Aartsengel Gabriel: De liefdevolle moeder en het gelukkige kind

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Gabriel kan ons onderwijzen in de juiste wijze van lesgeven en ons leren om onze medemens de wortels van hun problemen te tonen zonder ze pijn te doen of schuldgevoelens op te roepen. Aartsengel Gabriel schenkt ons de moed om onze eigen tekortkomingen onder ogen te zien en leert ons om naar onze eigen angsten en zorgen te kijken zonder ons te verliezen in zelfmedelijden of schaamte, in het volle besef van de vooruitgang die wij aan het boeken zijn en de eerlijkheid waarmee wij uitkomen voor onze eigen waarde. Hij leert ons dat het niet erg is om niet perfect te zijn, dat wij geen schrik hoeven te hebben om voor onszelf op te komen, of naar buiten te komen met het gene wat we te zeggen hebben.

Aartsengel Gabriel doet ons inzien dat we allemaal evenveel waard zijn, dat we allemaal zowel leraar als leerling zijn en dat het een goede en liefdevolle communicatie is die telt. Aartsengel Gabriel leert ons om eerlijk te zijn met onszelf en nadenkend en kalm aan de slag te gaan. Aandachtig en oplettend met liefde en respect voor het leven en de wereld waar wij allen deel van uit maken. Aartsengel Gabriel staat ons toe om ons plaatsje te vinden in deze wereld, het plaatsje waar wij ons thuis voelen en vanwaaruit wij kunnen groeien en bloeien tot de waarachtige sterrenkinderen die wij werkelijk zijn.

Het innerlijke kind

In ons allen huist een schitterend kind. Dit kind heeft enkel liefde en aanmoediging nodig zodat het zelfzeker en speels aan de slag kan gaan in het leven en de speeltuin der verbeelding tot leven kan roepen. Soms is dit kind melancholisch en zingt het triestige liedjes omdat het zich opgesloten voelt en zo graag buiten zou gaan spelen in die heerlijke speeltuin. Soms leeft dit kind terug getrokken in zichzelf omdat het zich aan bepaalde spelregels moet houden, omdat het zich schaamt, omdat het vals gespeeld heeft of uit schrik om zichzelf te kunnen zijn, voor de speelkameraadjes de speeltuin verlaten heeft. Misschien voelt het kind zich niet veilig en is de speeltuin voor hem of haar eerder als een helse kermis geworden met monsters en spoken, illusies en angsten.

De liefdevolle moeder en het gelukkige kind

Aartsengel Gabriel kan je bevrijden van al je illusies en angsten en zal steeds als een liefdevolle Moeder voor je zorgen, zodoende kan ook jij voor jezelf en voor iedereen om je heen als een liefdevolle moeder zijn die zingt voor al haar kinderen en voor iedereen steeds het beste wil. Een moeder die weet wat zij zelf en haar kinderen nodig hebben, een moeder die steeds voor de juiste voeding zorgt en zichzelf en haar kinderen opvoed met de puurheid van het hart en de zachtmoedigheid van de ziel, een moeder die steeds voor zichzelf en haar kinderen opkomt en die even zelfvoorzienend is als moeder aarde zelf en in het ritme van de natuur al haar wensen verwezenlijkt en de heerlijkste vruchten schenkt aan eenieder die wenst in haar ritme mee te leven en te voelen hoe het is om een liefdevolle moeder te zijn met vele gelukkige kinderen, of een gelukkig kind met een liefhebbende Moeder. Zorg dus voor jezelf en voor je medemensen als voor je eigen kinderen en weet dat het leven als een speeltuin kan zijn als jij hiervoor openstaat.

Naar jezelf kijken als naar een kind

Aartsengel Gabriel kan ons leren om naar onszelf als naar een kind te kijken, om ons niet teveel zorgen te maken doch te weten dat alles toch steeds weer op zijn pootjes terecht komt. Dat men leert wandelen door te vallen en dat het leven als een groot avontuur is. Dat het niet erg is om fouten te maken, dat we enkel opzoek zijn naar onze grenzen of onze verplichtingen en verantwoordelijkheden proberen te ontvluchten, doch dat we kinderen zijn en niet beter weten of anders wel een smoesje verzinnen.

Aartsengel Gabriel kan ons leren om naar onszelf te kijken als naar een kind wat onze aandacht vraagt en onze liefde nodig heeft, het kind wat geprijsd wenst te worden en opgehemeld tot ster van ons persoonlijke theater. Laten wij dit kind toch eens zijn zin geven en de Ster van deze grote speeltuin laten zijn. Laten wij dit kind een gezonde omgeving schenken, met veel natuur en vele speel parken met schooltjes en huisjes, met lekker en gezond eten. Laten wij dit kind een fijn huis schenken om in te leven, liefde en aandacht alsook onze goede zorgen.

Laten wij het kind in ons zelf bezig houden met allerlei leuke activiteiten waar alle kinderen om ons heen van mee kunnen genieten. Laten wij hen enkele regels schenken en de nodige lesstof bijbrengen zodat ook zij voor zichzelf kunnen leren zorgen zonder zorgen voor morgen, als kinderen en mensen vol hoop en vertrouwen die hier en nu de toekomst verbouwen en alles transformeren tot het land van hun dromen dat dankzij hun kinderlijk verbeeldingsvermogen weldra tot leven zal komen. Laten wij onze kinderen bijstaan wanneer zij het moeilijk hebben, ze troosten als ze schrik hebben en uitleggen dat er helemaal niets is om bang voor te zijn. Laten wij hen steunen wanneer zij in hun kinderlijke onschuld van het mooiste durven dromen en hen helpen zodat al hun wensen uit kunnen komen.

Het kind in jezelf weer herinneren

Aartsengel Gabriel helpt ons om het kind in onszelf weer te herinneren, het kind dat vele dromen en vele angsten had en het kind wat werd wat je nu bent het resultaat van zijn eigen fantasie spel en het geloof waarmee het werd groot gebracht.

Aartsengel Gabriel kan je leren om in jezelf te geloven en zal je steeds weer nieuwe kansen schenken en goed voor je zorgen. En net zoals Aartsengel Gabriel kun jij je kinderen steeds weer kansen schenken en ze met liefde en geduld opvoeden en laten ontwikkelen en opgroeien in een omgeving naar wens.

Aartsengel Gabriel kan ons leren om te luisteren naar de wensen van de kleintjes die zich noch niet zo goed uit kunnen drukken, zodat ook zij zich begrepen voelen en mee kunnen doen met het leuke spel des levens.

Aartsengel Gabriel kan ons leren om te luisteren naar dat kleine stemmetje in ons zelf, laat dat stemmetje weten dat ze op je kan rekenen, dat ze zich geen zorgen hoeft te maken, dat je je goed gedraagt en dat alles in orde is. Stel je geweten tevreden door in overeenstemming te handelen met de goddelijke moraal die je meegekregen hebt, de kennis van goed en kwaad die je op ieder moment aan je kinderen schenkt.

Wees je bewust van datgene wat jouw geschonken is en dat gene wat jij schenkt en vertrouw erop dat de natuur steeds voor evolutie zorgt. Geloof en moedig het nieuwe aan doch respecteer ook het verleden en handel vanuit je natuurlijke puurheid met liefde en zorg als een moeder voor jezelf, voor je medemens en voor de natuur.

Limieten, grenzen, ruimte, liefde en vrijheid

Aartsengel Gabriel leert ons onze limieten kennen en schenk ons de gave om grenzen te kunnen stellen en de ontwikkeling van onszelf en onze kinderen binnen de juiste perken te houden. Doch Aartsengel Gabriel leert ons ook dat wij allen onze ruimte nodig hebben en het nodige licht en de nodige liefde om ons optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat wij allen de vrijheid en de levenslust nodig hebben die van ons leven een avontuurlijk en spannend liefdesspel kan maken wat een gelukkige familie veroorzaakt en het leven van onze dromen verwezenlijkt.