Aartsengel Gabriel: Boodschap van de Maan

Geschreven door Fengo Jabamiah   

De Maan

De maan is de kracht die je het leven schenkt wanneer je geboren word en de kracht die je weer mee zal voeren wanneer je sterft. Zij is de Meesteres der cyclussen en representeert het eeuwige getij van de hemelse en aardse wateren. De Maan zorgt voor een harmonische overgang van cyclus naar cyclus doch karakteriseert ook een grote wispelturigheid en kan soms zorgen voor hevige schommelingen in de wereld der gevoelens. Vandaar dat ze ook de heerseres der getijen is en dat zij datgene wat zij brengt ook zo weer mee kan nemen.

De Maan en onze voorouders

De Maan vertelt ons dat het belangrijk is om onze voorouders in ere te houden en goed voor de ouderen in onze gemeenschap te zorgen. Zij wijst er ons op dat wij van deze ouderen veel goede raad kunnen ontvangen en dat wij wanneer wij zelf ouder zijn veel goede raad kunnen geven.

Het is belangrijk om goede tradities door te geven en trouw te blijven aan alle goede dingen die je hebt meegekregen uit je jeugd zodat jij deze wijsheid op jouw beurt aan jouw nakomelingen kunt doorgeven is een goede raad die de Maan ons geeft.

De Maan en het verlangen naar een veilige thuishaven

De Maan maakt het verlangen om thuis te komen in ons zelf wakker en schenk ons de wil om een veilige thuishaven te creŽren alsook de mogelijkheid om deze veilige thuishaven in ons zelf te vinden. De Maan is als een hogepriesteres de welke zich in onze innerlijke tempel bevind en wanneer wij leren om te luisteren naar haar kan zij ons weer in contact brengen met Moeder Aarde en ons leren om onze hemelse krachten te aarden door er vorm aan te geven in ons dagelijks leven.

De familie als fundament voor een betere wereld

De Maan staat in verband met onze oorsprong, onze wortels, onze familie en onze opvoeding. De Maan vertelt ons dat harmonie in onze familie voor harmonie in onze maatschappij kan zorgen. Zij maakt ons duidelijk dat het gezin de basis voor verdere verwezenlijking vormt en dat wij enkel door middel van vorm te geven aan ons zelf en ons gezin ooit vorm zullen kunnen geven aan een betere wereld.

De Maan bied ons het gezin aan als een fundament wat al de rest draagt. Zij geeft ons de raad om met liefde voor dit gezin te zorgen en er op toe te zien dat iedereen in dit gezin zich optimaal kan ontwikkelen.

Zij spoort ons aan om onderwerpen zoals de juiste voeding en opvoeding eens verder onder de loep te nemen en er over te mediteren in hoeverre onze eigen persoonlijke ontwikkeling tot stand is gekomen dankzij datgene wat wij van onze voorouders hebben meegekregen.

De Maan brengt ons naar onze wortels en toont ons hoe wij vanuit het verleden gegroeid zijn naar het heden, alsook hoe wij ons in de toekomst verder kunnen ontplooien.

De Maan is beschermend en wacht het juiste moment af doch wanneer Zij ons Haar zege schenkt en ons loslaat om onze eigen weg te gaan kunnen wij er zeker van zijn dat Zij ons steeds bij zal staan op ons pad wanneer wij dit nodig hebben. De Maan brengt ons geduld en innerlijke contemplatie en brengt ons de nodige innerlijke rust en vrede die er voor zorgt dat wij tot de juiste acties over kunnen gaan.

Boodschap van Aartsengel Gabriel, koning der families

Het ideaal zou zijn dat je een solide basis opbouwt waarin alle familieleden het gene tot hun beschikking hebben wat ze nodig hebben om te kunnen evolueren. Een gezellige thuisbasis vanwaaruit jullie allen te samen met vreugde en liefde kunnen werken.

Zorg er voor dat er beweging is in je familieleven, dat de dingen vooruit gaan en interessant en spannend blijven. Laat de monotonie niet binnendringen in je leven. Wees actief en inventief, gebruik je voorstellingsvermogen, verzorg jezelf en je familie goed en zorg voor vele leuke activiteiten die het leven de moeite waard maken.

Blijf niet vastzitten in oude gewoontes, vernieuw jezelf en je leven steeds. Durf nieuw te zijn, durf anders te zijn, hou van je familie, van je ouders en van je kinderen, maar durf je ouders en hun ideeŽn ook los te laten. Durf jezelf te zijn en bevrijd je van alle gewoontes die niet langer bijdragen aan de vooruitgang van je levensplan.

Laat het verleden los, neem enkel datgene wat positief is mee en schenk dit op jou beurt aan je kinderen door je nieuwe en betere manier van gedragen en de kennis die jij als ouder hebt verworven. Zodat jou kinderen op hun beurt kunnen zorgen voor verbetering en regeneratie.

Aartsengel Gabriel en het Engelenkoor der Engelen

regeren de periode van 10 februari tot en met 20 maart.

De dag dat hun energie het sterkst aanwezig is is Maandag.