Beschermengel Jeliel, Serafijn der hemelse liefde

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

YELIEL is de tweede Engel van het Engelenkoor der Serafijnen alsook de tweede Engel van de 72 Engelen van de Kabbalah en de Levensboom.

YELIEL is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 26 tot en met 30 maart alsook van de personen geboren op de volgende dagen: 22/3, 4/6, 19/8, 31/10 en 10/1.

Deze lieve Engel-Serafijn brengt ons de liefde en de wijsheid en vult ons met respect voor alles en iedereen.

De kwaliteiten die wij met Engel, Beschermengel Jeliel kunnen ontwikkelen

Universele Liefde, vredelievendheid, trouw respect en motivatie.

De gebreken die wij met Engel, beschermengel Jeliel kunnen transformeren tot gaven

Hoogmoed, narcisme, ontrouw, egoïsme en gierigheid.

Serafijn Jeliel Engel der Liefdevolle ideeën

Engel, Beschermengel YELIEL verdeelt de Liefde en de wijsheid, de tolerantie en de vredelievendheid. Hij helpt ons om de gave van respect te ontwikkelen en motiveert ons om anderen te helpen. Hij maakt onze ideeën helder en staat ons toe om de gehele wereld ermee te verlichten.

De boodschap van Engel YELIEL is er een van tolerantie en vredelievendheid en Hij wenst ons allen vrede.

Engel-Beschermengel YELIEL helpt ons om onze ideeën te aarden en ze uit te voeren. Hij staat ons bij in onze relaties en helpt ons om van onze wereld een grote familie te maken waarin iedereen zich gelukkig voelt. Je kunt hem steeds aanroepen als je relationele problemen hebt, want hij is de Engel, Serafijn der Geliefden.

De Hemelse Liefde van Engel, Beschermengel YELIEL helpt ons om de pijl der wilskracht de juiste richting in te sturen. Hij doet ons dromen en brengt ons ideeën die wij met onze liefdevolle wil kunnen realiseren.

De dromerige ideeën die de vurige Serafijn YELIEL ons schenkt zijn als mystieke visioenen van een overvloedige schoonheid die ons zozeer motiveren dat wij alle obstakels op onze weg met vreugde kunnen nemen, zoals een paard dat met plezier over omheiningen springt, of als een vogel die elke ochtend weer een mooi liedje zingt en vrolijk door de lucht vliegt zonder zich zorgen te maken over onweer of regen .

De vogels weten dat de zon elke dag weer opkomt en verwelkomen haar licht dan ook steeds met hun liefdevol gezang. Laten wij ook zingen voor de zon en de Engelen van het Licht bedanken voor het prachtige nu moment waarin we ons bevinden en de schitterende toekomst die ons tegemoet komt in dit nu moment wanneer wij openstaan voor haar zegeningen.

Beschermengel Jeliel en de Droom-Ster

Beschermengel YELIEL geeft ons de kracht, de hoop en de wil om te dromen. Hij geeft ons de liefde die van ons leven een droom maakt, bovendien brengt hij ons ook de intelligentie om onze dromen te verwezenlijken.

Beschermengel YELIEL helpt ons om onze dromen in bruikbare ideeën om te zetten.

De liefdevolle Engel, Serafijn YELIEL is als de goddelijke stroom van onvoorwaardelijke Liefde. Hij maakt de connectie tussen de dromer en de schepper (Hochmah en Binah: de 2de en de 3de Sefirah van de Levensboom). Zijn dromerige intelligentie maakt alles helder en mooi in ons innerlijk.

De Liefdevolle Engel, Serafijn YELIEL is als een Licht, een Liefdes-licht, Hij spreekt vanuit ons hart en wenst enkel vrede, Liefde en overvloed voor iedereen. Hij is met ons in elke glimlach, in elke vriendelijke geste.

Engel Jeliel spoort ons aan om onze innerlijke Liefde en wijsheid te manifesteren door middel van liefdevolle daden en de stille wijsheid om te luisteren, aandachtig te kijken, te voelen, te ruiken, te genieten van het leven en samen te werken met zijn paradijselijke levensstroom door zijn schoonheid te bevestigen, er over te praten en op deze manier de mensen bewust te maken dat de wereld een paradijs is.

Engel, Beschermengel YELIEL toont ons dat God alles voorzien heeft en dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken.

Deze schitterende Engel, Serafijn schenkt ons hoop en vertrouwen. Engel Beschermengel YELIEL schenkt ons de vrijheid om nergens aan gebonden te zijn, om met alles in vrede te zijn. Hij geeft ons de Liefde voor Al.

Met Engel, Serafijn YELIEL wordt de gehele wereld onze Geliefde.

Met Engel, Beschermengel YELIEL worden alle dromen waar, en de wereld een paradijs, een overvloedige stroom van goddelijke voorzienigheid.

Beschermengel Jeliel en de vooruitgang van het goddelijke kunstwerk

Engel Beschermengel Jeliel brengt ons de liefdevolle intelligentie die ons toestaat om gelukkig te zijn.

Het werk dat wij met Engel Jeliel kunnen verrichten houdt dan ook in dat wij dit gelukkig zijn samen met hem verder bestuderen door ons door zijn hemelse intelligentie te laten inspireren en door ons zelf en onze dromen met zijn hemelse liefde aan het licht te brengen.

Samen met Engel Jeliel kunnen wij diep in ons zelf kijken en onze waarachtige hartenwensen te weten komen.

Mijn waarachtige hartenwens is gelukkig zijn en mijn eerste werk met deze liefdevolle Engel Serafijn hield dan ook in dat ik heel diep heb nagedacht en gemediteerd over het gene wat wij werkelijk nodig hebben om gelukkig te zijn.

Ook heb ik de begrippen wilskracht en liefde verder bestudeerd en mijn intelligentie gebruikt om deze deugden verder te beschrijven.

Een van de tekstjes die hieruit zijn voortgekomen gaat over de liefde en aangezien liefde het ingrediënt is wat de Engel, Serafijn Jeliel ons zo graag wil schenken heb ik dan ook besloten om dit tekstje met jullie te delen als voorbeeld.

Laat dit jullie zeker niet weerhouden om zelf na te denken over de liefde, om zelf de liefde te voelen en deze goddelijke kwaliteit die naar gelukkig zijn leid een plaatsje te geven in het avontuur van jullie leven, in het levende boek der vooruitgang en goddelijke voorzienigheid dat wij allemaal tezamen aan het schrijven zijn.

Liefde

Wat is liefde... Liefde is een begrip, een woord waar duizenden boeken over geschreven kunnen worden zonder dat men de essentie van dit woord exact zal kunnen beschrijven, omdat liefde veel meer dan een woord alleen is en alle aspecten van ons wezen betreft. Instinct, gevoel, gedachten, daden, er zijn zoveel verschillende soorten van liefde.

De liefde is alles, steeds op een andere manier. Liefde is God en weten we nu eigenlijk al wie God is, wat liefde is? Zie je, dan hebben we het over goddelijke liefde, hoge liefde. Dan maken we al een verschil tussen de dierlijke seksuele liefdesdrang, de menselijke liefde en de goddelijke liefde

Liefde is dus een zeer breed begrip en een kracht waar je veel mee kunt doen, en vooral genieten hé. Ik ga in de volgende teksten zomaar wat aspecten en kwaliteiten van de liefde beschrijven en wij zullen daar hopelijk wat van leren.

Wat is echte liefde, wat is onvoorwaardelijke liefde? Echte liefde is de liefde voor alles en iedereen. Onvoorwaardelijke liefde is liefde zonder voorwaarden. Wat wil zeggen, van de mensen houden zoals ze zijn, ze niet willen veranderen maar van hun houden en ze in vrijheid laten groeien.

Liefde is overal en toch zijn we er steeds naar op zoek, maar eerst moeten we de liefde in ons zelf vinden, ook in onze gedachten! De liefde in onze gedachten is het begrip en de vergiffenis. Wanneer je je in de plaats van iemand stelt zonder hem te willen veranderen, maar begrijpend hoe hij/zij is, de tijd latend voor deze persoon om de liefde te vinden, dan is men in de liefde.

De liefde is als een licht dat alle gedachten helder maakt en begrip en vergiffenis brengt. De mensen waar je van houdt vergeef je en dan ga je weer verder. Vergiffenis is ook een goede eigenschap net zoals de liefde en de wilskracht, het is een begrip, een belangrijk begrip want met dit begrip, met deze kracht die ook de liefdeskracht is kun je alles genezen.

Wanneer men veel conflicten en ruzies in zijn hoofd heeft en allerlei onopgeloste emotionele en psychologische problemen, voelt men zich niet goed en kan men niet vooruit. Alleen de liefde kan dan weer eenheid in onszelf brengen. Alleen de liefde kan ons dan weer in vrede brengen met onszelf.

Door middel van vergiffenis, door middel van weer verder te gaan vol liefde en het verleden achter te laten. Men kan liefde altijd als nieuw ervaren, ook al is het een oerkracht. Liefde is het nieuwe, het avontuurlijke.

Liefde motiveert

Als je de dingen graag doet dan doe je ze goed. Dan doe je ze in vreugde dan is het leven fijn. Liefde is het fijnste wat er is, voor liefde zou de mens alles doen. Liefde maakt blind, liefde geeft kracht en durf.

Liefde is iets waar iedereen naar op zoek is maar niemand weet precies wat het is. Liefde in het doen! Zie je, liefde is in alles en alles wat je met liefde doet doe je graag, het is daarom dat de liefde en de wilskracht onafscheidelijk zijn want zonder liefde is men met wilskracht niets.

Als men van alles wil maar de liefde niet heeft om het te doen, dan doet men niets en blijft men niets. Alleen de liefde voor het leven, voor de mensen om ons heen kan ons motiveren om in beweging te komen. De liefde voor het leven maakt ons verliefd op het leven.

Als men verliefd is op het leven, gelooft men in dromen

en als men in deze liefde blijft zullen deze dromen uitkomen.

Liefde en Verlangen

Er is de instinctieve dierlijke wil, het verlangen naar seks en voldoening en er is de hogere intensievere goddelijke wil, die echte liefde is en niet teveel verlangt maar geeft en van de ander houdt zoals deze is. Maar toch zijn zij 1, deze liefde en dit verlangen.

Het is het verlangen, de hoop, de toekomst, de dromen, het licht van Hochmah (de 2de Sepirah van de Levensboom). Het licht van een betere wereld, zonder angst waar iedereen zichzelf kan zijn. Een droomwereld waarin iedereen elkaar vergeeft en verder leeft.

Een wereld waar iedereen gelukkig is, waar iedereen eerlijk is. Een wereld zonder schaamte, waar men de waarheid zonder angst kan zeggen. Een wereld waar men kan doen wat men wil omdat het een wereld van liefde is.

Heb lief en gij zult gelukkig zijn

Als je de liefde hebt kun je gelukkig zijn in alles wat je doet omdat de dingen dan zin hebben, omdat je er dan zin in hebt. De nood aan liefde is iets wat niet te beschrijven valt, maar in alle dingen terug te vinden is.

Liefde is dwaas, liefde is geloven in het onmogelijke

en het dan toch mogelijk proberen te maken door het zelf te doen, te zijn.

Liefde is een ideaal, een levensvisie. Liefde is tolerantie en houden van. Liefde is een grote kracht die ons gelukkig kan maken. Liefde kan al je daden vullen en dan kun je ze in vreugde doen.

Wanneer men dingen doet voor anderen bijvoorbeeld, dan doe je ze ook voor jezelf, als je ze met vreugde doet, als dat doen van deze dingen je vreugde geeft. Dat is het belangrijkste en de eerste stap naar zelfkennis en zelfverwezenlijking.

Wat geeft je vreugde? Wat maakt je gelukkig in het leven? Want als gelukkig zijn je doel is dan moet je erachter komen wat je gelukkig maakt. Wat is je doel? Wat maakt je gelukkig?

Het eerste begin is diep in jezelf kijken, voelen. Eerlijk met jezelf zijn. Jezelf proberen te kennen, jezelf proberen te begrijpen. Want wat zijn anders woorden en begrippen, dat zijn wij allemaal zelf. En we hebben ze allemaal zelf uitgevonden omdat we onszelf en de wereld wilden begrijpen.

Beschermengel JELIEL en het vervolg van de reis

Beschermengel YELIEL leidt ons van Kether naar Binah (De 1ste en de 3de Sepirah van de Levensboom), Hij brengt ons van de bron waaruit alles ontstaan is naar de zee der mogelijkheden.

YELIEL schenkt ons de liefde en doet ons dromen. Wanneer wij werken met deze vurige Engel Serafijn schenk Hij ons prachtige beelden, visioenen van toekomstmogelijkheden en moedigt ons zo aan om tot actie over te gaan en zodoende de eerste stappen te ondernemen naar dit beeld, naar deze schoonheid waar wij allen zo zeer naar verlangen.

De Engel, Serafijn YELIEL schenkt ons de mogelijkheid om aandachtig te kijken en te genieten van het beeld dat voor ons geestesoog verschijnt. Hij motiveert ons door ons te laten dromen over dit beeld.

Hij schenkt ons de nodige verbeeldingskracht en wekt onze intelligentie zodat we dit beeld kunnen benoemen. Zodat we er een naam aan kunnen geven, erover na kunnen denken, ons licht kunnen schenken en zo het beeld levend kunnen maken.

Beschermengel YELIEL helpt ons om van onze dromen nuttige gedachten te maken die wij met de hulp van zijn broeders en zusters kunnen realiseren. De Engel Serafijn YELIEL draagt nummer 2 en staat dus in direct verband met de Sefirah Hochmah, doch zijn wegleidt ons van de Sefirah Kether naar de Sefirah Binah, wat wil zeggen dat hij ons helpt om onze vurige wensen in luchtige, dromerige ideeën om te zetten.

Mijn wens, mijn droom is gelukkig zijn en daarom ben ik op zoek gegaan naar mijn geliefde. Samen met de Engelen Serafijnen VEHUIAH en YELIEL heb ik mijn geliefde gevonden, als eerste in mezelf, waarna zij ook werkelijk verschenen is in mijn leven.

Nu werken wij tezamen met de Engelen en delen hun Licht door middel van mooie ideeën, idealen en dromen, geschreven teksten die nu tot jullie komen.

Gebed

Ik ben mij bewust dat Liefde vrijheid is en besluit bij deze om mijn geliefde en mezelf te vergeven, me onvoorwaardelijk te schenken en de Christus Liefde te ontvangen en te delen zodat wij samen kunnen spelen. Zodat wij samen het zaad van de toekomst kunnen ontvangen en planten, het met liefde verzorgen en laten groeien waarna wij de vruchten ervan kunnen oogsten in de vorm van een voorspoedig, vreugdevol en juist leven.

Dankjewel Engel YELIEL