Beschermengel Menadel en de kracht om veranderingen te verwezenlijken

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Menadel is de Engel die ons bij onze roeping brengt. Hij heerst over de laatste vijf graden van het dierenriemteken Maagd (approximatief van 18-23 september). Beschermegel Menadel schenkt ons de goede werkkracht van Aartsengel Camael vanuit de Sefirah Geburah (sfeer op de Levensboom) door middel van de planeet Mars. Dankzij de krachten van de Sefirah Gevurah en de planeet Mars komen wij tot het besef van het gene wat onze manier van gedragen veroorzaakt en worden wij ons bewust van de wet van oorzaak en gevolg.

Mars is de strijder die ons kan bevrijden van al onze negatieve eigenschappen

De Engelen die vanuit de Sefirah Geburah werken schenken de kracht om innerlijke veranderingen te verwezenlijken die de gewenste uiterlijke resultaten te voorschijn toveren en visa versa.

Het werk der Engelen Krachten

Menadel werkt hand in hand met Aartsengel Camael en alle andere Engelen Krachten aan het brengen van positieve veranderingen en wij kunnen hen een handje helpen door ons steentje bij te dragen. De Engelen van het Engelenkoor der Krachten leren ons om ons dienstbaar op te stellen en ons beste beentje voor te zetten. Samen met hen kunnen wij zorgen voor een enorme vooruitgang. Zij sporen ons aan tot zowel innerlijk als uiterlijk werk en leren ons om onze zwakheden te overwinnen. De Engelen Krachten zorgen voor een goede dynamiek en brengen beweging. Zij sporen ons aan tot een zekere zelfdiscipline en helpen ons bij het vinden en uitvoeren van een nuttig werk wat meer waarde schenkt. Het vinden van nieuwe en leuke activiteiten is iets wat enorm goed kan doen en waartoe de Engelen Krachten ons aansporen. De Engelen krachten brengen ons bewustwording en tonen ons het werk wat verwezenlijkt dient te worden. Zij helpen ons om te werken aan onze manier van zijn en tonen ons dat elke verandering zijn oorsprong vind in onszelf. De Engelen Krachten zorgen voor harmonie en vrede door ons te leren leven op een evenwichtige wijze. Zij bevrijden ons van de luiheid die tot verveling lijd door ons aan te sporen tot actie. Hun voornaamste taak bestaat uit het zorgen voor goede werkomstandigheden en het brengen van liefde voor ons werk.

Een verheven ideaal

Beschermegel Menadel wekt het streven naar zowel spirituele als materiële perfectie in ons en schenkt ons het doorzettingsvermogen wat ons toestaat om hier vorm aan te blijven geven. Hij spoort ons aan tot sport en handwerk en wanneer wij met Hem aan de slag gaan zal Hij onze bewegingen leiden en zorgen voor goede resultaten. Menadel brengt ons tot het besef dat wij werken voor onze medemens en ontwaakt zodoende de altruïst in ons. Hij leert ons dat werken voor elkaar de beste motivatie brengt en toont ons hoe fijn het kan zijn om eens iets voor een ander te doen. Natuurlijk hebben wij allen nog veel werk aan ons zelf en niet altijd de tijd en de zin om nog iets voor iemand anders te doen. Vandaar dat Menadel ons aanspoort om te zorgen voor een professionele activiteit die daadwerkelijk bijdraagt.

Het nut van werken

Wanneer wij het nut van ons werk niet meer inzien kunnen wij Beschermegel Menadel om raad vragen. Hij kan ons dan helpen om het nut van ons werk weer in te zien of om van werk te veranderen. Hij schenkt ons de goede moed om te werken en de goede moed om het werk ook weer achter te laten wanneer het niet meer aan onze verwachtingen voldoet. Hij spoort ons aan om te werken voor een groter goed en zal ons steeds begeleiden op weg naar betere oorden. Engel Menadel zorgt voor de juiste beweging in ons leven en doet de goddelijke wil door ons stromen door onze acties aan te voeren. Hij is de goede werkkracht in ons die wij aan kunnen wenden wanneer nodig.

Het vormgeven van ons professionnelle leven

Wanneer wij problemen hebben op ons werk of onze job dreigen te verliezen kunnen wij de hulp van Engel Menadel inroepen. Ook als wij op zoek zijn naar nieuw werk kunnen wij hem aanspreken. Beschermegel Menadel helpt ons om ons professionnelle leven vorm te geven en brengt ons de wil om te werken en dingen te realiseren. Hij toont ons dat het niet zozeer de resultaten zijn die tellen doch de vreugdevolle samenwerking die ontstaat. Natuurlijk blijven goede resultaten met Menadel niet achterwege aangezien hij ook de Engel van de oogst is en hij ons dus de vruchten van ons werk schenkt. Doch het samen zijn, het samen bewegen, het samen spel, sport en werk is iets wat hier en nu zijn vrucht kan schenken wanneer we het leuk maken en we het met liefde doen.

Goede raad van Beschermegel Menadel

Leer om de wil van God door je te laten werken. Laat de hemelse krachten op je in werken en voer ze uit door er iets mee te doen. Door actief en creatief bezig te zijn en zodoende de goddelijke levenskracht door je te laten stromen. Word je bewust hoe de wil dingen in beweging zet en wees dankbaar voor al de kracht die je zodoende geschonken word.

Toegewijd bezig zijn

Beschermegel Menadel brengt ons naar het hier en nu door al onze aandacht te richten op datgene waar we mee bezig zijn. Hij leert ons om volledig op te gaan in ons werk en zorgt voor een grote toewijding. Hij moedigt ons aan om te werken vanuit eigen vrije wil en niet omdat wij ons hiertoe verplicht voelen. Engel Menadel leert ons dat werken geen hel hoeft te zijn en dat wij van alle activiteiten iets leuks kunnen maken. Hij schenkt ons de liefde voor ons werk. Hij helpt ons om doelgericht aan de slag te gaan en iets nuttig te doen. De kracht van Engel Menadel is praktisch van aard en wanneer wij samen met Hem aan het werk gaan kunnen wij vele mooie dingen tot leven brengen.

Het juiste werk vinden en in het juiste werk voorzien

Beschermegel Menadel helpt ons om het juiste werk te vinden door ons een zekere zelfkennis te schenken en de gave om onze kwaliteiten te benutten in de situaties die daar om vragen. Zodoende openen vele poorten zich voor ons en toont Menadel ons een waaier aan mogelijkheden. En net als Hem kunnen wij onze medemensen een waaier aan mogelijkheden bieden door ons op hun kwaliteiten te richten en ons voor te stellen wat ze daarmee wel niet allemaal zouden kunnen doen en hoe leuk dit wel zou zijn. Menadel is een Engel die mogelijkheden schenkt en net als Hem kunnen wij onze medemens de mogelijkheid schenken om mee te werken aan een verheven ideaal.

De liefde voor ons dagelijkse werk

Beschermegel Menadel leert ons om onze dagelijkse taken met liefde uit te voeren. Simpele dingen zoals opruimen en eten maken worden met Hem een festijn. Menadel doet ons hart zingen van vreugde tijdens het bezig zijn en toont ons dat we van al onze dagelijkse bezigheden iets leuks kunnen maken.

Het erkennen van onze eigen kracht

Beschermegel Menadel zorgt voor een innerlijke transformatie die in het uiterlijke leven haar weerslag vindt. Hij helpt ons om onze eigen kracht te erkennen door ons te tonen wat wij allemaal wel kunnen. Menadel zorgt voor zelfbevestiging door ons de kans te schenken allerlei taken uit te voeren en deze met succes af te ronden. Hij leert ons heel veel door ons aan het werk te zetten. Engel Menadel werkt door ons en zorgt zodoende voor beweging in ons bestaan. Hij brengt ons zelfvertrouwen en zekerheid. Beschermegel Menadel leert ons om content te zijn met de resultaten die we behalen maar spoort ons ook aan om steeds beter te doen. Engel Menadel is als een constante bron van motivatie en wanneer wij Zijn kracht in onszelf vinden en samen met hem aan de slag gaan kan niets ons nog tegenhouden. Hij leert ons om onszelf steeds te verbeteren en spoort ons aan tot de gewenste veranderingen. Beschermegel Menadel brengt ons in verbinding met onze innerlijke kracht en schenkt ons zodoende de mogelijkheid om onze taken met liefde uit te voeren. Menadel staat ons toe om steeds weer de goede moed in ons zelf te vinden en de nodige stappen te ondernemen.

Bevrijding

Beschermegel Menadel bevrijd ons van datgene wat niet bij ons hoort en uit situaties waar wij ons niet thuis voelen. Hij brengt ons het juiste juiste werk en zorgt zodoende voor een activiteit waarbij wij ons goed voelen. Hij leert ons om van elke dag weer een avontuur te maken en bevrijd ons van alles wat saai is. Beschermengel Menadel helpt ons om onze dagelijkse routine te doorbreken en bevrijd ons van het slaafs volgen van onze gewoontes. Hij leert ons om veranderingen aan te brengen en zodoende te zorgen voor beterschap. Wij kunnen Engel Menadel aanroepen wanneer wij ons gevangen voelen, of wanneer we vastzitten en we verandering wensen. Menadel leert ons om te werken met zowel onze geestelijke als onze lichamelijke spieren en schenkt ons steeds de nodige inspiratie zodat wij vol goede moed aan de slag kunnen gaan. Hij raad ons aan om het gene wat wij niet meer nodig hebben achter te laten en voluit te gaan voor datgene wat gewenst is.

Affirmaties

Ik verbind mij met mijn innerlijke kracht,

zodoende vind ik mijn ware toedracht.

Door positief bezig te zijn maak ik het leven fijn.