Engelen van de Dierenriem38 Engel Haamiah: De Parel en de Oester

Geschreven door Michy   

 

In liefde ben ik met je, in de verandering van het moment, in hoop die zich heeft kunnen manifesteren waardoor de sparkel waarlijk groeien kan. Wie nagelaten heeft de hoop tot leven te brengen, die heb ik niets meer te leren, die studeert de lessen beter van voor af aan of laat de studies verder staan. Hoop is het begin van elke creatie, hoop die in dankbaarheid en stilte wordt gekoesterd als een oester die een parel tot leven brengt, een parel die de wereld verblijden zal. Hoop brengt tot leven wat voordien onzichtbaar was, hoop is de kracht die materialisatie schenkt. De schelp van de oester werd gevormd door vertrouwen, vertrouwen dat in haar unie met hoop de parel voortbrengt. De oester die haar schelp in zorg en liefde heeft gevormd die weet dat niets haar weerstand breken kan. Laag na laag is ze gegroeid door 't ervaren en accepteren van het water der gevoelens, van de stroom der emoties die ze rustig tot liefdevolheid heeft gemanifesteerd. Elke laag heeft ze tot leven gebracht dankzij 't ervaren haar gevoelens die ze in liefde tot thuisbasis voor haar Hemelse schepping heeft gematerialiseerd.

 

Toen ze alle pijnen in de ogen keek, hen zegende met dankbaarheid en kon omarmen in liefde, toen gebeurde er iets wonderbaarlijks want het was toen dat hoop tot leven kwam. Haar mooie harde, doch beschermende schelp was klaar voor de geboorte van een nieuwe creatie... Een creatie die door de hoop van alle verdrongen dromen nu tot leven kwam, want dat wat men negeert kan nooit verdwijnen. Elke pijn die ooit is geweest wacht enkel op de liefdevolle benadering, de liefdevolle benadering die heling brengt waardoor 't grondplan van pijn tot Zielsherkenning leidt. Dat wat gebouwd wordt uit pure liefde kan nooit of te nimmer meer vergaan, verzonken in de liefde der tijdloosheid blijft de oester trouw aan haar hoogste droom. De trilling van pijnen recycleert ze vol liefde tot de lagen der koestering die haar schelp vormen zullen, de lagen der koestering die 't nieuwe leven vol hoop en vol wijsheid zullen begroeten.

 

De oester, ze is niets anders dan liefde gematerialiseerd, de wijsheid die zich boven pijnen verheft. Moge de kracht en de fijnheid der oester je gehele wezen impregneren, moge de liefde hiervan je leiden tot de creatie van je parel. Hierom en niets anders is 't leven geschonken, hierom en niets anders leef jij in God's droom. Mijn grote liefde overziet en zegent deze groei, mijn grote liefde brengt de goddelijkheid in jou tot leven als nooit tevoor. Weet dat je 'n oester bent en herken zo je taak waardoor de hoop die je vond nu volledige erkenning kent. Steeds is er de liefde die je omringt als een heilige mantel, nooit valt er iets te vrezen wanneer je de stromingen der emoties vol liefde omarmt. Alles is liefde, 't zal nooit anders zijn, de zwaarte getransformeerd tot liefde is wat tot hemelse transformatie leidt. In liefde koester ik je als mijn parel, Haamiah is mijn naam.

 

 

Affirmaties

~~~~~~

* De pijn die ik voel vormt de lagen van mijn oesterschelp

* Wanneer ik ze vol liefde omarm vindt transformatie plaats

* Transformatie die leidt tot het leven van mijn dromen

* Transformatie die dankzij aanstekelijkheid de wereld verblijdt

 

Gebed

~~~~

Ik dank je

Haamiah

dat jij me

het sprookje

van de parel en

de oester brengt

 

de oester die

liefdevol haar

eigen schepping

koestert en haar

zo de fijnste

voeding schenkt

 

hoe meer ik

de kracht van

de oester erken

hoe mooier de

parel die ik nu

voortbreng

 

koestering

leidt slechts tot

verwerkelijking

wanneer de hoop

tot leven werd

gebracht

 

in stilte en

contemplatie

word ik me

nu gewaar

van de oester

die ik ben.

 

Deze engel uit het rijk der krachten is de 38ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 29 september tot en met 3 oktober. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.


Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet alsook herleest en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.