Beschermengel Haziel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De eerste Engel van het Engelenkoor der Cherubijnen wordt Haziel genoemd, deze liefdevolle Engel vult ons negende filosofische huis met barmhartigheid. Deze Cherubijn is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 1 tot en met 5 mei.

Beschermengelen zijn hier met slechts één doel voor ogen: Om je te helpen de talenten die je in dit leven meegekregen hebt verder te ontwikkelen en gebreken te transformeren naar gaven.

Je Beschermengel kan steeds aangeroepen worden aangaande eender welk probleem waar je mee kampt en zal je hier dan ook in bijstaan.

Dit gebeurt steeds door inspiraties of nieuwe situaties die naar je toe komen. Hoe meer je oefent in werken met je Beschermengel, hoe vlugger je resultaten zal zien, tot het uiteindelijk een onlosmakelijk deel van je leven zal zijn.

Er zijn ons allen vele Beschermengelen geschonken die ons leiden door de verschillende situaties in ons bestaan. In deze studie gaan wij ons richten tot je persoonlijke Beschermengel. Deze is reeds bij je sinds je geboorte om je specifiek te helpen met het verfijnen van de gaven en talenten die je helpen om je weg in dit leven te banen alsook je doelen te bereiken.

Deze Engel wordt ook wel de fysieke Beschermengel genoemd omdat Hij ons bijstaat door middel van de elementaire krachten. Hij zorgt voor de beweging, Hij wakkert de dynamische kracht aan in jezelf die ervoor zorgt dat je in goede gezondheid bent. Hij spoort je aan tot actie en staat je bij in alles wat je onderneemt in dit leven. Hier volgt Zijn studie:

Je Beschermengel

Je kunt je Beschermengel als een lieve vriend of vriendin zien waar je steeds alles aan kunt vragen, of als je geheime geliefde die van je houdt en je bijstaat in eender welke omstandigheid. (Engelen zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk en hun liefde is onvoorwaardelijk en puur.)

Hij of Zij representeert het stemmetje in je hart wat je steeds op positieve wijze aanmoedigt.

Wanneer je leert om steeds naar dit stemmetje te luisteren dan zal alles in je leven als vanzelf in orde komen en zullen al je problemen verdwijnen als wolken die oplossen om het licht van de zon wederom door te laten, als oude zorgen en schuldgevoelens die je uiteindelijk verlaten om plaats te maken voor het nieuwe en het liefdevolle wat je steeds te wachten staat waneer je op nieuw durft te beginnen en alles vergeeft en vergeet wat je ooit pijn heeft gedaan om vol van waardevolle ervaringen en puttend uit fijne momenten verder te gaan met hoop en geloof in dat gene wat was, is en altijd zal zijn.

Engelen aanroepen

Je engel aanroepen doe je steeds door zijn naam in drie lettergrepen uit te spreken: HA - HAZI - HAZIEL

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: HA. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: HAZI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: HAZIEL. Laat de klanken van zijn naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe zijn energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart.

Leren werken met de engelen is een kwestie van vertrouwen in de liefdevolle krachten die aanwezig zijn.

Vraag en u zal gegeven worden, zei Christus.

En zo zal het zijn.

Gebeden, affirmaties en meditaties

Ik zelf werk vooral door middel van gebeden, affirmaties en meditaties. Ik roep de Engel op, bid, affirmeer en mediteer en kom zo op de frequentie van de Engel waarmee ik aan het werken ben.

Affirmaties, gebeden en meditaties brengen je in harmonie met je Beschermengel, waarna je de informatie die Hij je toefluistert vanuit je diepste innerlijk of vanuit het grootse hemelenrijk beter zult begrijpen, alsook de symbolische anekdotes in je leven die je elk een boodschap brengen.

Bidden kan een zeer nuttige bezigheid zijn aangezien elk gebed het beste in jezelf en je medemens naar boven brengt, aangezien het bidden je meer geloof en standvastigheid schenkt.

Geloof en vertrouwen in de Engel die in jezelf huist, standvastigheid, trouw en loyaliteit aan het hoogste het meest waardevolle in jezelf.

Bidden brengt de mooiste schatten vanuit jezelf en je medemensen naar boven. Bidden is niet enkel een kwestie van geloven, bidden is ook een kwestie van weten waartoe je in staat bent wanneer je op je positiefst bent.

Het belangrijkste van een gebed is de liefde en de integriteit waarmee het gezegd wordt alsook de woorden waaruit het bestaat.

De creatieve kracht van het woord is enorm en wanneer je er een gewoonte van maakt om je eigen kracht en die van je medemensen te affirmeren door middel van gebeden en affirmaties, liedjes of kunstwerken dan zal je constateren dat dit wonderbaarlijke resultaten in je leven teweeg brengt.

Ook is het nuttig om af en toe eens een pauze te nemen wanneer het je teveel wordt, om eens op vakantie te gaan bijvoorbeeld of je op een andere wijze weer terug op te laden zodat je er weer tegen kunt en je wederom volop kunt schijnen en zodoende alle duisternis, alle ongeluk en alle lijden uit je leven laten verdwijnen.

Nu ga ik even een pauze nemen waarna wij verder zullen gaan met enkele affirmaties en een gebed.

Het woord is als een heilige voeding en bij deze raad ik je aan om niet teveel tegelijkertijd tot je te nemen. De juiste maat is het antwoord, het ritme gaat steeds verder en verder, de Engelen zingen zonder ophouden doch ook zij nemen af en toe een pauze om weer op adem te komen en het zijn juist deze pauzes die hun muziek zo mooi maken.

Affirmaties

Ik ben vrij en liefdevol en sta altijd klaar om iets goed te doen.

Ik heb lief en ik ben geliefd.

Begrip en vergevingsgezindheid maken alles in mijn leven weer licht en liefdevol.

Inzicht en barmhartigheid bevrijden mij van al mijn karma.

Gebeden

Dankjewel Engel Haziel voor de goedheid in mijn hart.

Voor de vriendelijkheid en de vreugde die ik steeds kan verdelen door simpelweg mezelf te zijn en van iedereen om me heen te houden als een deel van dit zelf, dit grote en almachtige zelf dat in ons allen huist.

Dankjewel Engel Haziel voor de bron van liefde in mijn hart waaruit ik steeds kan putten om mezelf en mijn medemensen het beste te schenken.

Dankjewel voor de liefdevolle drank der eenheid die ons toestaat om te houden van en geliefd te zijn.

Het nut van mediteren na het oproepen van je Beschermengel, het affirmeren, het bidden en het bestuderen van de Engelen Lezing

Na gebeden en affirmaties, alsook na het bestuderen van het programma van je Beschermengel is het steeds nuttig om na te denken en te mediteren over het gebed en de informatie of de gevoelens die je hebt doorgekregen tijdens de Stilte, alsook over de kennis en de wetenschap die je verworven hebt dankzij het lezen van de Engelen lezing en het luisteren naar de inspiraties die zodoende naar boven komen alsook het waarmaken hiervan in je dagdagelijkse bestaan.

Laat je gedachten hun gang gaan, laat al de stemmen vanuit je innerlijk hun woordje doen en wanneer stilte en innerlijke rust bereikt is stel je dan open voor de hemelse inspiraties. Wanneer het contact met je Hogere Zelf en je Beschermengel goed genoeg is kun je hem en je eeuwige zelf vragen stellen, Zij zullen je dan steeds de nodige antwoorden verschaffen door middel van woorden, gevoelens, beelden en omstandigheden in je leven.

Het is in de stilte dat de grootste wijsheden zich ontsluieren. Laten wij dus even stil zijn en luisteren naar de stem in onszelf, de stem der stilte die ons steeds zachtjes toefluistert wat wij het beste kunnen doen. De stem der liefde die ons steeds de nodige troost schenkt wanneer wij daar nood aan hebben.

Gaven die wij met Engel Haziel kunnen ontwikkelen

Begrip voor zij die het moeilijk hebben. Dienstbaarheid en hulpverlening. Vertrouwen en eerlijkheid. Beloftes die nagekomen worden.

Liefde voor alles en iedereen. Vreugde voor het leven. Goede moed om projecten te beginnen & vervolmaken.

Vergevingsgezindheid, vergiffenis ongeacht de omstandigheden. Een goedheid van hart die al het negatieve doet verdwijnen. De puurheid en onschuld van een kind. Vriendschap, gratie alsook hulp van hogerhand

Doeleinden waarvoor wij hulp kunnen vragen aan Engel Haziel

Om het geluk in ons zelf te vinden en om anderen gelukkig te maken.

Om weer met vrede en liefde verder te gaan met ons leven.

Om vrijheid en liefde te ervaren en een nieuwe start te maken.

Om nieuwe vrienden of vriendinnen aan te trekken of om aangetrokken te worden door mensen en situaties die als belangerijke nieuwe personages in ons bestaan te voorschijn komen om ons mee te nemen of om meegenomen te worden naar het leven van onze dromen.

Engel Haziel schenkt de kracht om lief te hebben en geliefd te zijn en kan ons dus van alle liefdesproblemen bevrijden en ons vooruit helpen.

Hij kan de verbinding met de waarachtige geliefde in ons zelf herstellen en haar of hem laten verschijnen in ons leven indien wij dit wensen.

Hij zal ons steeds bijstaan waneer wij hoop en geloof willen brengen aan zij die alle hoop verloren hebben en nergens meer in geloven en kan dan ook aangeroepen worden wanneer wij het leven niet meer zien zitten.

Hij kan ons doen inzien dat het leven de moeite waard is en zal ons steeds helpen om andere mensen en wezens ook weer levensvreugde te shenken zodat ze volop kunnen leven en ook met liefde vooruitgaan naar het leven van hun wensen.

Haziel is een Ster die voor ons allen schijnt, de Beschermengel der goddelijke Barmhartigheid die steeds klaar staat om alles te verenigen en iedereen gelukkig te maken.

Vriendschap

Engel Haziel kan ons leringen vol goddelijke wijsheid schenken door ons liefdevol en vriendelijk te maken waarna wij mensen van gelijkaardige aard zullen ontmoeten die ons de nodige informatie en bijstand zullen schenken en waarmee wij kunnen samenwerken aan de realisatie van de goddelijke droom.

Wanneer wij handelen met liefde en vriendelijkheid zullen wij snel in contact komen met andere liefdevolle medewerkers, zo zullen vele waardevolle relaties tot stand komen en zullen wij een groep van vrolijke vrienden worden die allen te samen de liefde van de Heer voor zijn kinderen, zijn schepping kunnen verspreiden, uitstralen en zo genezing en welvaart in de wereld brengen.

Engel Haziel schenkt ons het kosmische licht, de wijn van het vreugdevol samenzijn, het plezier, de liefde om met zijn allen samen te werken aan onze gezamenlijke droom.

Deze lichtenergie heeft vele namen en vormen aangezien alles van dit licht gemaakt is.

Engel Haziel kan ons deze wijn schenken in de vorm van verlichtende gedachten die ons wijs en liefdevol maken, die ons de weg wijzen naar het land der liefde waar iedereen samenwerkt ten dienste van elk-ander, ten dienste van elkaar.

Dit licht is het begrip dat een liefdevolle samenwerking ons de nodige macht en kracht zal schenken om het goddelijke rijk op aarde te verwezenlijken.

Enkele woorden van Engel Haziel

Eenheid is macht, liefde is kracht, vergiffenis en een nieuw begin de voorwaarden.

Begin met een schone lei en vergeet het verleden, maak jullie nuttig en wees gelukkig en vrij in het heden.

Hier en nu zijn wij, hier en nu kunnen wij beginnen.

Nu is de tijd.

Bouw aan de toekomst door hem hier en nu te maken.

Verspreid de liefde door middel van liefdevolle acties.

Jullie zijn allen kinderen van het licht en hebben allen een taak te verrichten. Begin eraan, wees fier over datgene wat je al verwezenlijkt hebt maar blijf niet stil staan.

De voorspoed is met jullie maak er op een nuttige wijze gebruik van, doe wat je kunt doen eender wat, doe iets, ga mee met de stroom die reeds alom aanwezig is en jullie enkel mee wil nemen.

(Met Engel Haziel kunnen wij de belofte van Christus waar maken en het Hemelse rijk op Aarde brengen. De Hemelse liefde zaaien. De Hemelse liefde planten in het hart van al onze medemensen. De Hemelse liefde schenken aan al onze medemensen door middel van concrete acties die deze liefde waar maken in de vorm van een overvloedig paradijs waar ieder-1 met zijn geliefden kan leven in vrede. Een paradijs waar in liefde gedeeld wordt en waar een-ieder de grote liefdesverdeler is).

De Harmonie van het liefdevol leven in het heden, zo boven zo beneden

Haziel schenkt ons het idee, de droom, de intuïtie, de ster, de hoop, de utopie.

Hij plant het zaad van de toekomst en moedigt ons aan om de eerste stenen van dit prachtige utopische gebeuren te plaatsen, hij schenkt ons de cement der liefde waarmee alle stenen zich kunnen verbinden en het goddelijke bouwwerk tot leven kunnen doen komen door in actie te schieten en onze dromen waar te maken, door deze liefdevolle cement te gebruiken voor het verenigen der stenen.

Altruïsme en filantropie zijn de sleutelwoorden waarmee wij kunnen werken en zo de krachten van Engel Haziel in ons zelf versterken en op een liefdevolle wijze samenwerken.

Liefhebben en geliefd zijn, drinken van de Hemelse wijn

Deze hemelse wijn schenken aan onze medemensen is als het vervullen van hun diepste wensen. Want het is de wens van iedereen om geliefd te zijn en liefde te geven, gelukkig te zijn en gelukkig te leven.

Engel Haziel is als een straal van liefde en wijsdom, verdeel zijn licht door de hemelse liefde die Hij je steeds zal schenken waar te maken in je leven, door jezelf volledig te geven, door op een vreugdevolle wijze samen te werken ten dienste van de Ster die in ons allen schijnt en ons allen kan verenigen.

Vertrouw op deze Ster, geloof in deze Ster geef hem een plaatsje in je hart, laat je hart de basis zijn voor zijn hemelse bouwwerk en laat de goddelijke intentie tot leven komen door samen met hem te dromen, te geloven, te vertrouwen, samen met Hem te werken te bouwen.

Geef de vooruitgang een kans, sta open voor de waarachtige vraag naar een betere wereld, het waarachtige geloof in een hemels rijk op aarde. Laat Utopia tot leven komen.

Durf te geloven, durf te dromen en onderneem de nodige stappen, laat de gratie en de goedheid van het goddelijke Hart zijn werk doen, laat Zijn bloed door je stromen en maak gebruik van de levenskracht die Hij je schenkt.

Ga mee met de vooruitgang, stap na stap, dag na dag, 1 voor 1 en 1 voor Allen, zonder haast maar met vastbeslotenheid, met liefde en moed zonder te stoppen of schrik te hebben om te vallen.

De verlichtende intelligentie

Wanneer wij de Liefdevolle essentie van Engel HAZIEL in onszelf ontwikkelen kunnen wij ten volle genieten van het leven en alle fijne dingen die het te bieden heeft. Dan vergeven wij iedereen en worden wij vergeven. Dan houden wij van iedereen en houdt iedereen van ons.

Dan word het leven een liefdesspel, puur genot en pure vreugde, dan vergeten wij snel alles wat ons pijn heeft gedaan, omdat we ons dan eerder richten op alles wat ons plezier geeft.

Engel HAZIEL schenkt ons een heldere visie die ons toestaat om steeds tolerant en vergevingsgezind te zijn. Dankzij Hem verenigen wij elkaar in liefde zowel op hemels als op aards niveau.

Engel HAZIEL schenkt ons de nectar der vereniging en maakt van ons leven een liefdesspel waarin wij met liefde creëren omdat Hij ons laat zien dat er niets heerlijker is dan een liefdevolle vereniging waaruit mooie werken voortvloeien.

Laten wij ons dus allen verenigen, trouw zijn aan het hoogste en het mooiste wat wij in ons dragen. Laten wij allen trouwen met Engel HAZIEL en drinken uit zijn heilige graal, eten van zijn lichaam en bovenal genieten van al het fijne wat de creatie ons te bieden heeft.

Want alles wat laag, negatief, pijnlijk en platvloers is valt in het niet tegenover het hoge, het fijne, het heerlijke wat God, zijn Engelen en onze lieve Moeder Aarde ons te bieden hebben.

Liefde

Engel HAZIEL is de verspreider van de volmaakte liefde, de pure en onvoorwaardelijke liefde die alles nieuw en levend maakt. De liefde die ons toestaat om te houden van God en zijn creatie als kinderen die nog vol verbazing kunnen genieten van elk moment waarin zij zich goed voelen. De liefde die ons toestaat om mee te vliegen in de armen van de tijdloosheid als vlinders omarmd door de Zon op weg naar het licht of genietend van de nectar der bloemen, de zoete heerlijkheid in al haar kleuren, wiens wens het is om ons allen te dragen in haar schoot.

Wees dus welkom en vergeet al je lijden, laat je leiden en vergeet je zorgen. Vandaag is de dag van je leven, vandaag is het een dag om je volledig te geven. Vandaag is het de dag dat je God en zijn onvoorwaardelijke liefde in jezelf kunt ontvangen. De dag dat je er achter komt dat God in alles is, dat God alles is, zowel het goede als het slechte, alsook de keuze die hij je geeft, de vrije wil om mee te gaan op de spiraal naar boven. De vrije wil om te geloven in de belofte die ons werd gedaan: Het koninkrijk komt eraan, de poorten staan reeds open voor zij die er binnen durven lopen.

Kies je voor Angst of kies je voor Liefde? Wil je een kind zijn of een bezorgde ouder die schrik heeft om door de poort van het koninkrijk het onbekende tegemoet te lopen?

Licht en duisternis

Engel HAZIEL toont ons dat AL het goddelijke herbergt, hij laat ons zien dat het Licht de essentie is waaruit alles is gemaakt. Dankzij Engel HAZIEL oordelen wij niet langer over het Lagere, maar zien het als een basis van waaruit wij naar het Licht toegroeien. Hij geeft ons de mogelijkheid om alle zaadjes die nog in duisternis gehuld zijn naar boven te roepen, met zachte woorden van licht en liefde.

Hij moedigt ons aan om te groeien en te bloeien door ons te tonen dat zelfs de langste winter de belofte van een onsterfelijke zomer in zich draagt. Want hoe kunnen wij ooit de Zon vergeten, hoe kunnen wij ooit al het fijne wat we hebben meegemaakt aan de kant schuiven? Wanneer dat het gene is wat wij willen kun je er zeker van zijn dat HAZIEL het ons zal schenken. Wat? Datgene wat wij verkiezen. Het licht, of ons in duisternis verliezen.

Maar hoelang wij ook blijven zwemmen in de duistere zeeën van onze emoties, ooit zal de dag komen dat wij weer durven dromen en dat wij mee zullen stromen met de liefdevolle waterval van universele liefde.

Dan zal het beloofde land ons in haar armen ontvangen, dan zullen wij er achter komen hoe fijn het kan zijn om soms eens ondersteboven te gaan hangen en op zoek te gaan naar de schatten die zich in de donkere aarde bevinden. Want ook daar is goud aanwezig en edelstenen. Zo boven zo beneden en zo zijn wij allen gemaakt van de ENE.

Een bron van barmhartigheid en goddelijke genade

Engel Haziel is als een kanaal waardoor de goddelijke wil zich kan manifesteren in de vorm van onvoorwaardelijke liefde. Engel Haziel is als een rivier van liefde waarin iedereen zich kan laven.

Dankzij hem en zijn goddelijke medewerkers kunnen wij de hemelse gratie ontvangen en genieten van de voorspoed die de goddelijke voorzienigheid ons steeds zal schenken wanneer wij net als Haziel enkel goede doelen nastreven.

Samen met Engel Haziel, dankzij de Engelen-essentie van Haziel in onszelf kunnen wij een bron worden van barmhartigheid en de goddelijke genade schenken in al zijn verschillende energie-vormen

Het Geluk

Engel Haziel doet ons inzien dat het geluk zich in onszelf bevindt in de vorm van goede eigenschappen die wij met wilskracht, liefde en intelligentie toe kunnen passen in ons dagelijkse leven.

Engel Haziel is de representant van de vriendelijkheid in ons zelf. Het is de vriendelijkheid die wij in onszelf dragen en uitstralen die de vriendelijkheid van onze medemensen naar boven kan halen. Het is door zelf vriendelijk en lief te zijn dat iedereen om ons heen ook vriendelijk en lief zal zijn.

Het is de intentie van je hart, de waarachtige liefde voor jezelf en je medemensen, je wereld en je wensen die je gelukkig kan maken. Alsook het besef dat alles zijn reden heeft en het vertrouwen dat er in elke situatie een geschenk vervat zit.

Dit geschenk, dit evenement, dit gevoel of deze ervaring kun je in het hier en nu beleven met liefde in je hart en een glimlach op je gezicht wanneer je er de juiste plaats aan kunt toekennen en tot het besef komt dat mede jij het veroorzaakt hebt en je de kracht in je draagt om er voor iedereen een fijne ervaring van te maken. Een leuk avontuur waar veel van te leren valt.

De liefdevolle verbeeldingskracht

Door op een positieve manier naar de dingen te kijken en steeds het beste te wensen kun je door middel van je verbeeldingskracht en de lichtende liefde die je in je hart draagt van alles iets waardevols maken en zodoende aantonen dat het leven de moeite waard is en gelukkig zijn.

Met Engel Haziel als Beschermengel licht het in je mogelijkheden om hulp te bieden en hulp te ontvangen, de goddelijke voorzienigheid te ontvangen, en te verdelen in al haar vormen.

Het licht en het begrip te schenken, de liefde en de hoop, het geloof in het goede wat voortkomt uit elk wezen wat met liefde en vriendelijkheid behandeld word. Het geloof in de liefde die in ons allen woont en die vrijkomt wanneer wij haar weer durven laten stromen, wanneer wij weer durven dromen en de waarachtige wens die in ons hart woont tot leven komt om ons te verwennen met vele fijne momenten en schitterende omstandigheden.

Engel Haziel is er om ons te tonen dat het leven mooi is, dat alle fijne en minderfijne momenten bijdragen aan een schitterend geheel wat het waard is om volledig te doorgronden en te beleven, een avontuur wat ons naar het meest waardevolle in ons zelf zal leiden en ons van alles wat er niet werkelijk toe doet zal bevrijden om uiteindelijk enkel datgene over te laten waarover het de moeite is te praten: Liefdevolle oplossingen die ons alle vooruit helpen en de droom van iedereen waar maken.

Goede raad van Engel Haziel

Steun iedereen in zijn of haar projecten en iedereen zal jou steunen in jouw projecten.

Projecteer enkel het beste voor alles en iedereen.

Wanneer jij anderen vooruit helpt zullen anderen jouw vooruit helpen, doch het streven moet met liefde uitgevoerd worden en de intentie moet vooruitgang en welvaart voor iedereen zijn.

Niemand kan jou gelukkig maken maar wanneer jij het geluk in jezelf vindt zal jij iemand gelukkig kunnen maken.

Leer de geliefde in jezelf kennen en aanschouw haar waarachtige schoonheid door haar te herkennen in alles en iedereen die je omringd.

Wordt je bewust van de alles beheersende liefde en de allesverwoestende haat die ons tot eenheid en verscheidenheid kan leiden.

Heb lief datgene wat anders is maar wees jezelf zodat de ander ook van jou kan houden om wie jij bent en niet om wie hij of zij wilt dat je bent.

Wees jezelf en wees fier op jezelf, fier op de liefde en de vriendelijkheid die je in je draagt en waarmee je steeds nieuwe stappen kunt zetten naar het leven van je dromen, naar je geliefde, naar de ander, naar het leven.

Wandel samen met je geliefde naar wie jullie werkelijk zijn en ontdek jezelf in al je verscheidenheid, heb jezelf lief en wordt als een goddelijke eenheid waardoor dit zelf steeds optimaal kan functioneren.

Laat het beste vanuit jezelf tot leven komen en schitter en straal in al je glorie lief sterrenkind want ik ben de stem van de eeuwige liefde die zich in jezelf bevindt.

Ik ben je lieve Beschermengel Haziel en ik sta altijd voor je klaar met raad en daad wanneer je het aandurft om zelf het heft weer in handen te nemen en mijn liefdevolle kracht aan te roepen om te gebruiken in je dagdagelijkse bestaan.

Het plezier van mediteren en fantaseren

Engel Haziel staat ons toe om doormiddel van meditatie en contemplatie de liefde in ons zelf te vinden. Het licht wat ons alles doet begrijpen. De barmhartigheid die ons alles doet vergeven en de kracht om alles te helen in liefde. De kracht om lief te hebben en geliefd te zijn.

Wanneer je deze kracht in jezelf vind, wanneer je de liefde in jezelf vind, dan zal deze liefde zich uiten doormiddel van vele liefdevolle evenementen en fijne levensomstandigheden, dan zal deze liefde verschijnen doormiddel van de goddelijke voorzienigheid in al haar vormen en zul je haar kunnen omarmen en liefhebben als de hemelse geliefde van je dromen.

Altruïsme en Samenwerking

Engel Haziel schenkt een grote en Altruïstische liefde en net zoals je Beschermengel kun jij deze waarachtige liefde voor alles en iedereen verdelen en een grote steun zijn voor iedereen die je tegenkomt, een liefdevolle vriend op het pad wat jullie allen naar jullie meest schitterende zelf leidt.

Vriendschap sluiten en voor vriendschappen en goede overeenkomsten zorgen is je levenstaak, de liefde vinden in jezelf en de liefde verdelen, de liefde alles weer laten helen.

Je kunt voor een fijne en liefdevolle samenwerking zorgen die jezelf en je geliefden te goede zal komen door elkander vrij te laten, doch wel goede en fijne overeenkomsten te hebben en daarvan ten volle te genieten en van daaruit het beste tevoorschijn te laten komen als de vriendschap of de liefde van je dromen.

Engel Haziel en je Hemelse Geliefde

Engel Haziel maakt contact met de stem in jezelf die je steeds weer liefde en hoop schenkt wanneer je het moeilijk hebt. De stem in jezelf die er steeds voor iedereen is en die er ook steeds voor jou zal zijn doormiddel van iedereen wanneer je haar de kans schenkt om zich uit te drukken.

Het liefdevolle en oplossingsgerichte woord wat ervoor zorgt dat liefde en harmonie worden en vrede en gelukkig zijn brengt.

Luister naar Haar en naar Hem en heb Hen lief, heb Jezelf lief en vindt vrede en en gelukkig zijn met Iedereen. Luister naar de goede raad in jezelf en verdeel haar woorden als een balsem van liefde die alles heelt.

Heel jezelf en je wereld en heb haar lief.

Moeder Aarde is er voor je en jij bent er voor haar.

Hou van elkaar, heb lief en wees gelukkig.

Wees dankbaar voor alle liefde die je ontvangt en schenk haar met wijsheid aan je medemensen, je familie, je vrienden en vriendinnen, je geliefden en je vijanden. Heb haar lief en wees geliefd, ontdek haar in je medemensen, in de wereld die je omringd en geniet van haar allesomvattende schoonheid.

Wees welkom in de wonderbaarlijke wereld van je dromen en maak al je wensen waar door ze de kans te schenken om te groeien en te bloeien als de mooiste bloemen in de grote tuin der liefde waarin iedereen een geschenk is voor de ander en wij allen te samen een schitterend boeket van bloemen vormen in alle kleuren en geuren.

Een vaas met bloemen voor de Heer die dit alles zo goed voorzien had.

Een geschenk voor Hem en een geschenk voor onszelf, een fijne en romantische eindbestemming waar wij in alle vrijheid van elkander zullen kunnen genieten.

Vrij om lief te hebben en vrij om te kiezen, vrij om deel uit te maken van dit schitterende boeket op onze eigen individuele manier, vrij om kleur te bekennen en toch ook alle andere kleuren lief te hebben.

Vrij om van het grote kunstwerk des levens te genieten en de schitterende regenboog der verscheidenheid lief te hebben en zodoende de schat in onszelf te ontdekken. De schat die ons allen zal helen en tot de meest schitterende diamant maken. Een diamant van vrijheid en liefde, een diamant van hemelse liefde en aards genot.

Het is de diamant die wij allen in ons dragen, zij die wacht om ontgonnen te worden zodat zij wederom kan schitteren en stralen als de ster die zij werkelijk is. En wij haar allen lief kunnen hebben en genieten van haar schitterende schoonheid. Zij is er niet voor jouw alleen, neen zij is er voor iedereen en net als zij kun jij er voor iedereen zijn. En het is zo dat jullie te samen kunnen zijn, door er voor iedereen te zijn en elkander lief te hebben als broeders en zusters, als kinderen van het wezen wat ons allen lief heeft.

De Levensboom: het huis der Engelen en Aartsengelen

De Levensboom is het huis der Engelen en Aartsengelen, Mensen en Beschermengelen en nog vele andere liefdevolle en intelligente wezens. De Levensboom is opgebouwd uit 10 sferen, draaikolken van lichtende energieën en een 11de die niet altijd word afgebeeld. Deze sferen worden Sefirah in enkelvoud en Sephiroth in meervoud genoemd, wat iets wilt zeggen als wielen van licht. Het zijn wielen van energie die vergelijkbaar zijn met de Chakra's, de energie centra die zich in ons bevinden.

De Lieve Cherubijn Haziel brengt ons de goddelijke genade

Engel Haziel verdeelt de energieën van de Sefirah Hochmah en heeft samen met Aartsengel Raziel de leiding over deze Sefirah en het Engelenkoor der Cherubijnen. Doch Hij heeft ook samen met de Aartsengel Gabriel gezorgd voor de ontwikkeling van de Sefirah Jesod in ons innerlijk. Deze Sefirah zouden wij kunnen zien als een ontvang centrum waar de goddelijke droom wordt ontwikkeld om daarna vorm aan te nemen in ons dagelijkse leven.

Wij verwerken alle energieën tijdens onze dromen en dankzij Engel Haziel kunnen wij ervoor zorgen dat enkel de mooiste en de meest waardevolle uitkomen. Aangezien Engel Haziel met de energieën van de Sefirah Hochmah werkt zal hij ons steeds stimuleren om samen met de Heer te dromen zodat Zijn rijk kan komen.

Het is de taak van Engel Haziel om de liefde naar de harten van de mensen te brengen. Hij is het grote licht van boven en het is zijn taak om dit licht naar beneden te brengen en in onze dromen te planten zodat wij er in kunnen geloven, zodat wij de ster kunnen zien schijnen die weer hoop brengt en voor alles een oplossing schenkt.

Wanneer wij deze ster zien schijnen en de liefde die deze ster ons steeds schenkt doorgeven kunnen wij een kanaal voor de goddelijke liefde worden en net als Engel Haziel het licht in de duisternis brengen.

Engel Haziel leert ons om te ontvangen en te geven, Hij leert ons om op een harmonische wijze te leven, mee te spelen met de grote symfonie der sferen, met hem kunnen wij veel leren.

Korte samenvatting

De personen die geboren zijn tijdens de periodes die Beschermengel Haziel regeert zijn draag-sterren zijn van de goddelijke vergiffenis, draag-sterren van liefde en hoop die hun uiterste best doen om de nieuwe wereld tot leven te laten komen door zich dienstbaar op te stellen en met heel hun hart en ziel te werken aan een wereld van broederschap en zuster liefde.

Zij staan steeds klaar om hun medemensen te helpen en zetten zich volledig in voor de vooruitgang van het goddelijke plan door vrede en vergiffenis te brengen daar waar oorlog heerst. Door genezing te brengen aan hen die ziek zijn. Door de waarheid te brengen daar waar leugens heersen. Door liefde, hoop en vreugde te schenken aan al degenen die nog leven met triestheid in hun hart.

Maar bovenal is het de taak van Beschermengel Haziel en zijn beschermelingen om alles te verenigen wat verenigd kan worden en om samen met hun broeders en zusters als een eenheid te funcioneren waardoor de goddelijke wil zijn werk op aarde kan verwezenlijken en de weg naar Zijn hemelse rijk kan openbaren aan al Zijn andere deeltjes (kinderen). Tot en met het glorieuze moment dat alle deeltjes zullen delen in de liefde voor elk-ander en zij allen verbonden zullen worden met elkaar.

Dan zullen wij beseffen hoe groot en machtig wij werkelijk kunnen zijn, wanneer wij allen de handen in elkaar slaan. Wanneer wij al onze broeders en zusters de hand reiken en wij elkander met liefde en respect behandelen zal deze goddelijke kringloop van vrede in het hart van ons allen komen wonen en ons met de realisatie van Zijn rijk belonen.

Beschermengel Haziel kan ons bevrijden van al ons karma door middel van liefde en vergiffenis, laten wij dus met zijn allen net als hem liefdevol en vergevingsgezind zijn en al onze broeders en zusters bevrijden.

Met Beschermengel Haziel kunnen wij onze onschuld terugvinden en handelen als ware kinderen van het Wezen.

Zijn wie wij zijn, zijn wat wij zijn: Goddelijke deeltjes, goddelijke deelnemers die allen te samen werken aan de realisatie van Zijn droom. De droom van het zijn: een paradijselijke wereld waar ieder-1 gelukkig is.