63 Engel Anauel: De zachte stem der inspiratie

Geschreven door Michy   

 

In liefde ben ik met je, in de herkenning van het moment, in de innerlijke benadering waarmee jij naar het leven kijkt. Alles begint steeds vanbinnen in bewustzijn van de gedachtensfeer, in hoe men deze in de wereld brengt en de gevolgen die men hierdoor gadeslaat. Zo bijvoorbeeld leidt het niet luisteren naar d'eigen inspiraties tot luiheid en tot loomheid, tot 't niet in actie schieten waardoor stagnatie op velerlei vlakken in de uiterlijke wereld manifesteert. Hierdoor lijkt het alsof men minder kansen toebedeeld krijgt dan een ander, maar zo is het helemaal niet. Het feit is dat elke actie haar gevolgen kent die hoewel soms vrijwel onzichtbaar, toch steeds verdere rimpelingen kent. Door deze rimpelingen komen kansen naar je toe ook al lijkt het dat ze niet met je eigen acties resoneren, toch is het in jezelf en wat je denkt en doet dat alles steeds begint. Wie elke dag bewust dat beetje meer doet, wie elke dag zijn inspiraties volgt, die merkt dat meer kansen hem geschonken worden op allerlei gebied.

 

Het is dus goed om waakzaam te zijn, om gewaar te zijn van inspiratie die steeds aanwezig is, om vol vertrouwen hiermee aan de slag te gaan zodat je leven zich optimaal ontvouwen kan. Rust en contemplatie kan heel fijn zijn, maar op zichzelf is het niet genoeg, het leven vraagt om ook te handelen naar de gedachtensfeer die je in vreugdevolle anticipatie omringt. Enkel handelen zonder rust en contemplatie is ook niet ideaal, beiden in balans brengen de mooiste opportuniteiten, wie hier bij stil staat merkt ze wel. Laat je creativiteit dus rimpelingen vormen die tijd en ruimte overstijgen, ze zijn de bouwstenen voor een innerlijke balans die 't leven zoveel boeiender maakt. Telkens wordt je inspiratie geschonken, telkens is er dat fijne stemmetje dat je zachtjes aanmaant, maar waarom wordt 't door zovelen genegeerd alsof het allemaal zo belangrijk toch niet is?

 

Door 't negeren van de stem der inspiratie wordt alles grauwer en saaier niet alleen in d'eigen gedachtenwereld maar ook in 't dagdagelijkse bestaan, een gevoel van waardeloosheid neemt de overhand waardoor 't leven niet meer in volle felheid stralen kan. Soms is 't eens goed om over inspiratie na te denken, waar 't vandaan komt en wat 't met je doet, hoe het de trilling van 't bestaan kan verhogen door de zegeningen die het brengt. Inspiratie is de gift die kleur brengt aan alles wat je onderneemt, hoe meer je leert om hierop acht te slaan, hoe wonderlijker alles wordt. Daarom ook is inspiratie een fijne stap tot mindfulness, men is zich bewust van wat men denkt en handelt hier dan ook graag naar. Hierdoor komt nieuwe energie tot stand die de loomheid wegneemt die aanwezig was, hierdoor veranderen de tinten om je heen waardoor elke trilling vanzelf verhoogt. Ik ben hier om je deze les te leren, roep me aan ik inspireer je graag, Anauel is wie ik ben.

 

 

Affirmaties

 

* Ik neem de tijd om naar mijn inspiraties te luisteren

* Ook al zijn ze vluchtig, toch neem ik ze serieus

* Mijn inspiraties komen meestal wanneer ik in kalmte ben

* Ook tijdens samenzijn met vrienden verschijnen ze vaak

 

Gebed

 

Ik dank je

lieve Anauel

dat jij me

bewustzijn

aangaande

de kracht der

inspiraties

schenkt

 

wanneer ik

me hierop

afstem en

er ook naar

begin te

handelen

verandert alles

om me heen

 

hoewel dit eerst

traag en vrijwel

onzichtbaar kan

lijken te zijn

brengt het toch

steeds rimpelingen

teweeg

 

hoe meer ik

handel naar

mijn inspiraties

hoe groter de

rimpelingen

die ik waarneem

 

deze kunst

zorgt voor

een verhoogd

zelfvertrouwen

waardoor mijn

wereld zoveel

kleurrijker wordt.

Amen

 

 

Deze engel uit het rijk der aartsengelen onder leiding van Mercurius is de 63ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 31 januari tot en met 4 februari. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet alsook herleest en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

 

 

Werken met engel Anauel

 

Wanneer we met deze engel leren werken en luisteren naar de inspiraties die hij brengt, beginnen we meer en meer een gevoel van eenheid te ervaren met dat wat is. Vriendschappen worden dieper en oprechter en emoties worden makkelijker geuit. Anauel kan ook ware visionairs voortbrengen daar het luisteren naar de eigen inspiraties en het hiernaar durven handelen wonderlijke effecten teweeg kan brengen die dan weer de moed geven om alles vanuit een hogere visie te kunnen waarnemen. Inspiratie zal de mens steeds informeren of hij goed of fout zit, het is de stem van het onfeilbare innerlijke kompas. Hoe meer men hiermee leert werken, hoe fijner alles wordt. Dit wil niet zeggen dat er nooit meer dingen zullen fout gaan, daar er soms ook mislukking moet zijn om tot de juiste balans te komen. Doch wie werkt met deze kracht vindt het niet erg om eens een foutje te maken, daar hij het luisteren naar inspiraties en hiernaar handelen wanneer het juist voelt van het grootste belang acht. Hierdoor kan deze engel ook helpen om angsten te verdrijven en zo meer zelfzekerheid op te bouwen. Men wordt niet bang meer om eens op zijn gezicht te vallen, wetende dat het ook zo en niet anders was dat men als baby de eerste stapjes leerde zetten. Deze periode vraagt dus om uit je schulp te durven komen, om te durven vertrouwen dat intuītie de stem van de Ziel representeert en hier dan ook beetje bij beetje naar te durven handelen tot het een gewoonte geworden is waar men niet teveel over redeneert. Dit kan uiteindelijk op liefdevolle wijze ook zorgen voor meesterschap over emoties doordat men leert om niet steeds reactief te handelen bij alles wat men gewaarwordt... Neen, men luistert naar de stem der inspiratie, neemt deze liefdevol waar en verkiest daardoor om op originele wijze proactief uit de hoek te komen. Daar Anauel dubbel in de kracht van Mercurius staat is het duidelijk dat alles wat hij ons te leren heeft resoneert met communicatie: hoe we de communicatie met onszelf aangaan door onze inspiraties te volgen wat dan weer leidt tot een verbeterde communicatie met anderen. Een engel die ons uitdaagt om te durven, om in liefde te luisteren naar onze hoogste inspiraties en hiernaar te handelen waardoor de zegeningen ook niet zullen uitblijven. Het vergt moed en een gezonde dosis zelfvertrouwen die we aldoende op speelse wijze kunnen aanleren, maar hey, is dat uiteindelijk niet waarom we hier zijn?

 

Voor de liefhebber astrologie:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Engelenkracht: Rijk der Aartsengelen

Fysieke invloed: 31 januari tot en met 4 februari

Emotionele invloed: 11 maart ~ 23 mei ~ 7 augustus ~ 20 oktober ~ 30 december

Intellectuele invloed: dagelijks van 20u40 tot en met 21u00

Sephira op Levensboom: Van Hod naar Hod

Planetaire invloeden: Mercurius ~ Mercurius

Graden op zodiak: 10°00' Steenbok ~ 15°00' Waterman

Sterrenbeeld: Waterman

Element: Lucht

Anauel werkt onder leiding van Aartsengel: Michael