Aartsengel Metatron en de Engelen-Serafijnen Vehuiah en Yeliel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Eerste 2 Engelen van de 72 Engelen van de Kabbalah alsook van het Engelenkoor der Serafijnen worden Vehuiah en Yeliel genoemd, het zijn 2 vurige Serafijnen die direct samen werken met Aartsengel Metatron, de Grote prins der Planetaire Energieën, Koning van de Sefirah Kether. (de eerste Sefirah van de Levensboom)

De Engelen Serafijnen Vehuiah en Yeliel houden zich bezig met de krachten, de energieën en de essenties van de eerste 3 Sephiroth (Sferen, draaikolken) van de Levensboom de welke Kether en Hochmah en Binah genoemd worden.

De Serafijnen van Kether, Vehuiah en Yeliel zijn als de linker en rechter arm van Aartsengel Metatron, Prins der Goddelijke Gezichten, Bestuurder der universele energieën en Heer en Meester van de door Ons gemanifesteerde wereld.

De vurige Engel Serafijn Vehuiah werkt hand in hand met de liefdevolle en intelligente Engel Serafijn Yeliel.

De Serafijnen Vehuiah en Yeliel representeren de Wil en de Liefde van God, Zij zijn het licht van Zijn oneindige Intelligentie en het is in dit licht en met dit licht dat wij de verschillende paden van de Levensboom bestuderen.

Wij zouden de Engelen-Serafijnen Vehuiah en Yeliel als de Linker en de rechterhersenhelft van Aartsengel Metatron, Prins der Gezichten kunnen zien. Samen brengen Zij Licht op deze wereld en samen doen Zij ons inzien wat wij werkelijk willen en waar wij werkelijk van houden.

Wanneer wij met Hen in contact zijn, zijn wij in contact met God en kunnen wij steeds uit Zijn oneindige bron van Intelligentie en Liefde putten en volgens zijn wil handelen in ons dagdagelijkse leven. Zij representeren de liefdevolle armen en handen van ons Hogere Zelf, onze Ziel en onze Glorie, de handen van Datgene wat ons steeds omarmt en liefheeft. Datgene in ons dat zichzelf onvoorwaardelijk schenkt en er voor ieder-1 is.

De lichtende liefde van God, het oneindige liefdeslicht waarmee alles geschapen is en het licht waarmee wij al onze mooiste dromen tot leven kunnen brengen. Het licht van het woord wat werkelijkheid wordt, het licht wat al onze droombeelden tot leven wekt, het licht wat ons, ons waarachtig toekomstbeeld toont en ons de weg daarnaartoe openbaart.

Dit is het licht wat door de Levensboom stroomt en het licht dat de Aartsengelen en de 72 Engelen-Beschermengelen van de Kabbalah ons steeds kunnen schenken wanneer wij het Hen vragen. Wanneer wij het licht van de Godheid in ons zelf toelaten en wij samen met Zijn Engelen en Aartsengelen Zijn Geliefde Moeder Aarde en alle andere Levensvormen Liefhebben zijn wij steeds gelukkig en is het paradijs der dromen een levende wekelijkheid waarvan wij steeds kunnen genieten en waaraan wij ons volledig kunnen geven, een deel van ons wat wij willen zien lachen en leven.

Een deel van ons waarvoor wij ons steeds onvoorwaardelijk willen geven, een kind van het licht der universele liefde en een deel van de harmonische eenheid der gehelen. De melodie waar wij allen in mee spelen of het theater van ons dagdagelijks bestaan, de schitterende toekomst waarnaartoe wij allen gaan en de duistere put van het verleden waaruit wij allen tevoorschijn zijn gekomen. Het land van onze dromen en het kind van onze verbeelding, het woord van God in Al Zijn energievormen.