Engelen van de Dierenriem71 Engel Haiaiel: De leiding in jezelf

Geschreven door Michy   

 

 

In liefde ben ik met je, in bewustzijn op elk moment, in de kansen je geschonken wanneer jij vanuit je hoogste gevoel leven kan. Niemand kan jouw wereld ooit compleet gelukkig maken behalve jij en hoe je ernaar kijkt, niemand kan dit voor je doen daar alles steeds in d' eigen geest begint. Geloof jij niet in synchroniciteiten als wegwijzers op je pad? Dan zal je ze ook niet merken want voor jou zullen ze er zo niet zijn. Geloof jij niet dat je 't verdient om in de liefde te zijn, dan zal het moeilijk worden om liefde aan te trekken tenzij je bewust je gedachten hierover verheft. Je kan steeds je dankbaarheid uiten voor datgene wat je begint te omringen, ook al was het er eerder niet en is het in je geest nog niet meer dan een vurige wens.

 

Dankbaarheid voor wat komen zal brengt de astrale krachten in beweging die net dat brengen waar je als mens zo naar verlangt. Doch wanneer je met spijt aan iets denkt of vanuit een gevoel van tekort, dan worden net die astrale krachten aan het werk gezet die je datgene schenken wat er in je hoofd omgaat. Er is niemand om hiervan de schuld te geven, er is geen kracht hoger dan de hoogste in jezelf. Alles begint diep vanbinnen bij welke kracht je aanroept door wat je denkt, wat je wenst of waar je je zorgen over maakt. Op zich is dit een goede les om te leren, want wat je ook denkt is hetgeen je ongetwijfeld ervaren zal. Dit wil niet zeggen dat je datgene waar je niet van houdt moet blijven ondergaan, integendeel, het vraagt je om je bewust te worden van datgene waar je werkelijk van houdt.

 

De leiding over je leven begint steeds eerst in jezelf, steeds heb je de keuze hoe jij een situatie benaderen wil. Vind je jezelf een slachtoffer niet bij machte om je situatie te veranderen? Dan zal je hier inderdaad de effecten van ervaren tot je bewust iets positievers denkt. Want elke verandering van gedachtensfeer brengt een andere trilling met zich mee. Elke trilling ontvouwt zichzelf door het ten tonele brengen van andere reflecties, hoe fijner de gedachten, hoe aangenamer de effecten zullen zijn. Alles waarvan je het gevoel hebt vast te zitten is enkel 't leven dat om aangenamere denksferen vraagt. Alles kan mits enige verbeelding veraangenaamd worden waardoor men hogere astrale krachten aan het werk zetten kan. Hoe hoger de wensen en denkbeelden, hoe meer engelen zullen helpen met de verwerkelijking hiervan, daar engelen huizen in de hogere astrale sferen waar ze geduldig wachten op de leiding die jij aan hen vragen kan. Maar alles begint steeds in jezelf en wat jij gelooft dat mogelijk is, ik ben hier om jou deze les te brengen, Haiaiel is wie ik ben.

 

 

Affirmaties

 

* Ik word me bewust van de kracht in mezelf

* Wanneer ik mijn denken verhoog verander ik mijn realiteit

* Ik heb de vrijheid te denken wat ik wens

* Zo vind ik de leiding die begint in mezelf

 

Gebed

 

Ik dank je

lieve Haiaiel

dat jij me

de grote kracht

toont die

in me huist

 

al spelende

experimenteer

ik om mijn

gedachten

op liefde en

dankbaarheid

af te stemmen

 

ik sta me toe

om te geloven

in een wereld

vol mooie

synchroniciteiten

omdat ik graag

deze effecten ervaar

 

ik weet dat

het wanhopige

denken tot

wanhoop leidt

dus laat ik

nu los wat

niet meer dient

 

ik geloof dat

mijn hart alle

wijsheid bevat

om de vreugde

toe te laten en

geef haar hiertoe

nu de kans.

 

 

Werken met engel Haiaiel

 

Haiaiel is de voorlaatste engel uit het engelenkoor der engelen onder leiding van Aartsengel Gabriel en werkt met de krachten van de de Maan en Mercurius. Beschermengel Haiaiel regeert zodiakaal over ons bestaan van 11 tot en met 15 maart. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Dankzij deze engel leren we hoe alles wat we meemaken steeds eerst in onszelf begint door wat we denken en voelen. Zijn we onzeker, dan houden we een trilling in stand die onzekerheid naar ons weder reflecteert waardoor het leven algauw haar glans kan verliezen en we ons als slachtoffer van omstandigheden beginnen te zien. Het lijkt dan alsof er niets is dat we zelf in de hand hebben, alsof we overgeleverd zijn aan de genade van anderen. De beste manier om hier uit te komen is regelmatig in meditatie gaan om te weten te komen wat het is dat ons hart wel blij maakt. In meditatie kan engel Haiaiel aangeroepen worden om hulp en inspiraties. Je kan je deze engel voorstellen met een mandje in de hand waar jij je zorgen inlegt terwijl je vraagt of hij je hiermee wil helpen. Wanneer we hulp van engelen wensen is het belangrijk deze ook te vragen, daar ze onze vraag nodig hebben voor ze kunnen helpen. Wanneer je hulp gevraagd hebt zal je merken dat er niet veel later een inspiratie komt die je toont hoe je op een fijnere manier zou kunnen verdergaan. Deze inspiratie kan komen als een beeld of visie van iets waar je je echt wel fijn bij zou voelen. Dit beeld is bedoeld om het oude mee te vervangen. Wanneer men zijn kijk op de wereld verandert, verandert ook de trilling waardoor nieuwe kansen terug naar je toe komen. Laat gaan van de slachtofferrol en vind de moed om vandaag nog de mooiste beelden voor ogen te houden en hiernaartoe te leven. Daar Haiaiel planetair van de Maan naar Mercurius reist zien we hier dat emoties (Maan) veranderbaar zijn alnaargelang hoe we ze naar de buitenwereld toe uitstralen (Mercurius). Dankzij Haiaiel leren we om de hoogste hartsgedragen emoties naar de wereld toe te communiceren en zullen hiervan dan ook de reflecties ondervinden. Verander je visie en je wereld verandert ongetwijfeld mee

 

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet alsook herleest en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.