Beschermengel Hariel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel Hariel is de zevende Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen en de vijftiende van de 72 Engelen van de Kabbalah. Beschermengel Hariel werkt met de energieën van Hochmah/Uranus en Hod/Mercurius en brengt ons de mogelijkheid om ons op een zuivere en begrijpelijke wijze uit te drukken, met liefde en deemoed.

Engel Hariel hersteld het contact met de Godheid in ons zelf en brengt ons de wijsheid van Christus zodat wij deze wijsheid op onze beurt door kunnen geven aan onze medemensen.

Kwaliteiten, deugden en vermogens die wij met Engel Hariel kunnen ontwikkelen

Integriteit, onschuld en reinheid. Zuiverheid van omgangsvormen en geweten. Het vermogen om vrede te vinden, te bewaren en te stichten.

Gaven en Geschenken van Engel Hariel

Beschermengel Hariel schenkt inspiratie aan wetenschappers en kunstenaars en zorgt zodoende voor nuttige uitvindingen en aangename kunstwerken.

Hij biedt ons een grote helderheid van geest en een goed onderscheidingsvermogen. Hij spoort ons aan tot onderzoek en staat ons bij tijdens het naar buiten brengen van onze ontdekkingen.

Beschermengel Hariel brengt ons de waarheid en schenkt ons liefde en begrip. Zodoende zorgt hij voor vergiffenis en verzoening. Samen met Engel Hariel kunnen wij voor vrede zorgen in ons zelf en om ons heen door steeds te spreken en te handelen vanuit de wijsheid in ons hart (Hij schenkt ons de universele liefde en de wijsheid om steeds juist te handelen).

Dankzij Engel Hariel kunnen wij datgene wat zich in onze geest afspeelt vorm geven door middel van woorden en zinnen. Hariel is de Engel der schrijvers en sprekers. Hij is de Hemelse Identiteit die ons kan leren om uitdrukking te geven aan dat gene wat onze Ziel beroerd.

Hariel is de Engel die ons kan helpen om onze eigen spiritualiteit te ontwikkelen. Dit doet Hij door ons te bevrijden van alles wat ons van buitenaf word opgedrongen en ons te leiden naar de waarheid die zich in ons zelf bevind. Hij helpt ons om manipulatie te doorzien en kan ons bevrijden van valse profeten.

Beschermengel Hariel staat ons toe om een vrij en integer leven te leiden. Dit doet hij door ons te leren om vrij te zijn van alle vormen van afhankelijkheid en ons niet te laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

Beschermengel Hariel bevrijd ons van datgene wat ons opgedrongen wordt en leert ons om de wijsheid die zich in ons zelf bevind met anderen te delen zonder deze op te dringen. Hij leert ons om te spreken op een zachte en diplomatische wijze en staat ons zodoende toe om vrede te brengen door middel van ons betoog.

Beschermengel Hariel brengt ons de juiste woorden en staat ons bij met het uitdrukken van onze diepste waarheid zonder hierdoor anderen te kwetsen of te choqueren. Hij staat ons toe om steeds een zekere vorm van beleefdheid in ere te houden en spoort ons aan om met respect te handelen.

Boodschappen van Engel Hariel

Je hebt niemand nodig om je de waarheid te leren.

Wanneer je bij je zelf blijft en in je eigen kracht staat
kun je veel voor je medemensen betekenen.

Affirmatie

Ik hervind mijn originele puurheid door mezelf te zijn
en mij op een waarachtige manier te gedragen
(door authentiek, echt, eerlijk en eerzaam te zijn).

Beschermengel Hariel regeert de periode van 31 mei tot en met 4 juni. Iedereen die tijdens deze periode geboren is kan Beschermengel Hariel als zijn persoonlijk Genie beschouwen.