48 Beschermengel Mihael en de Krachten van de Zon en de Maan

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Engel Mihael is de fysieke Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 18/11 tot 21/11. Hij is ook de emotionele en gevoelsmatige begeleider van iedereen die geboren is op één van de volgende 5 dagen: 8/5, 22/7, 5/10, 16/12, en 24/2. Engel Mihael is ook de mentale en geestelijke Beschermengel van alle personen die ongeveer van 15:40 tot 16:00 na Zonsopgang geboren zijn. (deze uren zijn approximatief en wanneer je te weten wil komen op welk moment van de dag Mihael regeert is het het beste dit zelf te berekenen) Beschermengel Mihael is de laatste Engel van het Engelenkoor der Machten (ook wel de deugden genoemd) het welke voornamelijk werkt met de krachten van de Zon onder leiding van Aartsengel Rafael. De Zon staat in verband met het zesde energiecentrum van de levensboom het welke Tiphereth genoemd wordt, dit centrum bevind zich in het midden van de Levensboom en representeert ons hart. Het is vanuit dit hart dat Beschermengel Mihael werkt aan de verwezenlijking van onze mooiste dromen aangezien hij ook nog eens met de energieën van de Maan werkt onder leiding van Aartsengel Gabriel. De Maan is het negende centrum van de levensboom en de sfeer die zich het dichtste bij onze realiteit bevindt. Dit centrum van energie wordt Jésod genoemd en het is de Taak van Beschermengel Mihael om de essenties van Tifaret naar Jesod te brengen (van de Zon naar de Maan). Mihael zorgt ervoor dat de macht van de Zon doorgegeven wordt aan de Maan zodat onze diepste verlangens en onze mooiste idealen zich kunnen realiseren.

 

De Zon en de Maan

De Zon schenkt aan onszelf en onze familie een groot en helder licht wat ons toestaat om te groeien en te bloeien, onszelf te ontwikkelen en te realiseren om uiteindelijk vrucht te dragen en zodoende het licht van Engel Mihael door te geven door middel van het leven. De Zon staat voor onze wil en voor onze verlangens en de Maan staat voor onze realiteit en onze dromen. De Maan schenkt ons de het voorstellingsvermogen en de nodige verbeeldingskracht die ons toestaan om een eerste stap te zetten naar de verwezenlijking van onze hartenwensen. De Zon representeert de actieve kracht in onszelf die ons aanspoort tot realisatie. De Maan representeert het kader in het welke deze realisatie plaats kan vinden. De Zon schenkt ons de nodige wilskracht en de Maan de mogelijkheid om hiermee op creatieve wijze om te gaan. De Zon is een symbool van onze eigen kracht, het is het centrum in ons zelf van waaruit wij ons uiten. Het is de heersende kracht in onszelf die door middel van ons geweten zorgt voor een goede moraal en ons de nodige ethiek schenkt om een goed leven te kunnen leiden. Wij zouden kunnen stellen dat de Zon onze Ziel representeert welke steeds geïnspireerd wordt door ons Hogere Zelf het welke in direct verband staat met het machtige en krachtige licht van God. Beschermengel Mihael brengt ons dit goddelijke licht van de Sefirah (energiecentrum van de levensboom) Tiphereth die dit licht op haar beurt heeft ontvangen vanuit de Sefirah Kether welke de Kruin en de Kroon van de boom representeert en het zaad van al het leven wat door deze boom heen stroomt. Het is door middel van Aartsengel Rafael, de Zon en de Sefirah Tiferet dat God zijn boodschap op aarde brengt en het is dankzij Aartsengel Gabriel, de Maan en de Sefirah Jesod dat deze boodschap zijn verwerkelijking kent. Hoe dit gehele proces verloopt kan de lieve Beschermengel Mihael ons leren wanneer wij ons in deze onderwerpen interesseren en zodoende de kennis van Beschermengel Mihael aantrekken en in onszelf tot leven wekken. De Zon schenkt ons de wijsheid van het hart en staat in direct verband met het centrum in ons zelf waar wij al onze kennis en onze ervaringswijsheid hebben opgeslagen. Beschermengel Mihael staat ons bij tijdens het doorgeven van deze wijsheid en kennis die zich in onszelf bevindt en wanneer wij leren werken met de krachten van deze Engel kunnen wij als een licht worden wat voor veel positieve groei zorgt. Zodoende schrijf ik hier voor jullie en schenk ik het Licht wat ik kan schenken, de kennis die ik heb opgedaan en nog steeds aan het opdoen ben terwijl ik ze doorgeef aan eenieder die dit ooit leest dankzij de krachten van mijn geest. De Kabbalisten noemen Tiphereth ook wel de zichtbare kant van de Zon wat wil zeggen dat de Zon ook een onzichtbare kant heeft. Deze onzichtbare kant staat in direct verband met het Suprême Wezen, God in al zijn glorie. Nu is dit wezen volgens de Kabbalah niet mannelijk of vrouwelijk doch beiden of geen een van allebei. Dit wezen valt niet uit te leggen noch te beschrijven en is voor ons een groot en onzichtbaar mysterie, een geheimzinnige kracht vanwaaruit alles zich heeft ontwikkeld om uiteindelijk vorm aan te nemen in ons dagdagelijks bestaan. Deze Godheid van welke wij ons geen beeld kunnen vormen blijf voor ons onzichtbaar en verborgen doch schenkt ons Haar krachten door middel van de Zon.

 

 

 

De Zon als zichtbare manifestatie van het Goddelijke

Wij zouden de zon als een eerste zichtbare manifestatie van de goddelijke levenskracht kunnen zien, het is het centrum dat het goddelijke licht ontvangt en doorgeeft aan ons allen zodat het leven op onze planeet en in ons zelf zijn weg kan vinden. Aartsengel Metatron zorgt ervoor dat het licht van God vanuit de Sefirah Kether (de Kroon van de Levensboom) zijn weg kan vinden naar ons hart, de Sefirah Tifaret. Vandaar zorgt Aartsengel Rafael door middel van het Engelenkoor der Machten voor de verdere verspreiding van dit licht (deze levenskracht). Dit licht wat vanuit de hogere werelden naar ons toekomt heeft zijn weg en zijn werking in onszelf en in ons universum en uit zich door middel van de eigenschappen die wij van nature bezitten alsook door middel van de eigenschappen die de natuur bezit. Wanneer wij de Levensboom bekijken zien wij dat alle wegen naar Tiphereth leiden. Alle Sefiroth (meervoud van Sefirah) komen samen in Tiphereth en alle Sefiroth stralen uit vanuit Tiphereth door middel van de Zon. De vele wegen die het licht kan beschrijven komen tot uiting op de Levensboom en het is dan ook dankzij het volgen van de juiste paden dat wij vorm kunnen geven aan de gewenste realiteit dankzij de vele goede eigenschappen die dit Licht bevat. Verdere studie omtrent de levensboom en het pad van de bliksemschicht wat tot uiteindelijk manifestatie leid kan ons de geheimen van dit creatie proces ontsluieren. (Het pad van de Bliksemschicht begint in Kether en gaat in de vorm van een bliksemschicht van boven naar beneden en van beneden naar boven langs alle Sefiroth van de levensboom. Mihael is Meester van de heen weg op het 25ste pad, wat wil zeggen dat Hij ons van Tipheret naar Jésod leid)

 

De Boodschap van de Zon en de Maan is actief vorm geven aan ons bestaan

Eén van de namen van Tiphereth is de schoonheid en één van de namen van Jésod is het fundament.

Mihael staat ons dankzij de kracht van de Zon toe om op te staan voor onze waarden en normen, voor onze mooiste idealen en dromen en schenkt ons dankzij de Maan het vermogen om goed aan te voelen waar en wanneer wij kunnen uitkomen voor onze visie en zodoende dit licht delen met zij die ons omringen.

 

 

De gaven van Engel Mihael

Met Engel Mihael kunnen wij rekenen op datgene wat wij aanvoelen. Hij staat ons toe om slechte gewoontes en manieren van gedragen die wij van onze voorouders hebben meegekregen of zelf ontwikkeld hebben achter te laten. Engel Mihael helpt ons om onszelf niet te veel te laten bepalen door onze omgeving en schenkt ons de kracht om zelf voor de omgeving en de omstandigheden te zorgen die wij nodig hebben om onszelf optimaal te kunnen ontwikkelen en zodoende onze ambities waar te maken. Wat deze ambities zijn en waartoe zij bijdragen is een vraag die de moeite is om te overdenken, wat onze werkelijke ambities zijn en hoe wij deze beetje bij beetje verwezenlijken is een vraagstuk waar wij lang en breed over kunnen mediteren en zodoende veel leren. Wanneer wij te ambitieus zijn en denken dat wij een God of een Godin zijn kan beschermengel Mihael ons weer naar beneden halen en ons op de harde realiteit wijzen. Wanneer wij alle ambitie hebben laten varen en wij het roer van ons leven in de handen van anderen laten kan Mihael ons helpen om wederom op eigen benen te staan.

 

Bewust worden van onszelf en onze omgeving zonder ons te verliezen in hoogmoed of ons minderwaardig te voelen

Engel Mihael kan ons bewust maken van ons potentieel alsook van de omstandigheden, de mogelijkheden die wij hebben en schenkt ons zodoende vele kansen om onszelf verder te ontwikkelen. Beschermengel Mihael kan ons bevrijden van een minder-waardigheidscomplex indien dit aanwezig is alsook van de hoogheidswaanzin die ons kan doen denken dat wij apart en beter dan alle anderen zijn. Beschermengel Mihael leert ons om naar onszelf te kijken en kan ons bewust maken van wie wij werkelijk zijn en wat er ons te doen staat. Wanneer wij onzeker zijn zal hij ons weer moed schenken door ons bewust te maken van onze eigen capaciteiten. Wanneer wij twijfelen zal hij ons weer hoop schenken door onze bewust te maken van de vele mogelijkheden die er zijn. Beschermengel Mihael is dat lichtje in onszelf, dat vlammetje wat soms wel eens klein is maar nooit volledig gedoofd. Wij kunnen hem aanroepen wanneer wij een zwak en beïnvloedbaar ego hebben en wanneer wij het hem vragen zal hij dit vlammetje in onszelf aanwakkeren en zodoende ons ego weer kracht schenken. Ook behoed hij ons voor het opblazen van ons ego en beschermd ons zodoende tegen de hoogmoed die zelf de besten ten val kan brengen. Mihael werkt gestaag naar een zekere zelfbewustheid met het oog op vernieuwing en innovatie wat wil zeggen dat Mihael ons kan helpen om onszelf steeds weer opnieuw uit te vinden. Hij staat ons toe om alle duisternis achter ons te laten en een nieuw licht te ontvangen wat wij kunnen huisvesten in ons hart.

 

Beschermengel Mihael staat ons toe om zelf richting te geven aan ons leven

Beschermengel Mihael staat ons toe om datgene wat wij willen te realiseren door ons te omringen met datgene wat wij nodig hebben. Wanneer wij ons bijvoorbeeld gevangen voelen in een huisje in de stad kan hij ons aansporen tot verhuizen naar het platteland of inspireren om op reis te gaan. Alles is mogelijk met Engel Mihael aangezien hij ons dankzij de krachten van de Zon bewust maakt van onszelf en onze mogelijkheden waarna wij zelf richting kunnen geven aan ons leven. Engel Mihael leert ons om te zorgen voor constante vernieuwing en bevrijd ons zodoende van een saai en monotoon leven. De Zon staat in verband met deze vernieuwing en de Maan met het kader waarin deze vernieuwing plaatsvind. Engel Mihael schenkt zijn Beschermelingen voorgevoelens en inspiraties door middel van de Maan. Deze inspirerende gevoelens kunnen inzichten verschaffen die ons toestaan om de juiste keuzes te maken.

 

De Zon spoort ons aan tot het geloven in onze dromen

De Zon schenkt ons de goede wil waarmee wij onze mooiste dromen waar kunnen maken en de Maan schenkt ons het nodige voorstellingsvermogen waarmee wij onze ideeën kunnen vormen. De Zon zegt geloof in jezelf en in je dromen geloof in ons en datgene wat wij samen kunnen verwezenlijken. De Zon geloofd (of wil geloven) in de dromen van de Maan en zal er alles voor doen om deze waar te maken. De Zon is het leidinggevende principe in ons zelf en toch zorgt hij vooral voor de realisatie van de dromen die de Maan vanuit ons onderbewuste naar boven doet komen. Het is dankzij de Zonnekracht dat de dromen van de Maan tot leven kunnen komen. De Zon representeert de goede wil die ontspruit wanneer wij ergens een hart voor hebben, het is die fijne energie in onszelf die ons blij maakt en aanspoort tot het beste. De Zon schenkt ons de wil om te ondernemen en schenkt ons vertrouwen in onze eigen capaciteiten. Dit zelfvertrouwen zorgt voor de groei van deze eigenschappen en wanneer wij er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan zullen wij van de vele vruchten die deze deugden voortbrengen kunnen genieten. De Zon toont ons waarvan wij gemaakt zijn en wanneer we de Zonnekracht in onszelf ontwikkelen kunnen wij laten zien wat wij in onze Mars hebben. De Zon schenkt ons zelfzekerheid en eigenliefde. De Zon motiveert ons en zegt dat we het kunnen. Je kan het zegt de Zon, twijfel niet langer aan jezelf en begin eraan is Zijn boodschap. De Zon laat ons zien wat er in ons zit en help ons om het op een juiste wijze naar buiten te brengen.

 

De Zon spreekt

Je kunt het aan, vertrouw erop dat ik je de gewenste energie zal schenken wanneer je deze nodig hebt en neem stappen naar het vredevolle gebeuren waarvan je droomt mijn kind.

 

De familie als fundament voor een betere wereld

De Maan staat in verband met onze oorsprong, onze wortels, onze familie en onze opvoeding. De Maan vertelt ons dat harmonie in onze familie voor harmonie in onze maatschappij kan zorgen. Zij maakt ons duidelijk dat het gezin de basis voor verdere verwezenlijking vormt en dat wij enkel door middel van vorm te geven aan ons zelf en ons gezin ooit vorm zullen kunnen geven aan een betere wereld. De Maan bied ons het gezin aan als een fundament wat al de rest draagt. Zij geeft ons de raad om met liefde voor dit gezin te zorgen en er op toe te zien dat iedereen in dit gezin zich optimaal kan ontwikkelen. Zij spoort ons aan om onderwerpen zoals de juiste voeding en opvoeding eens verder onder de loep te nemen en er over te mediteren in hoeverre onze eigen persoonlijke ontwikkeling tot stand is gekomen dankzij datgene wat wij van onze voorouders hebben meegekregen. De Maan brengt ons naar onze wortels en toont ons hoe wij vanuit het verleden gegroeid zijn naar het heden, alsook hoe wij ons in de toekomst verder kunnen ontplooien. De Maan is beschermend en wacht het juiste moment af doch wanneer Zij ons Haar zege schenkt en ons loslaat om onze eigen weg te gaan kunnen wij er zeker van zijn dat Zij ons steeds bij zal staan op ons pad wanneer wij dit nodig hebben. De Maan brengt ons geduld en innerlijke contemplatie en brengt ons de nodige innerlijke rust en vrede die er voor zorgt dat wij tot de juiste acties over kunnen gaan.

 

Het koppel als basis van de familie en als oorsprong van de mannelijke en vrouwelijke krachten in onszelf

De Zon en de Maan representeren de mannelijke en de vrouwelijke krachten in onszelf en wanneer wij er over na denken waar deze hun oorsprong vinden komen wij al gauw bij onze ouders terecht. De ouders vormen het voorbeeld waaraan de kinderen zich kunnen spiegelen en zodoende vormen wij onze eerste beelden van de mannelijke en de vrouwelijke krachten. Doch de harmonie van mannelijke en vrouwelijke krachten verschilt van familie tot familie en in alle relaties heerst er niet het zelfde evenwicht wat er dan ook voor zorgt dat wij allen een beetje verschillend zijn. Dat is iets goeds want dankzij deze verschillen kunnen wij leren om elkander goed aan te vullen en zodoende tot een harmonische samenwerking komen die een fijn liefdesleven als ook een familie waarin harmonie en vrede voorop staan mogelijk maakt.

 

De Zon de Maan en onze ouders

De Maan vertelt ons dat het belangrijk is om onze ouders in ere te houden en goed voor de ouderen in onze gemeenschap te zorgen. Zij wijst er ons op dat wij van deze ouderen veel goede raad kunnen ontvangen en dat wij wanneer wij zelf ouder zijn veel goede raad kunnen geven. Het is belangrijk om goede tradities door te geven en trouw te blijven aan alle goede dingen die je hebt meegekregen uit je jeugd zodat jij deze wijsheid op jouw beurt aan jouw nakomelingen kunt doorgeven is een goede raad die de Maan ons geeft. Doch soms is de Maan is te behoudend en maakt zich teveel zorgen of heeft ze te kampen met illusies en angsten. Waanvoorstellingen die haar ervan weerhouden om vooruit te gaan. Wanneer dit het geval is en angsten en zorgen ons ervan weerhouden om vooruit te gaan is het een goed idee om de kracht van de Zon in onszelf aan te spreken. De Zon kan ons een heldere geest schenken en oplossingsgericht naar positieve veranderingen toe werken indien dit nodig is. Wanneer wij de Zon in onszelf om heldere ideeën en concrete oplossingen vragen kan deze kracht bijdragen aan een positieve ingesteldheid vanuit de welke vele angsten en zorgen kunnen worden overwonnen. De angsten en de zorgen die de Maan in onszelf naar boven doet komen zijn niet enkel negatief maar kunnen ook een positieve aansporing vormen wanneer deze nodig is. Een aansporing tot nadenken over ons verleden en over de toekomst die wij stap voor stap creëren door te leven in het heden. De Zonnekracht in ons zelf leert ons om in het heden te leven en ons geen zorgen te maken over het verleden of de toekomst. De Zon kan ons leren om als een kind te zijn en elke dag te leven met hart en ziel. De Zon kan ons doen zingen van vreugde en ons op speelse wijze aanzetten tot het verkennen van nieuwe horizonten. De Zon verzekerd ons dat we nergens schrik voor moeten hebben en dat wij ons helemaal geen zorgen hoeven te maken wanneer wij stap voor stap leren om om onze eigen benen te staan. De Zon en de Maan zijn als de vader en de  moeder die ons hebben leren lopen en ons zodoende de mogelijkheid hebben geschonken om onszelf te verplaatsen. Dankzij hun gezamenlijke krachten kunnen wij leren om later in het leven zelf onze eigen richting te bepalen en een leven te leiden waarin wij alle goede dingen die wij van hen geleerd hebben zich voort kunnen zetten zodat ook onze nakomelingen deze wijsheid kunnen erven.

 

Wij kunnen allen als een Zon en een Maan zijn

De Zon en de Maan zijn de krachten die ons toe staan een bepaalde richting in te gaan. Zij kunnen ons een objectief schenken en leren om dit objectief te verwezenlijken. Zij maken de wil tot het verwezenlijken van een gezamenlijke droom in ons wakker en kunnen ons leren om een harmonieuze levensstijl te ontwikkelen waarin het mannelijke en het vrouwelijke hand in hand. Dankzij de krachten van de Zon  en de Maan kan een fijne relatie, en een voorbeeldige familie ontstaan.

De Maan

De maan is de kracht die je het leven schenkt wanneer je geboren word en de kracht die je weer mee zal voeren wanneer je sterft. Zij is de Meesteres der cyclussen en representeert het eeuwige getij van de hemelse en aardse wateren. De Maan zorgt voor een harmonische overgang van cyclus naar cyclus doch karakteriseert ook een grote wispelturigheid en kan soms zorgen voor hevige schommelingen in de wereld der gevoelens. Vandaar dat ze ook de heerseres der getijen is en dat zij datgene wat zij brengt ook zo weer mee kan nemen.

 

De Maan en het verlangen naar een veilige thuishaven

De Maan maakt het verlangen om thuis te komen in ons zelf wakker en schenk ons de wil om een veilige thuishaven te creëren alsook de mogelijkheid om deze veilige thuishaven in ons zelf te vinden. De Maan is als een hogepriesteres de welke zich in onze innerlijke tempel bevind en wanneer wij leren om te luisteren naar haar kan zij ons weer in contact brengen met Moeder Aarde en ons leren om onze hemelse krachten te aarden door er vorm aan te geven in ons dagelijks leven.

 

Wat wij kunnen leren van de Zon en de Maan

De Zon en de Maan representeren de zorgzame krachten in onszelf waarop wij altijd kunnen vertrouwen. Zij voeden onze verbeelding met mooie verhalen en schenken ons stof tot nadenken wanneer wij de fout in gaan. Het zijn de opvoedende krachten in onszelf die hun uiterste best doen om onze liefdevolle idealen en onze meest verheven ideeën tot wasdom te doen komen. De Zon staat in verband met God en onze Vader. De Maan staat in verband met Moeder Aarde en onze Moeder. En het geheel van al deze krachten staat in verband met elkaar en vormt de oorsprong van zowel onze innerlijke als onze uiterlijke wereld. De Maan zorgt voor de confrontatie met de realiteit en schenkt hemelse krachten die het realiseren van concrete ideeën mogelijk maakt. Zij kan ons bewust maken van datgene wat realistisch is en ons helpen bij het vorm geven van een realiteit die daadwerkelijk mogelijk is. Wanneer wij aan de slag gaan met de krachten van de Zon en de Maan en we ertoe komen om een positief objectief te ontwikkelen kunnen we er op rekenen dat er zich positieve veranderingen in ons zelf en in ons leven zullen voltrekken. De Zon en de Maan kunnen ons leren om datgene wat voor positieve resultaten in ons leven zorgt in ere te houden en datgene wat voor negatieve resultaten zorgt definitief de rug toe te keren. De Zon wekt het interesse van het kind (onder andere door het tonen van nieuwe dingen). De Zon kan ons leren om met nieuwe ogen te kijken want de Zon representeert ook ons innerlijk kind. Het kind verlangd naar de liefde van de Moeder en de Vader en wil zich goed gedragen zodat zij fier op hem of haar kunnen zijn.

 

Het verlangen naar goedkeuring

Ergens zijn wij allen nog als kinderen en verlangen wij naar liefde en bevestiging en dat is één van de reden dat wij ons kunnen weiden tot een hogere instantie als God de Vader welke met onze manier van gedragen kan instemmen. De Zon verspreid het licht van deze hemelse Vader waartoe wij ons kunnen weiden wanneer wij goedkeuring wensen. De Zon is de representant van de Sefirah Tiphereth welke het centrum van ons geweten vormt. Dit zorgt ervoor dat de Zon onze morele ingesteldheid bepaald en de ethiek die wij ontwikkeld hebben in ons leven. Dit geweten, deze ethiek en deze moraal representeren de stem van God de Vader in onszelf. Diep van binnen weten wij maar al te goed wat goed en slecht is waar we fier op kunnen zijn en waar we ons beter voor zouden schamen dankzij het vader, moeder principe in ons zelf wat de dingen goed of slecht keurt. Tiphereth (de Zon) is een centrum van principes en idealen en wanneer men hier trouw aan blijft zal men zeker kunnen rekenen op de goedkeuring van de goddelijke vader welke zijn licht zowel over goeden als slechten schijnt en wiens hart vol van barmhartigheid is (vergevingsgezindheid en liefde).

 

De genezende krachten van Mihael

Beschermegel Mihael is een grote en sterke geneeskrachtige Engel die ons toestaat om problemen uit onze kindertijd los te laten. Mihael kan ons als ouders ook helpen om onze kinderen los te laten en ons leren om vertrouwen te hebben in hen en hen zodoende de kans schenken om zichzelf op hun eigen manier verder te ontplooien. Engel Mihael schenkt vele inzichten aangaande opvoeding en hoe dat wij bepaalde problemen mee krijgen van onze voorouders en kan ons helpen bij het overkomen van trauma's. Beschermengel Mihael kan ons leren om onszelf opnieuw op te voeden en wanneer het ons lukt om de opvoeding die wij niet van onze ouders hebben meegekregen zelf uit te voeren zullen wij op onze beurt een betere opvoeding aan onze kinderen kunnen geven. Beschermengel Mihael verteld ons dat het niet goed is om iets op te dringen en brengt ons tot het besef dat wij onze kinderen vrij moeten laten wanneer zij eenmaal op eigen benen staan. Hij vertelt ons dat het niet goed is om kinderen aan banden te leggen en schenkt ons de wijze raad om te leren hen positief te stimuleren. Engel Mihael kan ons leren om onze wijsheid door te geven zonder onszelf en onze mening op te dringen. Hij staat ons toe om naar de wijze raad van de ouderen te luisteren zonder ons verplicht te voelen om net als hen te doen. Beschermengel Mihael kan ons leren om het pad te tonen aan onze medemensen doch waarschuwt ons dat het niet goed is om de weg voor anderen te willen bepalen. De genezende krachten van Mihael kunnen helpen bij het oplossen van relationele problemen en dankzij het helen van onze relaties kunnen wij een harmonie ontwikkelen welke bijdraagt aan een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid.

 

De Hemelse Vader en de raad der wijzen

De hemelse Vader spoort ons aan tot het vinden van raad in onszelf. Hij verteld ons dat het niet nodig is om geestelijke leiding te gaan zoeken in de buitenwereld en toont ons dat de beste geestelijke leiding zich in onszelf bevind. Hij vraagt ons wat wij vinden en wat wij denken, wat wij voelen en wat wij willen en schenkt ons de vrijheid om dit te verwezenlijken indien wij dit wensen. Vader noch moeder zijn goden en zo ook zijn wij vrouwen en mannen nog geen goden en godinnen doch enkel representanten van hun geestelijke krachten welke zich elk moment kunnen uiten door middel van onze manier van zijn.

 

De Ouders en de Zon en de Maan

De Vader brengt je de juiste moraal bij en tikt je misschien soms wel eens op de vingers wanneer je iets fout doet. Soms is hij streng wanneer dit nodig is voor het kind, vaak is dit ter bescherming van het kind en zo kan de beschermende kracht van de Moeder welke veiligheid voor haar kinderen en zichzelf inhoud, best tot uiting gebracht worden door de Vader (de vader schenkt haar dit gevoel van veiligheid waarnaar ze verlangd)

 

Het verlangen naar een concreet idee

De Maan verlangd iets concreet van de Zon, iets waaraan ze zich vast kan houden. De  Maan heeft nood aan duidelijkheid en de Zon kan deze duidelijkheid geven aangezien Hij de capaciteit in onszelf representeert die er voor zorgt dat wij concrete ideeën kunnen vormen. De zon representeert een concreet idee, de Maan dromen die voorafgaan en nakomen welke door dit duidelijke idee hun verwezenlijking kunnen kennen. De Maan staat in verband met de wetten van de Natuur en of de Zon dit nu wil of niet Hij zal zijn wil enkel kunnen verwezenlijken wanneer hij rekening houd met deze wetten. Vandaar dat de Maan het juiste landschap wenst en de juiste omstandigheden zodat alle leden van Haar gezin van een optimale ontwikkeling kunnen genieten.

 

Vrouwelijke Intuïtie

Vrouwen voelen veel van nature aan en ook mannen kunnen leren om dit vermogen te ontwikkelen; Het vermogen om aan te voelen welke omstandigheden goed zullen doen aan je persoonlijke evolutie alsook aan de ontwikkeling van je gehele familie. De Maan voelt aan of het plan van de Zon kan slagen, de Maan wil zekerheid en verlangd dus een duidelijk plan. De Maan voelt zich veilig wanneer alles goed gereorganiseerd is. Zij houd dan ook van een duidelijke planning en een van de redenen daarvoor is dat dit een veilig gevoel geeft. Alsook een zekere wetenschap van waarnaartoe dat je gaat. De Maan leert van het verleden en zet Haar stappen op doordachte wijze in het heden. De Zon leeft hier en nu en vertrouwd erop dat alles uiteindelijk toch wel goed komt. De Zon vertelt ons dat het een kwestie is van je hart volgen en er op te vertrouwen dat het allemaal goed komt.

 

De ontwikkeling van onze mannelijke en vrouwelijke krachten

Wij hebben allen een Zon en een Maan in ons en wanneer wij het contact hiermee behouden worden wij er onszelf van bewust dat wij een beeld van een Vader en een Moeder in ons dragen. Het ontwikkelen van de mannelijke en de vrouwelijke krachten in onszelf geschied door middel van identificatie met de mannelijke en vrouwelijke krachten om ons heen.

 

Wat wij kunnen leren van Engel Mihael

Mihael zorgt voor evenwicht en kan ons helpen met het hervinden van onze innerlijke balans. Beschermengel Mihael kan ons leren om een harmonieus leven te leiden. Dit wil zeggen zorgen voor harmonie in ons zelf zodat wij een harmonische instelling kunnen bekomen en zodoende harmonie met onze omgeving bereiken. Beschermengel Mihael kan ons helpen om onevenwichtigheden die zich kunnen uiten door middel van ziektes te boven te komen door weer voor evenwicht en harmonie in onszelf en onze relaties te zorgen waarna wij kunnen genieten van een goede gezondheid van lichaam ziel en geest. Engel Mihael werkt onder Leiding van Aartsengel Rafael en kan ons dus leren om een gezond leven te leiden. Rafael en het Engelenkoor der Deugden worden ook wel gezien als het Engelenkoor der geneeskunde en zodoende schenkt Beschermengel Mihael ons dan ook helende krachten. Door voor harmonie te zorgen in onze relatie en in onze familie kunnen wij zorgen voor een betere geestelijke gezondheid waarna ook fysieke verschijnselen van ziekten langzaamaan weg kunnen gaan. Beschermengel Mihael kan de staat van onze gezondheid verbeteren en ons immuunsysteem versterken en van Hem kunnen we leren hoe we dit ook voor anderen kunnen doen. Beschermegel Mihael is één van de grootste geneesheren van de zodiak aangezien hij zorgt voor gezonde relaties waaruit gezonde kinderen en ondernemingen ontstaan die ons allen vooruit helpen. Beschermengel Mihael kan ons leren om onze creatieve wil uit te oefenen, om er richting aan te geven en dingen te realiseren. Hij spoort ons aan tot activiteit en leert ons om te leven in het nu moment. Met hem kunnen wij leren van het nu moment, onze conclusies trekken in het nu moment en zodoende het nu moment zien en hier gelijk op een juiste manier mee omgaan. Hij leert ons om hier en nu actie te ondernemen wanneer dit nodig is. Doch Mihael kan ons ook veel leren over het verleden en ons naar de toekomst brengen die wij wensen als wij leren om om te gaan met zijn creatieve krachten. Hij leert ons om deugdzaam te zijn, juist te handelen en als een Zon alles wat wij wensen tot leven te doen komen. De Zon en de Maan representeren onze toekomst en ons verleden en helpen ons om juist te handelen in het heden. De Maan staat voor onze herkomst en ons verleden doch ook voor hetgene wat wij ons voorstellen en is zodoende ook toekomst gericht. De Maan schijnt haar licht op onze toekomst dankzij de kracht van onze verbeelding. Wij zouden kunnen stellen dat aan elke menselijke onderneming een voorstelling voorafgaat. Het is deze voorstelling die de eerste stap vormt naar een werkelijk gebeuren. Onze Verbeelding kan allerlei gevoelens en ideeën in ons wakker maken en wanneer wij deze voeden met onze liefde, mogelijk maken dankzij onze intelligentie en wij ze wilskrachtig leren verwezenlijken zullen ze op een dag uitgroeien tot waarachtige projecten welke dan ook hun verwerkelijking zullen kennen.

 

Hoe onze wilskracht en onze verbeeldingskracht hand in hand werken aan het creëren van onze realiteit

De Maan kan ons helpen om een positieve richting te geven aan onze wil, onze Zon. Wanneer hetgene wat verbeeld wordt door de Maan de Zon aanspreekt en aantrekt dan word onze wil geactiveerd. Mihael kan ons dus helpen om dankzij de krachten van de Zon en de Maan richting te geven aan onze wil door middel van onze verbeelding.

 

Onze Roeping vinden

Engel Mihael representeert de aandrijvende kracht der liefde welke zorgt voor de voortplanting van alles wat goed is. De grootste taak die Hij ons schenkt is om bewust te worden van wat er ons te doen staat hier op Aarde. Hij kan ons helpen om onze roeping vinden en ons hier met liefde aan te weiden. En net zoals Beschermengel Mihael ons helpt bij het vinden van onze roeping kunnen wij anderen helpen bij het vinden en ontwikkelen van hun roeping door ze bewust te maken van hun potentieel en ze de juiste richting in te sturen waarna ze vanuit hun eigen die weg kunnen gaan indien ze dit wensen. Beschermengel Mihael schenkt de kracht om ons met liefde aan een taak te wijden alsook de gave om anderen bewust te maken van hun taak. Mihael kan ons leren om alle taken goed te verdelen vanuit liefde voor elkaar en vertelt ons dat het niet goed is om anderen iets te verplichten. Een goede samenwerking is nodig en deze kan geschieden zonder verplichtingen doch uit respect voor elkaar.

 

Boodschap van Engel  Mihael

Je Vader en je Moeder bevinden zich in jezelf, niet enkel in je genen doch ook in je gevoelens en in je gedachten. In alle weerspiegelingen van hun vrouwelijke en mannelijke kanten welke deel uitmaken van jouw zijn. Je Vader en je Moeder representeren de harmonie van het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf en dat is dan ook de reden dat je ouders de basis vormen van je eigen zijn.

 

Vragen die de moeite zijn om over na te denken en te mediteren

Welke slechte gewoonten heb je van je ouders meegekregen en is het nodig hier aan vast te houden?

Hoe kunnen wij als ouders bijdragen aan de positieve ontwikkeling van onze kinderen?