Engelen van de Dierenriem34 Engel Lehahiah: Het vredevolle hart

Geschreven door Michy   

 

In liefde ben ik met je, in de vrede van elk moment, in de zachtheid waarmee je naar 't leven kijkt en zodoende haar effecten ervaart. Eenieder heeft de keuze hoe hij eender welke situatie benaderen wil, zij het met openheid van geest of met vooringenomenheid. Openheid van geest leidt tot onverwachte zegeningen daar 't de geest is die openstaat voor wat 't leven biedt een grote helderheid bezit. Vooringenomenheid leidt tot oordeel alvorens een situatie voltooien kan, doch deze kan enkel op ervaringen uit 't verleden berusten want elk moment is steeds sparkelend en nieuw. Wanneer men 't leven bekijkt als veranderlijk, spannend en vreugdevol, dan leeft men met de vrede in het hart omdat men dan geen situaties onderschat. Men richt zich op 't geschenk dat steeds aanwezig is en komt tot oplossingen voor elk probleem, men laat het hoofd ook niet meer hangen daar men 't creatieve element in elk moment erkent. Ook twijfel, angst en schuldgevoel behoren tot vooringenomenheid, ze schenken grauwe filters aan de geest die waarneemt waardoor die 't gevoel krijgt machteloos te zijn.

 

Nochtans ligt 's mens grootste macht in het vertouwensvolle hart, in de vrede die zo haar bestaansvorm kent daar ze weet dat elk moment heilig is. Ik ben hier om jou te leren hoe je je hart openstellen kan, hoe te leven in 't volste vertrouwen dat waarlijk elk moment haar zegeningen kent. Wie 't moment kan beminnen in al haar uiterlijke verschijningsvormen en zodoende zonder vooroordeel kan zijn, die vindt de betovering en zegent ze in dankbaarheid, die is nooit bang en kent geen spijt. Elk moment kent zo haar eigen charme, elk moment is goddelijk getint, elk moment kent haar betovering voor 't hart dat hiervoor openstaat. Ook wanneer een situatie uiterlijk eerst pijnlijk lijkt, dan nog kan men de sparkel vinden die 't moment steeds vergezelt. Kijk je naar situaties met het vredevolle hart dat weet dat deze sparkel steeds aanwezig is? Kijk je met de ogen van 't kind dat deze sparkels telkens vindt? Zie je 't verschil dat elke benadering schenkt? Hoe 't afhangt van d' eigen visie dat men de charme van 't moment erkent?

 

Waarom je zorgen maken wanneer dit je van de vrede in 't hart berooft? Waarom niet bewust je focus richten op de vrede zodat die tijdens elk moment ook kan ontstaan? De keuze is aan jou en hoe jij liefst je wereld bekijkt, is dit in liefde en tevredenheid dan betover ik samen met je elk moment. Laat dus gaan van dat wat lijden brengt, weet dat 't leven zo haar vele zegeningen schenkt. Geloof dat je 't kan om 't hart in vrede te laten zijn en ontdek zo en niet anders de wonderlijke transformatie die dit brengt. Hoe meer je mijn hulp wenst hoe meer ik mijn vrede over je uitstralen kan, hoe meer ik je zal bezielen met 't vreedzame van aard. Weet dat ik hier steeds met je ben om elke situatie in charme te bekoren, om de creatieve sparkel te ontdekken die 't leven zoveel mooier maakt. Steeds ben ik met je om de vrede te onderwijzen, om vol liefde 't pad te begaan, Lehahiah is mijn naam.

 

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Ik kijk in vrede naar alles om me heen

* De vrede die ik voel draagt betovering in zich

* Ze betovert het moment met de sparkel der hoop

* De sparkel der hoop die de mooiste verwerkelijking brengt

 

Gebed

~~~~

Ik dank je

Lehahiah

dat jij me

de kunst der

vrede brengt

 

de vrede in

mijn hart die

waarlijk elk

moment

betoveren kan

 

wanneer ik

in deze vrede

ben valt alle

oude zwaarte

van me af

 

zo ontdek ik

dat vrede me

steeds brengt

naar de sparkel

in elk moment

 

door me op

deze sparkel

te richten vind

ik steeds de

vrede in 't hart.

Amen

Michy 7/9

 

Deze engel uit het rijk der krachten is de 34ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 8 tot en met 12 september. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.