Aartsengel Tzadkiel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Aartsengel Tzadkiel welke ook wel Hesediel genoemd word representeert de leidinggevende kracht in ons zelf die zorgt voor een goede moraal. Aartsengel Hesediel is de autoriteit in ons die de moreel steeds weer opkrikt en ons zodoende de moed en de kracht schenkt die ons toestaat vooruit te gaan.

Aartsengel Tzadkiel en het Engelenkoor der Heerschappijen

regeren de periode van 23 juli tot en met 2 september.

De dag dat Hun energie het sterkst aanwezig is is donderdag.

Aartsengel Hesediel brengt ons voorspoed en vooruitgang en is de universele drager der paradijselijke overvloed. Hij is de goedheid zelve die zich op een liefdevolle en genereuze wijze ten dienste stelt van eenieder die deze goedheid kan gebruiken en eenieder die om kan gaan met deze goedheid. Het goede zijn van Aartsengel Hesediel bestaat uit een enorm potentieel op alle gebied het welke zich kan manifesteren in de vorm van overvloed en rijkdom op aarde. Hij is de staat van individueel welzijn die kan zorgen voor een algemeen welzijn en representeert de kracht in onszelf die streeft naar een staat van algemeen welzijn die zorgt voor het individuele welzijn van eenieder die er deel van uit maakt.

Aartsengel Hesediel representeert de leidinggevende kracht in onze staat van zijn, de kracht die onze moreel in stand houd.

Aartsengel, Prins Hesediel kan ons zelfvertrouwen schenken alsook de wil om door te zetten en iets te bereiken indien wij dit wensen. Wanneer wij het even niet meer zien zitten kunnen wij hem vragen om een toespraak te houden en zodoende onze moraal op te krikken. En net zoals Aartsengel Hesediel kunnen wij de moraal op peil houden door onze veerkracht te gebruiken en onze geestesgesteldheid te verheffen. Waarna wij de moed weer vinden en deze moed kunnen uiten door middel van mooie woorden die weer hoop en motivatie brengen. Hierdoor kunnen wij zorgen voor een aanloop van goede verwezenlijkingen. Bovendien schenkt Aartsengel Hesediel ons het Charisma wat ons toestaat om anderen aan te zetten tot beweging. Wanneer wij het aantrekkelijke charisma dat Aartsengel Hesediel ons kan schenken inzetten om onszelf en anderen aan te zetten tot goede bewegingen die bijdragen aan het algemeen welzijn kunnen wij er zeker van zijn dat er al gauw een goede algemene samenwerking zal ontstaan waarin eenieder zich kan vinden.

Aartsengel Hesediel is zo rijk als de zee diep is en kan al onze wensen vervullen. Hij kan ons de vooruitgang en de voorspoed brengen waarnaar wij verlangen (indien dit verlangen aanwezig is). Het is het verlangen zelf wat werkt als een stil gebed het welke de krachten van Aartsengel Hesediel in onszelf en op aarde in werking zet.

Vandaar dat wij dan ook eerst te weten moeten zien komen naar welke vooruitgang wij verlangen en wat de voorspoed is die wij wensen vooraleer wij Aartsengel Hesediel om hulp vragen. Daarna kunnen wij naar het nodige zelfvertrouwen solliciteren en om de morele kracht vragen die ons toestaat datgene wat wij aanroepen te realiseren.

Aartsengel Hesediel kan ons leiden dankzij datgene wat in onze geest de boventoon geeft alsook door middel van onze diepste verlangens. Aartsengel Hesediel kan ons meesterschap over deze verlangens verschaffen en samen met hem zullen wij ze dan ook op een juiste wijze kunnen vervullen indien wij dit wensen.

Onderwerpen die de moeite zijn om over te mediteren

Waardoor laten wij ons leiden?

Wat is de vooruitgang die wij te werk willen stellen en welke voorspoed is het die wij hieruit willen zien voortvloeien?

Welke rijkdommen wensen wij en hoe gaan we ervoor zorgen dat zij steeds aanwezig blijven?

De hemelse sponsoring

Aartsengel Hesediel kan ons leren omgaan met geld en bezit, met macht en met rijkdom. Hij zal steeds zorgen voor een hemelse sponsoring die bestaat uit liefde en uit kennis. Uit een hart voor het leven en een heldere geest die ons toestaat om een goede moraal te ontwikkelen. Aartsengel Hesediel brengt ons ook de nodige humor zodat wij op een fijne wijze bij kunnen dragen aan het tot stand brengen van een positieve mentaliteit.

Aartsengel Hesediel en het verwezenlijken van een verheven ideaal

Aartsengel Hesediel toont ons dat alles begint in onze eigen gedachtewereld die opbloeit vanuit ons onderbewuste of aan welke wij bewust vorm geven. Zo kunnen wij bewust ons leven leiden samen met Aartsengel Hesediel of ons onbewust laten leiden door de krachten van Aartsengel Hesediel in onszelf. Aartsengel Hesediel kan onze verbeelding prikkelen en onze verlangens tot leven roepen en spoort ons zo aan tot verdere manifestatie. Doch Aartsengel Hesediel representeert ook de morele kracht in onszelf die ons kan aantonen welke verlangens goed zijn om na te volgen en welke verlangens wij beter achter zouden laten. Wanneer het ons lukt om de welwillendheid van Aartsengel Hesediel aan te trekken zal hij ons inspireren en motiveren en de mogelijkheid schenken om datgene wat wij willen waar te maken.

Aartsengel Hesediel en het pad naar het aardse paradijs

Samen met Aartsengel Hesediel kunnen wij de eerste stappen naar het paradijs van onze dromen ondernemen door onze ogen te openen voor het natuurlijke kapitaal wat de aarde te bieden heeft. De aarde heeft een enorme overvloed aan grondstoffen in het verschiet en wanneer wij leren om op de juiste wijze om te gaan met haar natuurlijke bronnen en wij de levensmiddelen die zij schenkt op een eerlijke wijze verdelen is het mogelijk om een algemeen welzijn te creëren en paradijselijke omstandigheden tot leven te roepen.

Affirmaties die de kracht van Hesediel in onszelf wekken

Ik ben een opportunist en een visionair.

Ik heb potentieel en de nodige vermogens om hiermee iets te doen.

Ik schenk opportuniteiten en maak zodoende dingen mogelijk.

Ik heb het vermogen om mijn potentieel tot uiting te doen komen

en hiermee alles wat ik verlang te doen groeien.

In mijn ware aard liggen vele schatten verborgen

en dankzij Aartsengel Hesediel kan ik deze aan het licht brengen.