60 Engel Mitzrael: Het goddelijke licht der oneindige mogelijkheden

Geschreven door Michy   

In liefde ben ik met je, in de helderheid van het moment, in het ontvangen van de wijsheid die altijd reeds in je besloten lag. Steeds projecteert de mens zijn grootste wensen, zijn visie die hij graag in zijn geheel verwerkelijken wil. Het is de droom die 't liefste wil primeren, de mooiste toekomst die steeds lonkt. Het goddelijke licht der oneindige mogelijkheden straalt steeds in volle glorie over deze droom, het is de Zon die over je schijnt, die je herinnert aan de wensen die je waarmaken kan. Deze Zon schijnt altijd en op elk moment, levenslang belicht ze je grootste droom, terdege bewust van elke mogelijkheid die in je schuilt. Dankzij deze Zon, dit goddelijke licht, wordt de waarheid steeds verwerkelijkt. Alles behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van waar jij als mens je licht op schijnt. Dit licht dat de mens op zijn dromen en wensen schijnt is wat we projecteren kunnen noemen. Men projecteert zowel wensen als angsten, maakt zo van beide werkelijkheid.

Moest er geen angst, geen twijfel of hopeloosheid zijn, dan zou enkel het mooiste en het fijnste verwerkelijking kennen. Het zijn de angsten en de twijfels die 't beeld verkleuren van wat men werkelijk wil zien. Gedachten creŽren de kleurenfilters waarvan verwerkelijking afhankelijk is. Vergelijk het met een schilder en diens keuze van tinten die 't schilderij haar uiteindelijke resultaat schenken zal. Met het ene oog kijkt de mens vol hoop naar de wensen die hij verwerkelijken wil, met het andere oog neemt hij zijn twijfels en frustraties waar. Het licht schijnt vol liefde en mededogen op beide waardoor men zowel wensen als angsten op het beeldscherm zijner leven bewaarheid ziet worden. Verlichting is niet meer of niet minder dan dat men zich hiervan ten volle bewust geworden is. Men heeft hierover gecontempleerd en gemediteerd en aldoende beide zienswijzen in balans gebracht. Men heeft besloten om de angsten, twijfels en het gevoel van hopeloosheid achterwege te laten, heeft dit vervangen door vertrouwen, geduld en een weten dat niet meer klein te krijgen is.

Zo balanceert men het kijken met beide ogen vanuit dualistische gedachtensferen, opent men eindelijk terug het derde oog. Het derde oog symboliseert de ontwikkeling, het alchemistische huwelijk dat in 't eigen innerlijk haar oorsprong kent. Eenieder zal deze verwerkelijking ter gepaste tijd kennen, wanneer inzicht verworven is dat lijden niet hoeft te zijn. Ik ben hier om je deze lessen te brengen, om je de kans te schenken hier in liefdevolheid over te reflecteren, om je de kans te brengen ook jouw balans te vinden door angst en twijfel te laten verdwijnen. Wanneer men hier de moed toe vindt veranderen de kleuren waarmee de gedachtenwereld op dit grote scherm des levens wordt geprojecteerd. Zachtere kleuren creŽren een zachtere werkelijkheid, maken de mens bewust van zijn ware oorsprong als beeldend kunstenaar. Roep me aan wanneer je je kijk op je dromen in balans wenst te brengen, zachtjes help ik je hiermee. Ik help je het oude en overbodige achter je te laten, Mitzrael is wie ik ben.

Affirmaties

* Ik word me bewust van de dualiteit in mijn leven

* Vol vertrouwen laat ik angst en twijfel achter me

* Hierdoor komt moed alsook zekerheid in de plaats

* Dit verandert de tinten van dat wat verwerkelijking kennen zal

Gebed

Ik dank je

engel Mitzrael

dat jij me toont

hoe heerlijk mooi

mijn leven op

elk moment

kan zijn

met jou leer ik

de balans die

het gebruik van

de mooiste

kleuren en tinten

mogelijk maakt

ik weet nu dat

meditatie enkel het

naar binnen gaan

betreft om de film in

mijn projector even

af te stellen en de lens

schoon te wrijven

hierdoor bekijk ik

mijn wereld vanuit

een hernieuwd

perspectief dat

het wonderlijke

terug mogelijk maakt.

Amen

Deze engel uit het rijk der aartsengelen onder leiding van Mercurius is de 60ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 16 tot en met 20 januari. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet alsook herleest en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.