle projecten en ideeën die iedereen verrijken en van deze wereld het paradijs kunnen maken wat het werkelijk is.

 

Vooruitgang en verandering

 

Met Nemamiah als innerlijke leraar kun je zorgen voor vooruitgang en verandering. Wanneer je openstaat voor haar goede raad en je intuïties volgt zal zij je in contact brengen met de juiste mensen en zorgen voor voorspoedige situaties en de nodige middelen om te beginnen met het organiseren van de nieuwe wereld. Vandaar dat je dankzij de essentie van Nemamiah in jezelf je organisatie talent kunt ontwikkelen en een helder en duidelijk plan kunt bedenken waar jij en je geliefden aan kunnen werken.

 

Word een strategisch genie met Nemamiah

door jezelf de juiste vragen te stellen en de juiste antwoorden te verkrijgen.

 

 

Vragen:

 

Hoe kunnen wij een maatschappij creëren waarin iedereen zich thuis voelt, een samenleving waarin alle levensvormen in harmonie te samen kunnen leven en steeds alles krijgen wat zij nodig hebben om gelukkig te zijn?

 

Wat kunnen wij veranderen aan onszelf en aan de wereld en hoe gaan wij dit doen?

 

Welke strategie kan ons voorgoed bevrijden van al het lijden en ons steeds de nodige vreugde en motivatie schenken om vol hoop en vertrouwen vooruit te gaan naar de nieuwe wereld?

 

Is deze nieuwe wereld reeds aanwezig en hangt het enkel van onze eigen manier van kijken en ervaren af of wij in dit paradijs kunnen vertoeven of door een hel moeten gaan?

 

Bevrijding

 

Engel Nemamiah kan je bevrijden van al je angsten en je weer hoop en geloof schenken in een mooie toekomst voor iedereen. Met haar kun je het oude achter je laten en met het nieuwe beginnen. Met haar kun je het licht dat komen zal aankondigen door er reeds een flash van te tonen. Door mooie en positieve beelden aan de mensheid te schenken. Door prachtige en hoopvolle ideeën tot leven te toveren en in de omloop te brengen.

 

Met Engel Nemamiah kun je de Ster die voor ons allen schijnt aan je medemensen tonen, hun pad verlichten en het leven zo heel wat aangenamer maken.

 

Werken met Engel Nemamiah

 

Zoek naar logische redenen om jezelf en je medemensen te overtuigen dat het paradijs op Aarde mogelijk is.

 

Overtuig jezelf en je medemensen dat het mogelijk is om allen te samen te leven in vrede.

 

Bouw mee aan een prachtige toekomst door het organiseren van samenkomsten waar je je ideeën omtrent deze toekomst kunt schenken aan je broeders en zusters.

 

Overtuig jezelf en je medemensen dat een algemene vereniging die gebaseerd is op liefde en vrede de oplossing is.

 

Help jezelf en de wereld door je te focussen op eenheid. Laat de eenheid regeren in dit Uni-versum en Hij: God, de Eenheid zal de poorten van zijn rijk voor je opendoen.

 

Samenwerking, organisatie, het brengen van eenheid, het werken aan een vredige samenleving. Het samenbrengen van de uitersten door hen te doen inzien dat iedereen gelukkig kan zijn in een wereld waar de eenheid heerst en waar de uitersten in vrede en liefde kunnen leven en elkander aanvullen zodat het geheel zich in harmonie kan ontplooien tot een veelheid van kleine deeltjes die allen gelukkig zijn en te samen een grootse eenheid vormen.

 

Het vormen van groepen die vechten, werken voor een betere wereld en zo een leger van lichtstrijders op poten zetten. Een vredige manier van protesteren promoten. Een liefdevolle revolutie op gaan brengen door de wereld het begrip te schenken dat het bereiken van innerlijke vrede het beste wapen is tegen oorlog en lijden.

 

Het slechte bestrijden met het goede. Het slechte uit de wereld verdrijven door het uit jezelf te verdrijven en het te vervangen door het goede.

 

Het goede in jezelf laten heersen, het positieve promoten en aanmoedigen.

 

Jezelf en je medemensen bevrijden van negatieve gedachten, gevoelens en manieren van gedragen die ons gevangen houden in het oude.

 

Jezelf bevrijden van alle slechte gewoontes die je ervan weerhouden om jezelf verder te ontwikkelen. Vooruit gaan door de nodige veranderingen in jezelf te bewerkstelligen.

 

Nieuwe en positieve filosofieën en levenswijzen de lucht in sturen, bekend maken op allerlei wijzen en zo meewerken aan het onderwijzen van de mensheid.

 

Alle oude leringen op een heldere en moderne wijze aan het licht brengen zodat iedereen er wat aan heeft en er iets mee kan doen.

 

 

De wetenschap der Engelen brengen

 

Het licht der Engelen schenken aan de wereld: de wetenschap der Engelen begrijpbaar en duidelijk verwoorden zodat de grote wijsheden die zich bevinden in de esoterische leringen die zij ons te bieden hebben toegankelijk worden voor iedereen en dat wij deze leringen tot ons kunnen nemen ze begrijpen en ernaar handelen.

 

Het aankondigen van een nieuwe levenswijze, een nieuwe filosofie, een nieuwe religie.

 

Het brengen van nieuwe uitvindingen: nieuwe geneeswijzen of een nieuw vervoersmiddel bijvoorbeeld. Nieuwe en betere dingen waarmee de mensheid aan de slag kan.

 

Het schenken van de eerste lichtpuntjes van waaruit het vuurwerk der waarheid kan ontspruiten en het paradijs in al haar schoonheid onthullen.

 

Zo boven zo beneden

 

Het talent dat Engel Nemamiah je geschonken heeft houdt in dat je de kennis van boven naar beneden kunt brengen, dat je de wijsheid van God en de Engelen kunt schenken aan de mensheid.

 

Dankzij Engel Nemamiah kun je de goddelijke leringen die zich bevinden in alle verschillende religies en filosofieën begrijpen en doorgeven aan je medemensen.

 

Realiseer het woord van God en de Engelen in jezelf en verspreid zijn liefde en zijn kennis over de wereld.

 

Met Beschermengel Nemamiah kun je dat wat eens enkel voor de oren van een geheime genootschap, een elite bestemd was aan de gehele wereld brengen.

 

Het licht van de Allerhoogste staat tot je beschikking, de wetenschap van de wijzen op Aarde en in de Hemel is een algemeen goed dat je kunt ontvangen en geven, een wetenschap die je kan bestuderen en doorgeven, de kennis die ons toe zal staan om allen te samen gelukkig te leven.

 

Wetenschap is een recht dat iedereen heeft en jij kunt dit mensenrecht vervullen door alle verschillende wetenschappen toegankelijk te maken voor iedereen.

 

Jij kunt de brug vormen tussen de professoren van de universiteiten en de leerlingen.

 

Jij kunt datgene wat de wetenschappers en de leiders van de wereld weten in eenvoudige woorden verkondigen aan de gewone mens.

 

Het onzichtbare zichtbaar maken

 

Engel Nemamiah staat je toe om datgene wat nog niet bestaat in onze realiteit, datgene wat nog onzichtbaar is aan het licht te brengen en zo een voorloper te worden, een verlichte ziel die de mensheid vooruit helpt. Een Ster die voor iedereen schijnt en de hoop van nieuw begin aankondigt.

 

Dankzij de kracht van Engel Nemamiah in jezelf kun je je meest verheven gedachten concretiseren en het mooiste vanuit jezelf naar buiten brengen.

 

Goede raad van Engel Nemamiah

 

Zorg ervoor dat je boodschap voor iedereen toegankelijk is.

 

Zorg ervoor dat je plannen, je ideeën een kans van slagen hebben.

 

Werk mee aan het goddelijke plan door de goddelijke principes op aarde te laten functioneren, door de hemelse archetypes tot leven te brengen.

 

Zorg ervoor dat het goddelijke plan op aarde functioneert door te handelen in overeenstemming met je hemelse profiel. Zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten.

 

Zorg ervoor dat dat de dingen in je leven functioneren zoals je ze uitgedacht hebt, zoals je ze voorgesteld hebt. Roep je mooiste voorstellingen tot leven, creëer je wereld naar het meest schitterende beeld ,wat in jezelf woont.

 

Laat de goddelijke voorstelling beginnen en kondig een droom aan waar iedereen in wil geloven. Dat de goddelijke wil je steeds mogen begeleiden.

 

Weet dat alles mogelijk is wanneer een algemene samenwerking alle plannen verenigt en het grote doel gezamenlijk wordt nagestreefd en uitgevoerd.

 

Het grote doel

 

Droomt niet iedereen van een paradijs op Aarde?

 

Wil niet iedereen gelukkig zijn?

 

Jij kunt je steentje bijdragen en Iedereen helpen (God helpen) door de vrede mogelijk te maken, door de mensheid een plan, een kader, een levensmodel te schenken waarin iedereen zich kan ontplooien, waarin iedereen gelukkig kan zijn, een plan, een model dat iedereen ziet zitten en waar iedereen in liefde aan wil meewerken.

 

Werk aan de wereld die zich reeds in je dromen bevindt door de mensheid nieuwe mogelijkheden en ideeën te schenken.

 

Maak een wereld van broederschap en zusterliefde mogelijk door er mee aan te bouwen, door er in te geloven en te zorgen voor realistische perspectieven die de mensheid toestaan om een glimp van de goddelijke droom te ontvangen.

 

Breng hetgene wat voor de meeste mensen enkel een droom is op een realistische en begrijpelijke manier zodat wij allen te samen deze prachtige droom uit kunnen voeren, zodat we er op een praktische wijze aan kunnen werken en onze meest verheven wensen waarheid worden.

 

Engel Nemamiah zal je steeds de nodige inzichten brengen en het licht in jezelf versterken zodat je je levenstaak begrijpt en uit kunt voeren. Zij zal je steeds vullen met de nodige krachten zodat je actie kunt ondernemen en de juiste stappen kunt zetten met moed, liefde en onderscheidingsvermogen.

 

Met Beschermengel Nemamiah kan je hemelse profiel je aardse realiteit worden, luister naar haar woorden en laat haar licht je een innerlijke duidelijkheid schenken.

 

De helderheid van de geest kan je de structuren des levens doen begrijpen en wanneer je begrijpt hoe alles in elkaar zit zul je de juiste acties kunnen ondernemen en zal het realiseren van de goddelijke droom mogelijk worden.

 

Alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid.

 

Begin bij jezelf want je kunt de wereld enkel veranderen door jezelf te veranderen.

 

Word een levend voorbeeld, gedraag je zoals je zou willen dat iedereen zich gedraagt.

 

Ben zoals je werkelijk wil zijn, maak het mooiste plan van jezelf waardoor je je toekomstige zelf tot leven te roept, door het hoogste, het waardevolste in jezelf te realiseren en zo een levend voorbeeld te worden voor je medemensen.

 

Zoek de waarheid in jezelf, luister naar de Engel die in jezelf woont, denk na en mediteer over de waarheden die Zij je reed ontsluierd heeft en wanneer het licht der waarheid helder genoeg is begin dan met het naar buiten brengen van deze innerlijke rijkdom.

 

Laat het vuurwerk der waarheid in jezelf zijn werk doen en begin dan met dit vuur te verspreiden, laat je kaarsje schijnen en schenk je licht aan de mensheid door zoveel mogelijk andere kaarsjes aan te stekken.

 

 

De geschenken die je hebt meegekregen in dit leven en de talenten waarmee je iets kunt doen en zo mee werken aan de vooruitgang van het goddelijke plan:

 

Aanpassingsvermogen en een vruchtbare samenwerking vanwaaruit een voorspoedige en overvloedige toekomst ontspruit als een rivier van liefde.

Een bron die iedereen gelukkig maakt.

 

Zeer goede intuïties en voorgevoelens die je toestaan om steeds de juiste mensen te ontmoeten en samen te brengen.

 

De gave om door de uiterlijke schijn heen te kijken en zo de ware identiteit van alles en iedereen in te zien.

 

De gave om op een realistische wijze je hoogste idealen te verwezenlijken door stap voor stap te doen wat je kunt doen zonder je energie te verspillen aan datgene wat voor het moment nog niet mogelijk is, maar enkel een utopie waarnaartoe je kunt werken.

 

Datgene waar je op moet letten, datgene waar je aan kunt werken:

 

De slechte eigenschappen die je met Engel Nemamiah kunt transformeren tot de corresponderende kwaliteiten wanneer je haar goede raad opvolgt en van de vele talenten die ze je geschonken heeft gebruik maakt.

 

Let erop dat je steeds alles goed organiseert en coördineert.

 

Probeer steeds nuttige oplossingen te vinden waarmee iedereen tevreden is.

 

Handhaaf steeds een heldere geest, blijf trouw aan Jezelf en aan de Engel die in je huist en bevrijd je zo van alle verwarring.

 

Richt je op het hemelse zonder je dagelijkse leven en de verantwoordelijkheden die dit leven met zich meebrengen uit het oog te verliezen.

 

Zorg voor een juiste verbinding tussen boven en beneden, tussen datgene wat je denkt en datgene wat je doet. Tussen je mooiste idealen en de verwezenlijking ervan op Aarde.

 

Zorg voor begrip en een goede samenwerking op alle gebieden.

 

Let er steeds op om je op een heldere en begrijpelijke wijze uit te drukken zonder je te verliezen in excentriciteit.

 

Korte samenvatting van het werk dat je met Nemamiah als beschermengel kunt verrichten:

 

De weg vrij maken voor het nieuwe.

 

De eerste voorbereidingen treffen die een betere wereld mogelijk maken.

 

De nodige sleutels schenken die de poort naar dit paradijs kunnen openen.

 

De tegenstrijdigheden verzoenen door open te staan voor alle mogelijkheden en iedereen een kans te geven zonder de aardse resultaten die je hemelse idealen met zich mee brengen uit het oog te verliezen.

 

De wet van oorzaak en gevolg observeren in je leven en het nodige onderscheidingsvermogen ontwikkelen om steeds de juiste keuzes te maken en de nodige stappen te zetten.

 

Je eigen ideeën volgen en je eigen leven creëren in samenwerking met God en alle wezens in de hogere en lagere sferen.

 

Eenheid, vrede en vooruitgang brengen.

 

Je plaats en je taak in de maatschappij te weten komen.

 

Begrip verwerven en begrip schenken aan je medemensen.

 

Liefhebben en geliefd zijn.

 

Rijkdom verwerven en rijkdom verspreiden.

 

Jezelf transformeren en zo de wereld transformeren.

 

Positieve veranderingen en vooruitgang brengen op alle gebieden.

 

Elk-ander liefhebben en elkander proberen te begrijpen.

 

 

Affirmaties en gebeden.

 

1 van de beste manieren om de krachten van je Beschermengel in je te wekken is het affirmeren van deze krachten in jezelf met grote dankbaarheid en geloof in de realisatie van je woorden, vandaar dat hieronder een aantal affirmaties en gebeden volgen die de krachten van Engel Nemamiah in jezelf zullen doen ontwaken:

 

Ik ben een Ster die de gouden morgenstond aankondigt.

 

Liefde en schoonheid zijn mijn objectief.

 

Dankjewel Engel Nemamiah voor de waardevolle informatie die jij mij steeds schenkt.

 

Dankjewel Engel Nemamiah dat ik een levend voorbeeld mag zijn van licht en liefde en dat ik zo mee kan werken aan een schitterende toekomst voor ieder-1

 

Dankjewel Engel Nemamiah dat ik verandering kan brengen door middel van de vernieuwende positieve ideeën die jij mij steeds schenkt.

 

Dankjewel Engel Nemamiah dat ik op een actieve wijze mee mag werken aan de komst van het gouden tijdperk.

 

Gebeden:

 

Heer geef mij vreugde en vertrouwen, standvastigheid en trouw. Wilskracht en onderscheidingsvermogen zodat ik kan handelen en slagen ten dienste van het goddelijke in Alles en Iedereen.

 

Dankjewel Engel Nemamiah dat ik mee mag bouwen aan een nieuwe maatschappij en zo mee werken aan een betere toekomst. Bedankt voor het begrip dat jij mij schenkt Nemamiah, want nu weet ik dat de toekomst in mezelf begint en dat de enige manier om deze schitterende toekomst te verwezenlijken in het hier en nu begint door aan mezelf en mijn wereld te werken en het prachtige kunstwerk wat ik werkelijk ben waar te maken.

 

Dankjewel voor de verlichtende ideeën die steeds weer in me opkomen en me toestaan om mijn leven te verbeteren. Bedankt voor deze waarheid en de realisatie ervan waaraan ik in liefde meewerk.

 

 


 


 

De levensboom: het Huis der Engelen en Aartsengelen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

 

De Levensboom is het huis der Engelen en Aartsengelen, Mensen en Beschermengelen en nog vele andere liefdevolle en intelligente wezens. De Levensboom is opgebouwd uit 10 sferen, draaikolken van lichtende energieën en een 11de die niet altijd word afgebeeld.

 

Deze sferen worden Sefirah in enkelvoud en Sephiroth in meervoud genoemd, wat iets wilt zeggen als wielen van licht. Het zijn wielen van energie die vergelijkbaar zijn met de Chakra's, de energie centra die zich in ons bevinden.

Lees meer...
 

De 4 werelden van de Levensboom

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

 

1 Atziluth, de wereld der emanaties

 

Atziluth, de eerste wereld van de Levensboom die de Sephiroth Kether, Hochmah en Binah bevat is de wereld der goddelijke ideeën en dromen de welke in de vorm van eeuwenoude archetypen te voorschijn komen. Het is de wereld van de emanaties, de wereld van de goddelijke uitstralingen en het is de taak van de Engelen om deze uitstralingen vorm te geven in de volgende werelden.

 

Aartsengel Metatron, heerser over de krachten van de Sefirah Kether en drager van het zaad waaruit alles te voorschijn komt is de Koning van deze wereld de welke wij zouden kunnen beschouwen als de wereld der hogere altruïstische gedachten. Het is de wereld van de vurige Geest, de levenskracht die steeds alles tot beweging brengt. In deze wereld bevinden zich de drie eerste Sephiroth de welke de potentie bevatten van alles wat bestaat.

 

2 Beriah, de wereld der creaties

 

De tweede wereld staat onder de leiding van Aartsengel Raziel, koning van de Sefirah Hochmah en verdeler van de zodiakale energieën. Deze wereld bevat de Sephiroth Hesed, Gueburah en Tiphereth. Wij zouden deze wereld kunnen beschouwen als een droomwereld waarin het goddelijke plan vorm aanneemt. Het is de Waterige wereld der Liefde waarin de geliefde dochters van de Vader als zeemeerminnen tevoorschijn komen om ons te verleiden en mee te nemen naar het eiland van onze dromen: de schat die zich in ons hart bevindt.3 Ietzirah, de wereld der formaties

 

Dit is de derde wereld de welke onder het toezicht staat van Aartsengel Tsaphkiel of te wel Aartsengel Binael wat makkelijker te onthouden is aangezien deze Aartsengel de leiding heeft over de Sephirah Binah. Tsaphkiel-Binael is moeder van alle creaties en de koningin over de wereld der formaties de welke de Sefiroth Netsah, Hod en Jesod bevat en geregeerd wordt vanuit de Sephirah Binah.

 

Deze wereld zouden wij kunnen beschouwen als de wereld van het verstand, de wereld der menselijke gedachten die ons toestaat om het goddelijke kunstwerk te openbaren door middel van al haar gedachten-vormen. Het is de Luchtige wereld van het intellect dat ons de mogelijkheid geeft om met liefde vanuit het hart der creaties vorm te geven aan de goddelijke droom in Malkuth de onderste Sefirah de welke onze Aarde representeert en de fysieke wereld genoemd wordt.

 

4 Asiah, de wereld der fabricaties

 

Asiah is de vierde wereld, de wereld der concrete acties, de wereld waarin wij leven en vorm geven aan het goddelijke kunstwerk in de materie. Aartsengel Sandalfon is de leider van deze wereld, de aardse wereld waar wij de nodige ervaringen op kunnen doen en samen met Sandalfon en de natuurwezens onze innerlijke Messias kunnen ontwikkelen: Christus-Emmanuel de toekomstige Aartsengel en Koning van Asiah.

 

Maar voordat wij kunnen leven in dit aardse paradijs onder het liefdevolle toezicht van Aartsengel Emmanuel moeten wij eerst de wetten van Binah-Jehova-de Heilige Geest in onszelf integreren en tot onze principes en idealen maken. Het is Aartsengel Tsaphkiel die ons door middel van het Engelenkoor der Tronen (het derde Engelenkoor) deze wetten kan leren.

 

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 6