BeschermengelenBeschermengel Lauviah

Geschreven door Michy   

 

Deze lieflijke cherubijn regeert zodiakaal over ons bestaan van 11 tot en met 15 mei. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

 

Gaven die je dankzij haar invloed kan ontwikkelen:

* Schoonheid en zachtheid van geest
* Succes met wat je doet
* Het vermogen om het goddelijke licht binnen te laten
* Werk met als doel menselijke & aardse harmonie
* Passie voor je werk en bijhorende beloningen
* Succes in je activiteiten
* Blijheid om wie je bent en wat je doet
* Anderen helpen in liefde en sympathie
* Je kennis en succes delen met anderen

Storingen die kunnen optreden/verholpen worden onder haar invloed:

* Niet luisteren naar je innerlijke stem
* Handel die enkel materieel georiënteerd is
* Manipulaties om je doel te bereiken
* Machtsbelustheid
* Onbezield werk verrichten
* Overdreven veel of weinig op je taken gericht zijn
* Niet bewust zijn van je eigen krachten
* Gevoel van hulpeloosheid aangaande succes verwerven

Lauviah schenkt je de goddelijke beloningen voor taken die op je pad zijn gekomen. Net zoals planten vruchten dragen, zo ook draagt je werk deze al naar gelang het enthousiasme en de passie waarmee je het verricht hebt. Ieder heeft zo zijn talenten waarmee hij zijn leven op een aangename zowel als individuele manier kan verrijken. Geloven we in deze deugden die ons geschonken zijn en benutten we ze met liefde en zorg, vanuit ons hart? Hier kan Lauviah ons bij helpen wanneer we haar aanroepen. Laat deze cherubijn haar lieflijke vleugels om je heen slaan terwijl ze samen met jou je pad bewandelt.

 

Artwork: Monique Anna Crettol

 

Engelen Aanroepen

 

Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:


LAU
LAUVI
LAUVIAH

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: LAU. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: LAUVI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: LAUVIAH. Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart.

Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen.

 

Channeling Engel Lauviah

 

Ik ben met je, ik toon je de weg naar dat wat mooi is, lieflijk en oprecht. Ik toon je dat strijd helemaal niet bestaat, het is een illusie der geest en verder hoeft het niet te gaan. Wil je geloven in dat wat je pijn doet? Wil je vasthouden aan dat wat niet is? Of wil je gelukkig zijn, genieten van het moment? Roep me aan, ik ben er voor jou.

 

Ik toon je je krachten, ik toon je je Liefde. Ik toon je de Liefde voor waar je van houdt en hoe je in Liefde steeds verder kan gaan. Ik omring je met Liefde die alles bevat, ik geef je de schoonheid die in alles is. Ik toon je dat alles slechts perceptie is, dat je zelf steeds beslist hoe mooi alles is. Alles komt voort uit jou en hoe je naar je wereld kijkt.

 

Deze wereld is een droom, gemaakt om vol Liefde te zijn. Leg je focus hierop en zo zal het zijn. Doe wat je doet steeds in Liefde, laat weg dat venijn. Jij creëert vandaag en ook wat morgen voor je zal zijn. Kijk naar alles vol Liefde dan verdwijnt alle pijn. Dit is de grote magie die ik je leren kan, roep me aan wanneer je het moeilijk hebt, ik toon je de weg.

 

Wanneer alles moeilijk gaat is het omdat je me even vergat, omdat je even niet wist dat ik steeds bij je ben. Ik toon je de weg, maar geef je de vrije keus. Je kan alles doen zoals jij wil, maar Liefde is de fijnste weg. Ook jouw leven kan steeds vol Liefde zijn, loop niet weg doch bemin je pad. Liefde toont steeds de volgende stap, zo kan je niet fout gaan, alles komt steeds terecht.

 

Wees dankbaar voor je leven, en al dat je ziet, dit verhoogt je perceptie en kleurt alles weer. Zo zie je dat 't leven een bewegend schilderij is, jij maakt het al zelf dus kies nu met zorg. Wie wil een bestaan vol haat, nijd en strijd wanneer al slechts perceptie is en het zo mooi kan zijn. Leg je zorgen in mijn handen, ik verlicht ze samen met jou.

 

Hang niet vast aan wat geweest is maar blijf het hoogste van je hart steeds trouw. Wij engelen zijn hier om je dit weer te leren, om te tonen dat het in Liefde kan en je zo weer kan spelen. Zie het als een fijn spel, want dat is wat het is. Ik reik je de stukjes van de puzzel zodat jij hem vervolmaakt. In Liefde ben ik met je, je bent nooit alleen. De essentie is Liefde, het is je enige les.

 

Leef en leer in Liefde, het transformeert je bestaan. Er is slechts het hier en het nu en dat kan altijd mooi zijn. Het moment is steeds hetzelfde, enkel frequentie verschilt. En frequentie, lieve kind is hoe jij alles kleurt. De kleuren van Liefde zijn mooi, speels en zacht. De kleuren van pijn zijn grijs, grauw en zwaar. Jij kleurt zelf door wat je voelt en wat je denkt.

 

Laat dit van de hoogste, de mooiste frequentie zijn. Je kan niet vluchten van pijn want je vlucht van jezelf. Je kan enkel veranderen naar waar je van houdt. Die verandering is in jou, ze ontstaat nergens anders. Je creëert alles zelf, door hoe je 't bekijkt. Wees in Liefde voor al en goed zal het gaan, want hier ligt je kracht in 't geheel van het bestaan.


Ik ben met je steeds, in de hogere sfeer. Ik moedig je aan, herinner je weer dat alles steeds mooi is als jij het zo wil. Die discipline is de jouwe, hij kleurt alles fijn. Ik ben met je in Liefde, in het ene moment, het moment dat al bevat wat mooi is en goed. Van hieruit steun ik je, help en verlicht je lieve hart. Ik ben met je in vreugde, ik ben je engel Lauviah.

 

Steen die kan helpen om met mij te werken: Azuriet

Kleur: Transparant blauw

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Liefde toont me de weg

* Ik ben in Liefde met al om me heen

* Ik creëer mijn eigen bestaan

* Alles vloeit voort uit mezelf, daarom heb ik lief

 

Gebed

~~~~

Met jou Lauviah, word ik me bewust van mezelf.

Van mijn machten, mijn krachten, mijn Hogere Zelf.

In Liefde creëer ik mijn perfecte bestaan,

in hoop, vol verwachting krijg ik alles gedaan.

Harmonie breng je mij, want dat is waar het om gaat.

Ik breng Liefde in het moment, zodat het eeuwig kan bestaan.

Dank voor jouw steun lieve Lauviah, ik weet dat jij er steeds voor me bent.

 

 

Hoe met deze channeling werken?


Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.