Beschermengel Haaiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Haaiah is de tweede Engel van het Engelenkoor der Heerschappijen. Beschermengel Haaiah werkt met de krachten van Jupiter en Saturnus en brengt ons zodoende voorspoed en welvaart. Zij schenkt ons de praktische intelligente die ons toestaat de dingen goed aan te pakken. Mensen die geboren zijn onder Haar sterren zijn vaak geraffineerd. Zij kunnen zeer diplomatisch optreden. Wanneer wij nood aan goede raad hebben zijn zij de aangewezen personen om ons tot te wenden. Ook kunnen zij ons uitstekend bijstaan als advocaat en ons verdedigen en steunen wanneer wij daar nood aan hebben. Ze zijn edel en ridderlijk van aard en staan steeds klaar om hun medemens te helpen alsook om zich in te spannen voor Moeder Aarde en de Lieve Heer. Het zijn zij die de waarheid in onze wereld aan het licht kunnen brengen en ook zij die zich daar steeds voor in zullen zetten. Haaiah is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 28 juli tot en met 1 augustus.

Ware gerechtigheid

De Engelen van het Engelenkoor der Heerschappijen zorgen ervoor dat gerechtigheid geschied. Engel Haaiah is de brenger van deze gerechtigheid en wanneer wij ons tot haar wenden en vragen om haar oordeel zal zij ons een rechtvaardig antwoord schenken. Zij doet ons inzien dat ware gerechtigheid niet bestaat uit het straffen van de misdadiger maar uit het bevrijden van de onschuldigen. Ware gerechtigheid straft niet, zij brengt enkel de waarheid aan het licht en spoort ons aan tot de nodige veranderingen. Ware gerechtigheid bevrijd en brengt het goede. Ware gerechtigheid is zorg dragen voor iedereen en alles eerlijk verdelen. Als de ware gerechtigheid zou heersen dan zou iedereen op Aarde in vrede leven. De ware gerechtigheid brengt ons enkel het goede en door het goede te brengen verdrijft zij het kwade. Ware gerechtigheid bevrijd ons van al onze boeien en staat ons toe om ieder zijn eigen weg te gaan alsook om allen te samen in vrede te leven.

Beschermegel Haaiah kan ons leren om op een vredevolle wijze voor ons zelf op te komen. Dankzij Haar kunnen wij de gave der diplomatie ontwikkelen. Zij leert ons om rustig te luisteren naar onze eigen innerlijke raad vooraleer wij ons uit drukken. Zij kan ons leren om op de juiste wijze te handelen en spreken wanneer wij ons in het nauw voelen gedreven en kan ons zodoende bevrijden uit benarde situaties. Samen met haar kunnen wij welsprekend worden en veel goeds veroorzaken door middel van onze woorden. De creatieve kracht van het woord is enorm en wanneer wij met Engel Haaiah aan het werk gaan kan deze kracht zich aarden door middel van ons. Zij kan ons de nodige woorden brengen en wij kunnen ze opschrijven of uitspreken. Zodoende zorgt Haaiah voor uitstekende mediums.

Het voorzien van veranderingen

Beschermegel Haaiah kan ons de kunst van het toekomst voorspellen leren en allerlei andere mediamieke gaven schenken wanneer wij besluiten met haar aan de slag te gaan. Engel Haaiah staat ons toe om goed te oordelen en geeft ons een uitstekend onderscheidingsvermogen doch behoed ons er ook voor om steeds al met een oordeel klaar te staan. Zij spoort ons aan om onbevooroordeeld te handelen (Dit kan soms moeilijk zijn, zeker als je denkt dat je de toekomst reeds kunt voorzien. Weet daarom dat datgene wat je voorziet getransformeerd kan worden naar wens en dat de toekomst niet vast staat maar eerder in een soort van constante verandering is. Vandaar dat het steeds wijs is om goede raad te geven en aan te zetten tot het juiste wanneer wij de toekomst voorspelen, want het is aan hen die de problemen aan zien komen om ervoor te zorgen dat ze niet ontstaan. Zodoende kunnen wij van onze mediamieke gaven gebruik maken en anderen steeds de juiste raad aanreiken).

De goede raad in ons zelf

Engel Haaiah is de goede raad-geef-ster in ons zelf en zij brengt licht (kennis en liefde) overal waar zij aanwezig is. Beschermengel Haaiah brengt de waarheid in ons zelf aan het licht door onze innerlijke wereld te openbaren. Wanneer wij het haar vragen kan Engel Haaiah de juiste woorden in onze mond leggen. Zij representeert de stem in ons zelf die steeds voor alles een oplossing vind. Engel Haaiah kan ons leren om ons terug te trekken wanneer nodig en zal ons steeds aansporen om de nodige rust te nemen zodat wij in vrede door het leven kunnen gaan en gemotiveerd verder kunnen werken aan de verspreiding van het licht dat zij ons schenkt. Haaiah haalt het beste uit onszelf naar boven en spoort ons aan om dit te delen met onze medemens. Zij representeert het licht in ons wat voor iedereen het beste wenst. Zij is de ideale vriendin voor iedereen die steun vanuit het Engelenrijk nodig heeft en staat klaar om degenen die haar hulp nodig hebben verder op weg te helpen. Beschermengel Haaiah representeert de bron van goede raad in ons zelf en wanneer wij leren luisteren naar haar zal zij het contact met de Heer in ons zelf versterken. Dankzij deze innerlijke connectie word het ons toegestaan om net als Engel Haaiah een goede raad-geef-ster te zijn en het licht van de Heer te verdelen in de vorm van wetenschappelijke kennis en onvoorwaardelijke liefde.

Politieke wetenschap

Beschermengel Haaiah kan ons leren om goed te spreken en op te komen voor de minder bedeelden. Wanneer wij wensen bij te dragen aan een betere wereld kan zij ons aansporen om in de politiek te gaan of op een andere manier onze ideeën de wereld in te brengen en te zorgen voor een samenwerking die het verwezenlijken van deze ideeën mogelijk maakt. De beschermelingen van Haaiah zijn de uitgesproken personen om een regering te vormen aangezien zij eerder als onbevooroordeelde waarnemers en raadgevers fungeren dan als heersers. Zij kunnen ons de juiste middenweg tonen en leren om de uitersten te verenigen door ons onbevooroordeeld op te stellen. Zij leren ons om de wereld waar te nemen en onze conclusie te trekken doch maken ons er ook bewust van dat iedereen de wereld waarneemt op zijn eigen manier en dat de de manier waarop we de dingen waarnemen dus ook voor een stuk van ons zelf afhangt. Engel Haiah leert ons om ons te verplaatsen in de belevingswereld van de ander en zorgt zodoende voor begrip en vrede. Zijn beschermelingen zijn uitstekende leiders en kunnen veel beteken op politiek en sociaal gebied. Doch vaak fungeren zij eerder als de raadgevers en blijven zij een beetje op de achtergrond. Sommigen van hen zijn toch bekend geworden en tot ons gekomen in sprookjes en legendes. Zo hebben we bijvoorbeeld Merlijn de tovenaar die zowel goede raad gaf als actie ondernam. Beschermengel Haaiah staat ons toe om onze partner en de andere mensen om ons heen zodanig te inspireren dat er grootse dingen worden ondernomen die vele verbeteringen brengen. Dit zorgt ervoor dat alles in ons leven voorspoed kent en zodoende wordt het ons toegestaan onze mooiste dromen waar te maken.

Opkomen voor onszelf

Beschermengel Haaiah leert ons om eerlijk te zijn met ons zelf en op te komen voor ons eigen. Zij staat ons toe om het heft in handen te nemen en te streven naar een betere leefwereld. Zij maakt de leider in ons wakker die voor ons allen het beste wil. Door het aanvaarden van zijn leiding en het uitvoeren van zijn goede raad wordt het ons toegestaan om dit te verwezenlijken. Engel Haaiah bied ons een hemels perspectief en staat ons toe om hier gestaag naar toe te werken.