BeschermengelenBeschermengel Nelchael

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Nelchael is het Genie oftewel de Beschermengel van iedereen geboren in de periode van 1 juli tot en met 6 juli. Beschermengel Nelchael werkt met de energieŽn van het sterrenbeeld Kreeft en maakt gebruik van de krachten van de planeet Saturnus en de Zon. Hij is de vijfde Engel van het Engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van†Aartsengel BinaŽl (ook wel Aartsengel TsapkiŽl genoemd)

Beschermengel Nelchael helpt ons om de intelligentie vanuit de Sefirah Binah naar de Sefirah Tiperth te brengen en plant zodoende de kennis van goed en slecht, van oorzaak en gevolg en nog zoveel andere natuurlijke en goddelijke weten en wetenschappen in ons zelf.

Nelchael is de Beschermengel die ons de geheimen van Astrologie en Kabbalah kan ontsluieren.†Nelchael is de Engel die ons bewust kan maken van de hemelse kennis, hij kan ons dus heel veel leren, waarna wij hiernaar kunnen handelen en zodoende slagen in alles wat wij ondernemen.


Het bevaren van de astrologische zee en het in kaart brengen van de zodiak

Beschermengel Nelchael schenkt ons de dorst naar kennis en de honger naar wetenschap. Hij maakt ons nieuwsgierig en schenkt ons het verlangen om te weten en de moed om te ontdekken. Samen met hem kunnen wij op reis gaan door de dierenriem en zodoende de geheimen van de sterren (de hemel) ontsluieren. Hij schenkt ons een regenboog aan mogelijkheden en neemt ons mee op een groot avontuur naar het einde van die regenboog. Hij brengt ons naar de schat die zich in ons zelf bevindt door ons bewust te maken van al onze gaven en talenten. Nelchael toont ons dat wij al de goede eigenschappen van de dierenriemtekens bezitten en wij deze kunnen ontwikkelen wanneer wij besluiten om met hun energieŽn aan het werk te gaan. Hij spoort ons aan om kennis op te doen (omtrent alle deugden die in ons huizen) hierdoor bewuster te worden van onszelf en de rijkdom die wij in ons dragen waarna wij kunnen beginnen met het ontwikkelen en toepassen van die kennis. Hij brengt ons een zee aan informatie en zal ons steeds op positieve wijze inspireren. Samen met hem kunnen wij de vergaarde wetenschap onderwijzen en als een fontein van wijsheid (kennis en liefde) worden.

Het ontwikkelen van onze intelligentie door geestelijke gymnastiek en het vertellen van allegorische verhalen

Beschermengel Nelchael spoort ons aan om te studeren en schenkt ons interesse in de abstracte wetenschappen (wiskunde, heilige geometrie, numerologie, astrologie, kabbalah). Samen met hem kunnen wij onze intelligentie ontwikkelen door met onze geest aan het werk te gaan en onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Hij wekt in ons een groot interesse in de wereld en haar functioneren en wanneer wij deze drang naar kennis invullen door ons bezig te houden met het bestuderen van de natuur en haar weten zullen wij tot wonderbaarlijke ontdekkingen komen. Nelchael zet ons geheugen aan het werk en mocht dit zwarte gaten vertonen dan zal hij deze vullen met licht (kennis en liefde). Hij maakt ons bewust van alles wat wij reeds weten en staat ons bij met het onderwijzen van de verkregen kennis en de vergaarde wetenschap. Zodoende toont engel Nelchael ons de werking van het universum en wanneer wij gemotiveerd aan het werk gaan met hem word het ons toegestaan om de mysteriŽn waarvan hij ons bewust maakt uit te leggen aan onze medemens. Nelchael schenk ons ook liefde voor poŽzie en literatuur wat er voor zorgt dat wij de geheimen die hij ons ontsluiert op een kunstzinnige manier kunnen brengen. Hij maakt ons bekend met de hemelse allegorieŽn en staat ons toe om deze te verwoorden door middel van parabels. Wanneer wij het hem vragen kan Nelchael de verhalenverteller in ons wakker maken en kunnen wij onze medemens trakteren op allerlei sprookjes waarvan zij veel kunnen leren.

Verantwoordelijkheidsgevoel en goede moed

Nelchael zorgt voor een groot verantwoordelijkheidsgevoel en staat ons toe om ons woord te houden en datgene wat wij beloven ook uit te voeren. Hij beschermt ons tegen angst en leugens omdat hij ons de intelligentie schenkt die ons toestaat alle leugens te doorzien en hij ons de goede moed geeft die ons van alle angst bevrijd.

Samenvatting

Beschermengel Nelchael wekt het goddelijke kind in ons wat nog nieuwsgierig en geÔnteresseerd is en alles te weten wil komen. Zodoende spoort hij ons aan om onze ogen te openen voor alles wat er in ons omgaat en alles wat ons omringd. Samen met hem kunnen wij enorm veel zelfkennis opdoen en ons bewust worden van de wereld en haar functioneren. Waarna wij onze inzichten kunnen delen en zodoende datgene wat wij te weten zijn gekomen uitvoeren. Zodoende zijn wij zowel leerling als leraar en verkrijgen wij de nodige theorie waarna wij kunnen beginnen met de praktijk. Wanneer wij leren om de kennis die wij hebben vergaart toe te passen in ons dagdagelijks bestaan is succes verzekert (Samen met de volgende engel kunnen wij naam maken door middel van onze manier van gedragen en zodoende beroemdheid en faam bereiken. Hij leert ons om fier op onszelf te zijn en het goede voorbeeld te geven).

Affirmaties

Er bruist een fontein van wijsheid in mij.

Ik beschik over een zee aan informatie.

Ik ben een toegewijde leerling en een goede leraar.

Ik inspireer door mijn kennis te delen met woorden en daden.