72 Engel Mumiah: Je kracht, je moed en je visie

Geschreven door Michy   

In liefde ben ik met je, in bewustzijn van het moment, in creatie van het nieuwe wanneer de tijd er rijp voor is. Heel dikwijls wenst men t nieuwe, doch is er steeds iets dat in de weg lijkt te staan. Dit is de energie van dat wat was en ook nog is, van dat wat om verandering vraagt. Wanneer men t nieuwe wenst te bereiken is het belangrijk dit de juiste voeding te schenken. Alles begint steeds eerst in de gedachtewereld, t is hier dat het zijn vorm krijgen zal. Deze vorm wordt groter en meer tastbaar wanneer hij meer wordt gevoed door t uitwerken van ideen en stappen te zetten die hiermee resoneren.

Wanneer het enkel bij een idee blijft zal er niets uit kunnen groeien, doch wanneer men zich doelbewust bezig houdt met t uitwerken hiervan en elke dag zo stapjes neemt, dan groeit t idee van dag tot dag en krijgt zo vaste werkelijkheid. Het dagdagelijkse voeden van dat wat men verwerkelijkt wil zien is van ontzettend groot belang. Het hoeft niet saai of stressvol te zijn, met speelsheid en enthousiasme komt men er evenzeer. Elke dag is er wel een stapje dat genomen kan worden tot realisatie van je plan, elke dag wordt zo de focus gericht op dat wat komen zal. Zie voor je wat je wil bereiken, laat het je bekoren door hart en Ziel. Geloof erin en zet je stapjes, zo maak je je innerlijke visies waar. Wees niet bang om eens een blunder te begaan, het nieuwe vergt aanpassing en oefening.

Het is beter te falen dan je harts visie niet tot leven te hebben durven brengen, want na falen komt ook de inspiratie hoe je t nog beter kan en ook de nieuwe kans die hiermee resoneert. Bij elk nieuw begin hoort t opgeven van oude angsten, t opgeven van dat wat je voordien weerhield om je mooiste dromen te bereiken. Het vergt moed om oude weerstand te overwinnen, om door de onzichtbare muur te stappen die staat tussen je mooiste visies en hun verwerkelijking. Doch zonder deze moed bereikt men niets, men moet bereid zijn alles te wagen voor t bereiken van de innerlijke hartewens, om t zich met liefde te gunnen deigen mooiste toekomst te creren waardoor men moedig faalangst overwint. Ik ben hier om je deze les te brengen, zachtjes spoor ik je steeds aan, Mumiah is wie ik ben.

Affirmaties

~ Ik geloof dat ik het in me heb mijn mooiste visies te bereiken

~ Ik ben niet bang om te falen want mijn hart toont de weg

~ Ik weet dat God me brengt wat met het hoogste in mezelf resoneert

~ Daarom werk ik vol moed aan de creatie van mijn hoogsteigen pad

Gebed

Ik dank je

Mumiah

dat jij me de

moed schenkt

om door de

onzichtbare muur

der weerstand

te stappen

telkens ik

iets nieuws

wil bereiken

wordt me

gevraagd

oude angsten

achter te laten

met de moed

van een

dappere krijger

bewandel ik

nu mijn

hoogsteigen pad

mijn pijl

der focus

houd ik

gericht op

dat wat ik met

hart en Ziel

bereiken wil.

Werken met engel Mumiah

Mumiah is de laatste engel van het engelenkoor der engelen onder leiding van Aartsengel Gabriel en werkt met de krachten van de Maan. Beschermengel Mumiah regeert zodiakaal over ons bestaan van 16 tot en met 21 maart. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Mumiah brengt de innerlijke alchemist in ons naar boven die proefondervindelijk het leven ervaart, reflecteert over dat wat mislukt lijkt, dit terdege contempleert om dan vol goede moed een nieuwe weg in te slaan. Deze engel leert ons dat het belangrijk is van onze fouten te leren en ook bewust genoeg te worden om ze niet meer te herhalen. Hierdoor komen we te weten wat we in het leven willen bereiken, hoe we steeds het oude moeten vervolledigen voor we ons aan een nieuw project kunnen wagen en welke veranderingen we hiervoor moeten aanbrengen. De boodschap is om niet teneergeslagen te worden door onafgemaakte zaken of situaties die niet geheel naar wens verlopen, maar om naar binnen te durven kijken met het zuivere hart en zo steeds weer de moed te vinden die leidt tot transformatie. Een nieuw begin wordt ook aangeduid door de aanwezigheid van Mumiah, doch voor een nieuw begin moeten we ons eerst ontdoen van het oude, het overbodige. Einstein verwoordde dit goed toen hij zei dat je niet steeds hetzelfde kunt herhalen en toch een andere uitkomst verwachten. Deze engelenkracht staat voor het afsluiten van een cirkel en het nieuwe begin dat hier steeds mee verbonden is, de perfectie van onze innerlijke kern die leidt tot het alchemistische goud verkregen door bewuste verinnerlijking, het oordeellloze naar binnen gaan om open te staan voor de inspiraties die dan verschijnen. Daar Mumiah planetair dubbel in de kracht van de Maan staat zien we hier ook dat alles zijn getijden kent... Er zijn tijden van reflectie en nadien tijden van actie, maar het ene kan niet zonder het andere net zo min als er eb kan zijn zonder vloed. Laat de lessen van deze engel je zeer genegen zijn.

Steen die kan helpen om met deze engelenkrachten te werken: Celestijn of Seleniet.

Deze steen zal tijdens de hele cyclus hetzelfde blijven zodat hij opgeladen kan worden met elke engelenkracht.

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet alsook herleest en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.