Beschermengel Lelahel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel Lelahel werkt onder leiding van Aartsengel Metatron en is de 6de Engel van het Engelenkoor der Serafijnen. Deze Engel Serafijn zorgt ervoor dat wij ons bewust worden van de goddelijke wil. Wat wil zeggen dat hij ons bewust maakt van het leven, onszelf en onze omstandigheden en het gene wat wij kunnen verwezenlijken indien wij dat wensen.

Hij toont ons de waarheid en onthult ons ons volledige potentieel, maakt ons bewust van alle eigenschappen die wij in ons dragen, alle talenten die wij bezitten en wat wij hiermee kunnen doen.

Engel Lelahel werkt vanuit het Engelenrijk en kan ons het nodige begrip schenken, zijn licht onthult de ware schoonheid, de ware wetenschap en kan ons de zin van ons bestaan doen in-zien.

Met Engel Lelahel kunnen wij in-zien en uit-voeren, het licht dat in ons zelf huist waarmaken door middel van liefdevolle acties die bijdragen aan een beter bestaan voor Ieder-1.

Geschenken van Engel Lelahel

Liefde voor ons werk, ons leven, onze bezigheden.

De kracht om alles af te werken en mooi te maken.

De gave om onze talenten te ontwikkelen en benutten.

Wetenschappelijke inzichten, interesse en begrip in het leven en van het leven.

Genezing en helderheid van geest.

Roem en fortuin, bekendheid en naam.

Engel Lelahel de beroemde geneesheer

Engel Serafijn Lelahel is een echte genees-ster aangezien het licht dat begrip brengt ons beter doet voelen en het begrip en de liefde voor onszelf en onze medemensen, alsook het begrip van onszelf, onze wereld en onze realiteit ons tot diepe inzichten brengt die genezing als gevolg hebben.

Deze liefdevolle Beschermengel staat in verband met de Zon en Venus

Beschermengel Lelahel schenkt ons het genezende licht van de Zon en moedigt ons aan om in actie te komen door middel van de krachten van Venus die ons aansporen om van alles het mooiste te maken en van het leven te genieten.

Beschermengel Lelahel is een Engel van universele en goddelijke liefde, hij schenkt ons de liefde voor al, het verlangen om te leven in vreugde en vrede, het verlangen om te begrijpen, het verlangen om alle mysteries te ontsluieren en de hemelse geliefde in al haar vormen lief te hebben.

Liefde voor het Leven

Beschermengel Lelahel schenkt ons de liefde voor het leven en voor het gene waar wij mee bezig zijn en spoort ons aan om van ons eigen en van ons leven een kunstwerk te maken alsook om dit kunstwerk een mooie plek te geven om zijn leven te leven.

Engel Lelahel schenkt ons de liefde die tot roem en glorie leidt.

Dankzij het liefdevolle waarmaken van onze dromen door middel van onze talenten worden wij wie wij zijn: hemelse kunstenaars gekomen naar de Aarde om te genieten van het leven.

Zelfkennis en zelfwaardering

Engel Lelahel schenkt ons bewustzijn omtrent onszelf, onze goede en slechte eigenschappen, onze talenten en onze gebreken. Hij leert ons om onszelf te waarderen: onszelf naar juiste waarde in te schatten en onze plek in het geheel te onderscheiden. Hij schenkt ons het verlangen naar perfectie, de ambitie om een voorbeeld voor allen te zijn, de zegening om lief te hebben en geliefd te zijn.

Engel Lelahel toont ons dat het leven een schitterend avontuur is met vele keuzemogelijkheden en schenkt ons de universele liefde voor onszelf en alles wat ons omringt zodat wij het leven van alle kanten kunnen bekijken en vanuit ons hart steeds de juiste keuzes kunnen maken.

Engel Lelahel leert ons om content te zijn met wie en wat wij zijn doch hij motiveert ons ook om ons zelfbeeld te verbeteren, om ons ons mooiste zelfbeeld voor te stellen en op een positieve en liefdevolle wijze dit zelfbeeld tot ontplooiing te laten komen.

Engel Lelahel helpt ons om te zijn wie wij willen zijn en te doen wat wij willen doen. Dankzij Engel Lelahel kunnen wij onze hemelse individualiteit tot uiting brengen door middel van onze gaven en talenten en zodoende de Ster worden die wij werkelijk zijn.

Genezing

Engel Lelahel leert ons om met liefde naar onszelf en onze wereld te kijken met steeds het mooiste voor ogen, hij schenkt ons het vreugdevolle gevoel van content zijn, fier en tevreden over onszelf en onze wereld en wanneer wij op een positieve wijze verder werken aan het schatten delven in onszelf met Engel Lelahel zal het leven ons belonen met vele prachtige geschenken en zullen wij ten volle kunnen genieten van ons aards bestaan en al onze wensen waar maken.

Gebed

Dat Engel Lelahel ons innerlijke zonnetje weer volop moge laten schijnen en alle ziekte en lijden laten verdwijnen. Dat zijn schoonheid het leven van ieder-1 met licht moge vullen en de genezende waarheid aan ons allen onthullen. Dat de wil van God en zijn Engelen in ons Zelf neder mogen dalen zodat wij allen te samen als een grote Zon kunnen stralen.

Lelahel is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 15 tot en met 19 april.

Engel Lelahel, de Levensboom en de Planeten

Beschermengel Lelahel is de zesde serafijn en heeft dan ook alles te maken met de zesde Sefirah van de levensboom die Tifaret genoemd word. Doch Engel Lelahel begeleid ons op het pad van de Sefirah Kether naar de Sefirah Netzah en schenkt ons zodoende de krachten van Neptunus, de Zon en Venus zodat wij in samenwerking met het goddelijke in ons zelf (Neptunus) vanuit volledig zelfinzicht en zelfbewustzijn (de Zon) steeds voor het mooiste en het beste in ons zelf kunnen kiezen (Venus) en dit zodoende naar bovenhalen vanuit ons zelf.

Ook schenkt Lelahel ons de mogelijkheid om onze keuzes in de uiterlijke wereld in overeenstemming te laten zijn met onze innerlijke visie, zodoende staat hij ons toe om steeds te handelen naar de meest verheven idealen die wij in ons dragen en om met liefde en onderscheidingsvermogen steeds de juiste keuzes te maken.

Dit vergt geduld en liefde en deze geduldige liefde waarmee alles voorbereid en afgewerkt kan worden brengt ons naar de volgende Beschermengel die de geheimen van Venus en de Sefirah Netzah een beetje meer zal ontsluieren en ons kan tonen hoe wij vanuit het beste in onszelf naar het beste voor ons allen kunnen gaan.