Beschermengelen42 Beschermengel Mikael

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel Mikael vertelt ons een verhaal over een Wezen dat vol van licht is en als een Zon schijnt voor Moeder Aarde en al Haar kinderen. Van dit Wezen, dit Lichtende Zijn maken wij deel uit en wanneer wij dit liefdevolle Wezen in ons zelf ontdekten en wij beginnen met schijnen maken wij verbinding met de bron der liefde in ons eigen en zullen wij steeds de nodige energie kunnen verkrijgen. Beschermegel Mikael leert ons om gehoorzaam te blijven aan onze Innerlijke Koning en vult ons hart met de liefdeskracht die alles mogelijk maakt. Hij toont ons dat wij allen onze eigen innerlijke leiding kunnen vinden wanneer wij ons overgeven aan wie wij in wezen zijn. Mikael brengt ons in contact met de Ster in ons zelf en toont ons hoe wij dankzij het verspreiden van ons licht in de duisternis een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vestiging van het hemelse rijk op Aarde. In dit rijk is iedereen koning aangezien het een rijk is waarin iedereen zichzelf heer en meester is. Zichzelf meester zijn en steeds trouw blijven aan het zonnetje in ons eigen is een gave die wij van Beschermegel Mikael kunnen verkrijgen. Wanneer wij deze leiding accepteren en wij onze innerlijke zon (ons hart) volgen zullen wij steeds begeleid worden door het liefdeslicht en wordt het ons toegestaan om ook anderen leiding te geven. Wanneer wij onze hersenen gebruiken om alles goed te organiseren en beheren kunnen wij ons hart zijn vrije gang laten gaan en naar behoeven onze verlangens tot leven toveren. Het verwezenlijken van een innerlijke harmonie die bestaat uit een goede samenwerking tussen gedachten, gevoelens en daden is een opdracht die Engel Mikael ons geeft. Vanuit dit innerlijk samenspel wordt het creŽren van een vredelievende en evenwichtige wereld mogelijk.

Het verwezenlijken van Harmonie en Vrede

Wij zijn naar het beeld van onze actuele maatschappij verdeeld. Het is de taak van Engel Mikael en zijn trouwe medewerkers om een perfecte politieke orde te scheppen (om te stoppen met bekvechten en elkander te beleren, om te leren naar ons zelf te kijken en in ons zelf deze perfecte politieke orde te bereiken). Dit kunnen wij doen door een goede samenwerking te creŽren en alles in ons wezen in harmonie te laten functioneren. Onszelf bevrijden van innerlijke en uiterlijke verdeeldheid door het verwezenlijken van een liefdevolle ťťnheid is de opdracht die ons door Mikael word gegeven. hiervoor schenkt Hij ons het kader door middel van de planeet Saturnus en zorgt zodoende voor het goede landschap, de perken waarin het plan zich kan voltrekken. Saturnus schenkt ons door middel van onze hersenen een goed overzicht en wanneer wij met hart en ziel aan de slag gaan zal Engel Mikael er voor zorgen dat onze wensen hun manifestatie kennen. De realisatie hiervan geschied dankzij het liefdevolle handelen en de resultaten die hieruit voortvloeien. Het is zodoende dat de goddelijke voorzienigheid datgene wat wenselijk is tot leven tovert. Door tot actie over te gaan wordt overvloed bewerkstelligd en dankzij de liefdevolle motivatie die beschermegel Mikael ons schenkt kunnen wij dus zorgen voor een welvaart. Dit welvaren brengt ons de gewenste harmonie en vrede en zorgt ervoor dat wij steeds vreugdevol en content kunnen zijn.

Het ontwikkelen van een innerlijke stabiliteit die tot een geordende realiteit leid

Beschermegel Mikael is de ideale Engel wanneer wij orde op zaken willen stellen in ons leven. Samen met Hem kunnen wij alles in ons eigen en in ons leven weer op orde brengen waarna wij kunnen beginnen met het bijdragen aan meer orde in de wereld. Mikael leert ons ook om alles in orde te brengen zodat het goede kan bloeien en groeien en al het heerlijke zijn plaatsje kan vinden in ons leven. Dankzij† Engel Mikael wordt de natuurlijke orde hersteld en zie wij er op toe dat onze natuur zich op de juiste wijze kan ontwikkelen. Mikael spoort ons aan om bij te dragen aan het natuurlijke evenwicht door ons in te zetten voor Moeder Aarde en van de wereld die ons geschonken is een schitterende tuin te maken.

De kwaliteiten die wij met Engel Mikael kunnen verwerven

Ordelijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel, trouw en respect. Beschermegel Mikael staat ons toe om steeds trouw te blijven aan het beste in ons zelf en geeft zodoende de leiding aan ons eigen. Dankzij Hem wordt het mogelijk om de plannen van onze geest met de liefde van ons hart waar te maken. Hij zorgt voor orde in ons leven door ons bewust te maken dat alles zijn plaats kent en dat wij door hier beroep op te doen onze eigen plek kunnen vinden. Engel Mikael schenkt ons het welverdiende respect wanneer wij zelf steeds respectvol zijn en wij met respect voor elkander een vruchtbare samenwerking aangaan. Hij leert ons om ieder stukje van de puzzel te waarderen door ons aan te tonen dat zij allen deel uit maken van het geheel en dat het plaatje nooit volledig kan worden wanneer wij bepaalde puzzelstukken vergeten. Hij herinnert ons aan die stukken van ons eigen die nog geen plaatsje hebben en spoort ons aan om ook hen bij de hand te nemen en uit te zoeken waar zij gepast zijn. Want het is daar dat wij ze zullen kunnen uiten, die delen van ons eigen die verborgen blijven tot dat ook zij de kans krijgen om zich te openbaren. Beschermegel Mikael toont ons dat elk stukje zijn plaats heeft in het grote kunstwerk des levens en spoort ons aan om onze medemensen de vrijheid te schenken hun ding te doen op de juiste plaats en tijd. Het creŽren van deze plaatsen en tijden en het organiseren van een wereld waarin de vrijheid kan heersen is een opgave die Beschermegel Mikael ons schenkt en wanneer wij leren om ons leven goed te organiseren zullen wij er achter komen dat alles mogelijk is voor hen die de juiste plaats en tijd gevonden hebben.

Ons leren identificeren met het goddelijke

God houd van zijn kunstwerk, van zijn beeld en naar zijn beeld en gelijkenis kunnen wij leren om als Hem te zijn en alles en iedereen te zien, te behandelen als een kunstwerk, een prachtig schouwspel wat met de dag mooier wordt en ons s'nachts haar diepste geheimen ontsluiert totdat wij haar uiteindelijk volledig begrijpen en wij ons gesteund en geborgen kunnen voelen in de armen van onze grote Moeder-Vader. Dan zullen wij weten wie wij zijn en zal de grote schat die onze hemelse erfenis is een algemeen goed worden.

Discipline en eergevoel

Het vergt discipline om trouw te blijven aan onze principes en idealen en ons niet te laten verleiden door onze lagere instinken. Doch wanneer zij (onze lagere instinken)†het gevoel hebben dat er ook met hen rekening wordt gehouden, dat ook zij geŽerd worden en niet enkel vernederd en verdrongen. Dan zullen ook zij hun taak met liefde vervullen en de enorme krachten die ze in zich dragen onthullen en ten dienste van ons hogere zelf stellen. Dit zal gebeuren uit vrije keuze, met liefde en vreugde (de wilde paarden zullen bedaren en ons meevoeren naar het land van onze dromen wat zodoende dra zal komen, de poorten staan open voor hen die binnen durven lopen).

Het vreugdevolle werk wat je met Engel Mikael kan verrichten

Samen met Beschermegel Mikael kan je bouwen aan de wereld van je dromen. Samen met je lieve Beschermegel kun je een plaatsje schenken aan dit aardse paradijs en zorgen voor de nodige vormgeving. Beschermegel Mikael staat ons toe om de eerste stenen van onze hemelse woning te plaatsen en maakt zodoende de weg vrij voor verder verwezenlijking. Hij toont ons het pad en leert ons hoe wij dit steen per steen en stap per stap zelf kunnen scheppen. Mikael zal ons steeds begeleiden op onze weg en ons aandachtig maken voor eventuele valkuilen. Zodoende beschermd hij ons door ons te tonen hoe wij deze valkuilen kunnen overbruggen en hoe wij een zekere veiligheid kunnen creŽren door ons pad goed uit te stippelen.

De reis des levens en het grote bouwwerk waar wij allen deel van uit maken

Engel Mikael zal je steeds begeleiden tijdens de reis die het leven heet. Hij zal je naar de juiste plaatsen gidsen en je duidelijk maken wat je kunt betekenen. Zodoende kun je hier en nu iets doen ten dienste van de grote kunstenaar die in ons allen huist en wiens wens het is om altijd door kunst omringd te worden en zijn geliefde in al haar energie-vormen te beminnen. Hij verwacht van jouw geen sublieme kunstwerken waarvoor de tijd nog niet gekomen is. Hij verwacht dat je hier en nu doet wat je kunt doen in het ritme van de goddelijke voorzienigheid met liefde en vriendelijkheid. Wees dus niet te streng en veeleisend naar jezelf en je medemensen toe en leer om tevreden te zijn met elke stap die je zet op de reis naar wie je werkelijk bent. Geniet van het plaatsen van elke steen, gebruik de cement der liefde, heb geloof en vertrouwen want wilskracht liefde en intelligentie zijn je geschonken om mee te bouwen, om mee het pad aan te leggen en als een huis voor het goddelijke te worden. Bouw dus mee en wees te vree. Beloon jezelf en de wereld voor elke daad en wordt nooit meer kwaad. Wees trouw aan het mooiste in jezelf en om je heen. Kijk met liefde, met aandacht en interesse naar elke steen, elke plant, elk dier en alle mensen om je heen want zodoende wordt je steeds meer ťťn. Al doende zul je begrip verwerven en een enorme rijkdom vergaren die je op jouw beurt weer kunt verdelen en zul je leiding en steun kunnen verlenen aan velen.

Samenvatting


Samen met Engel Mikael kunnen wij een kader, een landschap creŽren waarin en waarvan we enorm veel kunnen leren. Samen met Hem en al onze lieve vrienden en vriendinnen kunnen we een klein paradijsje tot leven brengen in ons zelf en om ons heen. Wij kunnen veel goede gewoontes kweken en zodoende de juiste voeding aan de bewoners van deze lieve Moeder Aarde bieden. Dat onze wil mogen geschieden en dat ons rijk mogen komen. Dat het waardevolle werk allen met de heerlijkste vruchten mogen belonen.

In licht en liefde doorgekregen en geschreven door Fengo Mikael