Aartsengel Tzaphkiel en Naam van God

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

God heeft vele namen en ook de Engelennamen zijn elk een aspect van zijn wezen. Een van de namen die het meest werd gebruikt in de Bijbel is Jehova of Jahwe, deze Naam bestaat uit 4 Letters die elk een energie, een stadium representeren waarin de goddelijke overvloed zich ontwikkelt, waarna deze in onze aardse realiteit tot leven komt als de goddelijke voorzienigheid.

 

De eerste Letter is een J oftewel een Jod of een Joed in het Hebreeuws. Deze Letter representeert de potentie, de intentie waaruit alles voortkomt. Het is het goddelijke zaad en wordt gerepresenteerd door de Vader en het element vuur. Het zijn de vurige ideeën die zich in onszelf ontwikkelen. Deze letter staat in direct verband met de Sefirah Kether en Atziluth, de wereld der emanaties (de eerste wereld van de Levensboom).

 

De tweede letter is een H oftewel een Hé in het Hebreeuws. Deze Letter is als de Aarde waarin het zaad geplant wordt en wordt gerepresenteerd door de Moeder en het element water. Het zijn de gevoelens waarin de potentie zich wortelt. Wanneer je dus een idee hebt en de kracht om dit idee uit te voeren kun je dit idee voeden door middel van fijne en liefdevolle gevoelens. Je kunt terugdenken aan waardevolle momenten uit je verleden waar je vergelijkbare ideeën koesterde en daaruit de nodige vreugde putten, of je kunt je een nieuwe prachtige toekomst voorstellen en je laten meevoeren op de oceaan der imaginatie. Deze letter heeft alles te maken met de Sephira Hochmah en Beriah, de wereld der creaties (de tweede wereld van de Levensboom).

 

De derde Letter is een V oftewel een Vav of een Wav in het heilige alfabet, deze Letter staat in verband met het kind en het element lucht. Het is de dochter van de wilskracht en de liefde, in deze fase heeft het zaad wortel geschoten in je gevoelens en zich ontwikkeld tot een helder en bruikbaar idee. Nu kun je beginnen met de uitvoering ervan door middel van je intelligentie en het zetten van de nodige stappen op aarde. De derde letter representeert de plant en het plan en staat in direct verband met de Sefirah Binah vanwaaruit Ietzirah, de wereld der formaties gestructureerd wordt (de derde wereld van de Levensboom)

 

De vierde Letter is nogmaals een Hé, deze Hé staat in verband met de vruchten van de plant, het element aarde, de resultaten van het plan dat zich ontwikkelde als een zaadje in de buik van de moeder om na negen maanden tevoorschijn te komen in de vorm van een wonderbaarlijk geschenk. Dit wonderbaarlijk geschenk is het kind (het kind van de dochter van je verbeelding en het resultaat van je plan, je idee), het kunstwerk dat je wilde, het resultaat waar je zozeer naar verlangde en het idee waar je zo hard aan gewerkt hebt. Dit kind zal op zijn beurt weer nieuwe zaadjes planten en nieuwe vruchten dragen, en zo zal het goddelijke kunstwerk zich blijven vermenigvuldigen totdat iedereen de vruchten ervan kan oogsten en wij allen over de potentie zullen beschikken om ons eigen kunstwerk te creëren. De tweede Hé staat in verband met de Sefirah Malkuth en de vierde wereld van de Levensboom de welke Asiah genoemd wordt.

 

Ter verduidelijking

 

Yod-het zaad, Hé-de Aarde waarin het wortelt, Vav-de plant en Hé-de vrucht waarin zich weer nieuwe zaden bevinden vandaar dat deze tweede Hé vanzelf weer in een Yod verandert welke wij ook kunnen beschouwen als: Yod-de Vader, Hé-de Moeder Vav-de Dochter en Hé de werken van de Dochter in deze wereld. Nu kan deze Dochter ook een Zoon zijn en zijn er nog allerlei ander symbolische interpretaties mogelijk zoals:

 

Yod 'de intentie', Hé 'de liefde die deze intentie tot leven brengt' als een Vav 'een idee, een plan dat zijn vruchten schenkt wanneer wij dit plan uitvoeren door juiste stappen te zetten op Aarde' de vrucht hiervan welke gerepresenteerd wordt door de tweede Hé, die natuurlijk alles te maken heeft met de Sephira Malkuth en de vierde wereld Asiah. We leven in Asiah op Aarde en de Naam van God heeft dan ook alles te maken met de 4 seizoenen en de natuurwetten.

 

Het essentiële is de moeite om verder te bestuderen en mee te werken en dat gaan wij ook doen samen met de verschillende Engelenkrachten die dit 4 stappen plan zullen verduidelijken door de 4 stappen op een aardser niveau aan ons te presenteren zodat wij er ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen.

 

Maar wat willen wij doen (gerepresenteerd door Yod)?

Waar houden wij van: (gerepresenteerd door Hé)?

 

Hoe gaan wij dit verwezenlijken, wat is het plan,

het idee dat wij gaan verwezenlijken (gerepresenteerd door Vav)?

 

en hoe zal de verwezenlijking van dit plan er uitzien,

welke vruchten zal het idee ons schenken (gerepresenteerd door de tweede Hé)?