59 Engel Harahel: Ontwikkeling van de eigen individualiteit

Geschreven door Michy   

In liefde ben ik met je, in de waarheid van het moment, in liefde voed ik je met kennis die 't oude denken overstijgt. Vele kansen zijn je geschonken om meer te worden van wie je waarlijk bent, om bewust met beide voeten op de grond te staan en 't leven te creŽren waarvoor jij naar aarde gekomen bent. Om dit te kunnen verwerkelijken is het van belang om proactief te kunnen zijn, om niet steeds onnadenkend te reageren op elke impuls die tot je komt. Ik leer je om zelf het heft in handen te nemen, om eenvoudigweg emoties van je af te laten glijden indien je ze niet fijn vindt, om dan even stil te staan bij wat het is dat je wel wil en dit op liefdevolle manier naar buiten te brengen. Stel dat iemand je beledigt of iets zegt dat jou niet bevalt... Hoe reageer je hierop? Word je boos en laat je je meedrijven met deze emotie waardoor ook jouw reactie negatief zal zijn?

In dit geval handel je reactief, je neemt de andere persoon's emotie over waardoor een onwenselijk trillingspatroon steeds verder in beweging wordt gezet. Wanneer de ander hier ook nog eens reactief op reageert kunnen er woorden vallen die jaren duren om te helen en vergeven, zo kunnen er blokkades ontstaan die er helemaal niet hadden hoeven te zijn. Wanneer men echter proactief handelt na wat de ander zegt of doet, wanneer men even de tijd neemt om hier in vrede stil bij te blijven staan en men zo de hogere wijsheid tot zich neemt, dan maakt een geheel nieuwe energie zich vrij... Een energie die vredevol en inspirerend is van aard. Men verbindt zich niet onnadenkend met de energie van de persoon die 't moeilijk heeft, doch schudt die wijselijk van zich af.

Hierdoor verbindt men zich met 't veld der oneindige mogelijkheden die 't antwoord op elk probleem bevat. Waar de mens slechts 10% van zijn denken gebruikt wordt dit nu pijlsnel de hoogte in gebracht, het denken wordt geleid door de sfeer der positieve inspiraties waardoor de geest zijn maximum gebruik bereiken kan. De geest leert zo in liefde en mededogen te zijn, vol vertrouwen dat de kracht om 't juiste te doen steeds aanwezig is. Zo helpt men zowel zichzelf als anderen en wordt men bewuste schepper van 't eigen bestaan. Zo creŽert men een wereld zonder jaloezie of nijd, zonder ruzies of oorlogen, zonder kansarmoede of een gevoel van minderwaardigheid want 't is zo dat men de helende kracht van d' eigen geest erkent. Ik ben hier om je te leiden, roep me aan, ik inspireer je graag. Liefdevol leer ik je de kunst van de proactieve belevenis, Harahel is wie ik ben.

Affirmaties

* Ik laat me niet leiden door reactief gedrag

* Ik weet dat ik op elk moment een keuze heb

* Ik ben de schepper van mijn eigen bestaan

* Daarom sta ik ook stil bij wat er om me heen gebeurt

Gebed

Ik dank je

engel Harahel

dat jij me

bewustzijn

over mijn eigen

geesteskracht

schenkt

jij leert me

de kunst om

stil te staan

en mijn eigen

emotie via

inspiratie

te kiezen

ik ben geen

slachtoffer van

omstandigheden

doch creŽer zelf

mijn mooiste

bestaan

door bewuste

mindfulness

stralen mijn

vrede en vreugde

ook naar

anderen toe.

Amen

Deze engel uit het rijk der aartsengelen onder leiding van Mercurius is de 59ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 11 tot en met 15 januari. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet alsook herleest en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

Werken met engel Harahel

De grote les des levens die Harahel ons brengt is om bewust in het moment te staan, om zo zelf de sfeer te kiezen waarin jij het liefst vertoeven wil. Hij herinnert je er telkens opnieuw aan om niet reactief te handelen op alles wat er om je heen gebeurt, maar om bewust te blijven en zo steeds vanuit een vredevol perspectief te handelen en te zijn. Niemand hoeft zich naar beneden te laten halen door wat en ander zegt of doet, de gave der liefdevolle communicatie kan door iedereen mits oefening aangeleerd worden. Het aanroepen van engel Harahel helpt je om in die staat van bewustzijn te blijven waardoor onnadenkend reageren op wat een ander zegt niet meer nodig is. Men beseft dat alles wat men zegt of doet zowel oorzaak als gevolg kent en neemt daardoor zelf in liefdevolheid het heft in eigen hand. Men laat zich niet verleiden om dingen te zeggen of te doen waar men zelf niet achter staat, men wordt zich steeds meer bewust dat men medeschepper is in de grote harmonie der bestaan en maakt aldoende dankbaar gebruik van de kunsten der bezinning gevolgd door proactief handelen, daar men weet dat deze in ieder mens aanwezig zijn. Daar Harahel planetair van Mercurius naar Jupiter reist kan hij ons alles leren over de gave der communicatie (Mercurius) die geuit wordt op een manier die iedereen ten goede komt (Jupiter). Laat deze engel je leiden om in vol bewustzijn het bestaan te creŽren dat reeds sinds je naar Aarde kwam in je voorbestemming lag.

Voor de liefhebber astrologie:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Engelenkracht: Rijk der Aartsengelen

Fysieke invloed: 11 tot en met 15 januari

Emotionele invloed: 7 maart ~ 19 mei ~ 3 augustus ~ 16 oktober ~ 27 december

Intellectuele invloed: dagelijks van 19u20 tot en met 19u39

Sephira op Levensboom: Van Hod naar Hesed

Planetaire invloeden: Mercurius ~ Jupiter

Graden op zodiak: 19į00' ~ 25į00' Steenbok

Sterrenbeeld: Steenbok

Element: Aarde

harahel werkt onder leiding van Aartsengel: Michael