43 Beschermengel Veuliah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Veuliah is de derde Engel van het Engelenkoor der Machten (ook wel de Deugden genoemd) onder leiding van Aartsengel Rafael.

Veuliah is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 24 tot en met 28 oktober, bij deze personen is haar invloed van nature extra sterk, doch iedereen kan de talenten die Engel veuliah schenkt ontwikkelen en zodoende kunnen wij dan ook veel leren van Engel Veuliah en haar Beschermelingen.

De waarachtige rijkdom en het tewerkstellen der vrede

Beschermengel Veuliah schenkt ons de kans om voorspoed te veroorzaken op zowel innerlijk als uiterlijk vlak door ons onze innerlijke schatkist te openbaren en ons bewust te maken van de vele talenten die wij bezitten en waarmee wij iets kunnen doen waar we allemaal beter van worden.

Beschermengel Veuliah kan ons hart openen en onze liefde door middel van fijne gevoelens en goede eigenschappen tot leven brengen. Zij toont ons onze innerlijke rijkdom die bestaat uit deugden als: Liefde, Begrip, Barmhartigheid, vrijgevigheid, standvastigheid, vertrouwen, geloof en nog vele andere schitterende schatten die tot onze beschikking staan en waarmee wij het leven van onszelf en anderen kunnen verrijken.

Vrede bereiken door middel van liefdevolheid

Engel Veuliah maakt ons bewust dat onze liefde en onze vriendelijkheid onze grootste schatten zijn, alsook onze grootste wapens en leert ons zodanig gebruik te maken van onze goede eigenschappen dat wij onze vijanden kunnen ontwapenen door middel van de vrede in ons zelf, onze vriendelijke woorden onze glimlach en onze vredelievende visie.

Engel Veuliah schenkt ons de kracht om steeds in de vrede te zijn en deze vrede ook uit te stralen om ons heen.

Zij kan ons leren om vreugdevol en met zelfzekerheid in het leven te staan en ons helpen om steeds te handelen naar eer en geweten.

Naar elkaar leren luisteren

Beschermengel Veuliah kan ons leren luisteren naar de wijsheid in ons zelf en naar de wijsheid in ieder ander, zodoende kunnen wij elkander steeds aanvullen en verrijken, zodoende kunnen wij het leven van iedereen waardevoller maken.

Zij beschermd ons tegen de hoogmoed die ons kan doen denken dat wij als enige de ultieme wijsheid in pact hebben, de hoogmoed die ons ervan overtuigd dat onze kennis en onze liefde de enige waarheid zijn en ervoor zorgt dat wij niet meer openstaan voor de boodschappen van anderen, voor de vele mooie geschenken die zij ons te geven hebben.

Beschermengel Veuliah maakt ons ervan bewust dat iedereen zijn weg heeft afgelegd en dat wij allemaal van elkander kunnen leren indien onze wegen elkaar kruisen. Zij herinnert ons eraan dat wij allen broeders en zusters zijn en dat wij elk een verhaal te vertellen hebben, dat wij allemaal evenveel waard zijn en dat wij enorm veel kunnen leren van elkander indien wij de visie van eenieder leren verwelkomen en wij bereid zijn tot het delen van ervaringen die ons allen vooruit helpen.

Dan woorden wij ons bewust van onze bestemming en beginnen wij hier en nu met er te zijn. Dan leren wij van elkander en kunnen we elkander leiding geven indien dit nodig is.

Engel Veuliah schenkt ons de kracht om te luisteren zonder oordeel alvorens met met liefde en onderscheidingsvermogen onze conclusie te trekken.

Zodoende kunnen wij veel te weten komen over onszelf en de anderen en kunnen wij steeds op een gepaste wijze reageren.

Affirmaties en Gebed

Dankjewel Engel Veuliah dat jij ons doet inzien waartoe wij in staat zijn en ons helpt met het uitvoeren hiervan.

Bedankt Engel Veuliah om onze acties te steunen zodat wij vrede, liefde en voorspoed kunnen verwezenlijken in ons zelf en om ons heen.

Dankjewel Engel Veuliah dat vrede, liefde en voorspoed vanaf nu een onlosmakelijk deel van ons leven uit maken.

Bedankt Lieve Beschermengel Veuliah dat jij ons toestaat om de vrede in ons zelf te vinden zodat wij deze kunnen verwezenlijken om ons heen.

Dankjewel Engel Veuliah voor de grootse rijkdom die de vrede is die wij hier en nu in ons zelf en om ons heen verwezenlijken.

Een gebed maken

Wanneer men verschillende affirmatieve zinnen zoals hier boven te samen plaatst krijgt men al gauw een Gebed.

Het affirmeren van de krachten van Engel Veuliah in ons zelf en het benutten ervan in onze dagdagelijkse realiteit met liefde en dankbaarheid is het mooiste geschenk wat wij onszelf en onze medemensen kunnen bieden.

Het geduldige nadenken en bidden is als een voorbereiding, doch het uitvoeren ervan is de bedoeling en de beste manier van bidden is dan ook zo snel mogelijk tot actie over gaan met liefde en geduld.

Een gebed is als een vreugdevol voornemen dat met liefde en vertrouwen de wereld wordt ingestuurd om daarna in rust en in vrede waargemaakt te worden. Een gebed is een magische mengeling van woorden en gevoelens die je aanmoedigt om het beste van jezelf aan je medemensen te geven. Een gebed is datgene waarin je wil geloven een kans schenken en er vol vertrouwen aan beginnen.

Een gebed wat met liefde en geloof wordt uitgesproken zal steeds schitterende resultaten teweeg brengen.

Het maken van affirmaties

Als eerste kiezen we een deugd die Engel veuliah ons kan schenken waarna wij ons laten inspireren en zodoende prachtige affirmaties bedenken die tot wonderbaarlijke gebeden kunnen leiden.

Zo koos ik bijvoorbeeld zelfvertrouwen en kwam dit affirmatieve gebedje tot stand:

"Bedankt Engel Veuliah voor het zelfvertrouwen dat jij mij steeds schenkt, de kracht die mij toe staat om door de hevigste stormen te gaan zonder mijn kalmte te verliezen".

Gebreken die wij met Beschermengel Veuliah kunnen transformeren tot gaven

Gierigheid, armoede, innerlijke conflicten en angsten. Zorgen, stress en tirannie. Overmoed en of teveel of te weinig zelfvertrouwen. Hebberigheid en jaloezie.

Kwaliteiten die wij met Beschermengel Veuliah kunnen ontwikkelen

Generositeit, enthousiasme, zorgzaamheid, goedheid, vriendelijkheid, sympathie en empathie, begrip, zelfkennis, mensenkennis, zelfvertrouwen, eigenwaarde en alle leiderschapskwaliteiten.

Sleutelwoorden: Zelfbewustzijn, goeverneren, aanmoedigen, motiveren, streven, visie, droom, verbetering, vooruitgang, rijkdom, voorspoed, vertrouwen en steun. Ondersteunen.

Levensopdrachten: Innerlijke vrede bereiken en deze verwezenlijken. Zorgen voor voorspoed en welvaart door het volgen van onze hoogste inspiraties.

Onze inspiraties waarmaken en andere mensen inspireren. Het brengen van vrede en vreugde in de wereld.

Golf van Voorspoed

Beschermengel Veuliah schenkt ons een overvloed aan inspiraties die ons aanmoedigen en toestaan om ons leven paradijselijk in te richten. Engel Veuliah zorgt voor geestelijke overvloed en positiviteit die materiële rijkdom veroorzaakt. Zij maakt ons bewust van onszelf en onze mogelijkheden en schenkt ons inspiraties en ideeën die voorspoed en welvaart veroorzaken. Zij schenkt ons het nodige enthousiasme om vooruit te gaan met liefde en leert ons op een genereuze wijze door het leven te gaan. Zij is het licht der liefde in onszelf wat zich onvoorwaardelijk geeft, het goede wat ons steeds weer aanmoedigt om vooruit te gaan. Zij is de moed, de kracht en de steun die ons toestaat om anderen te inspireren en onze eigen inspiraties waar te maken.

Beschermengel Veuliah spoort ons aan tot grootse acties, alles wat wij ondernemen onder haar invloed zal fijne resultaten geven. Samen met Engel Veuliah kunnen wij de moeilijkste opdrachten volbrengen en vele belangrijke diensten leveren. Zij staat ons toe om alle beproevingen des levens met glorie te doorstaan en zal ons steeds aansporen om nog verder te gaan, om nog beter te doen.

Alles wij ondernemen zal veel opbrengen

Beschermengel Veuliah inspireert een voortdurend streven naar verbetering en vooruitgang wat zorgt voor rijkdom en voorspoed.

Ons goed uitgevoerde werk en de schitterende resultaten zullen zorgen voor vertrouwen en steun vanuit onze omgeving alsook vanuit onszelf, waarna wij een bepaalde machtspositie bereiken met de corresponderende verantwoordelijkheden en kunnen beginnen met het leiding geven aan onszelf en anderen, indien wij dit wensen.

Leiding geven

Engel Veuliah doet ons inzien dat een ware leid-ster ten dienste staat van hen aan wie ze leiding geeft. Dat een ware leid-ster als een Zon is die haar liefde en haar kennis als een licht deelt met iedereen, zodat alles kan groeien en bloeien en iedereen de ware leid-ster in zichzelf kan vinden.

Mee-ster-schap bereiken

Beschermengel Veuliah kan ons helpen om het mee-ster-schap in ons zelf te vinden zodat wij als een waarachtige ster, onze eigen gedachten en gevoelens in de vorm van onze liefdevolste wensen kunnen realiseren.

Beschermengel Veuliah leert ons om onszelf te beheersen en helpt ons om onze gevoelens op een vredige en liefdevolle manier te uiten. Om onze gedachten de juiste richting in te sturen en onze daden in overeenstemming te laten zijn met deze gedachten en gevoelens.

Zij is het gene wat leiding geeft in ons zelf zodat wij een verstandelijke, een gevoelsmatige en een lichamelijke beheersing kunnen ontwikkelen en als ware meesters in vrede door het leven gaan.

Beschermengel Veuliah schenkt ons de kracht om steeds trouw te blijven aan onszelf en onze hoogste idealen. Zij schenkt ons een gevoel van eigenwaarde en het vertrouwen en geloof wat ons toestaat om onze wensen waar te maken.

Zij brengt ons de overtuiging dat we het waard zijn om onze mooiste dromen verwezelijkt te zien en zal ons dan ook steeds aansporen tot het waarmaken van onze mooiste dromen.

Engel Veuliah kan ons helpen om onze eigen individualiteit te ontwikkelen en ons leren om onszelf op een originele wijze uit te drukken. Zij kan ons leren om steeds het goede voorbeeld te demonstreren, om anderen aan te moedigen en te motiveren.

Engel Veuliah schenkt ons de gave der empathie die ons toestaat om anderen te begrijpen en om een luisterend oor aan hen te bieden wanneer zij daar nood aan hebben, alsook de gave om de juiste raad te kunnen geven op het juiste moment.

Engel Veuliah staat ons toe om richting te geven aan ons zelf en anderen, we kunnen haar zien als een waakzame autoriteit met steeds het beste voor ogen. En net als Haar kunnen wij met steeds het beste voor ogen leiding geven en op een positieve wijze naar een goede samenwerking streven.

We kunnen steeds naar het beste toewerken en alles wat goed en mooi is versterken, vergroten.

Samen met Engel Veuliah licht de enorme kracht der expansie in onze hand en in ons hart en is het ons toegestaan om onze eigen waarden uit te stralen met vertrouwen, enthousiasme en generositeit.

Engel Veuliah staat ons toe onze idealen waar te maken en onze ideeën te verspreiden als een licht wat vrede brengt. Als eerste staat Engel Veuliah ons toe om de vrede in ons zelf te vinden waarna zij ons aanspoort om deze vrede te verwezenlijken rondom ons.

Innerlijke en uiterlijke vrede

Engel Veuliah moedigt ons aan om innerlijke conflicten op te lossen.

Beschermengel Veuliah staat ons toe om de oorzaak van het conflict in ons zelf te vinden en en op te lossen.

Samen met Engel Veuliah kunnen wij leren om onze innerlijke wereld te analyseren en ons bewust te worden van het gene wat ons motiveert en inspireert. Beschermengel Veuliah kan ons bewust maken van onze gedachten en onze manier van denken. Van onze diepste gevoelens en de manier waarop we er mee om gaan.

Engel Veuliah zet ons aan tot zelfanalyse en bewustzijnsverruiming en staat ons toe om de innerlijke processen die voorafgaan aan uiterlijke manifestaties te begrijpen. Samen met Engel Veuliah kunnen wij leren om onszelf en anderen te begrijpen. Zij schenkt ons de liefde om interesse te tonen in onszelf en anderen. De gave om aandacht te schenken aan onszelf en anderen. Engel Veuliah staat ons toe om onze innerlijke en uiterlijke vijanden te ontwapenen door middel van empathie en sympathie.

Een Leid-Ster met Vise

Engel veuliah schenkt ons de gave om onze eigen talenten in te zien en te ontwikkelen alsook de gave om de kwaliteiten van anderen te kunnen herkennen en hen te helpen met het ontwikkelen hiervan.

Engel Veuliah zal steeds hetgene wat positief is aanmoedigen en complimenten schenken wanneer dingen goed worden uitgevoerd. Doch zij is er ook steeds om ons bij te sturen wanneer de dingen fout lopen, om ons te corrigeren wanneer we de dingen fout doen.

Beschermengel Veuliah kan ons leren om realistisch naar onszelf en ons leven te kijken. Zij motiveert ons om steeds onze grenzen te verlegen en inspireert steeds vele nieuwe toekomstmogelijkheden.

Beschermengel Veuliah kan ons ook leren om grenzen te stellen en om dingen een halt toe te roepen wanneer dit nodig is, om nee te zeggen wanneer iets onze diepste waarden kwets, of onze meest verheven idealen naar beneden haalt.

Beschermengel Veuliah staat ons toe om steeds trouw te blijven aan onze meest verheven idealen en schenkt ons de moed en het doorzettingsvermogen wat ons toestaat deze sublieme richtlijnen steeds te blijven volgen.

Engel Veuliah schenkt ons de kracht om steeds trouw te blijven aan ons zelf en onze eigenwaarde en onze visie vast te houden en te verspreiden als een licht wat hoop en vrede brengt.

Samen met Engel Veuliah kunnen wij de ster in onszelf vinden en onze visie op een stralende wijze verspreiden.

Samen met Engel Veuliah kunnen wij het beste van onszelf aan anderen geven en het beste in de ander naar boven halen.

Samen met Engel Veuliah kunnen wij leren om lief te hebben en geliefd te zijn.

Samen met Engel Veuliah kunnen wij leren om gelukkig te zijn.

Samen met Engel Veuiah kunnen wij vele anderen gelukkig maken en onze kennis en onze liefde delen met wijsheid en onderscheidingsvermogen, met steeds het beste voor ogen.

Engel Veuliah leert ons om van onszelf te houden doch staat ons ook toe om kritisch naar onszelf te kijken met liefde en begrip, waardoor wij dit ook kunnen leren en zodoende veel kennis verwerven die wij op een vriendelijke liefdevolle wijze kunnen schenken aan onze medemens.

Onze zelfkennis en onze mensenkennis alsook onze empathie en onze sympathie zullen ons steeds redden wanneer het leven ons in onmogelijke situaties lijkt te plaatsen want samen met Engel Veuliah wordt datgene wat onmogelijk is mogelijk, samen met Engel Veuliah is het mogelijk om waarachtige heldendaden te verrichten en een lichtend voorbeeld voor de gehele mensheid te worden.

Doch Engel Veuliah behoed ons ook voor hoogmoed en egoïsme en beschermd ons tegen een excessieve drang naar genot, luxe en weelde.

Zij kan ons leren om te kijken met de ogen der liefde en niet vanaf onze hoge troon. Zij schenkt ons de gave der generositeit en zal ons steeds aanmoedigen om onze innerlijke en uiterlijke rijkdom te investeren in de vooruitgang die welvaart en voorspoed teweeg brengt, in het leven van eenieder die er in geloofd. (Van iedereen die in zichzelf geloofd en weet dat het in zijn of haar mogelijkheden licht om dromen te verwezenlijken)

Engel Veuliah bevrijd ons van jaloezie en de drang om dingen te bezitten.

Zij schenkt ons de gave om alles naar zijn juiste waarde in te schatten en het nut der dingen in te zien.

Zij helpt ons om ons te onthechten en staat ons toe om vele slechte gewoontes achter te laten.

Engel Veuliah zal steeds het beste promoten en het goede aanmoedigen zodat wij met geloof en vertrouwen de overwinning kunnen behalen en onze innerlijke rijkdom op aarde kunnen neerzetten doormiddel van het leven van onze dromen.

Engel Veuliah moedigt ons steeds aan om te doen wat we kunnen doen met de mogelijkheden die wij hebben en kan ons beschermen tegen stress en zorgen door ons bewust te maken van ons eigen potentieel, de kracht die in ons huist en die steeds voor alles een oplossing kan vinden indien dit nodig is. De kracht die ons toestaat om de juiste beslissingen te nemen op het juiste moment. De kracht die ons toestaat om datgene wat we in ons hebben waar te maken en hierdoor een toon-aangevend voorbeeld te worden voor anderen.

Engel Veuliah kan ons helpen om onszelf en ons leven te dirigeren als het mooiste muziekstuk, een muziekstuk waar iedereen met plezier aan wil meedoen, een festival van dromen die uitkomen en iedereen gelukkig maken.