Aartsengel Metatron, Engel Vehuiah, het begin van de reis

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel Vehuiah, de eerste Engel van het Engelenkoor der Serafijnen opent de weg voor ons waarna alle Engelen zijn voorbeeld volgen, laten wij dus net zoals Beschermengel Vehuiah ons hart openen voor de goddelijke boodschap en 1 voor 1 de wegen der Serafijnen belopen. Laten wij samen met Aartsengel Metatron en Engel Vehuiah de eerste stappen ondernemen op deze avontuurlijke reis naar de Schat die in ons zelf huist.

Het pad waarvan de Engel-Beschermengel Vehuiah de Leid-Ster is gaat van Kether naar Hochmah, van de eerste naar de tweede Sefirah op de Levensboom die beetje bij beetje haar geheimen zal ontsluieren.

Dankzij de Liefdevolle en schitterende Serafijn Vehuiah kunnen wij leren om ontvankelijk te zijn voor de boodschappen van ons hogere zelf.

Het werk der Serafijnen

Samen met Beschermengel Vehuiah kunnen wij beginnen met het grootse werk der Serafijnen en ons beetje bij beetje bevrijden van de ketenen waarin onze aardse persoonlijkheid ons gevangen houdt.

Waarna wij samen met Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen contact kunnen leggen met de Goddelijke individualiteit die in ons huist en ons alom aanwezig omringt.

Deze goddelijke wil, dit Hogere Zelf, deze Eeuwige Individualiteit zal zich in ons ontvouwen als een prachtige droom die zich in de loop van ons levensverhaal zal realiseren wanneer wij 1 voor 1 de stappen ondernemen op de wegen die de Engelen van het Licht ons tonen.

Zodoende zullen wij beetje bij beetje alle maskers van onze aardse personaliteiten af kunnen leggen en zal de goddelijke individualiteit, Het licht van de Ziel wat bestaat uit eeuwige liefde zich volledig kunnen ontsluieren waarna de goddelijke wil, de waarachtige intelligentie die in ons huist en ons alom aanwezig omringt het roer kan overnemen.

Dan zullen wij 1 worden met onze Hemelse Vader, dan zullen wij de weg worden. Dan zullen wij de weg zijn en de schat die in ons zelf huist kunnen openbaren door middel van liefdevolle acties, door middel van waarachtige activiteiten Die bijdragen aan het welzijn en de vooruitgang van ieder-1.

De taak van Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen

God is ieder-1 en het is dan ook de taak van Engel Vehuiah en Aartsengel Metatron, Prins der Gezichten en leider van het Engelenkoor der Serafijnen om ons Al Zijn verschillende Gezichten te doen leren kennen, om ons Ons Zelf te doen leren kennen.

(Zodoende komen wij ons zelf overal tegen, zodoende kijken wij steeds in de spiegel en lopen wij steeds tegen dezelfde muren.)

Aartsengel Metatron en Engel Vehuiah kunnen ons de deuren tonen en de wegen openbaren wanneer wij ons zelf de juiste vragen stellen. Maar hebben wij wel zin om ons zelf te leren kennen? Hebben wij wel zin om de volledige waarheid te weten? Hebben wij wel de moed om ons zelf in de ogen te kijken? Zijn wij in de waarheid met onszelf? Houden wij van onszelf? Houden wij van de Engel die in ons huist?

Het pad van Kether naar Hochmah, van de eerste naar de tweede Sefirah van de Levensboom

De eerste weg leidt ons naar de tweede Sefirah van de Levensboom de welke Hochmah of Chochmah wordt genoemd. De Sefirah Chochmah is als de zoon van Kether (Kether is de eerste Sefirah van de Levensboom) De Sefirah Kether staat in direct verband met God de Vader en zijn zoon is Christus, Christus is gekomen om ons de weg te wijzen en wanneer wij zijn voorbeeld volgen kan ons enkel een schitterende toekomst wachten.

Christus had een droom en het is onze wens om mee te bouwen aan deze prachtige droom. Het is onze wens om ons steentje bij te dragen door middel van de teksten die jullie nu aan het lezen zijn en de realisatie van de woorden die erin geschreven staan.

Hoe ga ik dit doen, hoe gaan wij dit doen?

Allereerst door stil te zijn en te luisteren naar de stem van God de Vader. Daarna zullen wij net als Christus Zijn wil met liefde en intelligentie kunnen realiseren op Aarde en onze Levenstaak op een correcte wijze kunnen uitvoeren.

Engel Serafijn Vehuiah en onze Levenstaak

Engel Beschermengel Vehuiah kan ons onze levensopdracht onthullen wanneer wij in liefde openstaan voor Zijn boodschap. Ik schrijf Zijn boodschap omdat Vehuiah ons de boodschap van de Vader brengt, doch weet dat God de Vader net als Engel Vehuiah noch vrouwelijk, noch mannelijk is.

Hij is de éénheid waaruit alles is voorgekomen en wordt meestal als mannelijk bekeken omdat hij de planter van het zaad is dat zich in de loop van dit boek tot een prachtige Levensboom zal ontwikkelen.

Herhaling is de beste leerschool

Beschermengel Vehuiah leidt ons dus naar Hochmah de tweede Sefirah van de Levensboom. Vanuit de Sefirah Hochmah kunnen wij de liefde, de wijsheid en de voorspoed vergaren waarmee wij al onze dromen kunnen realiseren.

Deze voorspoed is de liefde en de wijsheid en deze wijze liefde zal ons zodanig motiveren dat al onze wensen waar zullen worden.