Aartsengelen, Engelen, Beschermengelen en de Ster die wij Allen zijn.

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

We komen allen naar deze wereld met een missie, een levensopdracht, een programma dat ons hogere zelf voor ons heeft ontwikkeld. De verwezenlijking van dit programma is ons doel, ons objectief en de reden waarom wij hier vertoeven.

 

De Aartsengelen, de Engelen en onze persoonlijke Beschermengelen staan ons bij en helpen ons met het realiseren van dit programma.

 

Het kan soms een tijdje duren voor wij ons bewust worden van onze huidige levenstaak aangezien wij ook nog vele gegevens van vorige levensopdrachten te verwerken hebben en wij allereerst het oude achter moeten kunnen laten zodat het nieuwe geboren kan worden (gerealiseerd kan worden).

 

Het is de bedoeling van ons hogere zelf dat wij erin slagen om de impulsies die vanuit ons innerlijk komen te concretiseren op Aarde. Wat wil zeggen dat het de bedoeling is dat wij leren om in harmonie te handelen met de hoogste principes en idealen die in ons huizen. Met andere woorden dat wij leren handelen in overeenstemming met de goddelijke wil die in ons huist, ons hogere zelf, de goddelijke vonk in ons, de Ster die wij allen zijn.

 

Diep van binnen weten wij allen wat onze levenstaak is, diep van binnen in ons hart schijnt er een Ster die ons steeds de weg zal wijzen door de duisternis. Het is de taak van de Aartsengelen, de Engelen, de Beschermengelen en ons Hogere Zelf om licht te brengen in de duisternis en ons op deze manier bewust te maken van onze levensopdracht. Zij doen dit door middel van onze levensomstandigheden en omringen ons met de nodige uiterlijke situaties om ons de weg te wijzen wanneer wij de stem van ons hogere ego niet horen en de wetenschap die in ons innerlijk huist niet tot uitvoer kunnen brengen.

 

De Aartsengelen maken de weg voor ons vrij zodat wij onze levenstaak kunnen verwezenlijken, zij helpen ons om ons te bevrijden van alle oude programma’s die wij van onze voorouders hebben meegekregen zodat wij ons met wilskracht, liefde en intelligentie kunnen wijden aan de opdracht waarvoor wij naar hier zijn gekomen.

 

Maar wat verwacht het leven van ons?

Wat is onze missie?

Wat is het doel van het leven?

Wat is de zin van ons bestaan?

Zie hier enkele belangrijke vragen

waar de Aartsengelen, de Engelen

en de Beschermengelen

in ons Zelf antwoord op kunnen geven.