Engelen van de Dierenriem36 Engel Menadel: De Les Der Dankbaarheid

Geschreven door Michy   

In liefde ben ik met je, in de vruchtbaarheid van elk moment, in de liefdevolle benadering die zo haar gewenste effecten erkent. Het leven hoeft niet moeilijk te zijn, het is enkel hoe je 't benaderen wil. Geloof je in je eigen kracht om 't mooiste te creëren of laat je je eerder gewillig uit 't veld slaan? Vertrouw je op de gave der verwerkelijking die ook in jouw aanwezig is? Durf je je mooiste dromen te realiseren gewoon omdat je weet dat je 't waard bent? Hoe verander je je werkelijkheid wanneer deze je niet bevalt, hoe verander je ze tot iets mooiers waarmee jij wel goed vrede vinden kan? Een manier die ik je hier wil brengen is om te oefenen in 't dankbaar zijn, dankbaarheid om 't goede dat je reeds is geschonken, dankbaarheid om dat wat je verwezenlijken wil.

Dankbaarheid is een wonderlijk gegeven, het schenkt sparkel en betovering aan al wat is, niet alleen aan het fijne dat in je leven is, maar ook aan dat wat schijnbaar nog niet bestaat. Dankbaarheid voor wat je wenst maar nog niet aanwezig is brengt verwerkelijking naar je toe. Er is niets fouts met dankbaarheid voor hetgeen tot nog toe onzichtbaar is daar deze kunst tot materialisatie leidt. Dankbaarheid zet krachten in beweging die leiden tot verwerkelijking van jouw liefste wens. Het is enkel door hier in liefdevolle speelsheid met te experimenteren dat je je deze kunst eigen maken zal. Het oefenen in dankbaarheid is een te mooi gegeven om gewoonweg te negeren, het is door hier bewust bij stil te staan dat je de effecten ervaren zal. Dit is omdat telkens je je dankbaar voelt de trilling van je bestaan verhoogt, hierdoor komen krachten vrij die de creatieve sparkel tot leven brengen.

Neem eens de tijd om om je heen te kijken, eender waar je je nu bevindt. Wees dankbaar om wat je nu omringt en dank elk voorwerp met 't liefdevolle hart. Indien je je in je eigen huis bevindt en je blik valt op iets waar je geen dankbaarheid voor kan voelen, geef het dan liever weg. Wanneer je regelmatig deze oefening doet zal je merken dat alles om je heen steeds meer begint te stralen. Dankbaarheid brengt steeds een blije straling voort, ervaring zal je leren dat het nooit anders kan zijn. Zo ook brengt dankbaarheid voor het tot nog toe schijnbaar onbestaande een sparkelende manifestatie met zich mee. Visualiseer je wensen zoals je ze graag zou zien en voel de dankbaarheid hiervoor met het vertrouwensvolle hart. Steeds ben ik met je om je in deze levenskunst te begeleiden, vol dankbare liefde inspireer ik je graag. Mijn vredevolle genegenheid is hier met jou, Menadel is wie ik ben.

 

 

 


Affirmaties
~~~~~~~
* In oprechte dankbaarheid kijk ik om me heen
* In oprechte dankbaarheid zegen ik wat ik zie
* Dankzij dankbaarheid zie ik alles meer stralen
* Daarom dank ik ook dat wat nog komen zal

Gebed
~~~~
Ik dank je
Menadel
dat jij me
het begrip der
dankbaarheid
schenken kan

ik weet nu
dat ik dankzij
dankbaarheid
de creatieve
sparkel in alles
ontwaken kan

dankbaarheid
voor dat wat
me omringt
laat alles
stralen zoals
nooit tevoor

dankbaarheid
voor wat ik
wens dat
eens zal zijn
brengt me de
verwerkelijking

in dankbaarheid
zegen ik deze
les die me vele
mooie sparkels
schenkt.


Deze engel uit het rijk der krachten is de 36ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 18 tot en met 23 september. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.
Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.