Engelen van de Dierenriem35 Engel Chavakiah: Onvoorwaardelijke Liefde

Geschreven door Michy   

 

In liefde ben ik met je, in de betovering van 't samenzijn, in de liefdevolle wijze waarmee 't hart elk leven bekoren kan. Wanneer men welgemeend van een ander houden wil, wanneer men besluit om de geliefde ook in liefde te bekijken, dan krijgt de sfeer der liefde alle kans om open te bloeien want zo komt 't beste naar boven op elk moment. Wanneer men zijn kinderen probeert te begrijpen en ook hun visies met liefde kan delen, dan brengt dit grote verrijking met zich mee, dan wordt de eigen geest blij en verheffend van aard waardoor een bredere zienswijze mogelijk wordt. Ook hoe men de eigen ouders bekijkt heeft een grote invloed op ieder's leven, heeft men ze voor elke onvolmaaktheid vergeven terwijl men moedig 't eigenste pad bewandelt zoals het meest genegen is vanuit de diepte van 't hart? Elk beetje vrede dat men in 't leven waar kan maken zal steeds leiden tot een fijner bestaan. Elk beetje onvrede bouwt mee aan verdere obstakels, 't is daarom dat men deze beter niet kan laten ontstaan.

 

Hoe meer de vrede gevonden wordt met ieder mens op Aarde, hoe vrediger het hart zich voelt waardoor 't zoveel vreugdevoller kan slaan. Elk mens heeft zowel fijne als minder fijne eigenschappen, waarop is 't dat jij je focus richten wil? Waar 't minder fijne tot pijn en afwijzing leidt brengt 't fijne meer verfijning voort. De liefdevolle benadering, zowel naar mensen en situaties, brengt de hogere trilling naar je toe waardoor 't leven puur en magisch wordt. Waarom zou men vasthouden aan haat en oude pijnen wanneer men zo zichzelf blokkeert, wanneer men zo d' eigen trilling verlaagt waardoor levenservaring toch nog pijnen kent. Vergeef al wat je kan vergeven, weet dat liefde steeds fijner voelt, dat liefde steeds de hoogste toon mag slaan waardoor elk gevoel verfijning kent. Ik help je om 't mooie in een ander te erkennen, om te ontdekken dat hoe jij over iemand denkt steeds haar wereldse resultaten kent, om hier in vrede mee te oefenen waardoor elke relatie veel meer speelsheid kent.

 

Niets staat ooit vast doch wordt geheel geleid door hoe jij iedere situatie bekijkt. Wanneer aanschouwd door de vrede in 't hart brengt dit een verhoogde belevenis met zich mee. Natuurlijk is het mogelijk om vast te houden aan oude pijnen, om met beschuldigende vinger hoog geheven door 't leven verder te gaan, maar wie is er ooit gebaat bij deze wraakzucht, en hoe komt er zo ooit een einde aan? Wacht je tot anderen op hun knieën komen smeken tot je hen waardig voor vergeving acht? Vergeving betekent niet dat je je door anderen laat manipuleren, doch dat je vrede vindt met wie men is. Dat je leeft en anderen laat leven, hen kan beschouwen met het liefdevolle hart. Laat gaan van oude energie die niet meer dient, laat gaan van wat je naar beneden haalt. Omring je met hen die je hart kunnen inspireren en heb begrip voor 't verschil tussen een ander en jou. Spiritualiteit is niets meer dan een constante discipline die liefdevolheid als streefdoel heeft, 't is 't herinneren op eender welk moment dat er niets magischer dan vredige liefde bestaat. Ik ben hier om je deze lessen te leren, vol zachtheid reik ik je ze aan. Steeds ben ik met je om 't leven te bekoren, Chavakiah is mijn naam.

 

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Ik ben in vrede met wie ik ben

* Ik ben in vrede met wie ik ken

* Ik vergeef wat te vergeven valt

* Vredevolle liefde is mijn spirituele discipline

 

Gebed

~~~~

Ik dank je

Chavakiah

dat jij me

de kunst der

ware liefde

tonen wil

 

jij leert me

dat alles steeds

bij mezelf en

hoe ik over

anderen denk

begint

 

wanneer

mijn denken

in vrede is

komen mooie

situaties

naar me toe

 

wanneer

ik onrust

uitstraal

zal deze

naar me weder

reflecteren

 

daarom

vergeef ik

eerst mezelf en

dan anderen

waardoor ik

vrede vind

 

in deze vrede

verhoogt mijn

trilling en

daarom trek

ik zo fijne

situaties aan.

 

Deze engel uit het rijk der krachten is de 35ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 13 tot en met 17 september. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.