Engelen van de DierenriemBeschermengel Rehael Channeling

Geschreven door Michy   

 

 

Geef, geef wat je kan, mijn kind, zodat jouw hart steeds in de Liefde kan zijn. Geef je aandacht daar waar je voelt dat ze nodig is. Schenk je liefde, waar je ook komt. Geef eenieder het mooiste van je Ziel, zodat je steeds in harmonie zal zijn. Ik ben Rehael, de engel die je begeleidt om steeds te handelen vanuit jouw hoogste waarheid. Ik breng Licht waar duisternis heerst, ik begeleid je in de voortdurende zoektocht naar jezelf. Ik schenk je de Liefde, die je van je vader meegekregen hebt.

 

Op het hoogste niveau representeer ik de Liefde van je Goddelijke vader: Hij wiens wil is wat is. Hij staat voor de zuiverheid, de puurheid van daad en wil, want hij is jouw eeuwige vader die in den hemelen is. Dankzij mij ben je steeds verbonden met je Goddelijke vader, hij die het zaad van je Ziel in Liefde heeft geplant. Hij die zijn kind steeds in Liefde beschermt, want hoewel jouw vader vele kinderen heeft ben jij voor hem ook steeds uniek en heeft hij grootse plannen met jou... Met jou en al je broeders en zusters, zodat jullie allen in puurheid en volmaakte harmonie bouwen aan de schoonheid van jullie bestaan.

 

Op het Aardse niveau representeer ik de Liefde van je wereldse vader, de vader die jouw ziel gekozen heeft ter goeddunken van je huidige reincarnatie. Deze vader en je Goddelijke vader zijn één, in die zin dat ze beiden verantwoording gekozen hebben om je te begeleiden in de omstandigheden die de belofte der evolutie van je Ziel in zich dragen. Ik ben een heel Aards genegen engel in het feit dat ik je help om je Aardse vader - in zijn talenten zowel als zijn onvolmaaktheden - te begrijpen. Onthoud dat jouw Ziel gekozen heeft om als zijn kind te incarneren.

 

De ervaring is dat deze genegenheden zowel het zogenaamd positieve als het zogenaamd negatieve met zich meedragen. Je wordt geboren vol hoop en onschuld, in Liefde. Je kijkt op naar je vader zoals de Ziel opkijkt naar God. Dan begin je langzaam maar zeker te merken dat je vader slechts menselijk is... Je begint foutjes en onhebbelijkheden bij hem te bespeuren waarvan je meent dat ze je afhouden van je Goddelijk doel. Vanbinnen kunnen zich dan pijnen opstapelen want tot dan toe had je enkel in volmaaktheid geloofd. Doch weet dat hierin je levenslessen verscholen zitten, als schatten in een donkere kamer... Wachtende op jou om verlicht te worden door de focus van Liefde.

 

Je Aardse vader leert je vele mooie dingen, maar toont je ook die kanten van hem die je niet wil zien, waar je liever blind voor zou zijn. Door je opvoeding zijn deze kanten ondertussen ook geintegreerd in jou en reflecteer je ze uit in de buitenwereld, ook al ben je je hier dikwijls niet bewust van. Hier begint het proces van zelfveronachtzaming, waar je vergeet wie je zelf werkelijk bent, waar je stopt met in onschuld naar jezelf, je eigen gaven en talenten te kijken. In plaats daarvan begin je naar de wereld om je heen te staren in groot ongeloof, want ze reflecteert alle vaderlijke eigenschappen die je in zoverre in jezelf opgenomen hebt.

 

De Aardse vader is niet de Goddelijke vader, enkel zijn tijdelijke wereldse representant, die hier is om jou te leren jezelf beter te leren kennen. De talenten die je van hem erft zullen je helpen om de juiste banen in het leven te bewandelen. Richt hier je focus op. De pijnen die hij je schenkt zullen je terug naar jezelf brengen, ze beantwoorden het doel van je Ziel daar ze je de heilige waarden van vergiffenis en acceptatie brengen. Wanneer deze volledig geintegreerd zijn in jezelf leiden ze onlosmakelijk tot de hoge deugd van Onvoorwaardelijke Liefde.

 

Wanneer je samen met mij begint aan deze reis van acceptatie zal alle zwaarte die je sinds je kindertijd met je meedraagt wegvallen. Zelfacceptatie en vergiffenis van Zelf zullen onvermijdelijk volgen, waardoor het vessel dat je lichaam is weer opnieuw gevuld kan worden met Licht. Dan, mijn kind, ben je weer één met je Goddelijke Vader, en weet je dat je leven daadwerkelijk met wonderen is gevuld... Even wonderlijk als toen je een heel klein kind was. Dan heb je eindelijk het doel van je reis bereikt... Je hebt de weg teruggevonden naar jezelf.

 

Of je nu op het moment dat deze werkelijkheid bereikt is, nog veel Aards contact zal hebben met je vader of niet doet er niet zozeer toe, want de boodschappen van liefde die je hem dan zendt door je dankbare gedachten verlichten ook zijn sterrenhemel in de hoogste mate. Verkregen harmonie komt nooit alleen, het straalt van je uit en reflecteert steeds naar je terug.

 

En laat zo de wil van Onze Vader geschieden, laten we leren van de obstakels die ons pad zouden kunnen verduisteren zodat we ze zullen transformeren tot Liefde en Licht. Dan, mijn geliefde kind, is onze taak volbracht. Ik ben je engel Rehael en groet je in oneindige Liefde.

 

 

Gebed:

 

~~~~~

 

Ik dank

 

en verheug me

 

om de Liefde

 

van het leven,

 

om alles

 

wat ze me

 

heeft gegeven.

 

Wat is goed,

 

wat is slecht?

 

Nooit sta ik er

 

alleen voor,

 

want alles

 

wat het leven

 

me schenkt

 

brengt de kennis

 

naar mezelf.

 

 

 

Daarom dank ik

 

en ben in vreugde,

 

de sleutel

 

ligt in mijn handen.

 

Zonder jou

 

lieve Rehael,

 

zou mijn pad

 

me kunnen misleiden.

 

Maar met jou

 

aan mijn zij

 

word ik geleid

 

naar de schatkist

 

van mijn eeuwige

 

tempel.

 

Daar dank ik je voor,

 

in oprechte vreugde.

 

Amen.