65 Engel Damabiah: De liefdevolle balancering

Geschreven door Michy   

In liefde ben ik met je, in de aanwezigheid van het moment, in het volle vertrouwen dat alles steeds haar zegening kent. Vele momenten zijn je geschonken, alle lijken zo heel anders van aard, doch het moment blijft steeds hetzelfde daar 't slechts de oneindige mogelijkheden en je eigen gevoel tijdens de waarneming hiervan betreft. Elk moment kent een sparkel die een zegening tot stand brengen kan wanneer men 't benadert vanuit het hoogste gevoel, doch elk moment kan ook haar pijn weergeven wanneer benaderd vanuit 't denken in twijfel en angst. Tussen de sparkel en de pijn ligt een regenboog van gewaarwordingen die allen even reel en indrukwekkend zijn, de gewaarwording hangt enkel af van de gevoels- of denkstaat waarmee men ernaar kijkt. Kijkt men in verwondering, zich bewust van het grote mysterie dat zich steeds verder ontvouwt?

Begrijpt men hoe men zelf door wie men is de kleurennuance kiest die zich aldus verwerkelijkt? Geen moment is beter of slechter dan een ander, geen moment zal je ooit onbewogen laten. Steeds zal het je tonen welke trilling jij zelf in beweging hebt gebracht. Er zijn vele kunsten om het moment tot glorie en gratie te verachtzamen door bewust de trilling te verhogen, dit kan door dankbaarheid en bewustzijn van alles wat een hoger gevoel creert, daar hierdoor de sparkel ontstoken wordt die de zegening in zich houdt. Elk moment waarop men beslist een stapje te nemen om de trilling van dat waardoor men wordt omringd te verhogen zal dit ongetwijfeld haar effecten kennen. Zo brengt men een energielijn in beweging die nieuwe verwerkelijkingen schept.

Het is slechts de zwaarte van het overmatige denken die de sparkel terug onzichtbaar maakt, de kunst is de perfecte balancering waardoor de mens zich bewust begint te worden van zijn hoogste gevoel. Telkens men deze staat bereikt wordt het duidelijk dat het niet nodig is om zorgelijk te zijn, dat 't bewuste afstemmen op het hoogste gevoel steeds de juiste zegeningen kent. Deze zegeningen zullen zich manifesteren als inspiraties, toevallige contacten die zeer waardevol zullen blijken te zijn en synchroniciteiten die valideren dat men op de juiste trilling verblijft. De kunst in het leven is deze perfecte balancering waar ik je graag wegwijs in maak. Roep me aan wanneer je deze les in het moment wil integreren, zachtjes inspireer ik je, damabiah is mijn naam.

Affirmaties

* Ik word me bewust van mijn eigen rol in het moment.

* Alles om me heen toont me de trilling die ik uitzend

* als die fijn is zegen ik haar met nog meer dankbaarheid

* Bevalt ze me niet dan verhoog ik haar bewust

Gebed

Ik dank je

Damabiah

dat jij me

deze heilige

kennis schenkt

jij leert me

dat ik mijn

moment

zelf veranderen

kan naar wens

ik kan me

afstemmen

op mijn hoogste

gevoel waardoor

ik de effecten

ervaar

onvoorwaardelijke

liefde zowel

als begrip,

luistervaardigheid

en dankbaarheid

verhogen

mijn trilling

ook een

liefdevol gebed

ontsteekt de

sparkel van

goddelijkheid

hiervoor

dank ik je

uit het diepst

van mijn hart

in grote

nederigheid.

Beschermengel Damabiah is de eerste Engel van het Engelenkoor der Engelen onder leiding van Aartsengel Gabriel en werkt met de krachten van de Maan en Uranus. Damabiah regeert zodiakaal over ons bestaan van 10 tot en met 14 februari. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Werken met engel Damabiah

Deze lieve engel leert ons alles over bewustwording van de eigen gevoelens en balancering hiervan. Tijdens deze periode kan men door metaforische stormen gaan of simpelweg genieten bij een rustige oase. Waar men ook is, men wordt zich bewust dat het de gevoelens zijn waarmee men naar een situatie kijkt die zorgen voor het verdere verloop. Staan we er soms stil bij dat we zelf kunnen kiezen hoe we iets wensen te bekijken, dat er niet n maar meerdere visies tot onze beschikking staan? Damabiah spoort ons aan om diep in het eigen hart te kijken en bewust te zijn aangaande hoe men liefst naar 't leven kijkt. Niets staat vast, niets is eeuwig daar we zelf de keuze hebben om situaties te veranderen naar wens al naargelang de gevoelens waarmee we deze waarnemen. Steeds staat het ons vrij om vanuit het hoogste perspectief te handelen. Wanneer we dit doen reageren we niet zomaar reactief op alles wat de revue passeert maar verkiezen we bewust de proactieve benadering, wetende dat we zelf schepper zijn van ons eigen bestaan. Daar Damabiah planetair van de Maan naar Uranus reist zien we dat de gevoelens (Maan) in de schijnwerpers komen te staan alsook hoe we reageren op de plots veranderende wendingen die Uranus ons schenkt. Dit is een periode waarin veel zelfkennis gevonden kan worden voor hem die ervoor openstaat en zich niet laat leiden door voorgevormde oordelen over wat al dan niet kan of mogelijk is.

Voor de liefhebber astrologie:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fysieke invloed: 10 tot en met 14 februari

Emotionele invloed: 1 januari ~ 13 maart ~ 25 mei ~ 9 augustus ~ 22 oktober

Intellectuele invloed: dagelijks van 21u20 tot en met 21u39

Sephiroth op Levensboom: Van Yesod naar Hochmah

Planetaire invloeden: Maan ~ Uranus

Graden op zodiak: 2130' ~ 2530' Waterman

Sterrenbeeld: Waterman

Element: Lucht