Beschermengelen49 Beschermengel Vehuel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Beschermengel Vehuel is het persoonlijk Genie van iedereen die  geboren is in de periode van 23 tot en met 27 november alsook van de personen geboren op één van de volgende vijf dagen: "25 februari ~ 9 mei ~ 23 juli ~ 6 oktober en 17 december".

De deugden die wij met Engel Vehuel kunnen ontwikkelen

Vriendelijkheid en nederigheid. Altruïsme en generositeit. Dankbaarheid en eerzaamheid. Nobelheid en respect. Bewust zijn en bewustzijn schenken. Een sterk intuïtief en empathisch vermogen.  Grootsheid en verhevenheid.

Het gene dat wij met beschermengel Vehuel kunnen bereiken

Meer zelfbewustzijn en verhoging van dit bewustzijn.

Het overstijgen van alle slechte gewoontes.

Schoonheid en oog voor schoonheid.

Hoge morele waarden en normen.

Op weg met Beschermengel Vehuel

Vehuel hoort bij het engelenkoor der vorstendommen onder leiding van Aartsengel Haniel, heerser van de Sefirah Netzah en drager van de krachten van de planeet Venus. Hij werkt ook samen met Aartsengel Raziel heerser van de Sefirah Hochmah en drager van de krachten van de Planeet Uranus. Dit zorgt ervoor dat zowel de energieën van Venus als die van Uranus tot de beschikking staan van Engel Vehuel en zijn Beschermelingen.

Het is de taak van Vehuel en zijn Beschermelingen om de aardse liefde die Aartsengel Haniel ons door middel van de planeet Venus schenkt te verbinden met de krachten der hemelse liefde die Aartsengel Raziel ons schenkt door middel van de planeet Uranus. Het pad op de Levensboom dat Vehuel beloop gaat van de Sefirah Netzah naar de Sefirah Hochmah. Wanneer wij dit pad volgen kunnen wij leren om het aards genot, de heerlijkheid van Venus te sublimeren, te transformeren tot de hemelse liefde, de wijsheid van Uranus.

Beschermengel Vehuel brengt ons naar gelijkgestemden en zorgt zodoende voor vele waardevolle vriendschappen

Beschermengel Vehuel kan ons helpen om onze vriendelijke en gevoelige aard naar boven te halen. Hij haalt de goede vriend in ons naar boven. Deze vriend zouden wij kunnen zien als onze intuïtie. Het is dankzij onze intuïtie dat wij op spontane wijze open kunnen staan voor anderen en zodoende een groot empathisch vermogen ontwikkelen.

Samen met Beschermengel Vehuel kunnen wij leren aanvoelen en herkennen welke mensen affiniteit met ons vertonen en zodoende goed bij ons passen. Engel Vehuel doet ons intuïtief aanvoelen met welke mensen wij een goede vriendschap kunnen ontwikkelen. Wanneer wij deze aansporing die zijn oorsprong in ons binnenste vindt volgen zullen wij er achter komen welke gelijkenissen, welke gezamenlijke doelstellingen en interesses wij samen met deze vrienden verder kunnen uitwerken.

Dankzij Engel Vehuel kunnen wij onszelf herkennen in anderen en andersom

De aantrekkingskracht die ons bij gelijkgestemden brengt kan soms verward worden met liefde en zodoende zorgen voor intiemere relaties die soms voor problemen kunnen zorgen vooral als het er meerdere zijn. Natuurlijk hangt dit af van de morele en ethische waarden die wij onszelf, onze vrienden en onze familie stellen. Beschermengel Vehuel kan ons ook bevrijden van taboes en vooroordelen en schenkt ons zodoende de vrijheid om zelf uit te maken of wij voor polygamie of monogamie kiezen.

Ook andere vooroordelen die te maken hebben met liefde en seksualiteit kunnen wij samen met Beschermengel Vehuel eens beter onder de loep nemen om te zien in hoeverre deze opvattingen correct zijn of niet.

Dankzij goede vriendschappen de 12 hoofd personaliteiten van de mens ontdekken en de 12 primordiale kwaliteiten ontwikkelen

Met Beschermengel Vehuel kunnen wij van de 12 dierenriemtekens onze beste vrienden maken en zodoende hun kwaliteiten en talenten leren kennen en ontwikkelen. Waarna wij een onzichtbare kroon met 12 sterren zullen ontvangen en wij leiding, richting, vriendschap en liefde zullen kunnen geven aan alle mensen die onder deze sterren geboren zijn.

Van labiliteit naar stabiliteit

Wanneer wij ons labiel voelen kunnen wij dankzij het werken met Engel Vehuel weer evenwicht brengen in onze gevoelswereld en zodoende onze emoties reguleren. Wanneer wij meegesleept worden door hevige emoties kunnen wij Engel Vehuel aanroepen en hem vragen om ons te helpen hier boven uit te stijgen. Dit kunnen we doen door middel van affirmaties en gebeden. Zodoende ontstond het volgende gebed:

“Dankjewel Beschermengel Vehuel dat jij mij een heldere geest schenkt en de wijsheid, de intelligentie en de kracht om mij niet langer te laten meevoeren door lagere emoties zoals angst en woede. Bevrijd mij van mijn emotionele instabiliteit en maak van mij een wijs en geleerd man.”

Steun bieden zonder onze persoonlijke vrijheid te verliezen door onze zelfstandigheid te behouden

De Beschermelingen van Engel Vehuel zijn sociaal en vriendelijk en kunnen een grote steun zijn voor iedereen die ermee in contact komt. Doch hun aantrekkingskracht is zo groot dat sommige mensen het soms moeilijk kunnen hebben om ze ook even rust te gunnen. Samen met Beschermengel Vehuel kunnen wij leren om zelfstandigheid te ontwikkelen en te behouden en zodoende onze persoonlijke vrijheid beschermen. Doch hij schenkt ons ook de kracht om aandachtig te zijn naar anderen toe en wanneer nodig en mogelijk tegemoet te komen aan hun noden.

Personen onder invloed van Engel Vehuel staan altijd voor de ander klaar maar moeten ook leren om tijd voor zichzelf te nemen en grenzen te stellen wanneer nodig.

Channeling Beschermengel Vehuel

Ik ben Engel Vehuel, mijn naam is God groot en verheven. Ik sta boven het aantrekkelijke en aardse gebeuren en richt mijn blik op de toekomst, op het hemelse rijk wat op aarde kan nederdalen wanneer wij het naar beneden durven halen. Ik schenk je de kracht om de grote tocht naar boven te ondernemen en zodoende je eigen liefde en wijsheid te ontdekken waarna je hemelse potentieel zijn plekje in je wezen kan vinden en je deze ware rijkdom in anderen zult kunnen investeren en zodoende veel leren. Je kunt net al ik een ware leraar zijn en zodoende meester worden over je eigen bestaan en anderen tonen hoe ook deze weg te begaan.

Met veel licht en liefde geschreven en doorgegeven

door Fengo Vehuel.

Ervaringen Met Beschermengel Vehuel

De dag dat ik begon aan de lezing van Beschermengel Vehuel besloot ik naar het bos te gaan om aan de lezing te werken aangezien ik me in een zeer in beslag nemende relatie bevond en zodoende niet de nodige rust en stilte kon vinden thuis. Mijn vriendin was hier blij mee maar tegen de tijd dat ik vertrok begon ze me vragen te stellen over vorige relaties en in hoeverre dat ik trouw was gebleven in deze relaties. Ik vertelde haar dat ik steeds trouw was gebleven doch zij trok dit in twijfel en jaagde me met de bezemsteel het huis uit terwijl ze zei dat ik daar maar eens wat verder over na moest gaan denken in het bos. Zodoende leek het net alsof ik niet zelf de beslissing had gemaakt om in rust en eenzaamheid aan mijn Engelen lezing te gaan werken maar dat zij mij het huis had uitgezet omdat ze boos was en mijn integriteit in twijfel trok. Doch ik liet mij niet naar beneden halen en vertrok op een positieve wijze en met een goed gevoel naar het natuurgebied. Als eerste liep ik naar de kaai waarna ik een klein veerbootje nam naar de overkant van de rivier. Daar aangekomen vervolgde ik mijn uitstapje langs de rivier totdat ik bij de vissersclub aankwam en vanaf daar door middel van verschillende paden in het bos probeerde te komen. Doch alle wegen liepen dood en bovendien begon het ook nog eens te regenen. Ik werd bijna overmand door bramen en brandnetels en toen ik uiteindelijk terug bij de vissersclub aankwam begon ik al redelijk nat te worden. Aan de vissersclub was er een overdekt terras met tafeltjes en stoelen. Ik besloot me daar te zetten en aan de lezing te beginnen. Terwijl ik rustig mijn schrijfgerief boven haalde alsook wat zelfgemaakte ijsstee begon Engel Vehuel tegen mij te praten en zo ontstond de voorgaande channeling. Daarna riep ik Vehuel op door zijn naam in drie keer uit te spreken en begon ik met het opzeggen en bestuderen van een gebed uit één van mijn studie boeken.

Ik vond dit gebed zo interessant en inspirerend dat ik besloot om het te vertalen. Nu volgt de vrije vertaling van het gebed uit het grote boek der engelen alchemie genaamd: “Alchemie Interne par les 72 Anges de la kabbale”. Oftewel: “Innerlijke Alchemie door middel van de 72 Engelen van de Kabbalah”. De tweede titel is: “L'eveil du pentagramme intérieur”. Oftewel “Het wakker worden van het innerlijke pentagram”.

Het is mijn wens om dankzij de vertaling van dit gebed en de lezing die ik hier en nu aan het maken ben bij te dragen aan de ontwaking van dit innerlijke pentagram.

Het gebed en het boek waar het uitkomt zijn geschreven door Kabaleb en Guerashel.

Gebed aan Heer Vehuel

Heer Vehuel, grote en verheven God, ik dank je. Laat mijn aspiraties overhellen Heer, naar datgene wat verheven is, naar datgene wat nobel is, naar datgene wat je heilige naam eer aandoet.

Sta mij toe Heer om alle wezens die in mijn buurt komen naar jouw hoogten te brengen. Laat mij hen door middel van mijn ademtocht het parfum en de smaak van jou transcendentie doen voelen.

Oriënteer mijn stappen naar de bergen en niet naar de valleien, naar de ontoegankelijke toppen die boven de wolken uitsteken, naar de pure ether van de hemelboog.

Laat de deugden in mij uitblinken, niet om mijn hoogmoed te sieren maar om te getuigen Heer van jou schitterende aanwezigheid.

En sta niet toe, in geen geval, dat ik degene ben die door middel van zijn acties jouw luisterrijke goddelijkheid verduisterd.

Verdere beschouwingen van het Gebed

In mijn vrije vertaling van het gebed begin ik met Heer Vehuel te danken doch in werkelijkheid staat er, ik breng je gratie. Wat dit gratie brengen precies betekend en hoe wij de Heer kunnen prijzen en loven is een gegeven wat de moeite waard is om verder te bestuderen (over na te denken en over te mediteren).

Ik denk dat we Heer Vehuel gratie kunnen brengen door dankbaar te zijn voor zijn wonderbaarlijke Engelen essentie die ons toestaat om al onze problemen los te laten en te overstijgen. Ik denk dat wij hem kunnen loven en prijzen door van zijn Engelenkracht gebruik te maken en deze essentie zodoende in ere te behouden. Ik denk dat wij onze dankbaarheid aan Heer Vehuel kunnen tonen door steeds trouw te blijven aan zijn stralende aanwezigheid in onszelf en zodoende een transpersoonlijke ontwikkeling te ondergaan die onszelf en onze medemensen uit de put kan halen wanneer dit nodig is. Hoe we dit precies kunnen tewerkstellen wordt later in het gebed duidelijker wanneer het over de goddelijke ademtocht gaat welke de zoetheid van het woord dat wordt kan representeren. Deze adem zorgt ervoor dat datgene wat er uit onze mond komt zijn weg kan vinden in de wereld en wanneer onze woorden er voor zorgen dat de mensen net als ons de smaak te pakken krijgen kunnen wij ze op deze wijze begeleiden naar een hoger niveau van bewustzijn.

Wanneer het ons lukt om een glimp van dit hoger bewustzijn op te vangen en dit vlammetje door te geven zal dit aansporen tot een transcendentale psychische evolutie die iedereen die er deel van uit maakt ten goede zal komen.

Zodoende is het ons toegestaan om de ware wijsheid van de sterrenhemel te ontsluieren, om zorgen en angsten te overstijgen zoals de toppen van de bergen de wolken te boven komen en de hemelse schat te ontdekken die in ons allen wacht om ontgonnen te worden.

Enkele vragen die dankzij het inspirerende gebed ontstonden en welke de moeite waard zijn om verder over na te denken en te mediteren

Wat is transcendentie?

Hoe wordt je groot en verheven?

Wat is nobel en wat houd nobel zijn in?

Wat is eerzaam en wat houd eerzaamheid in?

Hoe kun je gratie brengen, begrip en mogelijkheden schenken en door middel van dankbaarheid de essentie van Engel Vehuel in jezelf eren en eer aandoen in anderen?

Wat zijn je aspiraties en welke aspiraties sporen je aan tot een leven wat verhevener van aard is?

Hoe kunnen wij anderen helpen om zich ook een verhevenere aard eigen te maken?

Verhevenheid en Simpliciteit

Beschermengel Vehuel staat je toe om verhevener van aard te worden en zodoende datgene wat zwaar en moeilijk is licht en makkelijk te maken. Hij brengt ons van verscheidenheid naar eenheid, van veelvoud naar eenvoud en maakt zodoende alles simpel en fijn. Hij transformeert kennis tot wijsheid en verlangen tot liefde. Hij kan ons bevrijden van ijdelheid en eigendunk en schenkt ons de mogelijkheid om volledig zelfbewustzijn te bereiken. Dankzij Engel Vehuel kan de Godheid in onszelf ontwaken en wanneer wij zijn pad volgen is het ons toegestaan om alles wat duister is te transformeren, te sublimeren. Zodoende wordt het ons  mogelijk gemaakt om een fijne wereld te creëren die gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde en wijsheid en schenkt Vehuel ons een belangrijke taak waar wij ons allen te samen met intelligentie, liefde en wilskracht aan kunnen weiden.

De taak die Beschermengel Vehuel ons schenkt

Engel Vehuel spoort ons aan om te werken aan een betere wereld voor iedereen en zodoende een leven wat verhevener van aard is mogelijk te maken.

De voornaamste deugd van Beschermengel Vehuel en zijn beschermelingen

De voornaamste deugd die Beschermengel Vehuel ons schenkt bevind zich in het midden tussen vernedering en ophemeling en het is dankzij deze deugd dat wij onszelf en anderen weer terug met de voeten op de grond kunnen zetten of naar het het meest verheven beeld van hunzelf en onszelf kunnen leiden zodat wij naar elkander toe kunnen groeien zonder de vaste grond te verliezen. Om dan uiteindelijk elkander te omarmen en samen te dansen door de wereld van onze dromen als op een groot festijn waarin wij allen in vrede en liefde te samen kunnen zijn.

Bewust zijn en voor algemeen bewustzijn zorgen

Beschermengel Vehuel maakt ons bewust en schenkt ons de nodige eigenschappen om ook de ander de weg naar dit bewustzijn te kunnen tonen zodat wij uiteindelijk tot een algemeen bewustzijn kunnen komen wat onszelf zal belonen.