67 Beschermengel Eyael

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Eyael is de derde Engel van het Engelenkoor der Engelen dat werkt onder leiding van Aartsengel Gabriel.

Eyael verdeeld de energieën van de de Sefiroth (draaikolken van energie op de Levensboom) Jesod en Hesed door middel van de Maan en de planeet Jupiter.

Eyael is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 20 tot en met 24 februari alsook van iedereen die geboren is op één van de volgende 5 dagen: “3 januari, 15 maart, 28 mei, 11 augustus en 24 oktober”.

Ook schenkt Beschermengel Eyael ons dagelijks zijn essenties van ongeveer 600 tot 620 minuten na zonsondergang. Personen die rond dit tijdstip geboren zijn kunnen Engel Eyael als hun Geestelijk Genie Beschouwen.

Inleiding tot de studie omtrent Beschermengel Eyael

Beschermengel Eyael is een Engel die voor verheldering zorgt en de juiste aanleg schenkt om zich met astrologie en andere esoterische wetenschappen bezig te houden en hierdoor voor vruchtbare resultaten te zorgen.

Verlichting brengen is begrip brengen. Mentale vooruitgang bestaat uit een helder concept van hoe de dingen in elkaar zitten. Het begrijpen van de dingen kost soms een grote geestelijke inspanning maar is zeker de moeite waard aangezien het dit begrip is wat ons toestaat om de waarheid aan het licht te brengen en ons op een waarachtige en authentieke wijze te gedragen.

Het is de conceptie van het gebeuren die ons toestaat de werking te doorgronden. Een concept dat op een heldere manier wordt uitgelegd en de formule van de desbetreffende goede actie in zich draagt, is als een magische affirmatie voor al degenen die mee zijn en de welke dan ook tot actie zullen overgaan aangezien ze het plan kunnen volgen en hiermee in voeling zijn geraakt door het te doorgronden.

Een efficiënte en vruchtbare samenwerking

Wanneer wij de tijd nemen om elkander te begrijpen en wij altijd met begrip naar elkaar toe werken kan er enkel een fijne algemene samenwerking ontstaan. Een vruchtbare samenwerking die wonderen mogelijk maakt.

Wanneer wij de moeite doen om elkander te begrijpen zal alles rijpen en zullen wij kunnen delen in de rijkdom die wij allen kunnen schenken aan elkaar wanneer wij nederig genoeg zijn om ook de ander toe te laten en een plaatsje te gunnen in ons bestaan.

Begrip zorgt voor verheldering van gedachten, gevoelens en daden en wanneer deze optreedt wordt alles ons duidelijk en komen wij te weten hoe wij op de juiste wijze verder kunnen gaan.

Vermogens die wij kunnen ontwikkelen, beoefenen en tot stand brengen met Beschermengel Eyael (de deugden die wij doormiddel van onze manier van handelen uit kunnen voeren en waar maken)

Goedgunstigheid, hartelijkheid en bereidwilligheid.

Een vruchtbare verbeeldingskracht alsook een groot vermogen tot generositeit (Een rijke verbeelding die zorgt voor visie en een overvloed aan mooie ideeën en idealen de welke wij kunnen delen met onze medemens).

Charisma en sympathie. (alsook het wekken van sympathie voor onze doelstellingen zodat wij mensen zover kunnen krijgen dat zij zich er voor willen inzetten)

Sleutelwoorden

Sublimeren, inspireren, motiveren en delegeren. Welstand, welzijn en welvaren. Grootsheid en goedheid van hart. Transcendentie en manifestatie. Elevatie en liberalisatie. Aspiratie en inspiratie.

Dankzij Engel Eyael kunnen wij ons bevrijden van de beperkende mogelijkheden die ons weerhouden van onze waarachtige aspiraties.

Samen met Beschermengel Eyael kunnen wij onszelf en onze medemensen de kans schenken om deze sleutelwoorden ook daadwerkelijk te ervaren en zodoende toegang verlenen tot een fijn hier en nu moment en een schitterende toekomst.

De juiste formulering van het concept wat het woord in zich draagt is als een magische formule die ons toestaat om ons de kracht van dit woord eigen te maken.

Het kan dus interessant zijn om de juiste betekenis van sommige woorden te achterhalen en zodoende het genie waarvan zij deel uit maken in werking te zetten.

Het Genie van Beschermengel Eyael in werking zetten

De ontwikkeling van het Genie dat Beschermengel Eyael ons schenkt is het concept wat wij tijdens deze studie zullen formuleren en zodoende tot een magische formule maken welke toestaat om de vele deugden die Beschermengel Eyael schenkt naar buiten te brengen. Al doende zullen wij het Genie van Beschermengel Eyael in werking zetten en een kans schenken aan de ontwikkeling van zijn programma in het leven van eenieder die dit wenst. Dit plan zal al schrijvende verlopen en al lezende zijn intrede doen in het leven van eenieder die zich er aan overgeeft. Dat deze teksten het vuur in onszelf mogen doen oplaaien en onze gedachten naar boven drijven zodat communicatie met het transcendente in onszelf mogelijk wordt.

Dat deze teksten opliftende gedachten mogen voortbrengen en een fijn gevoel dat tot de sublimering van onze emoties leidt. Zodat wij geleid door de Geest die deze teksten bezielt onze eigen innerlijke leiding kunnen vinden en we het vermogen ontvangen om de gedachtegang die in deze teksten verwoord wordt bewust toe te passen tijdens al onze ondernemingen. Zodoende zal de bedoeling ervan zich voltrekken en zal deze Engelen lezing zich transformeren tot een visie de welke aanroept tot medewerking. Deze ontwikkeling zal zich voordoen op zowel gevoelsmatig als geestelijk gebied en het concept zal af en toe wat fantasierijk worden ingekleurd. Doch allen die de moeite doen om de wijsheden die er in verborgen zitten te achterhalen en doorgronden zullen het resultaat hiervan als een onlosmakelijk deel van hun leven beginnen ervaren en zodoende de mogelijkheid verkrijgen tot het verwezenlijken van het Genie van Beschermengel Eyael in zichzelf.

Een gevarieerd programma aan mogelijkheden

Het bestuderen van het programma van beschermengel Eyael zorgt voor de ontwikkeling van het Genie in jezelf en schenkt je zo daadwerkelijk het vermogen om op de juiste manier te groeien en als een boom voor de mensheid te worden wiens vruchten begiftigd zijn met de Gaven van Beschermengel Eyael en zodoende het zaad bevatten van het geniale plan waarin eenieder als een zaadje kan zijn en tot bloei kan komen in al zijn glorie.

Dit wil zeggen dat zij die deze studie werkelijk ter harte nemen en zich eraan overgeven het vermogen zullen krijgen om mee te werken aan de droom die beetje bij beetje ontsluiert zal worden tijdens deze Engelenlezing. Zodoende zal een idee ontstaan dat via de verbeelding en het gevoel de lezer aan zal zetten tot het beoefenen van de levenskunst die beschermengel Eyael ons kan leren. Zo kunnen wij meewerken aan de stroom der positieve gedachten die het goede in ons bestaan tot leven brengt en een bron van inspiratie en gratie zijn voor eenieder die er voor openstaat om zichzelf een positieve manier van denken eigen te maken.

Het denkvermogen als een bron van inspiratie laten zijn

Vanuit de bron der positieve denkkracht zullen wij drinken tijdens het lezen en de rivier van woorden zal een vooruitgang brengen op geestelijk gebied die automatisch zijn weerslag zal vinden in ons leven.

Alles wat wij de lucht in sturen komt naar ons terug en zo zullen ook de meest verheven gedachten en de fijnste gevoelens een solide vorm kennen en een feitelijk gebeuren vormen in ons dagdagelijks bestaan wanneer de tijd daar rijp voor is.

Het schenken van een visie en de ontwikkeling van een gedachtegoed wat iedereen ten goede komt

De ontwikkeling van een gedachtegoed en het groeien van het plan wat dit gedachtegoed in zich houdt is als het groeien van een boom welke ooit zijn vruchten aan onze kinderen zal schenken en dus niet iets wat op korte termijn behaald kan worden.

Doch het doen groeien van het goede in ons leven kan van ons allen het zonnetje in huis maken en zodoende wordt het ons toegestaan om samen te bouwen aan de tempel die het leven genoemd wordt.

Laat deze tempel als een huis zijn voor onszelf, onze familie en onze vrienden zodat wij ons allen thuis kunnen voelen in het leven, onze plaats vinden en zodoende ons zelf kunnen zijn.

Dat de kunst die Beschermengel Eyael schenkt ons moge leren om te leven met respect en liefde voor al diegenen die deel uit maken van de grandioze familie die wij allen te samen kunnen vormen wanneer wij onze gezamenlijke geboorte grond erkennen en wij onze natuur leren beheersen door middel van onze eigen innerlijke leiding.

De gaven die Beschermengel Eyael (welke ook wel Ayael genoemd word) ons schenkt

Ayael schenkt een groot voorstellingsvermogen en de macht om te creëren, wat wil zeggen de kracht om je mooiste voorstellingen tot leven te brengen door middel van je creatieve talenten.

Engel Ayael schenkt de gave om te kunnen luisteren naar anderen en naar jezelf. Alsook de gave der empathie die zorgt voor begrip en liefde, welke ons toestaan om ook daadwerkelijk onszelf en anderen vooruit te helpen wanneer dit nodig is.

Beschermengel Ayael kan onze interesse voor de occulte wetenschappen wekken en schenkt ons zodoende interesse in astrologie, numerologie en kabbalah.

Doch ook filosofie, psychologie, natuurwetenschappen en vele andere minder occulte wetenschappen vallen binnen zijn vakgebied en dus het vakgebied van de personen die geboren zijn tijdens de periodes die Beschermengel Eyael, Genie numero 67 regeert.

De mogelijkheden die Engel Ayael ons geeft

Beschermengel Ayael geeft ons de mogelijkheid om de onzichtbare werelden te verkennen. Deze werelden bestaan uit de geestelijke wereld (de wereld der goddelijke gedachten en hemelse inspiraties), de zielswereld (de wereld der goddelijke gevoelens en liefdevolle emoties) en de wereld der menselijke gedachten en gevoelens, de wereld die zich diep vanbinnen in ons bevindt en van waaruit wij vorm kunnen geven aan de wereld die ons omringt.

Dankzij het begrijpen van deze werelden, die ook in ons huizen, kunnen wij leren om onze meest verheven gedachten met wijsheid, liefde, intelligentie en daadkracht waar te maken.

Bewust worden van het onderbewuste

Beschermengel Eyael schenkt ons de kans om meer bewust te worden van ons onderbewuste en dankzij dit bewustzijn de krachten in ons onderbewustzijn te verhogen en zodoende deze magische wereld te laten ontluiken door hem hier en nu een plaatsje te geven in ons bestaan.

Door bewust te worden van het gene er in ons omgaat brengen wij het tot leven en schenken wij het de kans om tot realisatie te komen indien wij dit wensen.

Ook schenkt Engel Eyael ons de kans om oude wortelgedachten en gevoelens die nergens meer toe dienen of welke schadelijk zijn te verwijderen en zo plaats te maken voor nieuwe gedachten en gevoelens die voor een aangenamere leefomgeving zullen zorgen wanneer wij deze wortel laten schieten in ons bestaan.

Beschermengel Eyael staat ons toe om het onkruid te wieden in ons onderbewustzijn en zodoende weer plaats te maken voor de weelderige groei van onze mooiste dromen. Samen met Engel Eyael kunnen wij onze aarde weer vruchtbaar maken door deze te voeden met positieve gedachten en liefdevolle gevoelens. Waarna de realisatie van onze diepste wensen naar boven zal komen in het leven waarvan we dromen.

Samen met Engel Eyael kunnen wij ons bewust worden van de schoonheid die in ons huist en deze schoonheid tot uiting brengen door steeds te stralen en datgene waarnaar wij werkelijk verlangen tot leven te toveren.

Omring je met datgene waarvan je houdt en maak je meest verheven dromen waar is een raad die Beschermengel Eyael ons geeft.

Engel Eyael, God, heerlijkheid der mensenkinderen

Beschermengel Eyael staat ons toe om vreugde te brengen in alle situaties door ons de liefde te schenken. Liefde die wij kunnen investeren in alles wat wij doen en zorgt zodoende voor vele waardevolle realisaties.

De reis des levens

Beschermengel Eyael kan ons helpen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden die ons geschonken zijn. Samen met Engel Eyael kunnen wij ons pad uittekenen en van ons leven een schitterend avontuur maken. Het in kaart brengen van het landschap dat ons mogelijkheden biedt en het potentieel dat ons toestaat deze te benutten kan geschieden dankzij astrologie, numerologie en andere occulte wetenschappen. Doch wij kunnen ons ook bewust worden van onze kansen en hiermee iets doen door simpel weg logisch na te denken, onze gaven en kwaliteiten gewaar te worden en alle opportuniteiten die tot onze beschikking staan te benutten.

Zodoende kunnen wij onze vermogens investeren in datgene wat het leven ons aanbiedt en de groei hiervan meemaken en aanschouwen. Kortweg genieten van wat wij doen en de vruchtbare resultaten die dit teweeg brengt.

Dankzij de vrije keuze die ons steeds geschonken wordt is het mogelijk om ons eigen pad te belopen en dit te bezaaien met onze meest verheven dromen. Deze zullen groeien en bloeien, zichzelf tonen en tot leven komen.

Dit pad door het leven wordt dus bepaald door onze eigen vrije keuzes en wat deze teweeg brengen. Zodoende oogsten wij wat we zaaien waarna wij verder kunnen gaan met het zaaien van wat wij geoogst hebben. Zo kan de innerlijke rijkdom die wij al doende een plaatsje geven in ons bestaan zich vermenigvuldigen en haar vruchten schenken aan allen die uitmaken van het landschap onzer levens.

Samen met Engel Eyael kunnen wij onze geboortegrond weer vruchtbaar maken en onze natuur een kans tot ontwikkeling schenken.

Voor onszelf en onze dromen uitkomen

Beschermengel Eyael staat ons toe om datgene wat in onszelf besloten ligt naar buiten te brengen. Samen met Engel Eyael kunnen wij het fundament leggen voor een betere wereld. De wereld van onze dromen, het paradijs dat wij zo graag tot leven zouden zien komen.

Een bloeiende welvaartsstaat

Samen met Engel Eyael kunnen wij zorgen voor het welzijn van onszelf en onze familie en zodoende bijdragen aan meer welvaart in onze omgeving, het landschap en het land waarin wij ons bevinden.

De welstand die wij samen met Beschermengel Eyael kunnen verwerkelijken ontspruit vanuit de bron aan oneindige en liefdevolle inspiratie in onszelf en kent zijn verwezenlijking dankzij het bijdragen aan gunstigere omstandigheden voor onszelf en onze medemensen.

Beschermengel Eyael stelt ons de vraag welke toestand wij voor onszelf en onze familie wensen en zal ons steeds helpen wanneer wij het aandurven om aan de slag te gaan met de inspiraties die wij ontvangen en de goede raad die wij onszelf steeds geven.

Dankzij het overdenken van de toestand waarin wij verkeren en de toestand waarnaar wij willen gaan is het mogelijk dat er allerlei nuttige ideeën naar boven komen die een basis kunnen vormen voor een algemeen welzijn dat zowel welvaart als welstand en welzijn in zich houdt. Wat wil zeggen een gezonde innerlijke staat van zijn welke bijdraagt aan een vruchtdragende manier van leven die zorgt voor een bloeiende welvaartsstaat.

De magie van Affirmaties

De kracht van affirmaties ligt hem in het bewust worden van je eigen vermogens waarna zij zich als bij wonder beginnen te ontplooien en jij ze kunt investeren in het goede doel dat je jezelf gesteld hebt. Zodoende is het ons toegestaan onze doelstellingen te verwezenlijken in onszelf en om ons heen.

Enkele Affirmatieve zinnen en besluiten

Dankzij de vruchtbare verbeeldingskracht die beschermengel Eyael mij schenkt maak ik van het leven een waarachtig kunstwerk waar iedereen van kan genieten.

Er bevindt zich een bron van oneindige liefde in mijn hart die het verwezenlijken van mijn mooiste dromen mogelijk maakt.

Ik ben genereus en investeer mijn rijkdom op de juiste wijze.

Ik ben edelmoedig en deel mijn rijkdom van hart met iedereen om me heen.

Ik benut mijn vermogen tot vriendelijkheid en generositeit door mij vriendelijk en genereus te gedragen.

Ik onderneem en onderga alles steeds in liefde en steek zodoende goede energie in alles wat ik doe, dit zorgt voor bevredigende resultaten.

Mijn verbeelding leidt me naar nieuwe horizonten en mijn dromen vormen de basis van een vernieuwende realiteit welke mijn leven bepaald. Dankzij jou, lieve Engel Eyael, word ik me hiervan steeds bewuster.

Dankzij de goede raad die Engel Eyael mij steeds schenkt durf ik het heft mijner leven weer in handen te nemen. Dankzij Zijn liefdevolle gedachten durf ik de reis aan te gaan en het juiste te ondernemen. Nu weet ik dat eenieder op weg is naar het beloofde land wat hij voor zichzelf creëert en dat wij allen te samen werken aan de fundering van dit fantastische land.

Ik fundeer mijn beloftes door middel van daadwerkelijke ondernemingen die het beloofde doen uitkomen, zodoende schenk ik datgene wat gewenst is en zorg ik voor een algemeen welzijn.

Luisteren naar onze inspiraties

Beschermengel Eyael is een Engel die heel veel inspiratie schenkt door middel van positieve gedachten en gevoelens die in ons opkomen en wanneer wij leren luisteren naar deze inspiraties en ze een plaatsje schenken in ons bestaan zullen zij zich realiseren.

Deze realisaties kunnen bestaan uit allerlei kunstwerken, uit boeken met mooie woorden of een schilderij met prachtige beelden. Uit een schitterend huis of uit het schip van onze dromen.

Doch bovenal inspireert Engel Eyael ons om een fijn en inspirerend leven te leiden. Een leven dat als een voorbeeld is voor hen die naar hetzelfde verlangen. Een leven dat een geschenk is voor eenieder die ermee in aanraking komt.

Het ontwikkelen van onze generositeit en het hernieuwen van onze krachten door te herbronnen

Beschermengel Eyael kan ons helpen om onze generositeit te ontwikkelen. Samen met Engel Eyael kunnen wij zorgen voor een kleurrijk bestaan daar hij ons de zin geeft om het beste van onszelf te geven en zodoende een baken van licht te worden die voor troost, steun en vrede zorgt.

Een baken van licht met zachte vleugels waarin wij de nodige rust en troost kunnen vinden wanneer wij deze nodig hebben.

Samen met Engel Eyael kunnen wij onszelf herbronnen en vernieuwen door de nodige rust te nemen die fijne dromen mogelijk maakt en voor een hernieuwde kracht zorgt die verdere ver-wezenlijking in zich draagt.

Goede raad van Engel Ayael

Generositeit bestaat uit hernieuwde krachten, uit het waarmaken van je potentieel en het uitvoeren van je vermogens. Generositeit is het geven van jezelf aan de wereld zonder uitgeput te raken. In het genereuze schenken van onszelf en wat wij te bieden hebben ligt het geheim van de eeuwige jeugd. Een glimlach werkt verjongend en het geven van mogelijkheden werkt vernieuwend.

Het juist benutten van je vermogens en de positieve groei die dit mogelijk maakt is een manier van leven die vrucht draagt. Het steunen van jezelf zowel als anderen zorgt voor meer stabiliteit en veiligheid en spoort aan tot meer positieve activiteit. Dankzij het steunen van onszelf en anderen zorgen wij voor meer mogelijkheden en zodoende voor een positieve ontwikkeling op alle gebied. Wees jezelf en je omgeving dus steeds gunstig gezind. Schenk kansen en maak dingen mogelijk. Hou steeds het beste voor ogen en durf te geloven in je dromen. Teken ze uit, schrijf ze op en schenk zodoende het zaad of doe er iets anders mee in je dagdagelijkse bestaan en werk zodoende mee aan de groei van dit zaad in de grote tuin des levens die ons geschonken is. Wees als een aarde voor het zaad van je dromen en laat zo de tuin van je verbeelding naar boven komen. Bouw aan het huis en de omgeving die je wenst door er hier en nu een fundament voor te leggen en elke dag met liefde te bouwen aan een betere wereld. Een beter huis en een betere omgeving voor iedereen die het aandurft zijn eigen paradijsje waar te maken. Dit paradijsje kan een plek zijn waar er een vruchtbare en vreugdevolle bedrijvigheid heerst, een huis en een omgeving met vele recreatie mogelijkheden voor jezelf en je medemensen. Ook is het mogelijk om dit familiedomein uit te breiden door daadwerkelijk een bedrijf te beginnen dat zijn goed verder verdeelt aan de wereld.

Inspiratie brengt aspiratie en aspiratie brengt inspiratie

Het uiten van onze gedachten en het delen van onze dromen kan een wereld van verschil maken in ons dagdagelijks bestaan. Beschermengel Eyael kan ons helpen bij het ontwikkelen van ons charisma en van ons inspirerende mensen maken die aanzetten tot leuke en gezonde activiteiten en vruchtbare ondernemingen welke iedereen ten goede komen. Wanneer wij leren luisteren naar de stem van Engel Ayael zal hij ons steeds aanzetten tot goede acties en zo kunnen ook wij onze medemensen inspireren. We kunnen ze weer kracht schenken door ze weer te doen geloven in hun mooiste dromen en ze net dat beetje liefde te geven dat ze nodig hebben om te ontkiemen zodat ook de schitterende bloem die in hen huist zich kan ontplooien als de vleugels van een vlinder welke naar het licht reist en geniet van het schitterende hier en nu moment.

Enkele woorden van Engel Eyael

De ontplooiing van onze deugdzaamheid zorgt voor de vleugels die ons toestaan het land van onze dromen te bereiken. De ontwikkeling van onze vermogens zorgt voor een toestand van waaruit wij als een Engel kunnen regeren over het bestaan en zodoende een Engelen leven leiden.

Ik kan je leren om met je gedachten je leven te vormen en met je woorden je wereld te maken. Ik kan je leren om inspirerend te zijn en aspiratie te schenken.

Dat wil zeggen de wil om met liefde te ondernemen en zodoende het gestelde doel te bereiken.

Besef hoe rijkelijk je zelf begiftigd bent en begin dan met het verdelen van deze rijkdom om je heen als een zon die zowel over goeden als over slechten schijnt.

Er huist een droom in ons allen

Diep van binnen in ons huist een droom die Engel Eyael ons kan ontsluieren zodat we eraan kunnen werken en zodoende deze droom beetje bij beetje waar maken.

Engel Eyael helpt ons met het naar buiten brengen van onze gedachten door middel van onze gevoelens en zorgt voor vele personages in ons leven waarmee we deze gedachten en gevoelens kunnen delen. Dankzij het delen van onze gedachten en gevoelens met onze geliefden kunnen wij de goddelijke inspiraties die Engel Eyael ons schenkt doorgeven aan onze omgeving en zodoende zorgen voor leuke ervaringen en vooruitgang op alle gebied.

Beschermengel Eyael staat ons bij tijdens het naar buiten brengen van de goddelijke boodschappen die wij in ons dragen. Zijn wijsheid bestaat uit de mooiste dromen die in ons besloten liggen.

Wanneer wij op een actieve wijze opstaan en de nodige stappen ondernemen om onze dromen waar te maken zullen wij samen met Beschermengel Eyael kunnen zorgen voor vele levensverbeteringen die welzijn, welstand en welvaart teweegbrengen.

Leren luisteren naar de stem in ons zelf

Wanneer wij leren luisteren naar de stem van Engel Eyael in onszelf zal alles in ons bestaan een enorme vooruitgang kennen waarvan eenieder die deel uit maakt van ons leven mee zal kunnen genieten.

Beschermengel Eyael begeleidt ons tijdens het realiseren van onze mooiste dromen, hij spoort ons aan tot actie en bevrijdt ons zodoende uit de dromerige inactiviteit van waaruit onze diepste hartenwensen naar boven kunnen komen om beetje bij beetje het licht te aanschouwen en zodoende tot bloei te komen als de gewenste bloemen op ons pad.

Hoe deze bloemen eruit zien en wat zij symbolisch representeren in ons leven hangt van onszelf af. Beschermengel Eyael schenkt ons een boeket aan mogelijkheden. Wanneer wij zorgen voor een plaatsje op deze aarde waarin de zaden van deze schitterende bloemen wortel schieten, kunnen wij er zeker van zijn dat wij ons voor we het weten bevinden in de tuin van onze dromen. Het paradijs waar wij in vrede en liefde op een vreugdevolle en speelse wijze kunnen genieten van de verwezenlijking van onze meest verheven gedachten en fijnste gevoelens als in een waarachtige droom die wij samen met onze geliefden beleven.

Het ontwikkelen van een visie die tot de verbeelding spreekt

Beschermengel Eyael schenkt een goede, een grote en een sterke voorstellingskracht waarmee wij tot de verbeelding van andere kunnen spreken. Dankzij de inspiraties die beschermengel Eyael in ons doet opborrelen kunnen wij onszelf en anderen motiveren en zodoende ons vruchtbare verbeeldingsvermogen aan het werk zetten. Deze vruchtbare verbeeldingskracht kan zijn verwerkelijking kennen dankzij het ondernemen van de nodige stappen met een vreugdevolle bedrijvigheid die leidt tot de verwezenlijking van de gewenste toestand.

Al doende zal onze imaginatie groeien en bloeien en kan onze natuur tot uiting komen door middel van hetgeen wij inbrengen. Dit zal zorgen voor vele gunstige omstandigheden en welgemeende ideeën welke in goede aarde zullen vallen bij iedereen waarmee wij onze visie delen. Beschermengel Eyael kan ons dus een visie schenken welke aanspoort tot een positieve verwezenlijking van onze mooiste dromen en het delen van deze visie met onze medemensen kan zorgen voor een productieve activiteit waarvan eenieder die er aan meewerkt de vruchten oogst.

Kortom Engel Eyael zet ons aan tot goede acties die vrucht dragen in ons bestaan en zo kunnen wij ook anderen motiveren om samen met ons te werken aan een betere leefomgeving die zorgt voor vruchtbaarmakende levensomstandigheden die meer vreugde en liefde brengen in het leven van allen die er deel van uit maken.

Beschermengel Eyael schenkt ons de visie van de wereld van onze dromen en motiveert zodoende onszelf en anderen om deze wereld beetje bij beetje te verwezenlijken. Zodoende kennen hemel en hel hun verwezenlijking op aarde en worden onze mooiste dromen of onze ergste nachtmerries waar.

Alles hangt af van het beeld dat wij onszelf scheppen, de toestand die wij wensen of waarvan wij schrik hebben. De liefde of de angst die ons aanzet tot het waarmaken van deze innerlijke voorstellingen die steeds op de een of ander manier hun verwezenlijking zullen kennen en ons zodoende tonen waarop wij gefocust zijn. Wanneer we leren om onze focus gericht te houden op onze meest verheven doelen zullen wij het kasteel van onze dromen zien liggen in de vruchtbare vallei van onze verbeelding en zal het ons toegestaan worden om dit kasteel op te richten en uit te breiden totdat het de hoogste toppen bereikt en zijn zaad als een gouden regen uit kan storten over de gehele wereld. Wanneer het zaad van de kasteelheer in goede aarde valt kan hij er zeker van zijn dat zijn visie grootgebracht zal worden door de goede werklieden in zijn land en dat zijn land zich uit zal breiden totdat het de gehele wereld omvat.

Symbolisch gezien wil dit zeggen dat Engel Eyael ons in relatie kan brengen met de kasteelheer in onszelf, onze lieve vader de welke een plaatsje voor ons allen in zijn huis heeft en de welke droomt van een fijne wereld voor iedereen. Engel Eyael kan ons dus leren dromen als God de vader en schenkt ons een vruchtbare aarde de welke als een moeder kan zijn waarmee wij de kinderen van onze verbeelding tot leven kunnen brengen en opvoeden totdat ook zij hun eigen plan kunnen trekken en hun eigen plannen kunnen uitvoeren. Totdat ook zij hun eigen tempel op kunnen richten en ze klaar zijn voor het verkennen van de vele aangename mogelijkheden die de natuur te bieden heeft. Totdat ook zij kunnen tuinieren en inzien dat het planten van het zaad helemaal geen uitputtend werk hoeft te zijn maar een aantrekkelijke activiteit die vrucht draagt en zorgt voor de vooruitgang van de grote droom des levens waarvan wij allen deel uit maken.

Een bron van welbehagen

Engel Ayael schenkt ons oog voor het aangename detail dat het leven zo aantrekkelijk maakt. Hij leert ons om met één oog in onszelf te kijken en met het andere naar de wereld zodat wij het aantrekkelijke in onszelf en onze wereld tot bloei kunnen laten komen door er de nodige liefdevolle aandacht aan te schenken.

Beschermengel Ayael leert ons om in te zien en aan te voelen en staat ons bij tijdens het vermenigvuldigen van alles wat goed en fijn is. Hij vertelt ons dat alles mogelijk is voor zij die geloven en het nodige zelfvertrouwen ontwikkelen wat hen toestaat uit te komen voor dit geloof. Zodoende kunnen wij onze visie openbaren waarna de eerste stappen naar zelfverwezenlijking en de verwerkelijking van onze meest waardevolle ideeën gezet zijn.

Dankzij het ontwikkelen van het geloof in de wereld van onze dromen kunnen wij bijdragen aan een betere geloofsbelijdenis en een bron van welbehagen worden voor alles om ons heen. Dankzij het geloven in een ethiek die ons allen toestaat gelukkig te zijn kunnen wij een goede moraal scheppen die zorgt voor de juiste mentaliteit en zodoende voor de juiste verwezenlijking van zowel ons intellectueel als ons gevoelsmatige potentieel. Dit geschiedt door middel van onze manier van gedragen en de dagelijkse activiteiten waarin wij onze energie steken.

Het is dankzij onze manier van leven en de wijze waarop wij onze vermogens hierin investeren dat het bestaan zelf ons de vruchten hiervan zal schenken en zodoende ons pad zal bezaaien met waardevolle gebeurtenissen die zorgen voor voorspoedige omstandigheden die een algemene welvaart teweeg brengen.

Dankzij Engel Eyael openen de deuren van het paradijs zich voor eenieder die er in durft te geloven en door middel van zijn manier van leven de toegang tot dit paradijs heeft verkregen. Samen met Engel Eyael kunnen wij de wereld die wij wensen toegankelijk maken voor iedereen die mee wil werken aan het teweeg brengen van de juiste levensomstandigheden waarin het potentieel van de pure en de natuurlijke mensenziel zijn bloei kan kennen en zodoende hier op aarde vrucht dragen.

Wat wensen wij van en voor onszelf en de wereld en hoe kunnen wij dit waarmaken is een vraag die de moeite is om te contempleren. Wanneer wij eenmaal het antwoord op deze vraag vinden kunnen wij er zeker van zijn dat Beschermengel Eyael ons bij zal staan tijdens de verwezenlijking van onze hartenwensen.

De magie van het gebed

Een gebed is als een vraag die je stelt aan jezelf en de Engel waarmee je aan het werken bent. Een gebed is als een goed voornemen en de vraag naar de juiste omstandigheden waarin dit goede voornemen zich zal kunnen voltrekken. Een gebed brengt goede gedachten teweeg, zorgt voor fijne gevoelens en een gestage verwezenlijking wanneer men er in gelooft en de woorden waaruit het bestaat waar maakt door de boodschap die ze brengen ook daadwerkelijk uit te voeren. Door de vraag zelf te beantwoorden als in een meditatie waarin vraag en antwoord een eeuwigdurend gebed vormen van waaruit het hemelse vuurwerk als een zee van bloemen op ons neder kan dalen. Al biddende kunnen wij onze aarde weer vruchtbaar maken waarna onze vraag zijn plaats vindt in ons bestaan en wij het antwoord ontvangen. Dankzij het gebed kunnen wij goede gedachten de lucht inzenden en zodoende aanzetten tot de juiste activiteiten die het teweeg brengen van onze dromen mogelijk maken.

Enkele vragen en gebeden (enkele wensdromen die wij met Beschermengel Eyael tot leven kunnen zien komen)

Lieve Beschermengel Eyael, bevrijd mij van de luiheid die mij weerhoudt van de realisatie van mijn hartenwensen en schenk mij de nodige vrede van zijn die voortkomt uit de rust die gewenst is. Al doende kan ik op een aangename wijze met liefde en onderscheidingsvermogen vooruit gaan en mijn dromen tot stand brengen door mijn medemensen te leren stappen en samen te wandelen door het bestaan als in een lente optocht waarin de natuur haar ware schoonheid voor ons ontluikt.

Laat onze natuur als een basis dienen, een fundament waarop wij de wereld van onze dromen kunnen bouwen en leer ons datgene wat fundamenteel is in ere te houden. Doch schenk ons ook de kracht om aan het nieuwe te werken zodat datgene wat de basis vormt de grondstof kan zijn die ons toestaat een wereld naar ons eigen beeld te scheppen. Laat de ideeën waarop wij ons leven funderen verheven van aard zijn doch diep verbonden met de Aarde zodat wij voor een solide basis kunnen zorgen welke onze natuur en haar verwezenlijkingen met elkaar verbindt.

Dat de vruchtbare verbeeldingskracht ons moge leiden naar nieuwe horizonten en ons mee voeren naar een land waar dromen de basis vormen van daadwerkelijke realiteiten.

Het land van hier en nu waarin wij ons bevinden en het landschap wat ons geschonken is om onze mooiste vruchten te planten en onze waarachtige levensmissie te voltooien. Geef ons de nodige inspiratie en schenk ons de verbeeldingskracht die gewenst is zodat ook wij ons het beste voor kunnen stellen en dit daadkrachtig tot stand brengen door er mee aan te bouwen en het zodoende tot leven te toveren.

Gebeden maken

Wanneer wij zelf een gebed willen maken kunnen wij een gegeven dat ons aanspreekt uit het programma van Engel Eyael nemen en dit omzetten in een gebed.

Zo las ik bijvoorbeeld net in mijn notities nogmaals dat Beschermengel Eyael helpt om onze dromen waar te maken en zodoende onze ideeën en idealen om te zetten tot waarachtige acties welke bestaan uit liefdevolle activiteiten die onze visie staven.

Door hierover na te denken, dit gegeven te contempleren en erover te mediteren ontstond het volgende gebedje:

“Dankjewel Engel Eyael om mij mooie dromen te schenken alsook het vermogen om deze te staven en de moed om hen tot leven te wekken”

Inspiratie zorgt voor creatie en creatie zorgt voor inspiratie

Wanneer wij ons geïnspireerd voelen door de gegevens die Engel Eyael schenkt en wij beginnen met het uitvoeren van wat er in onszelf opkomt zal deze handeling automatisch vrucht dragen en zodoende een mooie boodschap worden, een handleiding voor onszelf en eenieder die er ooit mee in aanraking komt.

Zo groeide ook mijn gebed door de gedachte dat mooie dromen die bestaan uit fijne idealen en ideeën, al snel een visie beginnen vormen. Een droom die de moeite waard is om te delen met iedereen. Een droom die weer hoop schenkt en de visie die het goede in zich houdt tot leven brengt.

Ik kwam tot het besef dat wij dankzij een goede visie, de waarheid en de kans tot het verfijnen van deze waarheid geschonken krijgen en besloot bij deze om Beschermengel Eyael om een goede visie te vragen.

Bedankt voor de goede visie

Breng ons te samen door middel van onze gezamenlijke dromen en wensen en schenk ons de visie die ons toestaat deze mooie idealen ook daadwerkelijk waar te maken

Lieve Heer Eyael schenk ons een goede visie van de dingen zoals ze zijn alsook een visie van hoe de dingen kunnen zijn en laat ons de weg die zich daartussen bevindt uitbeelden door middel van vele vreugdevolle ondernemingen die inspireren en motiveren.

Schenk ons jouw Engelen Charisma en laat ons als een bron van inspiratie zijn welke aanzet tot een goede samenwerking die voor harmonie en vrede zorgt en de verwezenlijking van onze mooiste en meest verheven idealen mogelijk maakt.

Aspireer ons door middel van een visie die aantrekt, stuur ons je hemelse boodschap zodat wij op onze beurt anderen kunnen aantrekken, aspireren en motiveren.

Een gebed als dankwoord en positieve bevestiging

Bedankt lieve Heer Eyael voor de verwezenlijking van de vele mooie woorden die hier geschreven staan. Bedankt voor de kracht van het gebed het welke aanzet tot een positieve ontwikkeling van het gewenste goed.

Engel Eyael schenkt mooie dromen en verheven gedachten

Engel Eyael leert ons om met onderscheidingsvermogen te luisteren naar datgene wat er in onszelf omgaat. Hij leert ons om een verschil te maken tussen datgene wat verheven is van aard en datgene wat voortkomt uit angst en zorgen.

Leren luisteren naar onze eigen gedachten en ze bijsturen naar een hoger niveau is een kunst die Engel Eyael ons kan leren. Dankzij Beschermengel Eyael hoeven wij onszelf niet te langer te ondermijnen en kunnen wij datgene wat platvloers is achter laten.

Beschermengel Eyael bevrijdt ons van de luiheid van geest en schenkt ons zodoende de kans om tot diepe inzichten te komen en ons te verheffen boven datgene wat ons ervan weerhoudt om vooruit te gaan op zowel geestelijk als materieel gebied.

Affirmaties en gebeden

Dankjewel Engel Eyael om mij mooie dromen te schenken alsook de kracht om deze waar te maken.

Ik sta op om welzijn teweeg te brengen en zorg zodoende voor welstand en een welvarend leven.

Ik zorg voor vruchtbare ondernemingen en breng zodoende meer overvloed in het leven van eenieder die hiermee in aanraking komt.

Lieve beschermengel Eyael schenk mij de transcendente gedachten die mij toestaan een buitengewoon leven te leiden, zodat ik een voorbeeld kan zijn voor iedereen waarmee ik in aanraking kom en zodoende zorgen voor een betere moraal.

Dankjewel Engel Eyael dat jij mij leert geloven in mijn meest verheven gedachten en me de kracht schenkt om deze met wijsheid en intelligentie waar te maken.

Toon mij datgene wat in mezelf besloten ligt zodat ik het naar boven kan halen en tot uiting brengen door mijn manier van zijn.

Een visie ontwikkelen die tot positieve activiteit aanspoort

Beschermengel Eyael kan van ons een waarachtig visionair maken wanneer we het aandurven om uit onze luie zetel op te staan en de confrontatie met de realiteit aan te gaan. Hij schenkt ons de mogelijkheid om iets te betekenen indien wij dit willen alsook de boodschap dat er met luilekkeren en dromen helemaal niets mis is als men daardoor de krachten tot ontwikkeling brengt die ons toestaan weer op te staan. Doch dat het niet aan te raden is om te blijven liggen, dat er een tijd voor rust en een tijd voor actie is en dat het een goede harmonie is die wordt verkregen als men hiermee goed leert om te gaan.

Beschermengel Eyael kan ons dus de kracht schenken om op te staan en iets te betekenen indien wij dit wensen en brengt ons bovendien vele inspiraties die ons toestaan onze vermogens te investeren in een groter goed. Samen met Engel Eyael wordt dit hogere goed bereikbaar en ontdekken wij de ware schatten die het hemelse herbergt alsook de rijkdom van het hart die in ons allen huist. Samen met Engel Eyael kan onze ziel dansen en onze geest door middel van haar en de dans die ze uitvoert de juiste passen aangeven, zodat eenieder die in haar een voorbeeld ziet al dansende door het leven kan gaan. Al dromende van het sprookjesachtige land waardoorheen ze reist als het zonnetje in het huis van eenieder dat ze betreed of als een ster in de donkerste nacht. Als een lichtpuntje wat weer hoop schenkt of als de maan die lacht wanneer de wolven huilen. Als een blaadje dat naar beneden dwarrelt met de wind of als een pluizige paardenbloem welke wordt meegevoerd naar de hemel waar de wensen van degene die hem deze richting in blies tot wording zullen worden om zich uiteindelijk te materialiseren hier op aard.

Beschermengel Eyael en de kunst des levens

Beschermengel Eyael kan ware levenskunstenaars van ons maken die over de mogelijkheid beschikken om deze levenskunst op gevarieerde wijzen te uiten. Zodoende kunnen wij een aangename en liefdevolle natuur ontwikkelen van waaruit wij vorm kunnen geven aan de natuur die ons omringt. Al doende zorgen wij voor een fijn familieleven en vele mogelijkheden op professioneel gebied. De Beschermelingen van Engel Eyael kunnen ook daadwerkelijk kunstenaars zijn die hun visie en hun dromen tonen door middel van de vele mooie kustwerken welke zij aan de mensheid schenken. Doch bovenal schenkt Eyael ons de visie die ons toestaat de kunst des levens te leren beheersen. De Levenskunst die ervoor kan zorgen dat wij allen als kunstwerken zijn. Dankzij deze kunst alsook door het creëren van materiële kunstwerken kunnen wij zorgen voor meerwaarde in het leven. Daar het een kunst is die ons voorstellingsvermogen verrijkt en zodoende zorgt voor meer vruchtbaarheid en diversiteit in onze verbeelding. Het is de kunst des levens die de mooiste dromen mogelijk maakt wanneer je ze beoefent. Wij hebben allen een bepaalde levenskunst en het is dankzij het beoefenen van deze kunst dat wij onszelf en onze medemens kunnen verrijken. Het maakt niet uit of wij een beroemde kunstenaar, een goede leider of simpelweg de ideale familieman willen zijn. Met Engel Eyael wordt alles mogelijk wanneer wij openstaan en bereid zijn om tot actie over te gaan.

Wanneer wij ons niet langer verstoppen in onze mooiste dromen en in het geheim onze wensen koesteren, doch ervoor uit komen en beginnen met het uitvoeren ervan, wordt het leven op den duur als een lucide droom waarin wij onszelf en onze weg bepalen. Dan zal de organische droom welke het geheel vormt de onze zijn en zal de geest die in elke steen huist zijn wijsheid aan ons onthullen.

De verbeelding als kracht die ons toestaat onze mentale limieten te overstijgen en ons ideaalbeeld tot stand te brengen

Beschermengel Eyael brengt ons de verbeelding als een kracht die ons toestaat onze mentale limieten te overstijgen en brengt ons de wetenschap dat we tot wonderbaarlijke dingen in staat zijn wanneer we erin geloven en we met zijn allen de handen in elkaar slaan om ons ideaalbeeld tot stand te brengen. Zo kunnen wij leren om de kunst des levens te beoefenen met de liefde van de beeldhouwer welke een wereld naar zijn beeld schiep en zodoende een bron van inspiratie voor ons allen werd.

Beschermengel Eyael brengt ons de vruchtbare verbeeldingskracht die vooruitgang brengt en obstakels opheft. Hij schenkt ons het voorstellingsvermogen dat vooruit brengt. Dankzij de voorstellingen die beschermengel Eyael ons schenkt durven wij weer in het goede geloven en komen we tot de ontdekking dat we over een enorme rijkdom beschikken welke ons toestaat om onszelf waar te maken. Beschermengel Eyael schenkt ons het nodige vertrouwen in onszelf en onze visie en brengt ons de boodschap dat hoop doet leven en dat Hij de goede hoop is die wij aan onze medemensen kunnen geven. Wanneer de goede hoop die wij schenken gebaseerd is op iets wat daadwerkelijk mogelijk is worden wij de grondlegger van een nieuwe realiteit die gebaseerd is op stellingen die rotsvast boven water staan. Zo kan het schenken van ideeën die werkelijk mogelijk zijn zorgen voor een basis die verdere groei mogelijk maakt, een fundament waarop iedereen zich kan baseren.

Ervaringen met Beschermengel Eyael

Tijdens het maken van de Engelen Lezing over Beschermengel Eyael ontwikkelde het Genie van deze lieve Beschermengel zich in mezelf en zette me aan tot het schrijven van deze woorden welke ik zelf aanvulde met mijn eigen liefde voor het schrijven en de schoonheid van het goede woord (het welke voor positieve bewegingen in ons bewustzijn en de wereld zorgt). Ik werd aangenaam geïnspireerd en begon beetje bij beetje weg te dromen. Doch Eyael leidde mij door mijn eigen dromerige landschap waaraan ik vorm gaf door middel van deze woorden die deel uitmaken van de kunst die ik hier aan het beoefenen ben. De schrijver in mij ontwaakte en de woorden vloeiden vanuit een bron aan inspiraties welke gevormd werd door de aantekeningen die ik gemaakt had.

Ik moet wel zeggen dat mijn fantasie soms wat op hol sloeg waarna de paardenbloemen door de lucht begonnen te vliegen. Soms zag ik mooie bloemen en dwaalde ik wat van het pad af doch steeds nam Engel Eyael mij weer bij de hand en toonde mij de weg wanneer ik door de bomen van het bos, het bos zelf niet meer kon zien.

Soms dan riep ie mij halt toe en zei dat het nu tijd was om een pauze te houden. Dan sluimerden wij even samen in verdere gedachten uitwisseling en genoten wij van het delen in dromen en wensen welke al gauw tot leven kwamen door nog enkele gebeden.

Het vlindereffect gebed

Lieve Heer Eyael leer ons de kust des levens die ons toestaat om vrede en harmonie te creëren. Leer ons om te rusten wanneer dit nodig is en om te werken wanneer het leven daarom vraagt. Leer ons de tekenen te lezen en inspireer ons met jou hemelse gezang. Leer ons om te voelen wanneer de tijd voor beweging is aangebroken en zet ons aan tot een actief en recreatief leven.

Leer ons om onze mooiste dromen te realiseren door gezamenlijk een positieve visie te ontwikkelen die ons toestaat om vooruit te gaan in een wereld die door onze eigen verbeelding wordt ingekleurd. Leer ons om kleur te geven aan het leven en bevrijdt ons uit de monotonie die tot verveling en ongenoegen leidt.

Schenk ons een roeping die de ontwikkeling van onze levenskunst ten goede komt. Leer ons luisteren naar onszelf en geef ons de kracht en het vertrouwen om iets te doen met hetgene wat er in ons omgaat. Bevrijdt ons en laat de vlinder die in ons huist naar buiten komen.

Schenk ons jouw Engelenvleugels welke bestaan uit de meest verheven gedachten en fijnste gevoelens en geef ons de liefde en de intelligentie die ons toestaat om een daadkrachtig vlindereffect te veroorzaken dat iedereen ten goede komt.