Beschermengel Hekamiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel HEKAMIAH schenkt je de liefde om te vechten voor het goede, de voornaamste deugd die ze je schenkt is loyaliteit. Deze loyaliteit bevindt zich in je hart en geeft je de kracht om steeds trouw te blijven aan het positieve, aan het mooie het ware en het echte. HEKAMIAH kan van jou een echte licht-strijd-ster maken, een amazone die de zwakkeren beschermt en de onschuldigen verdedigt. Zij geeft je de kracht om op te staan voor je menig en te vechten tegen het onrecht.

Dit gevecht begint als eerste in jezelf en HEKAMIAH zal je dus als eerste helpen om je te bevrijden van je innerlijke verraders en vijanden. Je innerlijke vijanden zitten verstopt achter al je angsten en je zorgen, ze zitten in je pijnen en in je dogma’s. Het zijn de Leugens waarin je nog gelooft, de geloven waarin je verstrikt bent geraakt, de conditionering die je je eigen hebt gemaakt. De innerlijke verraders zijn de delen van jezelf die de waarheid niet willen zien, de delen die zeggen dat angst en zorgen nodig zijn, de delen die alles willen houden zoals het is, de delen die geen verandering willen. Het zijn de conservatievellingen in jezelf die de wet van oog om oog tand om tand willen behouden en nog niet klaar zijn voor de onvoorwaardelijke liefde en vergiffenis die de koning in jezelf hen aanbied. Samen met HEKAMIAH kun je vechten voor deze koning en zijn rijk van vrede en liefde aankondigen in jezelf en aan de wereld.

Dankzij HEKAMIAH kun je jezelf steeds verbeteren je frequentie verhogen en een levend voorbeeld worden van Liefde en gerechtigheid, de loyaliteit die ze je schenkt is de loyaliteit aan jezelf, je hogere zelf en alle andere goddelijke vonken die deze Aarde verlichten. Je kunt van deze loyaliteit gebruik maken door een leid-ster te worden en de leer der liefde te verspreiden, samen te werken met andere leidsterren en elke dag te bidden voor een vredelievende wereld waarin iedereen gelukkig kan zijn. Vul je gebeden met intelligente woorden die meer begrip schenken, gevoelens van liefde die genezen en verwezenlijk ze door welgemeende goede acties die het leven voor iedereen waardevoller maken.

Wanneer je trouw bent aan je goddelijke vonk, en loyaal zijn wil verwezenlijkt zul je een harmonie tussen gedachten, gevoelens en daden bereiken en je levensopdracht op een eervolle en glorieuze manier uit kunnen voeren.

Je kunt je loyaliteit verder ontwikkelen door een voorbeeld te nemen aan heiligen, profeten, en andere grootse personages die je zijn voorgegaan op de weg naar verlichting. Richt je tot de meesters en op het meesterlijke kunstwerk waarin je je bevind, richt je aandacht op alles wat je vreugde schenkt en maak het levend door er mee aan te bouwen.

De kracht van HEKAMIAH manifesteert zich in alles om je heen, haar aanwezigheid is als een zon die met haar stralen alles levend maakt. HEKAMIAH heeft je een enorme passie geschonken voor al deze schoonheid en de macht van een koningin. Zij heeft het gouden kroontje der universele liefde op je hoofd geplaatst en van jou een schitterende ster gemaakt die door iedereen gerespecteerd wordt. Wanneer je de goede weg volgt en het licht van HEKAMIAH deelt met alles en iedereen om je heen zullen je krachten toenemen en zal er je geluk wachten op alle gebieden. Samen met je beschermengel kun je bouwen aan een nieuwe wereld en het beste in je medemensen naar boven halen. HEKAMIAH zal je steeds motiveren wanneer je goede acties onderneemt. Zij zal al je stappen volgen en je bijstaan in het gevecht tegen alles wat slecht, negatief en duister is. Samen brengen jullie de goddelijke liefde en het licht der waarheid op aarde. HEKAMIAH begeleidt je steeds op je weg naar hogere sferen en maakt van jou een levend voorbeeld van goddelijke gerechtigheid. Zij helpt je in het gevecht tegen lagere passies en onvolmaaktheden.

HEKAMIAH schenkt je geluk en rijkdom zodat je over de nodige middelen beschikt om een leger van licht- strijd- sterren op te richten en samen met hen te vechten voor een nieuwe wereld, de wereld van broeder en zusterschap die Christus is komen aankondigen. HEKAMIAH zal je steeds bij de hand nemen tijdens deze taak en samen tonen jullie wat echte eer en waardigheid is. Soms kan het lijken alsof het gewicht van de hele wereld op je schouders ligt, doch weet dat iedereen over een enorme potentie beschikt en dat heel het universum gevuld is met kwaliteiten, deugden, heerlijke ingrediënten die ieders leven kunnen verrijken. God leeft in iedereen en iedereen kan gelukkig zijn en in overvloed leven wanneer men zich aan God hecht en deelt in zijn glorie.

HEKAMIAH maakt je wakker, HEKAMIAH doet je ogen open en laat je zien dat de wereld een paradijs is. HEKAMIAH staat je toe om haar te helpen met deze taak. De poorten van dit paradijs staan open (de sleutel bevindt zich in je hart) en HAKAMIAH wilt je helpen en je tonen hoe je er binnen kunt lopen. Waarna ook jij de weg kunt tonen aan je medemensen en zo de koningin van het gouden pad worden die je werkelijk bent.

HEKAMIAH heeft je alle deugden geschonken om een meesteres der communicatie te zijn, je kunt je helder, logisch en coherent uitdrukken en beschikt over de gave om de waarde van datgene wat essentieel is aan je medemensen te tonen. Je bent charmant, vredelievend en goed, je houdt van iedereen en iedereen houdt van jou. Het is deze ware liefde die de poorten van het paradijs opent en je steeds beloont met wensen die uitkomen.

HEKAMIAH is de engel der perfectie, de engel der kansen, Zij geeft je steeds de kans om iets goeds te doen. Zij heeft je een vredelievende nobele en hulpverlenende natuur geschonken zodat je een nuttig werk kunt verrichten ten dienste van het goede. (God, je medemens, je natuur en de natuur) Bestudeer de leringen van Christus en handel vanuit je hart met de enorme intelligentie die je beschermengel je geschonken heeft.

HEKAMIAH is de engel van het geluk, dit geluk bevindt zich in de hemelse sfeer der goede acties. HEKAMIAH zorgt ervoor dat je de vruchten van je goede daden kunt oogsten in de vorm van een overvloedig en vreugdevol leven. Wees dus gelukkig, geniet van alle kansen die je steeds krijgt, straal en lach, wees zoals je beschermengel en deel je licht, je lach, je vreugde, je rijkdom met alles en iedereen om je heen. Volg de goede raad van Christus en geluk zal een onlosmakelijk deel van je leven worden. Als voorbeeld wil ik een uitspraak met je delen die ons geschonken werd door Jezus tijdens de beroemde bergrede:

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en u vijanden haten. Maar ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden, en hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als je lief hebt wie jou lief heeft welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse vader onverdeeld goed is.

HEKAMIAH is ook de engel der extase, haar aanwezigheid is als een kus van licht die je hart harder doet kloppen en je meeneemt naar het land van je dromen. Zij kan je het hemelse leven tonen door middel van visioenen. Zij kan je meenemen op een mystieke reis naar eenheid, naar het oneindige licht wat in onze harten woont. HEKAMIAH brengt je het verlangen naar deze eenheid en leid je op de spirituele weg naar jezelf. Zij raffineert je gevoelens en maakt alles steeds fijner en mooier, helder als een kristalenbol waarin je de toekomst kunt zien HEKAMIAH kan je ook symbolische dromen brengen die je deze schitterende toekomst onthullen. Zij heeft je een rijke fantasie geschonken en een enorme liefde die je steeds zal regenereren, zuiveren van alle pijn, alle angst en alle zorgen, al het negatieve, al het duistere dat nog in je is.

HEKAMIAH kan je de vrijheid schenken waarnaar je zo verlangt, want zij schenkt de liefde, liefde voor je familie, liefde voor je verleden, liefde voor je geboorteplaats, liefde voor je oorsprong. Deze liefde die in je woont is de wortel, het begin, maar ook de kroon de toekomst die je reeds met je draagt als een droom waar je steeds voor zult vechten. De wens naar eenheid en geluk die HEKAMIAH je geschonken heeft is zeer sterk verankerd in je wezen en zal zich verspreiden naar je gehele bewustzijn wanneer je nadenkt en mediteert over de bron waaruit alles voortgekomen is. De bron die was, die is en zal zijn.

HEKAMIAH kan je innerlijk zo verlichten dat je toegang krijgt tot alle dimensies van je wezen. Zij vult je geest met Licht en Liefde en stelt je in staat om snel de echte waarden van de mensen om je heen aan te voelen. Zij beschermt je tegen illusies en valse impressies. Zij beschermt je tegen de wanorde die in je geest ontstaat wanneer je je vijandig gedraagt tegenover de krachten der liefde die in je wonen en op je stralen. Zij leidt je naar de volledige waarheid die je toe kan staan om de gift der profetie te ontvangen. Dan zal je een gids worden en de mensheid dienen met de wijsheid die in je hart woont. Dan zal je hen de oogverblindende schoonheid van het koninkrijk Gods kunnen aankondigen en de rol van profete vervullen die je geschonken werd.

Wanneer je met je beschermengel bent en vanuit de bron der stilte naar haar luistert zal de geest der waarheid komen en je de volledige waarheid tonen, dan zul je zelf niet meer praten, maar praten vanuit je zelf, je hogere zelf. Dan zul je luisteren en praten en alles wat komen zal verkondigen.

dan zul je 1 zijn en handelen naar de wil van de vader, dan zul je 1 zijn en handelen met de liefde van de zoon, dan zul je 1 zijn en handelen met de intelligentie van de heilige geest. Dan zul je 1 zijn en beseffen dat je altijd al 1 bent geweest.

Affirmaties

* Dankzij de Loyaliteit die HEKAMIAH me schenkt kan iedereen steeds op me rekenen

* Ik sta ten dienste van het hoogste in mezelf en wens iedereen het beste

* Ik bescherm de zwakkeren en verdedig de onschuldigen

* Ik hou van de multiculturele regenboog der eenheid

* Ik ben vredelievend

Gebed

HE

HEKA

HEKAMIAH

Dankjewel HEKAMIAH dat ik een amazone ben, die vecht voor moeder natuur en de vader die in de hemel is. Bedankt dat ik het Christuskind mag voeden aan mijn borst en dat zijn liefde in mij elke dag sterker en sterker wordt. Bedankt dat ik mag sterven om herboren te worden. Bedankt dat ik mag stralen als een ster en licht schijnen op het koninkrijk waar iedereen heer en meester is.

Ontwikkelde kwaliteiten

Universele Liefde, verzoening, dienstbaarheid, frankheid, moed, heldhaftigheid, trouw, eer en waardigheid. Alle leidinggevende kwaliteiten, loyaliteit aan de goddelijke principes, respect voor overeenkomsten, nobelheid, verantwoordelijkheid, politieke en sociale organisatie talenten en besluitvaardigheid.

Te annuleren fouten

Verraad, lafheid, egoïsme, onverantwoordelijkheid, instabiliteit en angst, bezorgdheid en bedrieggelijkheid. Valse voorspellingen en gekheid.

HEKAMIAH is de beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 5 tot en met 9 juni.