58 Engel Yeialel: De onbevreesde visie

Geschreven door Michy   

 

In liefde ben ik met je, in de zienswijze van het moment, in het geduld dat voor alles een antwoord kent waardoor jij je ware aard erkennen kan. Het leven is een filosofisch samenspel van krachten en gedachten, van inspiraties die verwerkelijking kennen alsook van dromen te vroeg opgegeven. Ik ben hier om je te onderwijzen dat niets ooit hopeloos kan zijn, dat het je zienswijze is die bepaalt wat zich al dan niet in 't leven materialiseren zal. Ook al lijkt het soms alsof je zelf niet veel te zeggen hebt, toch is het zo dat elke uiterlijke verschijning eerst in 't innerlijke denken begint. Eerst is alles een al dan niet positieve gedachte die dan haar projectie in de uiterlijke wereld kent.

 

Daarom raad ik ook het oplossingsgerichte denken aan, het denken dat weet dat er voor alles een oplossing bestaat, een oplossing die haar oorsprong in 't eigen innerlijk vindt. De zienswijze waarmee men naar de wereld kijkt schenkt 't zelfvertrouwen of de faalangst waarmee men de uiterlijke omstandigheden waarnemen zal. Wanneer we hier nog even dieper op in gaan dan merken we dat ook de uiterlijke omstandigheden anders zullen verschijnen voor degene die met faalangst of uit oplossingsgerichtheid kijkt. Alles is dus uitermate verbonden, energielijnen die samen 't verhaal des levens vormen. Maar steeds begint het samenweven van deze energielijnen in 't eigen innerlijk en de wijze waarop men 't allemaal bekijkt.

 

Daarom is het zo goed om je er ten volle van bewust te zijn dat er voor alles steeds een oplossing bestaat, dat de hoogste waarheid zich steeds onthult aan degene die met geduld en in vrede naar binnen kijken kan. Diep vanbinnen is de sprankel hoop te vinden die de weg naar elke oplossing tonen kan, die zo het mooie toont alsook de goddelijke hand die je steeds bijstaat op elk moment van dag en nacht. Waarom zou je ooit iets vrezen wanneer het antwoord diep vanbinnen in jou huist? Waarom jezelf voeden met angst of met twijfel terwijl je alles ook met vertrouwen waarnemen kan, wetende dat wat bedoeld is om je leven te verfraaien steeds aanwezig zal zijn, doch dat de les ligt in het aanpassen der zienswijze die vol optimisme het leven gadeslaat. Elke les wordt mits geduld onthuld, elk moment bestaat speciaal voor jou. Laat me je helpen om foute zienswijzen met liefde te corrigeren, Yeialel is wie ik ben.

 

 

Affirmaties

 

* Wat ik zie volgt op wat ik denk

* Wat ik denk kan ik veranderen naar wens

* Daarom oefen ik hier dagelijks mee

* Hierdoor neem ik veranderingen in mijn wereld waar

 

Gebed

 

Ik dank je

Yeialel

dat jij me

helpt mijn

zienswijze

bij te stellen

 

jij toont me

de effecten

mijner denken

op het scherm

van mijn

visuele wereld

 

dankzij jouw

innerlijke

begeleiding

word ik me

meer bewust

van de

gedachten die

ik de wereld

instuur

 

hiervoor

dank ik je

vanuit het

diepst van

mijn hart

mijn lieve

leraar Yeialel.

Amen

 

 

Deze engel uit het rijk der aartsengelen onder leiding van Mercurius is de 58ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 6 tot en met 10 januari. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet alsook herleest en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.