Engelen van de Dierenriem40 Engel Yeiazel: De dans des levens

Geschreven door Michy   

 

In liefde ben ik met je, in de fijnezinnigheid van het moment, in het absolute weten dat alles steeds bekoring kent. Ook al ga je door momenten van stilte, vreugde of welke emotie ook, alles heeft zijn cyclus waardoor 't ene steeds tot 't andere leidt. Niets staat ooit stil, niets blijft ooit hetzelfde, verandering is de regel in het spel waardoor elk moment vernieuwend werkt. Er is een tijd voor stilte en eenzaamheid, een tijd voor teruggetrokkenheid, een tijd voor reflectie en contemplatie waarna de lente weer in 't hart verschijnt. De verschillende fases des levens gebeuren nooit per ongeluk, net als de seizoenen elkaar wisselen zo ook kent elk gevoel begin en eind. Elk gevoel is nodig daar 't tot de verandering des levens leidt, tot de sparkelende regenboog der kleuren die zich in 't innerlijk van elk mens bevindt.

 

Ook de Maan heeft zo haar standen, ook de zee heeft eb en vloed, ook de dag danst met de nacht onder stralend applaus van de Zon en elke ster. Wanneer alles goed gaat en het leven als een prachtige dans is, ook dan zal er weer stilte volgen die je verder leidt op 't pad. In de stilte worden hoop evenals nieuwe dromen geboren, nieuwe visies van dat wat eens zal zijn. Zonder de stilte zou tijd voor contemplatie onbestaande zijn, daar men dan in 't leven enkel zou meedrijven met de stroom. Meedrijven is ook niet slecht, maar de mens heeft ook tijd nodig om richting te geven aan 't eigen bestaan, om bewust te worden van eigen zwaktes en krachten waardoor men deze balanceren kan.

 

Wanneer alles goed gaat en vrolijk is drijft men vanzelf mee met de stroom, wanneer seizoenen weer aan 't wentelen gaan kent men stilte en nostalgie. In deze tijden komen vele kunstvormen naar boven, omdat men dichter keert tot 't hart, men zoekt naar oplossingen op vragen die de geest tot markante psychologische inzichten leidt. Zo leer ik je om de eigen innerlijke seizoenen te eren, om de vrede te vinden in elk moment, om hoop te koesteren wanneer de boom zijn blad verliest en weer door 't leven te dansen wanneer de Zon verschijnt. Wanneer men zo de betekenis leert van elk moment, wanneer men weet dat 't ene ook tot 't andere leidt, dan ziet men in elk eind steeds een nieuw begin daar alles in 't leven steeds cirkelvormig reist. Ik ben hier om je te leren dat stilte tot vele kunstvormen leidt, tot inzichten in de dans des levens van waaruit het nieuwe steeds ontspruit. Ik breng de vrede die volmaaktheid vindt in het geheel, de vrede die tot vreugde leidt, Yeiazel is wie ik ben.

 

 

Affirmaties

 

* Ik weet dat elk moment steeds tot het volgende leidt

* Ik weet dat niets ooit voor niets gebeurt

* Vredevol neem ik zo het theater des levens waar

* Zo vind ik mijn plaats in het grote geheel

 

Gebed

 

Ook al ben ik

soms mijn weg

eens kwijt

toch weet ik

dat jij me

steeds leiden zal,

lieve Yeiazel

 

telkens ik je

aanroep voel ik

steeds meer

stilte in mijn hart

waardoor jij

tot me praten kan

 

ik weet dat ik

me geen zorgen

moet maken

daar elk einde

steeds een nieuw

begin kent

 

ik dank je

dat jij me

de kunst aanleert

om vrede te kennen

in elk moment.

 

Deze engel uit het rijk der krachten is de 40ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 9 tot en met 13 oktober. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet alsook herleest en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

 

Ervaringen met engel Yeiazel

 

Yeiazel voert ons door de cycli des levens met een zachtheid die bewustwording brengt aangaande de veranderingen waar we als mens doorgaan, waarom ze er zijn en waar ze toe zullen leiden. Hoe meer we het onszelf toestaan de stilte in het eigen hart te voelen, hoe makkelijker we de inspiraties van deze engel zullen waarnemen waardoor we weer richting kunnen geven aan ons bestaan. We beseffen dat verandering een noodzakelijk gegeven is dat ons toestaat te groeien en evolueren. Niets staat ooit stil, doch wanneer we stilstand in ons leven lijken te ervaren zal Yeiazel ons helpen om via reflectie, meditatie en/of contemplatie de zin van alles weer te kunnen zien. We krijgen begrip van het feit dat niets ooit voor niets gebeurt en kunnen hier ook grote troost uit putten die ons de kracht en het enthousiasme geeft om verdere stappen te durven zetten op het pad onzer leven. Alles is een ritmische dans, we zetten onze danspassen op de het goddelijke ritme dat steeds aanwezig is. Net zoals de Maan haar standen kent, zo ook ervaren wij als mens de verschillende cycli des levens, cycli die ons steeds verder zullen leiden met de goddelijke stroom, steeds verder om meer te worden wie we waarlijk zijn. De standen van de Maan en de hieruit voortkomende effecten illustreren mooi de betekenis van de lieve Yeiazel in ons leven, daar de planetaire reis die deze engel maakt van Mars tot de Maan leidt. Hierdoor schenkt hij ons de kracht om de verschillende levensfasen te kunnen doorgronden, oude patronen te overstijgen en al dansend stappen te zetten naar weer een nieuw begin. Weet dat het leven vanuit kosmisch aspect gezien een wonderlijke dans is en jij de sterdanser bent die dankzij Yeiazel bij elke emotie de fijnste danspassen aanleert.

 

 

Voor de liefhebber astrologie:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Engelenkracht: Krachten

Fysieke en materiële invloed: 9 tot en met 13 oktober

Gevoelsmatige en emotionele invloed: 16 februari ~ 30 april ~ 14 juli~ 27 september ~ 8 december

Sephiroth op Levensboom: Van Guebourah naar Yesod

Planetaire invloeden: Mars ~ Maan

Graden op zodiak: 10°30' ~ 19°30' Weegschaal

Sterrenbeeld: Weegschaal

Element: Lucht

Yeiazel werkt onder leiding van Aartsengel: Camael