Beschermengel Poyel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel Poyel regeert zodiakaal over ons bestaan van 27 tot en met 31 december en begeleid ons zodoende naar het nieuwe jaar. Uiteraard kunnen wij ook op andere momenten met Hem werken. Doch van nature is Zijn invloed tijdens deze periode extra sterk. Alle personen die tijdens deze periode geboren zijn kunnen Engel Poyel als hun persoonlijke Beschermengel Beschouwen.

Voorwoord

Je zult merken dat je wanneer je de leringen van Beschermengel Poyel bestudeert je steeds weer de zelfde dingen tegen zult komen en zo steeds meer begrip omtrent het programma van Engel Poyel en de verwezenlijking ervan zult verwerven. Dat Engel Poyel je bij moge staan tijdens het bestuderen van deze teksten en je de nodige inspiratie en motivatie mogen schenken om er ook daadwerkelijk iets mee te doen.

Het leven is als een boek en jij bent de schrijver, jij bent verantwoordelijk voor het avontuur waarin je je bevindt en het zal van je eigen innerlijke staat afhangen op welke wijze dit schitterende avontuur verder zal verlopen. Dat de goddelijke voorspoed je steeds moge begeleiden en je het nodige begrip en de nodige kennis moge schenken om van je leven een prachtig avontuur te maken.

Poyel Engel der creatieve verbeeldingskracht

Engelenessentie: Rijkdom

Actie en macht: Ondersteuning, fortuin en talent

De deugden die wij met Engel Poyel kunnen ontwikkelen

De actieve verbeeldingskracht, vreugde, modestheid, moderatie, optimisme, positiviteit, een goed humeur, zachtheid, sensibiliteit, sensualiteit en verleidelijkheid. Onvoorwaardelijke liefde en rijkdom.

De ondeugden waarvan wij ons kunnen bevrijden dankzij Engel Poyel

Luiheid, hebberigheid, overdreven luxe, verslavingen en afhankelijkheden, hoogmoed, overdreven ambitie en of een nonchalante manier van zijn. Pessimisme en angsten.

Het Leven is een geschenk van onze hemelse ouders

Dankzij Engel Poyel komen wij tot het besef dat wij kinderen van de God en de Godin zijn en dat het leven een geschenk is van onze hemelse ouders, net zoals onze aardse ouders zorgen zij voor ons en schenken ons hun onvoorwaardelijke liefde, en zo ook schenken wij ons onvoorwaardelijk aan onze kinderen. Elk moment is een geschenk, het leven en de materie zijn een geschenk, alles is een geschenk en overvloed omringd ons.

Laten wij denken aan alle fijne momenten, laten wij denken aan de schoonheid van de wereld, de natuur, de creativiteit en de schonekunsten.

Laat ons genieten in stilte en God ons mooiste dankwoord schenken, want het leven is prachtig wanneer wij positief en optimistisch blijven.

De zachtheid van het woord, het begrip en de fijne verzorging zorgen voor geborgenheid, een liefdevol gevoel van thuiskomen, van welkom zijn in deze wereld.

Venus en de Maan

Poyel is de laatste Engel van het Engelenkoor der Vorstendommen onder de leiding van de grote en liefdevolle Aartsengel Haniel.

Aartsengel Haniel en het Engelenkoor der Vorstendommen verdelen de energieën van de planeet Venus in ons universum en zorgen dus voor de liefdevolle afwerking, voor de schoonheid en de verleidelijkheid des levens.

Engel, Beschermengel Poyel werkt bovendien ook nog eens met de energieën van de Maan, wat wil zeggen dat Engel Poyel ons de mogelijkheid schenkt om alle deugden van Venus in ons zelf te ontwikkelen en zo van ons leven een waarachtig kunstwerk te maken.

Wij kunnen Venus als de muze die de kunstenaar inspireert beschouwen en de Maan als de kunstenaar, de beeldhouwer die de hemelse energieën in de realiteit uitbeeld in de vorm van ons dagelijks bestaan.

Engel Poyel en de goddelijke voorzienigheid

Engel, Beschermengel Poyel kan ons alle deugden schenken, hij is als een Fee en zal steeds alles doen wat in zijn mogelijkheden licht om onze hartenwensen waar te maken. Hij brengt ons al het goede van boven en beneden, alle fijne dingen uit de hemelse en aardse werelden in de vorm van inspiraties, positieve gedachten, optimisme en hoop. Hij schenkt ons nuttige oplossingen waardoor ons leven naar wens kan verlopen en wij kunnen genieten van een goede gezondheid, overvloed, geluk en liefde.

Ondersteuning

Met Poyel als Beschermengel kun je rekenen op een constante ondersteuning in de vorm van de rijkdom, de overvloed waarmee je omringd wordt als ook door middel van de rijkdom die in je huist: De vele talenten die je meegekregen hebt en waar je op een speelse wijze mee kunt werken en zo het leven voor alles en iedereen aangenamer maken.

Alles word gegeven aan zij die vragen, aan zij die openstaan voor de hemelse geschenken als ook de aardse geneugten, alles staat tot onze beschikking en wij zullen kunnen oogsten naargelang ons werk, ons geloof en ons vertrouwen.

Laten wij dus ons hart openen en de vele zegeningen die God ons schenkt door middel van Engel Poyel in ontvangenis nemen.

Rijkdom

Engel Poyel kan je het fortuin schenken wanneer je je leven organiseert en structureert volgens de goddelijke wetten en in het ritme van de natuur je wensen tot leven brengt.

Wanneer je als een moeder zorgt voor de wereld om je heen en als een kind haar vele geschenken kunt ontvangen. Wanneer je met onvoorwaardelijke liefde handelt en met moed en ondernemingskracht steeds de juiste stappen zet.

Engel Poyel kan je bevrijden van alle luiheid, van alle desinteresse en nonchalance en je weer geïnteresseerd en gemotiveerd doen voelen, vol van liefde, vol van licht, vol van rijkdom en begrip.

Met Engel Poyel kun je licht brengen in de duisternis door de functie van alles te onderscheiden, door aan alles zijn juiste plaats toe te kennen. Door je eigen plaats in het geheel te ontdekten en te leren om in harmonie samen te werken met dit geheel en zodoende steeds de nodige ondersteuning te verwerven.

Je kunt alles verkrijgen van Engel Poyel dankzij de magie van je gedachten, je gevoelens en je daden. De magie van je woorden, je gebeden en je talenten, de magie van het vreugdevolle delen in overvloed, de magie van de liefde en het vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid.

De magie van een lang en gelukkig leven in harmonie en vrede met alles en iedereen

Open dus je hart, open je armen en ontvang de zege van Engel Poyel, de zege om steeds in rijkdom te delen en met liefde alles te verenigen wat verenigt kan worden. De zege om een lang en gelukkig leven te leiden samen met je geliefden. De zege om gelukkig te zijn in eender welke omstandigheid daar Engel Poyel je steeds begeleid en je vult met liefde en vriendelijkheid, begrip en geloof, zodat ook jij alles en iedereen kunt ondersteunen, zodat ook jij hoop kunt brengen, zodat ook jij het licht kunt verspreiden door het kaarsje in het hart van je medemensen aan te stekken, door je te richten op het licht, op de ster van pure liefde die zich in ons hart bevind.

Richt je dus op de sterren, op de schoonheid die deze sterren aan het licht brengen in de duisternis. Sta open voor de geschenken die het leven je te bieden heeft in alle situaties, weet dat alles een reden heeft en dat elke val in het duister de wederopstanding van het licht zal veroorzaken.

Ga mee met de stroom, laat het oude achter en ontvang het nieuwe. Wees het nieuwe en liefdevolle wezen dat je werkelijk bent, wees steeds nieuw, wees steeds in de liefde in dit eeuwige nu moment.

Hoe moeilijk het leven ook is of lijkt er is altijd wel ergens een lichtpuntje, richt je daar op en alles wat mooi is en je leven verfijnt zal steeds groter worden totdat je volledig 1 word met dit licht en de hoorn des overvloed in jezelf zich openbaart, totdat de oneindige rijkdom die je steeds geschonken word zich in jezelf ontplooit en jij jezelf volledig kunt schenken door middel van je vele gaven, je liefde en je steun, door middel van je goede humeur en je positiviteit, door middel van het geloof in de Ster in jezelf die het waard is om gelukkig te zijn.

Kom te weten wie je bent, wat je plaats is en hoe je het beste gebruik kunt maken van de rijkdom die je geschonken is en de rijkdom die je steeds aan je medemensen kunt schenken. Ontdek de waarde van een glimlacht, de waarde van elk moment in liefde beleeft, de waarde van het goddelijke wat zich steeds onvoorwaardelijk geeft. Ontdek de waarde van de liefde die in ons allen leeft en schenk haar, straal haar uit, want zij is het licht en zij helpt je vooruit.

Engel Poyel en de goddelijke overvloed

Met Poyel als beschermengel kun je rijk en beroemd worden dankzij je eigen goed uitgevoerde werk. Hij staat je toe om met liefde te werken en kan je van alle luiheid bevrijden omdat hij het leven fijn en aantrekkelijk maakt en je steeds de nodige verbeeldingskracht zal schenken om je de mooiste doelen voor te stellen en daar met liefde en moed naartoe te werken.

Het werk met Engel Poyel zal steeds zijn vruchten dragen en wanneer je getrouw door middel van liefdevolle acties het kunstwerk van je leven boetseert dan zal het beeld wat je voortbrengt een lichtend beeld van voorspoed en vooruitgang zijn waar iedereen door aangetrokken zal worden en waar iedereen van zal houden.

Schep dus de mooiste beelden, schilder je mooiste kunstwerk, decoreer het huis van je dromen, breng de hemelse schoonheid op aarde en geniet van elke actie met liefde uitgevoerd. Concretiseer de rijkdom die in je hart huist op aarde door de hemelse inspiraties die Engel Poyel je steeds zal schenken wortel te laten schieten in jezelf, maak een plaats vrij in jezelf voor de hemelse rijkdom die Engel Poyel je kan schenken en transformeer deze tot de corresponderende deugden waarmee je deze rijkdom op aarde kunt verwezenlijken.

Wees gelukkig en geliefd door je steeds nederig op te stellen, door je nobel en vriendelijk te gedragen, door je rijkdom te delen met eenieder die daar nood aan heeft.

Word 1 met moeder Aarde en verdeel haar overvloed, wees als een liefdevolle moeder voor je medemensen en zing je mooiste lied, zing met liefde omdat je van zingen houd.

Zing met liefde omdat je je kinderen de mooiste droom wenst, omdat je hun leven wil verfijnen. Verfijn je leven door steeds het fijnste het beste van jezelf te geven en je steeds op het fijnste en het beste te richten, door positief en optimistisch te blijven en steeds vooruit te gaan met liefde.

Geef richting aan je leven, ga vooruit door je te richten op het hogere, op de hemelse overvloed die Engel Poyel je schenkt. Wanneer je je ergens op richt begin je er van zelf mee te werken. Wanneer je de leringen van Engel, Beschermengel Poyel bestudeert begin je er automatisch over te denken en vinden deze gedachten hun weerslag in de fysieke wereld.

Engel Poyel en de grote verandering

Engel, Beschermengel Poyel kan je leren om het oude te overstijgen door je slechte gewoontes los te laten en je zodoende te transformeren tot een mens met enkel goede gewoontes, een nieuwe mens die altijd schittert en straalt als een Zon, een mens die de gehele alchemie des levens heeft doorlopen en het goud in zich zelf gevonden heeft en zodoende dit goud ook heeft gematerialiseerd in zijn het leven.

Een rijke mens, rijk aan goede gewoontes en zodoende ook zeer gewaardeerd en geliefd door zijn of haar medemensen.

Bovendien kan Engel Poyel je helpen om nederig en modest te blijven en je steeds vriendelijk en behulpzaam op te stellen, klaar en aanwezig om het leven van jezelf en van ieder ander steeds mooier en mooier te maken.

Zo word je geliefd door lief te hebben.

Door te stralen als een Zon en zodoende vreugde om je heen te verspreiden.

Met Engel, Beschermengel Poyel kun je dus je innerlijke licht ontwikkelen en zodoende je ideaalbeeld op aarde projecteren. Dit licht kan van jouw een echte kunstenaars-ster maken, een beeld-houd-ster van liefde en hoop, een schitterende bloem in de tuin van God.

Met Engel, Beschermengel Poyel kun je dus leren om het licht in jezelf te vinden en dit licht te gebruiken om van je leven het mooiste kunstwerk te maken. Engel Poyel kan je bovendien het licht in elk ander, in alles en iedereen ook tonen en zal je zo steeds belonen, door je het licht weer te laten zien, door je te helpen om je focus steeds met liefde te richten op het beeld van je dromen, het beeld wat je omringd en het beeld wat in jezelf aanwezig is.

Samen met Engel Poyel kun je leren om te genieten van al het aantrekkelijke wat het leven je te bieden heeft zonder er aan verslaaft te worden, zonder er afhankelijk van te worden, zonder de hemelse, de onvoorwaardelijke liefde uit het oog te verliezen.

Engel Poyel kan je dus de juiste maat leren, en de juiste maat is de liefde, althans dat denk ik, dat voel ik en daarnaartoe streef ik.

Engel Poyel kan je leren om te genieten van de vele natuurlijke plezieren die het leven te bieden heeft. Geniet van elk klein ding en wordt je bewust dat de vreugde die elk apart moment je schenkt bijdraagt aan het gelukkig geheel waarnaartoe je verlangt.

Maak van gelukkig zijn een constante door alle kleine dingen met liefde en toewijding te doen, uit te voeren en af te werken, door alles in je leven mooi en aantrekkelijk te maken.

Laat zien hoe dat je je leven mooi en begeerlijk kunt maken, geef het goede voorbeeld, steun je medemensen en doe hun inzien dat het mooie en begeerlijke ook hun verdienste kan zijn.

Engel, Beschermengel Poyel kan je leren om je steeds op het fijne te richten, op het licht wat aanwezig is in alles en iedereen. Dit licht bevind zich ook in de lelijke en vieze dingen. Wanneer het minder leuke je aandacht trekt, wanneer de rommel en de viezigheid je teveel worden en het leven een grote stressboel wordt wilt dit zeggen dat deze minder leuke dingen waarvan ik enkele voorbeelden gaf, om je aandacht vragen, om je liefde vragen, omdat zij getransformeerd willen worden, omdat ook zij willen schitteren en stralen in al hun glorie.

Wil niet iedereen knap zijn, wil niet iedereen rijk zijn en stralen als een diamant, wil niet iedereen enkel in de liefde en in het genot vertoeven?

Ik denk van wel, en mijn conclusie is dan ook dat de zieken, de armen en de ongelukkigen enkel liefde en steun nodig hebben zodat ook zij rijk en gezond kunnen worden, zodat ook zij gelukkig kunnen zijn.

Wanneer je geliefden dus zagen en klagen of je de oren van het hoofd schreeuwen wil dit zeggen dat er een boodschap in zit, dat er iets is dat je moet veranderen, dat er bepaalde dingen zijn die om een liefdevolle transformatie vragen.

Niets gebeurt voor niets denk ik, alles heeft zijn reden en gelukkig bestaat er voor elk probleem een oplossing en zijn er vele waardevolle lessen die deze problemen en hun oplossingen met zich meebrengen. Iets wat eerst een straf leek kan achteraf bekeken als een zegening, een geschenk gezien worden.

Wanneer wij problemen hebben met onze medemens helpt het niets om de schuld op hen te steken, neen dat zal het enkel erger maken, het enige wat helpt naar mijn ervaring is zelf het goede voorbeeld geven, zelf de eerste stap zetten, en goed gezind, positief en vriendelijk zijn.

Zelf liefde schenken in de plek van liefde te vragen, zelf de liefde weer een plek geven in je leven en zo het leven van jezelf en je geliefden transformeren tot het leven van je dromen.

Dit leven zal komen wanneer je leert om de liefde te cultiveren, wanneer je leert om de zaadjes der liefde om je heen te strooien en zo je medemensen bevrijd uit hun gouden kooien.

Ook heeft het geen zin om je teveel op problemen te blijven richten wanneer dit geen positieve resultaten teweeg brengt, of wanneer deze problemen en of de gesprekken erover toch steeds weer voor ruzie zorgen.

In dat geval is het beter je eerst op iets positiefs te richten, totdat je weer herladen bent en je op een liefdevolle wijze kunt communiceren en handelen, dan zullen de oplossingen vanzelf komen en zal alles beter gaan.

Vertrouw hierop, geloof hierin en je zult verbaast staan hoe effectief de liefde is. Probeer de effecten van een liefdevol gedrag in eender welke omstandigheid uit en verwelkom zo de wonderbaarlijke geschenken des levens.

Verliefdheid

Wanneer je verliefd bent zie je het mooiste, het beste in de ander.

Wanneer je verliefd bent zie je het ideaal beeld.

Voor dit ideaal beeld doe je alles, het is de Ster die in iedereen schijnt, het goddelijke dat in alles en iedereen huist. Doch soms verdwijnt dit beeld achter de wolken of verstikt het zich in de materie, soms wordt het wazig en vragen wij ons af of dit beeld misschien enkel een illusie is, een droom die voorbijgaat net zoals alle anderen.

Het is enkel door vast te houden aan dit beeld, door er in te vertrouwen, door er in te geloven en het vrij te laten om zich te ontwikkelen dat het in ons leven kan verschijnen en het is enkel door het omarmen en liefhebben van dit beeld dat het aanwezig kan blijven. Het is enkel door er steeds je aandacht op te richten, door er steeds mee bezig te zijn en met plezier aan te werken dat dit beeld in je realiteit te voorschijn kan komen en aanwezig kan blijven.

Wanneer je verliefd bent op het leven komt het beste in jezelf naar boven, dan kan het ideaal beeld in jezelf werken en zich met liefde schenken, dan heb je de nodige liefdes-energie en brengt het gelukkig maken van je geliefden je een enorme vreugde en rijkdom.

Doch wanneer je niet genoeg liefde hebt verdwijnt het ideaal beeld in de ander en in onszelf, dan verbergt het zich achter zorgen en angsten, dan wentelt het zich in problemen en pijn en geeft zichzelf en de anderen daar de schuld van. Dan begint het zich schuldig en slecht te voelen en verandert de liefdevolle droom in een nachtmerrie.

Dan kun je enkel weer water, weer liefde geven aan dit beeld zodat de plant der liefde weer kan groeien en bloeien in je leven, zodat zij wederom haar vruchten kan schenken en je leven weer rijkelijk en vreugdevol kan invullen.

De liefde is als een tuin en elke bloem heeft je verzorging nodig. Wanneer je deze tuin onderhoud en op tijd zaait door positieve gedachten en projecten in de omloop te brengen. Water geeft door je liefde te schenken, door fijne gevoelens als voeding te geven en zo de plantjes de mogelijkheid te geven om te groeien en te bloeien. Het onkruid verwijderd door je te bevrijden van negatieve gedachten en gevoelens als ook slechte gewoontes, ondeugden zoals luiheid en nonchalantie die de tuin doen verwilderen en de schitterende bloemen hun plaats benemen. Dan zullen zij kunnen groeien naar het licht van je ideaalbeeld en zullen zij dit ideaalbeeld kunnen weerspiegelen. Breng dus je mooiste tuin tot leven door elk plantje met liefde te verzorgen en de kans te schenken om tot volledig wasdom te komen.

Wanneer je houd van de mooie tuin die je geschonken is en het paradijs ontdekt dat deze wereld herbergt zul je altijd door overvloed omringd worden en zal de goddelijke voorzienigheid je haar liefde schenken in al haar energie-vormen.

De aanwezigheid van liefde in alles

Het antwoord zit hem in het doen, in het ondernemen, terwijl ik deze teksten schrijf en samen met Engel Poyel deze goddelijke leringen bestudeer, lonkt de materie mij en vraagt om haar te beminnen, haar schoon te maken, haar mooie en aantrekkelijk aan te kleden. De woorden vragen om verwezenlijking, het goddelijk wil zich openbaren en alles en iedereen gelukkig maken. Om haar daarmee te helpen, kunnen wij haar onze ogen en onze handen schenken. Wij kunnen ons als een nederig instrument ter hare ere opstellen en samenwerken met haar aan het ideaalbeeld waar wij allen van dromen.

De liefde bevind zich in alles en iedereen en alles en iedereen heeft de liefde nodig om voort te kunnen bestaan.

Een huis wat niet verzorgd en verwarmd word zal met de tijd in een ruïne veranderen en vergaan. Een lichaam wat niet verzorgt word en op de juiste wijze gevoed en gekoesterd zal ziek worden. Een geest die niet gestimuleerd wordt zal verstommen. Gedachten en ideeën, projecten waar niet meer aan gewerkt word zullen verdwijnen. Geliefden die niet meer gewaardeerd worden zullen wederom oplossen in het niets.

Wanneer men de liefde verliest verliest men alles. Wanneer men het leven niet meer kan waarderen zal het waardeloos worden. Waardeer dus elk zaadje van liefde en laat het groeien, wees dankbaar en geniet want God en zijn Engelen hebben nog enorm veel in het verschiet.

Je Geliefde

De aanwezigheid van je geliefde op aarde komt het sterkste naar voren in de vorm van je partner, je levensgezel waarmee je je goddelijke werk kunt verrichten en een eenheid kunt bereiken die als voorbeeld kan dienen voor de algemene eenheid de welke het ideaalbeeld van God is. Altans dat denk ik, dat is de boodschap die Engel, Beschermengel Poyel mij brengt, dat is de goddelijke wil zoals ik haar ervaar.

Ik wens dat ook jij de goddelijke wil moogt ervaren en dat je verliefdheid op God in al zijn energie-vormen je mogen motiveren om mee te genieten, mee te werken aan zijn hemelse plan en zo beetje bij beetje, stap voor stap een plek voor de hemel op aarde kunt creëren en God een plaats kunt schenken in je bestaan.

De tuin der liefde

Door elkander lief te hebben en te eren, eer je de God en de Godin die in alles en iedereen huist.

Je zou je partner kunnen zien als een mooie roos, de roos van je dromen die God je schonk omdat hij van je houdt en steeds al je wensen zal vervullen door middel van zijn Engelen en van alle andere wezens die open staan voor zijn wil.

Je kunt je partner zien als een van de bloemen in Zijn grote liefdestuin, Zijn grootste en mooiste geschenk aan jou, de bloem die Hij je heeft toevertrouwd. Voor God zijn alle planten in zijn tuin evenveel waard, God houdt van iedereen. Doch wij mensen zijn nog aan het leren om te houden van, om lief te hebben en wanneer het ons lukt om van onze partner te houden, om hem werkelijk lief te hebben dan zal het ideaalbeeld, de bloem die God geschapen heeft zichzelf ontsluieren in al zijn glorie, dan zullen de Glorie en de schoonheid van Venus werkelijk aan het licht komen en zul je te weten komen wat ware liefde is.

Je kunt jezelf bekijken als een goddelijke tuinier, een zaai-ster van liefde, een hogepriesteres van de grote moedergodin die van al haar kinderen houdt en het goddelijke eert in alles en iedereen. Zo kun je je geliefde ook zien als een hogepriester of een hogepriesteres van God en wanneer jullie elks de bloem der liefde in jullie zelf en elk-ander waarderen en verzorgen zullen jullie steeds door schoonheid omringd worden en zal de liefde vanuit jullie harten kunnen groeien en bloeien als de mooiste bloemen in de tuin van God.

Bloemen die van elk-ander houden zoals ze zijn, bloemen die van elkander houden om wie ze zijn, bloemen die elkander niet willen veranderen maar elkander waarderen als individueel deel van het grote altruïstische kunstwerk. Bloemen in alle kleuren en geuren, bloemen in alle vormen en van alle soorten.

De Liefde is, houdt van verscheidenheid en zorgt zo voor eenheid. De liefde houdt van alle kleuren en is de regenboog die ons allen kan verbinden.

De regenboog der universele liefde

Dans dus met je geliefde over der regenboog der liefde naar het land van je dromen, dans met liefde en het goddelijke rijk zal komen. De poorten die staan open voor zij die er binnen durven lopen. Voor zij die durven liefhebben zonder voorwaarde, voor zij die steeds de eerste stappen tonen en zo als een schitterend voorbeeld worden wat correspondeert met het ideaalbeeld van God.

Hemelse liefde en aardse liefde

Beschermengel Poyel reikt je de hand en nodigt je uit om te ontdekten wat hemelse en aardse liefde is. Hij lonkt je en probeert je te verleiden om op avontuur te gaan, om vele schatten te vergaren, om rijkdom en overvloed te leren kennen, om kennis en talenten op te doen, om te leven en te houden van het leven. Om samen te leven met het leven in harmonie en vrede, met geloof en vertrouwen dat het leven iets is waar je op kunt bouwen, iets waar je in kunt vertrouwen, iets waar je in kunt geloven, iets wat steeds geleid word door de grote liefdeskracht daarboven, de hemelse tuinier die van al zijn plantjes houd en in hun groei en evolutie vertrouwd.

Hij die steeds weer kansen schenkt en het gehele universum met liefde doordrenk: God de Heer en Meester van dit universum, de almachtige Schoonheid in al haar glorie, de Koningin der Engelen en de Koning der mensen, hij de Heilige geest, de Vader en de Zoon vervuld al onze wensen.

Bedank Hem dus uit het diepst van je hart dat je z’on mooie bloem moogt zijn. Bedank God en Engel Poyel want dankzij hen wordt alles weer fijn, dankzij hen verdwijnen de angst en de zorgen, dankzij hen verdwijnt het onkruid want het zijn zij die ons steeds de nodige lessen schenken zodat wij ons als prachtige bloemen kunnen ontplooien en groeien naar hun licht totdat wij één worden met hen en de perfectie bereiken.

Totdat de heilige geometrie des levens het perfecte patroon geschapen heeft en wij alle in vrijheid met liefde dit patroon kunnen belopen en naar gelang onze wens in zijn oneindige paradijs op avontuur kunnen gaan en genieten van het bestaan.

De hemelse liefde brengt je in vervoering en zorgt voor grote idealen die je met veel liefde na kunt streven door simpele en kleine dingen in je leven te veroorzaken die bijdragen aan een liefdevoller geheel.

De zelfde lessen herhalen zich steeds totdat je ze begrijp, totdat je het licht ziet en te weten komt dat wij allen schitterende sterren zijn die het waard zijn om te verzorgen die het waard zijn om lief te hebben en geliefd te worden die het waard zijn om te schitteren in al hun glorie en zo de goddelijke waarden te schenken, te geven, bij te dragen aan een liefdevol en harmonisch leven.

Erotiek en sensualiteit

De Energieën die Engel, Beschermengel Poyel je schenkt kun je naar gelieve op het hemelse of op het aardse richten. Het ideale naar mijn idee is om beide te verbinden en zo de liefde te leren kennen in al haar energie-vormen.

Ook het aardse levens is vol van geneugten en nodigt je uit om haar lichaam te verkennen. Jouw lichaam en het lichaam van je partner zijn een hemels geschenk wat geëerd en gewaardeerd moet worden, verzorgt en tot glorie gebracht. In ere hersteld door er dankbaar voor te zijn en er op een juiste wijze gebruik van te maken.

Als mens hebben wij de mogelijkheid om van elkander te genieten, om elkander vast te pakken en te knuffelen, om elkander te kussen en te beminnen. Om samen op reis te gaan naar de hogere sferen door de heilige tantra der liefde te leren.

Engel Poyel kan je een erotisch gevoel schenken en je sensualiteit versterken, dit erotisch gevoel kun je naar gelieve gebruiken voor aardse of hemelse creaties. Dit erotisch gevoel is de levenskracht, de liefdeskracht, ook wel de kundalini genoemd.

Het is een creatieve en goddelijke kracht waarmee je je mooiste dromen waar kunt maken. Doe dus steeds je best en gebruik deze creatieve kracht op een liefdevolle wijze zodat zij je leven mooier en waardevoller kan maken.

Geniet van de liefdevolle kussen en de zachte strelingen van je partner, geniet van de vurige liefde die jullie verenigd, geniet van het goddelijke ritme waarop jullie samen kunnen spelen en zing jullie mooiste liefdeslied.

Dat jullie liefde vele mooie kunstwerken voort mogen brengen en het goddelijke in jullie zelf in ere herstellen.

Geschenken van Engel Poyel en de Letterfee

De vele geschenken die Engel Poyel je te geven heeft en de manier waarop je ze kunt ontvangen

(de levenswijze die je toe zal staan om al je talenten te ontwikkelen en van de vele resultaten die het vreugdevolle werk met deze talenten voort brengen te genieten)

Wanneer je op een positieve en vreugdevolle wijze gebruik maakt van de vele gaven die Engel Poyel je geschonken heeft zal je leven als een sneltrein vooruit gaan naar het leven van je dromen, naar het leven dat je wenst.

Engel, Beschermengel Poyel brengt je voorspoed en vooruitgang door je te bevrijden van alle luiheid, van alle immobiliteit. Door je weer gemotiveerd en levendig te maken. Door je hemelse of aardse inspiraties als ook doelen te schenken die de moeite zijn om naartoe te gaan.

Door je leven verleidelijk en aantrekkelijk te maken, door je er weer zin in te geven, door je de zin van je leven te doen inzien en je de kracht en het uithoudingsvermogen te schenken om deze zin uit te voeren en waar te maken.

Je kunt zin aan je leven en het leven van je medemensen geven, door meer begrip te verwerven en op de wereld te brengen. Door het hemelse licht, de hemelse liefde van Engel Poyel te ontvangen en door te geven. Door de hemelse inspiraties, de mooie woorden en de fijne gevoelens die Engel, Beschermengel Poyel je schenkt toe te passen in je dagelijkse bestaan.

Door het kunstwerk wat in jezelf huist naar buiten te laten komen. Door je mooiste verhaal waar te maken en 1 voor 1 de zinnen van dit verhaal uit te voeren, af te spelen in het theater van je leven.

De creatieve kracht van het woord

De zesenvijftigste naam van God is Poyel, deze naam begint met de letter Phe, de zeventiende letter van het Hebreeuws Aleph-Beith (alfabet) In ons alfabet kan deze letter voor een F of een P staan. De letter Phe representeert de creatieve kracht van het woord wat wil zeggen dat Poyel ons kan leren om op een positieve wijze gebruik te maken van de creatieve kracht van het woord.

In de Tarot staat deze letter in verband met de Ster. Het is de goddelijke Ster die in ons leven verschijnt wanneer alles verloren lijkt. Het is de ster die weer hoop schenkt. De Ster die ons geloof in God en in ons zelf weer aanwakkert.

En net zoals Engel Poyel kun jij een Ster zijn en het licht in jezelf en om je heen doen schitteren en gloeien. Laat de warmte van je woorden dus als een steun zijn voor je medemensen en jezelf. Laat je liefde naar buiten komen door middel van mooie woorden en liefdevolle acties.

Laat de Ster in jezelf je inspireren en je de kunst des levens leren door je steeds weer te motiveren en je verder te laten experimenteren op deze Aarde en in de hemelse sferen. Zodoende zul je veel leren en de rijkdom aan kennis die je zo zult vergaren, zal als een enorme schat zijn waarmee je jezelf en je medemensen veel plezier zult kunnen doen.

Dit met plezier doen en dit plezier schenken is de liefde en de liefde is de grootste en waardevolste schat die Engel, Beschermengel Poyel jou kan geven. Een prachtige schat van liefde, vertrouwen en hoop die jij aan je medemensen kunt schenken.

Een onuitputtelijk bron vanwaaruit rijkdom en vooruitgang voortvloeien als een rivier, een zee aan mogelijkheden, kansen die iedereen steeds geschonken worden wanneer zij er voor openstaan en er een plaatsje voor maken in hun wezen. Wanneer zij dit licht, dit geloof en deze hoop durven toelaten in hun dromen en de deur van hun hart openen voor de Goddelijke liefde in al haar energie-vormen.

Dat de Letterfee al je wensen mogen vervullen en dat jij zelf als een Fee mogen zijn die de hartenwensen van alles en iedereen in jezelf en om je heen steeds met liefde vervult.

Succes

Met Poyel als beschermengel is succes verzekerd, het enige wat hij van je vraagt is dat je actie onderneemt. Volg je intuïtie, volg je gevoelens want het is door middel van hen dat Engel Poyel je zal leiden.

Datgene wat goed aanvoelt is meestal ook goed. Volg dus je gevoel, doch let ook goed op en gebruik je onderscheidingsvermogen. Alles is je toegestaan, doch elke actie veroorzaakt een reactie, elke oorzaak heeft een gevolg.

Het is door middel van het ondergaan van de gevolgen van je acties dat je het nodige onderscheidingsvermogen zult ontwikkelen en te weten zult komen wat goed en wat slecht voor je is. En het is zo dat liefde en kennis zich zullen verenigen en dat je een goede raad-geef-ster voor jezelf en je medemensen kunt worden.

Engel Poyel heeft je de nodige bekwaamheden geschonken en met hem als Beschermengel zul je de hemelse kennis kunnen verwerven en uitdelen aan je medemensen. Wat wil zeggen dat je de gave hebt om een grote filosoof of een wetenschapper te worden.

Dat je de gave hebt om de esoterische leringen die zich in deze teksten en in vele andere teksten bevinden te begrijpen en door te geven. Maar bovenal dat je mogelijkheid hebt om de wijsheden die hierin vervat zitten uit te voeren, waar te maken en zo een levend voorbeeld te zijn.

Een voorbeeld dat de waarheid die zich in deze wijsheden bevind aan het licht brengt. Een Ster die de waarheid die deze wijsheid bevat bevestigd, bewijst door haar manier van gedragen en de wonderlijke resultaten die deze manier van gedragen met zich mee brengt.

Wensen vervullen

Dankzij de Engelenkracht van Poyel in je zelf en om je heen zul je alle hartenwensen van jezelf en je medemensen kunnen vervullen.

Engel Poyel schenkt je de kracht, doch het is aan jou om er op een juiste wijze gebruik van te maken.

Het is aan jou om open te staan, je te laten inspireren en daarna je kracht te richten op iets wat de moeite waard is, iets wat het leven van jezelf en van je medemensen de moeite waard maakt. Iets wat je vreugde, geluk en rijkdom schenkt en iets waardoor je vreugde geluk en rijkdom kunt schenken aan je medemensen.

Het is door je eigen goed uitgevoerde werk dat je deze rijkdom zult verwezenlijken. Het is door je eigen liefdevolle manier van gedragen dat je een geliefd en succesvol persoon kunt zijn.

Het is door begrip, medeleven, dienstbaarheid en nederigheid te ontwikkelen dat je je steeds op een liefdevolle, modeste en begrijpelijke manier zult kunnen uitdrukken en gedragen. Waardoor niemand jaloers op je zal worden, je zal bestelen of je stokken in de wielen stekken.

Want wanneer men modest is en enkel datgene neemt wat men nodig heeft zal er geen jaloezie ontstaan. En wanneer men deelt in de overvloed die God ons steeds schenkt zal niemand het nodig vinden om ons te bestellen. En wanneer het project waar wij aan werken een project is wat iedereen ten goede komt kunnen wij enkel steun verwachten en hoeven wij ons helemaal geen zorgen te maken over personages die eventueel stokken in onze wielen zouden stekken.

Mochten er toch nog zulke personages in ons leven verschijnen, dan zijn zij het resultaat van onze eigen angsten of hebben wij een karmische relatie met hen. In beide gevallen kunnen enkel de Liefde en de vergiffenis ons een oplossing bieden.

Nederigheid en hoogmoed

Het is door nederig te zijn en er ons bewust van te blijven dat er bepaalde dingen zijn die ons ontgaan, dingen die wij nog niet begrijpen, dingen die wij nog niet ervaren hebben en waar wij dus niets van af weten dat wij open kunnen staan voor de goede raad en het goede voorbeeld van de anderen die logischerwijze een ander weg hebben belopen en tot ander conclusies zijn gekomen waarvan wij veel kunnen leren wanneer wij nederig genoeg zijn en wij de tijd nemen om naar hen te luisteren en hen onze liefdevolle aandacht te schenken.

Het is door het schenken van liefde en aandacht aan ons zelf en alles en iedereen om ons heen dat Engel, Beschermengel Poyel ons de vele schatten die het leven herbergt kan ontsluieren waarna wij er op een liefdevolle wijze gebruik van kunnen maken en zo het leven van onszelf en onze medemensen kunnen verreiken.

Dankzij Engel Poyel kunnen wij ons van alle hoogmoed bevrijden, dankzij Engel Poyel kunnen wij leren om tevreden te zijn met ons zelf zoals we zijn. Want wanneer wij de goede raad van Engel Poyel opvolgen zal onze manier van handelen een levend bewijs zijn van wie en wat we zijn en zullen wij geen nood meer hebben om ons beter voor te doen dan we werkelijk zijn.

Wij zijn niet meer en niet minder dan de vrucht van het werk wat wij zelf uitgevoerd hebben. Wij zijn niet meer en niet minder dan de plant die gegroeid is uit het zaadje wat wij zelf gepland hebben.

En de vruchten die wij kunnen oogsten en verdelen zijn het resultaat van de liefdevolle verzorging die wij aan onszelf en onze medemensen geschonken hebben.

De schitterende bloem die uit onszelf voort kan komen wanneer wij al onze acties met liefde uitvoeren en wij content zijn met het plaatsje wat God ons geschonken heeft in zijn paradijselijke tuin is het grootste geschenk wat wij aan onszelf en onze medemensen kunnen geven.

De hoogste gave, de gave der liefde die wij allen in onszelf kunnen ontwikkelen waarna wij ons kunnen ontplooien tot de schitterende sterren-bloemen die wij werkelijk zijn.

Ware nederigheid is je plaats in de grote liefdestuin van God erkennen en samenwerken met Hem aan een plaatsje voor iedereen in deze tuin.

Hoogmoed is de plaats van een ander in willen nemen, hoogmoed is een overdreven ambitie die je drijft tot het proclameren van meesterschap. Hoogmoed is jezelf hoger achten dan je medemensen. Hoogmoed is het naar beneden halen van de ander omdat je je eigen natuurlijke kracht om te groeien en te bloeien niet op de juiste wijze gebruikt.

Door met geduld en liefde steeds verder te groeien en te bloeien zul je uiteindelijk de plaats bereiken waarnaar je zozeer verlangt. Door je te richten op het licht en je steeds te verfijnen zal de bloem der liefde die in jezelf huist kunnen schitteren en stralen in al haar glorie, dit is een mooi doel, een mooi objectief om je op te richten.

Doch overdreven ambitie, ongeduld en vals spelen zullen deze bloem niet tot leven kunnen brengen vandaar dat Engel Poyel je de raad geeft om ook op deze ondeugden te letten en het onkruid tijdig uit je tuintje te verwijderen, zodat de goddelijke overvloed kan groeien en bloeien en je samen met alle anderen bloemen kunt genieten van een vruchtbaar leven in de tuin van God.

Alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid

Het ritme van de goddelijke voorzienigheid is het ritme van de natuur, en wanneer wij in het ritme van de natuur onze zaadjes zaaien en verzorgen zullen zij tot prachtige planten worden die ons de heerlijkste vruchten schenken en zo zal ons leven en het leven van onze medemensen steeds meer en meer op een paradijselijke tuin gaan lijken, waarin alle levensvormen hun plaats hebben en gelukkig zijn.

Engel Poyel en je levenstaak

Met Engel Poyel als Beschermengel is het je taak om het leven van jezelf en je medemensen mooier, fijner en aangenamer te maken. Met Engel Poyel kun je de hemelse schoonheid op aarde brengen door deze schoonheid in jezelf te ontwikkelen in de vorm van deugdzaamheid en door deze deugdzaamheid te verspreiden om je heen en zo de hemelse kennis en de hemelse liefde vorm te geven in jezelf en in je leven.

Door steeds op een liefdevolle en actieve wijze aan jezelf en aan je omgeving te blijven werken totdat je de ultieme verfijning bereikt waarnaar je zozeer verlangt. Totdat het ideaalbeeld vanuit je dromen, als een wens die vervuld is te voorschijn komt in je dagelijkse bestaan.

Hou vast aan dit ideaalbeeld want het is het oerbeeld wat in iedereen huist en de bestemming waarnaartoe iedereen onderweg is. Soms wordt dit beeld vaag en onduidelijk en zien wij het mooie in onszelf en onze medemensen niet meer.

Denk dan terug aan de momenten waarop je dit beeld wel zag, richt er je aandacht er op en haal het zo weer naar boven. Omarm dit oerbeeld wat in iedereen huist, schenk het je liefde en het zal groeien en bloeien totdat je enkel nog door geliefden omringd wordt en de grote geliefde vanuit jou hart zijn licht zal kunnen verspreiden: Liefhebben en geliefd zijn.

Werk en Geld

Er staan enorm veel mogelijkheden voor je open op gebied van het werk wat je in deze maatschappij uit zou kunnen voeren en waarmee je je bord zou kunnen verdienen.

Je enorme voorstellingsvermogen kan je hierbij van dienst zijn. Gebruik dus je verbeeldingskracht en stel je het werk van je dromen voor alsook de liefde waarmee je het uitvoert en de vele beloningen die het met zich meebrengt.

Alle werken waarbij je je verbeeldingskracht nodig hebt zullen je goed doen.

Hieronder vallen de Beeldende kunsten alsook de schone kunsten.

Deze schone en beeldende kusten kun je ontwikkelen en uiten in allerlei vormen dit kan variëren van het schrijven van schitterende verhaaltjes die de mensheid vreugde en wijsheid brengen tot het verzorgen van het innerlijk en uiterlijk van jezelf en je medemensen.

Ook het tot leven brengen van prachtige tuinen, of het aankleden van mensen of huizen behoort tot je mogelijkheden. Binnenhuisarchitectuur of elke andere vorm van liefdevolle decoratie die het leven fijner en aantrekkelijker maakt is een goede optie.

Alles wat bijdraagt aan een liefdevollere en mooiere wereld voor jezelf en je medemensen kan een nuttige bezigheid voor je vormen die je de welverdiende voorspoed zal schenken die jij en je geliefden verdienen.

Engel, Beschermengel Poyel en je familieleven

Met Poyel als Beschermengel kun je een prachtig familieleven opbouwen aangezien hij met de krachten van de Maan werkt onder leiding van de grote en liefdevolle Aartsengel Gabriel, koning van de families.

Het ideaal zou zijn dat je een solide basis opbouwt waarin alle familieleden het gene tot hun beschikking hebben wat ze nodig hebben om te kunnen evolueren. Een gezellige thuisbasis vanwaaruit jullie allen te samen met vreugde en liefde kunnen werken.

Doch zorg er ook voor dat er beweging is in je familieleven, dat de dingen vooruit gaan en interessant en spannend blijven. Laat de monotonie niet binnendringen in je leven. Wees actief en inventief, gebruik je voorstellingsvermogen, verzorg jezelf en je familie goed en zorg voor vele leuke activiteiten die het levende moeite waard maken.

Blijf niet vastzitten in oude gewoontes, vernieuw jezelf en je leven steeds. Durf nieuw te zijn, durf anders te zijn, hou van je familie, van je ouders en van je kinderen, maar durf je ouders en hun ideeën ook los te laten. Durf jezelf te zijn en bevrijd je van alle gewoontes die niet langer bijdragen aan de vooruitgang van je levensplan.

Laat het verleden los, neem enkel datgene wat positief is mee en schenk dit op jou beurt aan je kinderen door je nieuwe en betere manier van gedragen en de kennis die jij als ouder hebt verworven. Zodat jou kinderen op hun beurt kunnen zorgen voor verbetering en regeneratie.

Zodat het goddelijke kunstwerk in al haar energie-vormen zich verder kan ontplooien totdat het tevoorschijn komt in al zijn Glorie en het oerbeeld zichzelf ontsluiert als een schitterende hier en nu moment voor iedereen.

Engel Poyel en je liefdesleven

Met Poyel als beschermengel kun je een prachtig liefdesleven ontwikkelen aangezien hij met de krachten van Venus werkt onder leiding van de grote en liefdevolle Aartsengel Haniel, meester van de schoonheid en de glorie in de hemel en op aarde. Verdeler van de liefde en het avontuur dat het leven toch o zo aantrekkelijk kan maken.

Maak jezelf dus aantrekkelijk en zorg ervoor dat het leven spannend en avontuurlijk blijft.

Een prachtige en waardevolle relatie is je gegund, mocht je toch nog problemen ondervinden in je relatie dan wil dit zeggen dat je meer water moet geven aan de prachtige roos der liefde die God je geschonken heeft.

Breng de liefde in jezelf en in je partner weer tot leven door trouw te blijven aan de Ster die in jezelf huist en de Ster die zich in je partner bevind. Door je liefde en je aandacht te schenken aan deze sterren en ze zo te verenigen in een eeuwige liefdesdans.

Dans samen met je geliefde over de regenboog der universele liefde naar het land van je dromen en weet dat al jullie hartenwensen uit zullen komen wanneer jullie samen met liefde en vertrouwen verdergaan en de moeite doen om elkander te begrijpen en jullie elkaar de tijd te gunnen om verder te gaan met liefde, geduld en vertrouwen in elk-ander.

Vertrouwen en geloof in het oerbeeld, in de magische ster die in onszelf en in elk ander huist.

Affirmaties en gebeden

1 van de beste manieren om de krachten van je Beschermengel in je te wekken is het affirmeren van deze krachten in jezelf met grote dankbaarheid en geloof in de realisatie van je woorden, vandaar dat hieronder een aantal affirmaties en gebeden volgen die de krachten van Engel, Beschermengel Poyel in jezelf zullen doen ontwaken:

Affirmaties

Dankjewel Engel Poyel dat jij mij de juiste maat leert zodat ik mee kan spelen en zingen in het ritme der liefde.

Bedankt dat ik kan genieten van de fijne dingen des levens zonder er verslaaft of afhankelijk van te worden.

Ik ben rijk en overvloed omringd mij.

Ik zie het mooie in mezelf en in de wereld om me heen.

Bedankt dat ik met mijn liefdevolle aandacht het beste vanuit mezelf en mijn medemensen naar boven kan halen en zo steeds van het leven in al haar energie-vormen kan genieten.

Ik werk met vreugde aan een betere wereld.

Dankjewel Engel Poyel dat ik dankzij jou Engelenkracht die in mijzelf huist de hemelse schoonheid op aarde kan brengen.

Er zijn nog vele andere affirmaties die je samen kunt stellen Wanneer je de wijsheden die zich in deze leringen bevinden kunt onderscheiden en er met liefde enkele uitzoek die je door middel van korte zinnetjes kunt affirmeren en door middel van liefdevolle acties waar kunt maken in je leven.

Zo ook kun je zelf een gebed samenstellen, doch ik zal je er alvast eentje schenken als afsluiting van deze studie.

Wat je geenszins weerhoud om zelf met liefde en voorstellingsvermogen je eigen affirmaties en gebeden te creëren en het wonderlijke resultaat hiervan te ondervinden in je dagelijkse bestaan wanneer je deze affirmaties en gebeden met liefde uitvoert in je leven.

Gebed

Dankjewel Engel Poyel dat ik me dankzij de hemelse hemelse liefde en de actieve verbeeldingskracht die jij mij schenkt steeds voorbeeldig kan gedragen.

Bedankt dat mijn voorbeeld als een licht als mag zijn en dat ik het licht in alles en iedereen kan zien, het licht der goede voorbeelden wat alom aanwezig is en ons liefdevol toelacht en de hand reikt. Het liefdevolle licht, de ware liefde waarmee ik mezelf en mijn medemensen steeds rijkelijk kan belonen en waarmee ik steeds rijkelijk beloond word.

Bedankt voor de Liefde en de rijkdom waarmee jij mijn leven vult, dank je wel voor het licht wat zich nu in alles en iedereen onthuld.

Bedankt Engel Poyel dat jij mij van al mijn luiheid bevrijd en me steeds de kracht schenk om op te staan en naar het licht toe te gaan.

Dankjewel dat ik als een mooie bloem in de tuin van God mag groeien en genieten van het licht in al haar-zijns vormen, volgens de hemelse wetten en normen, met Liefde en wilskracht, in rijkdom en hoop.