Engelen van de Dierenriem37 Engel Aniel: De kracht der Hoop

Geschreven door Michy   


In liefde ben ik met je, in de fijngevoeligheid van elk moment, in de verhevenheid die kennis schenkt aan hem die hiervoor open staat. Het goddelijke is steeds aanwezig, te vinden in de sparkel die huist in elk moment, in de feilloosheid der weten dat alles goddelijke leiding kent. Deze leiding valt waar te nemen door het hart dat open staat, open voor de wonderlijke kracht der verandering die op elk moment aanwezig is. Waarom vervallen in wanhoop wanneer dit net tot stagnatie leidt terwijl overgave aan 't hoopvolle denken een heel ander mechanisme in beweging zet. Waarom wanhopen over wat misschien niet komen zal terwijl hoop een nieuwe toekomst tot leven brengt, hoop dat verandering tot 't fijne leidt, hoop dat gedachten en ideeën goddelijk worden geleid. Hoop en wanhoop, het zijn twee verschillende keuzemogelijkheden met een wel heel ander resultaat. Wanneer men hoop toelaat heeft wanhoop geen kans meer tot bestaan, doch ook het omgekeerde is waar. 

Waarom toch wanhoop blijven voeden wanneer 't je enkel pijnen brengen kan? Waarom niet eerder hoop tot leven roepen, wetende dat deze kunst alles waarlijk betoveren zal. Wanneer men hoopt richt men 't geloof naar 't goddelijke, verwacht men hiervan 't resultaat. Zo kan je hoop beschouwen als een stilzwijgend doch hartsgevoeld gebed dat verandering mogelijk maakt. Door hoop laat men het Universum weten wat het is dat men verlangt, hoop danst hand in hand met vertrouwen, vertrouwen dat 't gehoopte mogelijk wordt. Wanneer men dan ook nog de kracht der dankbaarheid hanteert, dankbaarheid voor dat wat is en dat wat komen zal, dan heeft men de sleutel tot een ware succesformule in handen, wie deze hanteert trekt 't gelukkige toeval aan. Ik ben hier om je op de eenvoud van deze les te wijzen, om je aan te manen 't roer eens deftig om te draaien, om hoopvol in dankbaarheid en vertrouwen in 't leven te staan. 

Effecten zullen gauw ontluiken dankzij deze sleutel die ik in je handen leg, bewaar hem goed en gebruik hem wel zodat ook voor jou nieuwe poorten opengaan. Dankbaarheid begint steeds in jezelf en hoe jij naar je wereld kijkt, naar de zegeningen die je al dan niet verwacht met 't al dan niet verwachtingsvolle hart. Graag vraag ik van jou om je geest verder te laten reiken, verder steeds verder dan je tot nu toe hebt gedaan, om aldoende de effecten te ervaren die enkel afkomstig kunnen zijn van de goddelijke hand. Hoop doet leven, brengt fijne manifestatie naar je toe, hoop is de kracht die 't innerlijk verlangen tot leven brengt en zo stagnatie tegengaat. De kracht is aan jou om te gebruiken naar wil, om al spelende aan te voelen welke verandering ze brengt. Dat wat vol hoop is neigt altijd naar 't goede, vertrouwensvolle hoop brengt materialisatie teweeg. Roep me aan wanneer je hulp wenst om wanhoop tot hoop te hervormen, om met 't speelse hart deze richting uit te slaan. Steeds zal ik je hierin begeleiden, Aniel is mijn naam.

 Affirmaties
~~~~~~~
* Vol hoop bewandel ik mijn levenspad
* Vol hoop omarm ik wat komen zal
* Vol hoop bekijk ik mijn mogelijkheden
* Vol vertrouwen breng ik ze op gang

Gebed
~~~~
Ik dank je
lieve Aniel 
dat jij me 
de kunst der
hoopvolheid
schenkt

de hoop die
't nieuwe tot
leven brengt
waardoor 't
waarlijk tot
me komt

't nieuwe 
dat steeds 
aanwezig is
wanneer ik
hiervoor mijn 
ogen open

deze nieuwe
zienswijze
brengt fijne
resultaten
waardoor ik 
graag verderga

dankzij jou
leer ik dat hoop
de kracht is
die positieve
verandering
schenken zal

in het volste
vertrouwen en
in dankbaarheid
dank ik je voor
deze les die jij 
me hier brengt.

 

Ervaringen met engel Aniel

 

Wat we tijdens de periode waarop de lieve Aniel regeert leren, is om het oude en pijnlijke los te laten, te overkomen en zo met nieuwe hoop de toekomst in te gaan. We laten gaan van de zware, nutteloze bagage waar al te lang mee werd gezeuld en bewandelen het pad verder met nieuwe hoop die nieuwe horizonten vrijwaart. Durven we loslaten wat niet meer dient, te pijnlijk is of zwaar aanvoelt? Durven we vertrouwen dat het universum ons steeds het nieuwe brengen zal? Waarom vasthangen aan het oude waar het om beperkingen gaat? Engel Aniel leert ons om te breken met overbodige patronen en het nieuwe vol vertrouwen binnen te laten. Daar de mens dikwijls een gewoontedier is kan dit best angstwekkend lijken, maar tijdens deze periode wordt ons de kans geschonken om datgene wat pijnlijk was en gehuld in duisternis een laatste maal onder ogen te kijken waarna transformatie mogelijk wordt, transformatie tot een bestaan lichter en luchtiger van aard. Bekijk de situaties die zich in je bestaan ontpoppen met de ogen der klaarheid: zijn ze dienend of hinderend van aard? Leiden ze je op weg naar het leven van je dromen of leiden ze je er eerder van weg? Door het werken met engel Aniel kunnen we niet alleen het onderscheid maken, maar wordt ook de kracht geschonken om de hoogste visie steeds te laten primeren, om door het duister weer het licht in te gaan. Daar deze engel planetair van Mars naar de Zon reist ontvangen we de daadkracht van Mars die ons leidt naar het licht. Dankzij de nieuwe hoop die ons zo geschonken wordt komt nieuwe inspiratie naar ons toe die grote verandering mogelijk maakt.

 

 

Deze engel uit het rijk der krachten is de 37ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 24 tot en met 28 september. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.
Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet alsook herleest en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.