Beschermengel Lauviah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel Lauviah is de Eerste Engel van het Engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van Aartsengel Tshapkiel ook wel Binael genoemd.

Lauviah is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 10 tot en met 15 juni.

Beschermengel Lauviah heeft de zelfde naam als Haar voorganger van het Engelenkoor der Cherubijnen (ook wel Lauvuel genoemd) doch Haar weg op de Levensboom gaat van de Sefirah Binah naar de Sefirah Hochmah en de planetaire invloeden waar Zij mee werkt zijn van Saturnus en Uranus, hierin ligt hem het verschil.

Lauviah is de Engel die zowel ons verleden als onze toekomst kan openbaren, zij toont ons de weg naar het licht en leert ons hoe wij het mooiste in ons leven tot bloei kunnen laten komen.

Engel Lauviah maakt ons aandachtig en leert ons om onszelf en de wereld te aanschouwen. Zij schenkt ons heel veel tolerantie en begrip en vult ons met de onvoorwaardelijke liefde van Christus zodat wij de wetten van deze wereld te boven kunnen komen en de Heiland in ons zelf vinden.

Gaven van Engel Lauviah

Lumineuze ideeën. Liefde en wijsheid. Vrede en rust. Inspiraties, leiding, troost en goede hoop.

Deugden die wij kunnen ontwikkelen met Engel Lauviah

Tolerantie, aandachtigheid en sereniteit. Zachtheid, vriendelijkheid en kunstzinnigheid.

Talenten die wij met Engel Lauviah kunnen ontwikkelen

Alle artistieke talenten en bovenal de kunst van het schrijven.

Vermogens die Engel Lauviah ons schenkt

Een sterk intuïtief vermogen. Het vermogen tot introspectie en retrospectie alsook het vermogen om de toekomst te kunnen voorzien. Het vermogen om altijd overal een lichtpuntje te kunnen vinden en je daar op te richten. Het vermogen om een punt te zetten achter iets en het vermogen om alle goede en slechte punten in jezelf te kunnen onderscheiden. Het vermogen om een punt te maken en een richting te kiezen.

Beschermengel Lauviah schenkt ons de visie die ons toestaat om op een positieve wijze vooruit te kunnen gaan. Samen met haar kunnen ook wij een visie ontwikkelen die aanspoort tot positiviteit. Zodoende kunnen wij vele mensen helpen door hen weer goede hoop te schenken en iets om over te dromen.

Lauviah is de Engel der hemelse inspiraties. Zij kan ons openbaringen schenken in onze dromen maar ook overdag, tijdens rust en meditatie kan Zij tot ons spreken

Doorgaans houden de personen die geboren zijn onder Haar invloed van muziek, poëzie, literatuur en filosofie en zijn zij spiritueel aangelegd (wat wil zeggen dat zij het vermogen hebben om naar hun inspiraties te luisteren en hier iets mee te doen).

De beschermelingen van Engel Lauviah zijn de brengers van wonderbaarlijke nieuwe dingen. Het zijn de ontdekkers van een nieuwe wereld en ook zij die hier een brug naartoe kunnen slaan.

Engel Lauviah beschermt ons tegen psychische stoornissen en kan ons leren om teleurstellingen te voorkomen. Zij kan ons bevrijden van al de kwellingen in onze geest. Wanneer wij verdrietig zijn of een goede nachtrust nodig hebben kan het nuttig zijn om haar kracht aan te roepen.

Beschermengel Lauviah helpt ons om de oplossing in ons zelf te vinden

Engel Lauviah brengt licht in onze donkerste gedachten en zorgt er zodoende voor dat alles helder word waarna de oplossing zich openbaart en wij wederom als een zonnetje kunnen zijn. Zij schijnt haar licht op duistere situaties uit ons verleden en maakt ons duidelijk welke fouten wij het best niet meer kunnen herhalen. Zij schenkt ons de zegening om ons verleden in vrede onder ogen te kunnen zien. Zij schenkt ons weer hoop en vult ons met goede moed. Met haar komen wij tot het besef van wat er gebeurd is en kunnen wij hier onze les uit trekken. Zodoende zorgt zij ervoor dat het verleden ons heden en onze toekomst niet meer verduisterd. Zij staat ons toe om de lichtjes te vinden die in de duisternis van ons verleden aanwezig zijn. Elk lichtje dat zij ons toont is als een oplossing die alles in ons innerlijk zoveel helderder maakt. Engel Lauviah zorgt voor een innerlijke verlichting die ons toestaat ons gehele wezen te doorgronden.

Beschermengel Lauviah onthuld ons het mysterie van onze ziel

Lauviah kan ons bewust maken van wat er in ons omgaat. Zij leert ons om te luisteren naar onze eigen innerlijke stem. Wanneer wij deze stem negeren kan het zijn dat wij fouten maken (Engel Lauviah leert ons om te luisteren naar dat kleine stemmetje wat ons steeds waarschuwt wanneer de dingen fout lopen).

Beschermengel Lauviah brengt alles wat wij negeren maar diep van binnen wel weten aan het licht. Zij opent de poort naar alle kennis die in ons begraven ligt. Zij staat ons toe om onszelf te aanschouwen en als geheel te zien. Zij schijnt haar licht op zowel onze gaven als onze gebreken en brengt zowel het duister als het licht tot leven. Dankzij dit innerlijke proces worden wij geïnspireerd door ons zelf en kunnen wij veel ontdekken.

Engel Lauviah kan ons leren om onszelf en onze wereld op kritische wijze te bekijken. Zodoende kunnen wij te weten komen waar wij in de fout zijn gegaan en hoe wij dit in de toekomst kunnen voorkomen. Wanneer wij niet willen zien wat wij fout doen kunnen wij er ook niets aan doen en het is daarom dat Engel Lauviah ons aanspoort om onszelf en ons verleden te contempleren.

Beschermengel Lauviah kan ons leren mediteren en observeren

Engel Lauviah leert ons onze gedachten te analyseren en onze intuïties en te ontcijferen.

Lauviah schenkt ons de gave om op een gepaste manier met onze gevoelens om te kunnen gaan en beschermt ons tegen ongepast emotioneel gedrag. Zij leert ons om in de wirwar van onze emoties de draad van Ariadne weer te vinden en kan ons helpen wanneer wij de kluts kwijt zijn. Zij doet dit door duidelijkheid te verschaffen omtrent onze gevoelens en onze emoties te temperen. Wanneer wij weten vanwaar een gevoel of een emotie komt kunnen wij de oorzaak aanpakken en er beter op letten zodat wij ons niet meer laten meevoeren door duistere emoties zoals woede of angst.

Beschermengel Lauviah kan ons bevrijden uit de hevigste stormen door ons weer naar ons middelpunt te leiden. Zij brengt ons de innerlijke rust die ons toestaat om aandachtig te zijn voor alles wat zich in ons zelf en om ons heen afspeelt. Wanneer onze instelling en onze omstandigheden niet wenselijk zijn is Lauviah de ideale Engel om mee te werken aangezien zij er voor zorgt dat wij vrede vinden met het verleden en ons van uit de hevigste stormen naar het eiland van onze dromen kan leiden.

Beschermengel Lauviah schijnt haar licht op ons verleden met de bedoeling een goede toekomst op te richten

Engel Lauviah motiveert ons om op een positieve wijze vooruit te gaan door ons ons mooiste toekomst perspectief te geven. Zij laat ons zien dat wij allen als een waterlelie kunnen zijn en vanuit ons duistere verleden de verlichtende toekomst tegemoet treden.

Lauviah is de Engel die ons een goede geestelijke gezondheid kan schenken. Dit doet zij door middel van introspectie

Wanneer wij niet kunnen slapen of gekweld worden door gedachten vanuit het verleden kunnen wij Engel Lauviah om hulp vragen. Zij kan dan weer rust brengen in onze geest en zodoende zorgen voor beterschap. Zij kan ons ook leren om onszelf rustig te aanschouwen totdat de storm in onze gedachten weer bedaart en onze emoties weer tot rust komen. Dankzij dit gehele proces kunnen wij veel leren over ons zelf en zodoende vele geheimen te weten komen.

De grootste geheimen bevinden zich in onszelf, wachtende om ontgonnen te worden

Alle ervaringen en alle kennis die wij hebben opgedaan begint zich in ons zelf. Deze kennis en deze ervaringswijsheid vormen de schat die Lauviah ons te bieden heeft.

Lauviah kan ons leren om de schatten in ons zelf te vinden door op een positieve wijze naar het verleden te kijken en er even bij stil te staan hoeveel schitterende dingen dat wij al hebben meegemaakt. Lauviah schenkt ons de dankbaarheid voor wat het verleden ons reeds gebracht heeft en wat de toekomst ons nog zal schenken. Samen met haar kunnen wij alle wijsheid die zich in ons zelf bevind aan het licht brengen en zodoende zorgen voor een schitterende toekomst door deze wijsheid toe te passen.

Lauviah leert ons om te leven met de wijsheid en de liefde van Christus. Zij leert ons om een voorbeeld te zijn voor al (wanneer wij het haar vragen) en zal ons steeds aansporen om het beste vanuit onszelf te geven zonder hierdoor uitgeput te raken. Zij leert ons om rustig aan te wandelen naar het door ons gestelde doel zonder ons druk te maken of ons op enigerwijze te laten gaan.

De inspiraties die Engel Lauviah schenkt zorgen voor goede voornemens die wanneer waargemaakt de gewenste resultaten zullen leveren

Dankzij Engel Lauviah kunnen wij te weten komen welke manier van leven zal bijdragen aan onze mooiste toekomst.

Zij leert ons de kunst des levens en motiveert ons om te bouwen aan datgene wat verwezenlijkbaar is. Samen met Lauviah kunnen wij onze wijsheid als een fundament laten dienen waarop de rest van ons leven gebouwd word.

Wanneer wij vreugde scheppen in het bouwwerk van ons leven en wij elke steen met liefde plaatsen kunnen wij gelukkig zijn en heel veel realiseren (indien wij dit wensen).

Boodschap van Engel Lauviah

je zult geïnspireerd, geleid en geholpen worden en vrede vinden met je omstandigheden. Daarna zal ik je helpen met het plaatsen van de hoeksteen van je fundament. Deze hoeksteen is de Liefde en de richtlijn die ik je schenk.