Beschermengel Cahetel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

CAHETEL is de laatste Engel van het koor der Serafijnen. Hij is de langste arm van Aartsengel Metatron die werkt met de krachten Kether, de eerste Sefirah van de levens boom de welke ook wel de Kroon genoemd wordt. Het is de Kroon die ons toestaat om instrumenten te zijn die werken ten dienste van God.

Met Engel CAHETEL wordt ons werk een zegen omdat wij er achter komen dat wij werken ten dienste van de Heer. Engel CAHETEL zorgt ervoor dat wij ons volledig bewust worden van de Goddelijke Droom.

Engel CAHETEL maakt ons bewust van al onze kwaliteiten, hij toont ons het Goddelijke potentieel wat wij allen in ons dragen. En zelfs al hebben wij dit potentieel nog niet volledig benut en geïntegreerd in ons leven, toch zal CAHETEL er ons reeds de visie van geven zodat wij vol goede moed en dankbaarheid de juiste stappen kunnen zetten op weg naar ons hogere Zelf wat reeds aanwezig is in alle fijne woorden en dromen, in al onze mooiste wensen en toekomst mogelijkheden.

Werken en genieten

Engel CAHETEL schenkt ons de vreugde om te werken en bevrijdt ons van de luiheid die ons gevangen houdt in de comfortabele gewoontes die wij ons eigen hebben gemaakt.

Doch Engel CAHETEL leert ons ook om te genieten van de prachtige geschenken die God, de Aarde en zijn bewoners ons te bieden hebben.

Engel CAHETEL ons familie leven en de natuur

Engel CAHETEL werk met de Krachten van de Aartsengelen METATRON en GABRIEL en aangezien GABRIEL de Koning der families is en METATRON de verdeler van de creatieve wil kan CAHETEL ons dus helpen om met onze creatieve wil betere omstandigheden voor ons en onze families te creëren.

Bovendien toont Engel CAHETEL de zegeningen die reeds aanwezig zijn en staat hij ons toe om het verleden achter te laten en op een nieuwe en vreugdevolle wijze de juiste stappen te zetten in ons familie leven.

Hij toont ons onze levenstaak en helpt ons om deze op een correcte wijze uit te voeren. Dankzij Engel CAHETEL voelen wij alles zeer goed aan en kunnen wij aan de hand van deze gevoelens ons familieleven beter organiseren.

Engel CAHETEL kan ons leren om te genieten van de natuur, de liefde en de goddelijke voorzienigheid. Engel CAHETEL staat ons bij met het cultiveren van alle fijne dingen.

Beschermengel CAHETEL schenkt ons de kracht om met vreugde te werken en op deze manier ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Al deze steentjes kunnen edelstenen zijn en wanneer wij in liefde deze edelstenen uitdelen en op de juiste plaatsen doen terechtkomen zal de aarde een tempel zijn waarin God kan wonen. Dan zullen wij zijn naam waar maken waarna wij allemaal mee kunnen genieten van de krachten die deze naam herbergt

Dankbaarheid

Engel CAHETEL schenkt ons een enorme luciditeit omtrent onze gevoelens, Hij toont ons de oorzaak van elk gevoel dat wij ervaren en schenkt ons de gave om ook de gevoelens van al onze medemensen te begrijpen. Hij brengt harmonie in de wereld en schenkt ons de Liefdevolle aandacht die van deze wereld een paradijs kan maken.

Engel CAHETEL leert ons om dankbaar te zijn voor al het mooie wat de Natuur ons te bieden heeft.

Laten wij dus als bloemen zijn en naar het licht toegroeien wat God en zijn Engelen ons te bieden hebben. Laten wij allen met plezier genieten van de vruchten die Hij ons steeds weer schenkt en samenwerken met hem zodat ook wij onze hoorn des overvloed kunnen gebruiken om mee te spelen met de muziek der goddelijke sferen die iedereen gelukkig maakt.

Engel CAHETEL regeert de periode van 25 tot en met 29 April.

Engel Cahetel en het Pad van Kether naar Jesod

Beschermengel CAHETEL heeft dankzij Zijn cijfer alles te maken met de Sefirah Hod ins ons innerlijk. De uiterlijke manifestatie van deze Sefirah is de planeet Mercurius welke ons toestaat steeds in de waarheid te zijn en deze waarheid te verkondigen op een bekwame wijze.

Het pad waarop Beschermengel CAHETEL ons begeleid gaat van de Sefirah Kether naar de Sefirah Jesod. Deze Sefiroth (draaikolken van energie) worden gerepresenteerd door de hemellichamen Neptunus en de Maan, alsook de Aartsengelen Metatron en Gabriel.

Metatron-Neptunus is de Heerser van de zee en het is doormiddel van Gabriel-de Maan dat er vorm wordt gegeven aan deze zee en dat de getijden ervan worden bepaald.

Er wordt ons een zee aan mogelijkheden geschonken doch het is aan ons om er iets mee te doen, het is aan ons om in deze zee van mogelijkheden het gewenste landschap te vinden, ons leven te organiseren naar wens en een liefdevolle relatie aan te gaan met alles en iedereen.

Het is aan ons om voort te varen naar het eiland van onze dromen, waar het landschap naar wens aangepast steeds vol van plezierige ontmoetingen kan zijn en het leven een droom die werkelijkheid wordt.

En met deze dromerige woorden heeft de leer der Engelen zich weer een beetje meer gemanifesteerd op Aarde wat aantoont dat sommige dromen waar worden als we er maar genoeg tijd en aandacht aan geven en we met liefde en doorzettingsvermogen verdergaan tot en met het glorieuze moment dat het doel bereikt is, de schat gevonden en tot leven gebracht en we de enorme rijkdom die we zodoende vergaard hebben kunnen delen met de wereld.

De Sefirah Jesod en De Maan

De Sefirah Jesod en de Maan staan in verband met het ons onderbewuste en onze de dromen.

Net zoals de Zon zorgt de Maan ervoor dat we in goede gezondheid blijven. Zij zorgen ervoor dat alle gegevens op een correcte manier verwerkt worden.

De maan zorgt ervoor dat we dromen. De maan is het onbewuste en onbegrijpelijke van ons wezen, het is daarom dat haar boodschappen soms heel gek over kunnen komen.

De maan zorgt ervoor dat we alles wat we nog niet begrepen hebben in onze dromen en in ons leven wordt verwerkt.

Dromen zijn een mengeling van verleden en toekomst, alles begint als een droom waarna het werkelijkheid wordt.

Jesod de maan is het vrouwelijke en ontvankelijke in de mens, het is zij die alle andere krachten ontvangt en integreert in ons wezen en het zijn wij die hier iets mee kunnen doen en zodoende de Zon (het bewuste) en de Maan (het onderbewuste) verenigen waarna wij onze mooiste dromen waar kunnen maken en onze taak volbrengen.