Engelen van de Dierenriem70 Engel Jabamiah: De straal der focus

Geschreven door Michy   

 

 

In liefde ben ik met je, in de kennis van het moment, in de transformatie die mogelijk wordt wanneer je je bewust wordt van het licht der focus dat altijd schijnt. Want eenieder heeft een licht vanbinnen dat door gedachten en gevoelens de wereld in schijnt, hierdoor wordt zichtbaar net wat men nodig heeft daar het steeds de frequentie van 't denken en voelen naar de mens weder reflecteert door middel van situaties, gesprekken en kansen of mislukkingen op diens pad. Wanneer men zich niet bewust is van de kracht der focus en het licht dat men zo op 't leven schijnen kan, dan blijft dit een veelal onbewust proces waardoor men niet meteen een link legt tussen voelen, denken en wat er hierdoor in de wereld gebeurt.

 

Zo kan je bijvoorbeeld stellen dat wanneer men negatief over anderen denkt, men 't licht der focus op hun zogenaamde gebreken schijnt waardoor deze versterkt worden weder gereflecteerd en men zich verbaast over waarom men van deze persoon negativiteit ervaart. Meestal staat men er niet bij stil dat dit in 't eigen richten van de straal der focus begon, omdat men van ergens diep in 't onderbewuste meer zin had om de ander als vol fouten te zien. Doch wanneer men zich bewust wordt van de kracht der focus en wat deze teweegbrengen kan, dan kiest men vanzelf voor de liefdevolle benadering, want liefde is de hoogste kracht waarmee men zijn straal richten kan. Wanneer eenieder wordt begroet vanuit het liefdevolle hart, wanneer situaties worden bekeken in dankbaarheid, dan merkt men vol vreugde dat 't fijne zich meer en meer manifesteert daar men dankzij de liefdevolle kracht der focus elke frequentie heel aangenaam verhoogt.

 

Een hogere frequentie brengt steeds meer nieuwe kansen met zich mee, meer synchroniciteiten die de mens zullen leiden op 't pad. Eenieder kan bewust zijn focus richten op dat waar hij met heel 't hart van houdt. Alles kan bekeken worden vanuit de liefde van 't hart, alles kan zo meer sparkel en vreugde kennen. Graag leer ik je deze allerhoogste kunst der transformatie die 't leven als een mooie droom maken kan. 'Ik kan niet', 'ik durf niet' of 'dit zal me niet lukken' vallen dan weg omdat men weet dat dit denken naar de mens weder reflecteert door middel van ongunstige situaties of beperking van eigen vrijheid. Men kiest 't positieve en gelooft er ook in omdat men 't zo bewaarheid ziet worden. In liefde ben ik hier om je deze les te tonen, Jabamiah is wie ik ben.

 

 

Affirmaties

 

* Ik geloof dat ik de kracht heb om mijn eigen realiteit te scheppen

* 'Ik kan niet' bestaat niet meer, vanaf nu geloof ik dat ik 't kan

* Ik bekijk alles en iedereen vanuit onvoorwaardelijke liefde

* Zo maak ik niet alleen mijn eigen bestaan, maar ook dat van anderen vreugdevol

 

Gebed

 

Ik dank je

Jabamiah

dat jij me

herinnert aan

de liefdevolle

benadering

 

door me bewust

te worden

van hoe ik

mijn focus richt

verandert alles

om me heen

 

het heeft

geen nut

mezelf hoger

of lager te

achten dan

een ander

 

als ik steeds

de liefdevolle

focus ken

wordt iedereen

als een vriend

voor mij

 

ik dank je

dat jij me

in alle

duidelijkheid

de effecten

van mijn

focus toont.

 

 

Beschermengel Jabamiah is de zesde engel van het engelenkoor der engelen onder leiding van Aartsengel Gabriel, zij werkt met de krachten van de Maan en Venus. Jabamiah regeert zodiakaal over ons bestaan van 6 tot en met 10 maart. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Werken met engel Jabamiah

 

Jabamiah is de engel der alchemie, ze leert ons hoe we de mooiste transformaties kunnen bereiken door hoe we naar onze wereld kijken... Doen we dit vanuit het liefdevolle hart of laten we toch liever het ego toe om kwaad te denken over anderen? Het kan verleidelijk lijken omdat gedachten onzichtbaar zijn, maar de reflecties van het denken worden steeds naar de denker weder gereflecteerd. De alchemist in spe is zich hier terdege van bewust, zijn focus is steeds gericht op liefdevolle transformatie en hij weet dat deze in zichzelf begint, in zichzelf en hoe hij naar zijn wereld kijkt. Hij heeft besloten om er een mooie droom van te maken, daarom leert hij graag over de verschillende trillingen en hun effecten die steeds hun oorsprong in het eigen denken vinden. Een ware alchemist is zich steeds bewust, hij weet dat alchemie een hoge innerlijke kracht is die duister kan verdrijven door het licht moedwillig en liefdevol te richten op al wat hij waarneemt. Daar Jabamiah planetair reist van de Maan tot Venus, leren we hier om tijdens eender welke emotie, eender welke situatie, de blik in dankbaarheid en acceptatie te verheffen tot men de trilling bereikt die zich bewust is van de schoonheid die steeds aanwezig is. Deze schoonheid wordt waargenomen door keuzes te maken vanuit het liefdevolle hart, in vol vertrouwen dat alles wat gebeurt steeds voor het hoogste goed is. Het is misschien niet ieder's wens om een ware alchemist te worden, maar degene die zich waarlijk in de engelenleer wil verdiepen zal automatisch de krachten van alchemie in zichzelf beginnen ontwaken waardoor de kleuren van het bestaan geheel nieuwe tinten zullen beginnen vormen die de werkelijkheid zoveel speelser en betovender maken.