Engelen van de Dierenriem42 Engel Mikael: De stem van het hart

Geschreven door Michy   

 

In liefde ben ik met je, in de les in elk moment vervat, in de moed die nodig is waardoor je elke uitdaging in positiviteit benaderen kan. Veel heb ik je te leren over hoe je manier van naar 't leven te kijken steeds haar aardse effecten kent, over hoe nederigheid gecombineerd met zelfvertrouwen tot de beste daadkracht leidt. Wanneer je 't leven met de nodige nederigheid waarnemen kan bekijk je 't vanuit verheven perspectief, je ego wordt dan stilletjes waardoor het denken helder wordt. Nederigheid is geen onderdanigheid, nederigheid houdt rekening met 't grotere geheel, nederigheid leidt tot zelfvertrouwen omdat men elke situatie met respect bekijken kan. Zelfvertrouwen schenkt de kracht om op 't juiste moment de juiste stappen te kunnen zetten, door zelfvertrouwen wordt 't geloof opgebouwd dat 't ter juister tijd allemaal wel lukken zal.

 

Ik leer je deze manier om naar 't leven te kijken, ik richt zo je focus op wat oplossingsgericht zal zijn, ik toon je nieuwe mogelijkheden die de kans krijgen te verschijnen wanneer angst en twijfel verdwenen zijn. Zo leer ik je te leven vanuit 't eigen hart, daar 't hier is waar je kracht steeds huist. Wanneer je hart het zwijgen wordt opgelegd is er niets dat ooit volmaakt kan zijn. Dan valt er een grauwheid over 't eigen bestaan, een grauwheid die de mens gevangen houdt in een wereld vol illusie, zo houdt men datgene in stand waar men zelf niet achter staat. Dit kan leiden tot schijnheiligheid, tot het verwerven en in stand houden van hypocriet gedrag, men gelooft immers niet meer in d'eigen dromen doch houdt halsstarig enkel die van een ander in stand. Hoe kan men zo ooit gelukkig wezen? Hoe kan men zo de vrijheid van denken proeven die eenieder toebehoort? Hoe kan men zo trouw zijn aan zichzelf terwijl men d'eigen hartewensen de kiem in smoort?

 

Trouw zijn aan jezelf in oprechte nederigheid is de sleutel tot succes in alle zaken van het hart. Dit wil niet zeggen dat men steeds hoeft te winnen, het betekent enkel dat men in zichzelf en d'eigen inspiraties gelooft. Dit geloof opent de deuren waardoor men makkelijker stappen zetten kan, waardoor men nieuwe moed vergaart en men trouw blijft aan het ideaal. Zo voorkomt men dat het eigen bootje dobbert en meegesleurd wordt door elke voorbijkomende wind, men wordt zich bewust van het schip waarop men vaart en houdt het roer zo in de hand. Deze les kom ik je leren, roep me aan ik leid je graag, met zachte woorden wens ik je te inspireren waardoor je bewust zelf 't roer in handen houdt. Zo en niet anders zal je de beste samenwerkingen creëren, luister naar anderen in het volste respect doch houd je ook aan de visie die jouw Ziel je schenkt. Geloof in jezelf en de kansen je geschonken waardoor je de juiste situaties en personen zal ontmoeten op je pad. In liefde ben ik hier om je deze les te leren, Mikael is wie ik ben.

 

 

Affirmaties

 

* In nederigheid luister ik naar mijn inspiraties

* Ik bevecht ze niet maar koester ze

* Hoe meer ik ze koester hoe meer vertrouwen ik krijg

* Vertrouwen dat me de moed schenkt tot verwerkelijking van mijn ideaal

 

Gebed

 

Ik dank je

Mikael

voor de kracht

die jij me schenkt

 

de kracht om

trouw te blijven

aan wat het is

dat mijn hart

beroert

 

ik kijk in

nederigheid

naar mijn leven

en het zaad

der idealen

die ik graag

planten wil

 

ik laat me

niet meeslepen

om anderen

te behagen

wanneer mijn

eigen droom

hierdoor verdwijnt

 

vol vertrouwen

moed en inzicht

houd ik

eigen roer

in hand

 

zo steven ik

mijn schip

naar mijn

mooiste

toekomstdroom.

Amen

 

Michy 23/10/2014

 

Deze engel uit het rijk der machten is de 42ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 19 tot en met 23 oktober. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet alsook herleest en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.