Aartsengel Michael en de Aartsengelen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Dankzij Aartsengel Michael kunnen wij de goddelijke gedachten uitdrukken in de materiŽle wereld en zo de boodschap van God op Aarde brengen. Prins Michael is de hemelse entiteit waardoor God zijn gedachten op Aarde uitdrukt.

Dankzij Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen kunnen wij de goddelijke boodschappen ontvangen en doorgeven aan onze medemensen. Hij leert ons om het Hemelse op Aarde te brengen. Dankzij Michael en zijn Engelen kunnen wij de projecten van ons hogere Zelf realiseren op Aarde.

De Aartsengelen schenken ons de nodige helderheid van geest zodat wij deze projecten op een intelligente wijze kunnen bestuderen en tot ons laten doordringen, zodat wij ons verstand ten diensten kunnen stellen van deze goddelijke projecten en dit verstand kunnen gebruiken om ze waar te maken.

De Aartsengelen staan ons toe om na te denken over de verschillende wijzen, de mogelijkheden die wij hebben om de wereld van onze dromen te creŽren, na te denken over de goddelijke droom, de goddelijke wil en deze op een verstandige wijze te† realiseren. Dankzij Michael en zijn Engelenkoor: de Aartsengelen kunnen wij het goddelijke plan begrijpen, inzien en er mee aan werken.

Wanneer wij open staan voor de boodschappen van de Aartsengelen zullen wij hand in hand met hen onze missie op Aarde kunnen verwezenlijken en de zin van ons bestaan in-zien en uit-voeren.

Aartsengel Michael en het Engelenkoor de Aartsengelen regeren de periode van 1 januari tot en met 9 februari. De dag dat Hun energie het sterkst aanwezig is is woensdag.


Aartsengel Michael: de praktische intelligentie

Dankzij Michael en zijn Engelen kunnen wij tot praktische ideeŽn komen en zo voor alle mogelijk problemen oplossingen vinden en deze uitvoeren. Overtuigingskracht en vele andere grootse communicatieve vaardigheden zullen het uitvoeren van deze praktische ideeŽn mogelijk maken, want te samen kunnen wij alles verwezenlijken.

Michael en de Aartsengelen helpen ons steeds tijdens onze studies zodat wij op een dag de goddelijke wetten zullen begrijpen en onze levens volgens de goddelijke normen zullen organiseren. Zij schenken ons heldere en intense logische gedachten die bijdragen aan de vooruitgang van het goddelijk plan.

Dankzij de kracht van Michael in ons zelf en om ons heen kunnen wij onze gedachten en gevoelens waarmaken. Prins Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen staan ons steeds bij en zorgen ervoor dat wij onze gedachten en gevoelens om kunnen zetten in acties.

Dankzij hen kunnen wij ons uitdrukken en datgene wat in ons innerlijk huist naar buiten brengen door middel van woorden en daden. Zij staan ons toe om onze eigen levenswijze te kiezen en te handelen naar onze eigen idealen. Zij schenken ons de gave van het onderscheidingsvermogen en de vrije keuze om te bewegen in de richting die wij verkiezen.

Zij helpen ons met het concretiseren van datgene wat ons nuttig lijkt en staan ons bij tijdens het schenken van de innerlijke schatten die de moeite waard zijn om te delen. Dankzij het naar buiten brengen van onze waardevolste gevoelens en gedachten leren zij ons om een verbinding te maken tussen onze innerlijke wereld en onze uiterlijke wereld.

Zij leren ons om datgene wat zich reeds in onze geest bevind te realiseren op Aarde en datgene wat zich reeds in ons hart bevind te schenken aan onze medemensen. Met hen kunnen wij de hoogste idealen die zich in ons Zelf bevinden waar maken en leven naar de normen van ons hogere Zelf.

Werken ten diensten van ons hogere Zelf door de goddelijke wil te verwezenlijken en het hemelse rijk op Aarde te brengen. Door te handelen volgens de hemelse wetten en het leven te organiseren en te creŽren naar het ideaalbeeld, de utopie die werkelijkheid kan worden wanneer wij er in durven geloven en wij de juiste stappen zetten.

Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen staan ons bij tijdens het uitdrukken van onze gevoelens en gedachten door middel van spreken en schrijven, tv, radio, film, theater, boeken en nog veel meer. laten wij dus samen met hen het mooiste in ons zelf delen en samen zingen met het grote loflied der creatie wat door middel van manifestatie haar dankbaarheid aan het goddelijke betoogd

Communicatie en communie

Michael en de Aartsengelen werken aan het samenbrengen van de grote witte broederschap waar wij allen deel van uit maken, zij brengen vriendschap en vele waardevolle leringen, zij zorgen ervoor dat de wet: zo boven zo beneden goed functioneert en schenken ons vele waardevolle contacten en een vruchtbare samenwerking met alles en iedereen.

Bij deze wil ik Aartsengel Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen danken voor alle goede contacten en de vruchtbare samenwerking die ons allen verbind in liefde.


Samenwerking

Wanneer wij het goddelijke plan wat ons Eeuwige Zelf en Aartsengel Michael ons voorstellen volgen kan er ons enkel een schitterende toekomst wachten.

Met Aartsengel Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen kunnen wij het goddelijke plan op aarde brengen. Met Aartsengel Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen kunnen wij het goddelijke plan realiseren.

Met Aartsengel Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen kunnen wij het goddelijke plan in ons zelf en om ons heen concretiseren door ons af te stemmen op het hoogste wat zich in ons Zelf bevind en daar steeds naar te handelen.

Met Michael en de Aartsengelen kunnen wij door middel van onze dagelijkse acties de goddelijke kennis verspreiden en liefde op de wereld brengen. En zo het nodige licht, het nodige begrip schenken zodat wij ons het paradijselijke plan kunnen voorstellen. Zodat wij ons door middel van logische en heldere gedachten en liefdevolle voedende gevoelens dit goddelijke archetype eigen kunnen maken en verwezenlijken op aarde.

Michael en de Aartsengelen sporen ons steeds aan om ons ten diensten te stellen van de waarheid en deze uit te drukken, naar buiten te brengen en aan te tonen. Met hen kunnen wij alles naar zijn juiste waarde inschatten en genieten van de vele geschenken die het leven ons te bieden heeft.

Aartsengel Michael en het Engelenkoor der Aartsengelen staan ons bij tijdens het nadenken over onszelf en onze wereld , tijdens het mediteren en contempleren. Zij spreken tot ons in de stilte en leren ons de goddelijke principes zodat wij ze op onze beurt kunnen doorgeven aan de wereld.

Met hen kunnen wij leren studeren, leren ontvangen en doorgeven.

Leren om op een vreedzame wijze in liefde allemaal te samen te leven.

Gebed:

Bedankt Aartsengel, Prins Michael dat wij jou licht mogen ontvangen en schenken aan onze medemens in de vorm van nuttige ontdekkingen die ons vooruit helpen en onze mooiste dromen een kans van slagen schenken.

Bedankt voor de kennis en de liefde, bedankt voor de vruchtbare samenwerking die alles mogelijk maakt en het geschenk dat wij allen in ons hart dragen.

Amen.