Beschermengel Nemamiah

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel Nemamiah regeert zodiakaal over ons bestaan

van 10 tot en met 15 graden steenbok of te wel de periode van 1 tot en met 5 januari

Engelen-essentie: Inzicht, begrip en onderscheidingsvermogen.

Sleutelwoorden: Vindingrijkheid, logica, orde, moed en opofferingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, generositeit, eerlijkheid en eer.

Voorwoord

Je zult merken dat je wanneer je de leringen van je Beschermengel bestudeert je steeds weer de zelfde dingen tegen zult komen en zo steeds meer begrip omtrent je levenstaak en de verwezenlijking ervan zult verwerven.

Dat Engel Nemamiah je bij moge staan tijdens het bestuderen van deze teksten en je de nodige inspiratie en motivatie mogen schenken om er ook daadwerkelijk iets mee te doen.

Het leven is als een boek en jij bent de schrijver, jij bent verantwoordelijk voor het avontuur waarin je je bevindt en het zal van je eigen innerlijke staat afhangen op welke wijze dit schitterende avontuur verder zal verlopen. Dat de goddelijke voorspoed je steeds moge begeleiden en je het nodige begrip en de nodige kennis moge schenken om van je leven een prachtig avontuur te maken.

Een korte algemene beschrijving van mensen met Nemamiah als beschermengel

Mensen met Nemamiah als beschermengel hebben een goed onderscheidingsvermogen.

Zij zijn trouw aan hun hogere zelf en belopen de weg der liefde. Zij weten instinctief aan welke deur zij moeten gaan kloppen en welke mensen zij moeten ontmoeten om hun levensdoel te kunnen verwezenlijken. Het zijn strijders van licht en liefde die iedereen helpen op hun weg en natuurlijk zelf ook steeds geholpen worden.

Dankzij hun opmerkelijke onderscheidingsvermogen en hun onvoorwaardelijke liefde vinden zij altijd voor alles en iedereen nuttige oplossingen. Zij zijn zeer vindingrijk, moedig en eerlijk, zij hebben een groot eergevoel en proberen dan ook altijd juist te handelen zelf als ze zichzelf hiervoor moeten opofferen.

De kwaliteiten die je met Nemamiah als Beschermengel kunt ontwikkelen

Engel Nemamiah heeft je een vindingrijke geest geschonken en je de gave gegeven om logisch en gecoördineerd te kunnen denken en handelen. Wanneer je haar krachten in jezelf ontwikkelt zal zij je steeds de nodige moed geven om je op te offeren voor je medemensen wanneer dit nodig is en om plichtbewust, genereus en discreet te zijn. Eerlijkheid en eer zijn de voornaamste eigenschappen die je met haar kunt ontwikkelen.

Met Nemamiah als Beschermengel kun je alle werken of ze nu spiritueel, intellectueel, sentimenteel of materieel zijn tot een goed einde brengen. Leef met vertrouwen en weet dat je met deze Beschermengel altijd weer op de goede weg terecht komt.

Werk met vertrouwen in de kracht van Engel Nemamiah die in jezelf huist en weet dat je met deze engelenkracht alle werken op een bevredigende manier kunt verwezenlijken.

Engel Nemamiah kan je de goede weg tonen en zal je steeds met haar goddelijke liefde belonen voor alle stappen die je zet op deze weg. En net als Nemamiah kun jij de weg openbaren aan je medemensen en hen zo in contact brengen met de goddelijke voorzienigheid.

Engel Nemamiah brengt je de goddelijke voorzienigheid omdat zij je in contact brengt met het licht in jezelf en in je medemensen, het mooie en het fijne dat zich in alles en iedereen bevindt kan je dankzij de kracht van Nemamiah in jezelf aan de oppervlakte laten komen en zo zul je jezelf en alles en iedereen om je heen steeds kunnen belonen.

Met Engel Nemamiah kun je leren om door de uiterlijke schijn heen te kijken en het goede dat in iedereen huist onderscheiden. Nemamiah is een strijd-ster van licht en wanneer je haar krachten tot de jouwe maakt door ze te gebruiken ten dienste van je medemensen kan ook jij een strijder van licht en liefde worden en zul je de nodige hulp kunnen bieden aan iedereen die je op je pad kruist.

Weet dat Engel Nemamiah je steeds door middel van je levensomstandigheden, toevallige ontmoetingen en het stemmetje dat vanuit je hart praat zal begeleiden.

Engel Nemamiah is een goddelijke representant van de onvoorwaardelijke liefde, een draag-ster van hoop en gerechtigheid. Laat haar licht in je groeien en je de weg wijzen, volg je hart doch gebruik ook je intelligentie en zet je stappen op een doordachte wijze.

De voorspoedige intelligentie

Engel Nemamiah zorgt voor vooruitgang door je te bevrijden van alle gedachten en gevoelens die je nog gevangen houden in het oude. Met Nemamiah als Beschermengel kun je de dagelijkse routine achter je laten en op een actieve wijze vooruitgaan naar datgene wat nieuw en opwindend is en zo van het leven een avontuur maken waar je steeds van kunt genieten.

Het licht van Engel Nemamiah zorgt ervoor dat je op een heldere en liefdevolle wijze kunt denken en handelen ten dienste van het goede, ten dienste van de waarheid.

Wanneer je de juiste stappen onderneemt en gebruik maakt van de enorme luciditeit die Nemamiah je geschonken heeft door waardevolle acties te ondernemen en je op te offeren voor het grotere goed zul je er achter komen hoe groots je ziel werkelijk is.

Handel steeds op een doordachte wijze en gebruik je verstand om datgene wat zich reeds in de geest bevindt op een intelligente wijze te realiseren op Aarde.

Met Engel Nemamiah kun je de moed in jezelf ontwikkelen om je verantwoordelijkheden te nemen en zo steeds een stapje vooruit gaan naar je doel. Nemamiah zal je steeds het nodige begrip schenken zodat je alles op zijn juiste tijd en plaats kunt verwezenlijken.

Met Engel Nemamiah kun je hier en nu je grootsheid tonen door op een nobele wijze je directe omgeving steeds bij te staan, hen het licht te tonen, hen weer hoop te schenken door hen ervan te overtuigen dat een schitterende toekomst voor iedereen mogelijk is.

Het paradijs en je levenstaak

Met Nemamiah als innerlijke kracht is het je taak om ervoor te zorgen dat een wereld van vrede en liefde, van goedheid en rijkdom, van overvloed en vreugde mogelijk wordt. Jullie werken samen aan de vooruitgang van het goddelijke plan op aarde en het is jullie missie om de juiste mensen te samen te brengen en samen te bouwen en op een vreedzame manier te vechten voor het paradijs op aarde door nieuwe en verlichtende ideeën in de omloop te brengen en zo meer begrip en tolerantie te creëren.

Het directe begrip

Engel Nemamiah zal je steeds helpen om de kosmische weten te begrijpen en je bijstaan door je ingevingen te schenken die je de werking van deze weten op aarde kunnen ontsluieren. Nemamiah kan je laten zien hoe alles in elkaar zit. Wanneer je de nodige rust neemt en in stilte alles overdenkt en observeert zul je tot vele nieuwe inzichten komen waarmee je jezelf en je wereld van dienst kunt zijn.

Deze innerlijke contemplatie of uiterlijke beschouwing hoeft niet lang te duren want één moment van echte stilte is voldoende om de goddelijke gedachten tot je te laten komen en de hemelse intelligentie binnen te laten stromen.

Wanneer je dus de nodige rust in jezelf ontwikkelt en een plaatsje maakt voor de inspiraties van je Beschermengel zul je steeds de nodige raad van boven ontvangen en er iets mee kunnen doen, ernaar handelen, er in vertrouwen, er in geloven en op een overtuigende wijze deze goddelijke ingevingen naar buiten brengen en schenken aan eenieder die er voor openstaat.

Engel Nemamiah kan je leren om te functioneren volgens de goddelijke principes, volgens de wetten van de hogere altruïstische natuur die zich in ons allen wil ontplooien.

Leer dus om te luisteren naar de stem van het hoogste in jezelf en laat de boodschap van je Beschermengel naar buiten komen. Laat alle stemmen die zich zorgen maken of niet content zijn uitrazen, laat ze hun woordje doen en wanneer de storm geluwd is en alle angsten en vooroordelen verdwenen zijn en je de nodige stilte en rust bereikt hebt, luister dan naar de stem van de Koning in jezelf en wordt net als Christus 1 met je hemelse Vader.

Breng het goddelijke op Aarde door hand in hand met Hem te werken aan de vervolmaking van de creatie.

De uitvinder

Nemamiah stimuleert alles wat nieuw en wereldverbetertend is. Met haar krachten kun je vele nieuwe en waardevolle ontdekkingen doen en hetgene waar de meeste mensen enkel over durven dromen op Aarde brengen.

Nemamiah heeft je een enorme vindingrijkheid geschonken die je toestaat om de mooiste visioenen en toekomstbeelden mogelijk te maken door middel van nuttige uitvindingen die onze levenscondities verbeteren.

Bestudeer de oude profetieën en werk aan nieuwe perspectieven die deze profetieën begrijpbaar en geloofwaardig maken. Doe wat je kunt doen en weet dat je steeds de nodige steun zult ontvangen om datgene wat eens voorspeld is toegankelijk te maken voor iedereen en zo de eerste stappen te zetten naar de verwerkelijking van onze mooiste dromen.

Werk in stilte en in het geheim aan wereld verbeterende projecten maar vergeet nooit dat het je taak is om een basis te leggen, een plan te maken waarop jij en je geliefden kunnen steunen en vanwaaruit jullie kunnen bouwen aan een betere wereld.

Het is jou missie om de nodige lichtpunten te schenken, en de basis materialen aan te bieden waarmee de creatie van het Hemelse rijk op Aarde mogelijk wordt.

Gebruik dus je intelligentie voor praktische doeleinden en schenk je nieuwe ideeën aan je medemensen. Breng je gedachten naar buiten zodat iedereen er wat aan heeft.

houd je bezig met het ontwikkelen van nieuwe praktische filosofieën en deel je ontdekkingen wanneer de tijd er rijp voor is.

Wanneer je dankzij de inspiraties van je beschermengel en je eigen goed uitgevoerde werk tot nieuwe ontdekkingen komt of nieuwe nuttige dingen uitvindt is het de bedoeling dat deze uitvindingen aan de wereld worden geschonken.

De goddelijke intelligentie schenkt zichzelf onvoorwaardelijk aan haar creatie en het is in overeenstemming met deze hemelse manier van gedragen dat Nemamiah jou nieuwe verlichtende, wereld verbeterende ideeën schenkt zodat jij deze sublieme inzichten aan de wereld kunt geven en zo je steentje bijdragen aan de komst van het gouden tijdperk op Aarde.

Het is jou levensopdracht om het licht van Nemamiah door te geven aan je medemensen in de vorm van liefdevolle projecten en ideeën die iedereen verrijken en van deze wereld het paradijs kunnen maken wat het werkelijk is.

Vooruitgang en verandering

Met Nemamiah als innerlijke leraar kun je zorgen voor vooruitgang en verandering. Wanneer je openstaat voor haar goede raad en je intuïties volgt zal zij je in contact brengen met de juiste mensen en zorgen voor voorspoedige situaties en de nodige middelen om te beginnen met het organiseren van de nieuwe wereld. Vandaar dat je dankzij de essentie van Nemamiah in jezelf je organisatie talent kunt ontwikkelen en een helder en duidelijk plan kunt bedenken waar jij en je geliefden aan kunnen werken.

Word een strategisch genie met Nemamiah

door jezelf de juiste vragen te stellen en de juiste antwoorden te verkrijgen.

Vragen

Hoe kunnen wij een maatschappij creëren waarin iedereen zich thuis voelt, een samenleving waarin alle levensvormen in harmonie te samen kunnen leven en steeds alles krijgen wat zij nodig hebben om gelukkig te zijn?

Wat kunnen wij veranderen aan onszelf en aan de wereld en hoe gaan wij dit doen?

Welke strategie kan ons voorgoed bevrijden van al het lijden en ons steeds de nodige vreugde en motivatie schenken om vol hoop en vertrouwen vooruit te gaan naar de nieuwe wereld?

Is deze nieuwe wereld reeds aanwezig en hangt het enkel van onze eigen manier van kijken en ervaren af of wij in dit paradijs kunnen vertoeven of door een hel moeten gaan?

Bevrijding

Engel Nemamiah kan je bevrijden van al je angsten en je weer hoop en geloof schenken in een mooie toekomst voor iedereen. Met haar kun je het oude achter je laten en met het nieuwe beginnen. Met haar kun je het licht dat komen zal aankondigen door er reeds een flash van te tonen. Door mooie en positieve beelden aan de mensheid te schenken. Door prachtige en hoopvolle ideeën tot leven te toveren en in de omloop te brengen.

Met Engel Nemamiah kun je de Ster die voor ons allen schijnt aan je medemensen tonen, hun pad verlichten en het leven zo heel wat aangenamer maken.

Werken met Engel Nemamiah

Zoek naar logische redenen om jezelf en je medemensen te overtuigen dat het paradijs op Aarde mogelijk is.

Overtuig jezelf en je medemensen dat het mogelijk is om allen te samen te leven in vrede.

Bouw mee aan een prachtige toekomst door het organiseren van samenkomsten waar je je ideeën omtrent deze toekomst kunt schenken aan je broeders en zusters.

Overtuig jezelf en je medemensen dat een algemene vereniging die gebaseerd is op liefde en vrede de oplossing is.

Help jezelf en de wereld door je te focussen op eenheid. Laat de eenheid regeren in dit Uni-versum en Hij: God, de Eenheid zal de poorten van zijn rijk voor je opendoen.

Samenwerking, organisatie, het brengen van eenheid, het werken aan een vredige samenleving. Het samenbrengen van de uitersten door hen te doen inzien dat iedereen gelukkig kan zijn in een wereld waar de eenheid heerst en waar de uitersten in vrede en liefde kunnen leven en elkander aanvullen zodat het geheel zich in harmonie kan ontplooien tot een veelheid van kleine deeltjes die allen gelukkig zijn en te samen een grootse eenheid vormen.

Het vormen van groepen die vechten, werken voor een betere wereld en zo een leger van lichtstrijders op poten zetten. Een vredige manier van protesteren promoten. Een liefdevolle revolutie op gaan brengen door de wereld het begrip te schenken dat het bereiken van innerlijke vrede het beste wapen is tegen oorlog en lijden.

Het slechte bestrijden met het goede. Het slechte uit de wereld verdrijven door het uit jezelf te verdrijven en het te vervangen door het goede.

Het goede in jezelf laten heersen, het positieve promoten en aanmoedigen.

Jezelf en je medemensen bevrijden van negatieve gedachten, gevoelens en manieren van gedragen die ons gevangen houden in het oude.

Jezelf bevrijden van alle slechte gewoontes die je ervan weerhouden om jezelf verder te ontwikkelen. Vooruit gaan door de nodige veranderingen in jezelf te bewerkstelligen.

Nieuwe en positieve filosofieën en levenswijzen de lucht in sturen, bekend maken op allerlei wijzen en zo meewerken aan het onderwijzen van de mensheid.

Alle oude leringen op een heldere en moderne wijze aan het licht brengen zodat iedereen er wat aan heeft en er iets mee kan doen.

De wetenschap der Engelen brengen

Het licht der Engelen schenken aan de wereld: de wetenschap der Engelen begrijpbaar en duidelijk verwoorden zodat de grote wijsheden die zich bevinden in de esoterische leringen die zij ons te bieden hebben toegankelijk worden voor iedereen en dat wij deze leringen tot ons kunnen nemen ze begrijpen en ernaar handelen.

Het aankondigen van een nieuwe levenswijze, een nieuwe filosofie, een nieuwe religie.

Het brengen van nieuwe uitvindingen: nieuwe geneeswijzen of een nieuw vervoersmiddel bijvoorbeeld. Nieuwe en betere dingen waarmee de mensheid aan de slag kan.

Het schenken van de eerste lichtpuntjes van waaruit het vuurwerk der waarheid kan ontspruiten en het paradijs in al haar schoonheid onthullen.

Zo boven zo beneden

Het talent dat Engel Nemamiah je geschonken heeft houdt in dat je de kennis van boven naar beneden kunt brengen, dat je de wijsheid van God en de Engelen kunt schenken aan de mensheid.

Dankzij Engel Nemamiah kun je de goddelijke leringen die zich bevinden in alle verschillende religies en filosofieën begrijpen en doorgeven aan je medemensen.

Realiseer het woord van God en de Engelen in jezelf en verspreid zijn liefde en zijn kennis over de wereld.

Met Beschermengel Nemamiah kun je dat wat eens enkel voor de oren van een geheime genootschap, een elite bestemd was aan de gehele wereld brengen.

Het licht van de Allerhoogste staat tot je beschikking, de wetenschap van de wijzen op Aarde en in de Hemel is een algemeen goed dat je kunt ontvangen en geven, een wetenschap die je kan bestuderen en doorgeven, de kennis die ons toe zal staan om allen te samen gelukkig te leven.

Wetenschap is een recht dat iedereen heeft en jij kunt dit mensenrecht vervullen door alle verschillende wetenschappen toegankelijk te maken voor iedereen.

Jij kunt de brug vormen tussen de professoren van de universiteiten en de leerlingen.

Jij kunt datgene wat de wetenschappers en de leiders van de wereld weten in eenvoudige woorden verkondigen aan de gewone mens.

Het onzichtbare zichtbaar maken

Engel Nemamiah staat je toe om datgene wat nog niet bestaat in onze realiteit, datgene wat nog onzichtbaar is aan het licht te brengen en zo een voorloper te worden, een verlichte ziel die de mensheid vooruit helpt. Een Ster die voor iedereen schijnt en de hoop van nieuw begin aankondigt.

Dankzij de kracht van Engel Nemamiah in jezelf kun je je meest verheven gedachten concretiseren en het mooiste vanuit jezelf naar buiten brengen.

Goede raad van Engel Nemamiah

Zorg ervoor dat je boodschap voor iedereen toegankelijk is.

Zorg ervoor dat je plannen, je ideeën een kans van slagen hebben.

Werk mee aan het goddelijke plan door de goddelijke principes op aarde te laten functioneren, door de hemelse archetypes tot leven te brengen.

Zorg ervoor dat het goddelijke plan op aarde functioneert door te handelen in overeenstemming met je hemelse profiel. Zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten.

Zorg ervoor dat dat de dingen in je leven functioneren zoals je ze uitgedacht hebt, zoals je ze voorgesteld hebt. Roep je mooiste voorstellingen tot leven, creëer je wereld naar het meest schitterende beeld ,wat in jezelf woont.

Laat de goddelijke voorstelling beginnen en kondig een droom aan waar iedereen in wil geloven. Dat de goddelijke wil je steeds mogen begeleiden.

Weet dat alles mogelijk is wanneer een algemene samenwerking alle plannen verenigt en het grote doel gezamenlijk wordt nagestreefd en uitgevoerd.

Het grote doel

Droomt niet iedereen van een paradijs op Aarde?

Wil niet iedereen gelukkig zijn?

Jij kunt je steentje bijdragen en Iedereen helpen (God helpen) door de vrede mogelijk te maken, door de mensheid een plan, een kader, een levensmodel te schenken waarin iedereen zich kan ontplooien, waarin iedereen gelukkig kan zijn, een plan, een model dat iedereen ziet zitten en waar iedereen in liefde aan wil meewerken.

Werk aan de wereld die zich reeds in je dromen bevindt door de mensheid nieuwe mogelijkheden en ideeën te schenken.

Maak een wereld van broederschap en zusterliefde mogelijk door er mee aan te bouwen, door er in te geloven en te zorgen voor realistische perspectieven die de mensheid toestaan om een glimp van de goddelijke droom te ontvangen.

Breng hetgene wat voor de meeste mensen enkel een droom is op een realistische en begrijpelijke manier zodat wij allen te samen deze prachtige droom uit kunnen voeren, zodat we er op een praktische wijze aan kunnen werken en onze meest verheven wensen waarheid worden.

Engel Nemamiah zal je steeds de nodige inzichten brengen en het licht in jezelf versterken zodat je je levenstaak begrijpt en uit kunt voeren. Zij zal je steeds vullen met de nodige krachten zodat je actie kunt ondernemen en de juiste stappen kunt zetten met moed, liefde en onderscheidingsvermogen.

Met Beschermengel Nemamiah kan je hemelse profiel je aardse realiteit worden, luister naar haar woorden en laat haar licht je een innerlijke duidelijkheid schenken.

De helderheid van de geest kan je de structuren des levens doen begrijpen en wanneer je begrijpt hoe alles in elkaar zit zul je de juiste acties kunnen ondernemen en zal het realiseren van de goddelijke droom mogelijk worden.

Alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid.

Begin bij jezelf want je kunt de wereld enkel veranderen door jezelf te veranderen.

Word een levend voorbeeld, gedraag je zoals je zou willen dat iedereen zich gedraagt.

Ben zoals je werkelijk wil zijn, maak het mooiste plan van jezelf waardoor je je toekomstige zelf tot leven te roept, door het hoogste, het waardevolste in jezelf te realiseren en zo een levend voorbeeld te worden voor je medemensen.

Zoek de waarheid in jezelf, luister naar de Engel die in jezelf woont, denk na en mediteer over de waarheden die Zij je reed ontsluierd heeft en wanneer het licht der waarheid helder genoeg is begin dan met het naar buiten brengen van deze innerlijke rijkdom.

Laat het vuurwerk der waarheid in jezelf zijn werk doen en begin dan met dit vuur te verspreiden, laat je kaarsje schijnen en schenk je licht aan de mensheid door zoveel mogelijk andere kaarsjes aan te stekken.

De geschenken die je hebt meegekregen in dit leven en de talenten waarmee je iets kunt doen en zo mee werken aan de vooruitgang van het goddelijke plan:

Aanpassingsvermogen en een vruchtbare samenwerking vanwaaruit een voorspoedige en overvloedige toekomst ontspruit als een rivier van liefde.

Een bron die iedereen gelukkig maakt.

Zeer goede intuïties en voorgevoelens die je toestaan om steeds de juiste mensen te ontmoeten en samen te brengen.

De gave om door de uiterlijke schijn heen te kijken en zo de ware identiteit van alles en iedereen in te zien.

De gave om op een realistische wijze je hoogste idealen te verwezenlijken door stap voor stap te doen wat je kunt doen zonder je energie te verspillen aan datgene wat voor het moment nog niet mogelijk is, maar enkel een utopie waarnaartoe je kunt werken.

Datgene waar je op moet letten, datgene waar je aan kunt werken:

De slechte eigenschappen die je met Engel Nemamiah kunt transformeren tot de corresponderende kwaliteiten wanneer je haar goede raad opvolgt en van de vele talenten die ze je geschonken heeft gebruik maakt.

Let erop dat je steeds alles goed organiseert en coördineert.

Probeer steeds nuttige oplossingen te vinden waarmee iedereen tevreden is.

Handhaaf steeds een heldere geest, blijf trouw aan Jezelf en aan de Engel die in je huist en bevrijd je zo van alle verwarring.

Richt je op het hemelse zonder je dagelijkse leven en de verantwoordelijkheden die dit leven met zich meebrengen uit het oog te verliezen.

Zorg voor een juiste verbinding tussen boven en beneden, tussen datgene wat je denkt en datgene wat je doet. Tussen je mooiste idealen en de verwezenlijking ervan op Aarde.

Zorg voor begrip en een goede samenwerking op alle gebieden.

Let er steeds op om je op een heldere en begrijpelijke wijze uit te drukken zonder je te verliezen in excentriciteit.

Korte samenvatting van het werk dat je met Nemamiah als beschermengel kunt verrichten:

De weg vrij maken voor het nieuwe.

De eerste voorbereidingen treffen die een betere wereld mogelijk maken.

De nodige sleutels schenken die de poort naar dit paradijs kunnen openen.

De tegenstrijdigheden verzoenen door open te staan voor alle mogelijkheden en iedereen een kans te geven zonder de aardse resultaten die je hemelse idealen met zich mee brengen uit het oog te verliezen.

De wet van oorzaak en gevolg observeren in je leven en het nodige onderscheidingsvermogen ontwikkelen om steeds de juiste keuzes te maken en de nodige stappen te zetten.

Je eigen ideeën volgen en je eigen leven creëren in samenwerking met God en alle wezens in de hogere en lagere sferen.

Eenheid, vrede en vooruitgang brengen.

Je plaats en je taak in de maatschappij te weten komen.

Begrip verwerven en begrip schenken aan je medemensen.

Liefhebben en geliefd zijn.

Rijkdom verwerven en rijkdom verspreiden.

Jezelf transformeren en zo de wereld transformeren.

Positieve veranderingen en vooruitgang brengen op alle gebieden.

Elk-ander liefhebben en elkander proberen te begrijpen.

Affirmaties en gebeden

1 van de beste manieren om de krachten van je Beschermengel in je te wekken is het affirmeren van deze krachten in jezelf met grote dankbaarheid en geloof in de realisatie van je woorden, vandaar dat hieronder een aantal affirmaties en gebeden volgen die de krachten van Engel Nemamiah in jezelf zullen doen ontwaken:

Ik ben een Ster die de gouden morgenstond aankondigt.

Liefde en schoonheid zijn mijn objectief.

Dankjewel Engel Nemamiah voor de waardevolle informatie die jij mij steeds schenkt.

Dankjewel Engel Nemamiah dat ik een levend voorbeeld mag zijn van licht en liefde en dat ik zo mee kan werken aan een schitterende toekomst voor ieder-1

Dankjewel Engel Nemamiah dat ik verandering kan brengen door middel van de vernieuwende positieve ideeën die jij mij steeds schenkt.

Dankjewel Engel Nemamiah dat ik op een actieve wijze mee mag werken aan de komst van het gouden tijdperk.

Gebeden

Heer geef mij vreugde en vertrouwen, standvastigheid en trouw. Wilskracht en onderscheidingsvermogen zodat ik kan handelen en slagen ten dienste van het goddelijke in Alles en Iedereen.

Dankjewel Engel Nemamiah dat ik mee mag bouwen aan een nieuwe maatschappij en zo mee werken aan een betere toekomst. Bedankt voor het begrip dat jij mij schenkt Nemamiah, want nu weet ik dat de toekomst in mezelf begint en dat de enige manier om deze schitterende toekomst te verwezenlijken in het hier en nu begint door aan mezelf en mijn wereld te werken en het prachtige kunstwerk wat ik werkelijk ben waar te maken.

Dankjewel voor de verlichtende ideeën die steeds weer in me opkomen en me toestaan om mijn leven te verbeteren. Bedankt voor deze waarheid en de realisatie ervan waaraan ik in liefde meewerk.