Beschermengel Chavakiah en de verzoening die tot vreugde leid

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel Chavakiah leert om ons te verzoenen met de wereld zoals ze is en schenkt ons de nodige energie om veranderingen aan te brengen daar waar mogelijk. Haar lessen doen me denken aan de woorden van Franciscus van Assisi: “Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien”. Chavakiah leert ons om de dingen waar wij niets aan kunnen veranderen te accepteren en van het leven het beste te maken ook al verloopt alles niet altijd volgens plan. Zij leert ons om rekening te houden met anderen en ook hen de kans te schenken om hun mooiste wensen tot leven te toveren. Chavakiah toont ons dat wij allen gelijkwaardig zijn en spoort ons aan om iedereen evenveel aandacht en liefde te geven. Zij leert ons om de taken goed te verdelen en zorgt zodoende voor harmonie en vrede.

Chavakiah brengt ons de moed die ons toestaat problemen aan te pakken en conflicten op te lossen

Chavakiah leert ons om begrip te tonen en schenkt ons de mogelijkheid om ons te verplaatsen in de leefwereld van anderen (zodat wij ook hun gezichtspunten kunnen begrijpen). De Beschermelingen van Chavakiah zijn de ideale bemiddelaars aangezien zij zorgen voor verzoening. Zij maken alles goed door hun positieve inbreng en het wederzijds begrip dat zij doen ontstaan. Chavakiah kan ons leren om te zorgen voor harmonie en vrede, op ons werk en in onze familie. Zij brengt ons vreugde en samenhorigheid. Engel Chavakiah leert ons om verdraagzaam te zijn en herinnert ons eraan dat wij allen maar mensen zijn en dat iedereen het wel eens moeilijk heeft. Haar tolerantie is groot en zij zal ons steeds aansporen om ons vriendelijk te gedragen. Om zacht en lief te zijn en met onderscheidingsvermogen op te treden. Wanneer wij met Engel Chavakiah werken ontstaat er een vreugdevol gevoel wat voortkomt uit dankbaarheid. Zij leert ons om dankbaar te zijn met datgene wat ons gegund is en kan ons soms verassen met onverwachte inkomsten. Zij brengt al de wijsheid en de kennis vanuit ons verleden weer naar boven en staat ons bij tijdens het investeren van dit grotere goed.

Chavakiah werkt met de Krachten van Mars en Jupiter en zorgt zodoende voor een vreugdevolle activiteit die overvloed veroorzaakt. Zij spoort ons aan om met humor te handelen en een zekere jovialiteit aan te houden. Zij toont ons hoe wij al zingend door het leven kunnen gaan en van elke dag iets leuks maken.

Optimisme en enthousiasme

Door ons de verzoening aan te kondigen zorgt Chavakiah voor optimisme en enthousiasme. Zij stelt ons gerust en verzekerd ons ervan dat alles steeds weer op zijn pootjes terecht komt. Wij leren lopen met vallen en opstaan en wanneer het ons lukt om steeds weer op te staan zijn wij op de goede weg. Chavakiah schenkt ons de mogelijkheid om ons beste beentje voor te zetten en net als hem kunnen wij anderen aansporen om aan het werk te gaan. Chavakiah leert ons om enthousiasme te wekken door onze vreugde te verspreiden als een licht waaraan iedereen zich kan warmen.

Boodschap geïnspireerd door Engel Chavakiah

Jullie trouw word beloont en jullie diensten worden gewaardeerd. Alle conflicten die er nog zijn zullen worden opgelost. Niemand zal achterwege gelaten worden en iedereen krijgt toegang tot mijn krachten. Ik schenk jullie de liefde om steeds juist te handelen en breng jullie de goede moed die toestaat om elke dag in vreugde en dankbaarheid te beginnen. Ik breng jullie de hemelse erfenis die bestaat uit alle kennis die reeds is opgedaan en de wijsheid die ons toestaat steeds juist te handelen. Ik ben een bron van vreugde en een vuur dat verwarmd. Ik breng liefde en tederheid in jullie leven en zorg ervoor dat er aandacht wordt besteed aan elk detail. Ik leer jullie om net die kleine details te zien die het leven toch o zo fijn kunnen maken. Met mij word elke glimlach een geschenk en samenzijn een plezier. Ik toon jullie hoe aangenaam samenleven kan zijn wanneer vrede heerst en vreugde de overhand krijgt. De harmonieuze samenwerking die ik kan schenken komt voort uit een rijk hart en een goed gemoed. Weet dat de bron van mijn vreugde zich ook in jullie bevind en dat wij allen verbonden zijn door de zelfde krachten.

Het doel van het werk met Engel Chavakiah

In vrede leren leven met iedereen.

Beschermegel Chavakiah leert ons om anderen te aanvaarden zoals ze zijn en bevrijd ons zodoende van discriminatie. Iedereen moet vrij kunnen zijn om zijn eigen te zijn is een boodschap die Chavakiah ons brengt. Er is voor iedereen een plaatsje op de wereld en zorg dragen voor onze medemens is één van de taken die Engel Chavakiah brengt. Zij is de Engel van het ouderschap en kan van ons excellente opvoeders maken. Zij toont ons het belang van de juiste opvoeding en leert ons om deze te schenken met heel veel liefde en geduld. Zij spoort ons aan om vrede te handhaven in ons leven door steeds met liefde op te treden en te zorgen voor een bepaalde vorm van sereniteit die tot rust brengt. Zij staat ons toe om onszelf te verzoenen en vrede te vinden.

Het juiste evenwicht

Beschermegel Chavakiah zorgt voor harmonie tussen onze gedachten, onze gevoelens en onze daden. Zij leert ons om onze blik te verbreiden door ons te richten op alle goede kwaliteiten die wij bezitten. Zij maakt ons ook aandachtig voor de gaven van anderen en leert ons dat wij allen iets te schenken hebben. Chavakiah vult ons hart met liefde en onze geest met sereniteit. Zij brengt alles weer in evenwicht en zorgt ervoor dat wij onszelf kunnen verwezenlijken. Zij spoort ons aan om iets te doen met de vele schatten die wij bezitten. Beschermegel Chavakiah leert ons om te delen met elkaar als broeders en zusters en wanneer wij in onze kinderlijke onschuld ruzie maken met elkaar kan zij weer vrede brengen en ons leren om ons niet als kleine kinderen te gedragen en alles netjes te houden. Zij is als een hemelse ouder waarop wij steeds kunnen rekenen.

De juiste energie

Beschermegel Chavakiah wekt de goede werkkracht in ons en stimuleert haar door ons te leren steeds het beste van onszelf te geven, onze focus gericht te houden op het positieve en vreugde te scheppen in elk moment.

Affirmatie

Door vreugde te scheppen in alles wat ik doe pas ik mijn krachten toe.

Een advies van Engel Chavakiah

Verzoen je met je eigen natuur en met de natuur om je heen en maak van haar je beste bondgenoot.

Zorgen voor een goede opvang

Beschermengel Chavakiah spoort ons aan om goed zorg te dragen voor ons zelf en onze medemensen. Opkomen voor de minder bedeelden en zorgen voor een goede opvang van kinderen en ouderlingen zijn activiteiten die Chavakiah aanmoedigt. Ook de opvang van mensen met een beperking of mensen die een beetje gek zijn is een belangrijk aandachtspunt.

Een liefdevolle benadering

Beschermegel Chavakiah leert ons om het leven op een liefdevolle wijze te benaderen en het is dankzij deze benadering dat het leven ons op een positieve wijze antwoord zal verlenen. Zo ook werkt een liefdevolle benadering heel goed op mensen en kan een beetje aandacht en een vriendelijk woordje wonderen doen. Steeds optimistisch zijn en in iedereen het beste zien is geen valkuil maar een deugd die wij allen dienen te ontwikkelen indien wij ons gelukkig zijn wensen. Samen met Engel Chavakiah kunnen wij vele harmonieuze relaties ontwikkelen en een evenwichtig familie leven opbouwen. Zij staat ons toe om te zorgen voor een zekere structuur en schenkt ons stabiliteit door ons te leren het leven te aanvaarden zoals het is en met beide benen op de grond te blijven staan. Zij leert ons om te leven vanuit ons hart en iedereen op een eerlijke wijze te behandelen. Vreugde scheppen in ons bestaan en leven met hart en ziel is een gratie die Chavakiah ons verleent. Wij kunnen deze zegening op onze beurt schenken door Haar levensvreugde tot een aanstekelijk vuur te maken. Dit vuur zouden wij ook wel het vuur van de Glimlach kunnen noemen. Lachen werkt aanstekelijk en zo ook is de liefde van Chavakiah een kracht die wanneer aangewend voor vele vreugdevolle harten kan zorgen. Engel Chavakiah leert ons om onszelf en anderen lief te hebben en is de Engel die ons toestaat een goede papa of mama te zijn (of te worden). Zij zorgt voor mensen met een goed hart die steeds het beste van zichzelf zullen geven. Deze weldoeners zijn als een hemels geschenk voor ons allen. Zij hebben ons lief en kunnen ons tonen hoe deze liefdevolle waarneming haar vruchten schenkt.

Beschermegel Chavakiah werkt met de eigenschappen van het dierenriemteken Maagd en is de Beschermegel van iedereen die geboren is van 13 tot en met 17 september (deze data zijn approximatief).

Enkele Affirmaties

Ik creëer harmonie door het scheppen van een liefdevolle sfeer.

Ik steun mijn medemensen en zet mijn beste beentje voor.

Ik breng rust en vrede en zorg voor verzoening.

Mijn zachte stem brengt geruststelling.