BeschermengelenBeschermengel Reiyel en de ontdekking van ons pad

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel Reiyel brengt ons inspiraties die tot bevrijding leiden en opent zodoende nieuwe paden voor ons. Hij spoort ons aan om onze eigen weg te gaan en vol zelfvertrouwen de stappen te zetten die ons dit toestaan. Zodoende zorgt hij voor lots vervulling en staat hij ons toe om onze ware roeping te vinden. Reiyel is de Beschermegel van iedereen die geboren is tijdens de periode van 12 tot en met 17 augustus.

 

Engel der bevrijding

 

Reiyel leert ons om het nut van ons leven in te zien en toont ons dat de moeilijkheden op ons pad een grote persoonlijke ontwikkeling in zich dragen. Hij leert ons om elke situatie te bekijken als een opportuniteit om te groeien. Beschermengel Reiyel bevrijd ons van hindernissen en maakt de weg vrij voor het nieuwe. Hij leert ons om het avontuurlijke in het leven te zien en hier ook van te genieten. Samen met hem wordt het leven weer een spel en kunnen wij met veel vreugde aan de slag gaan. Hij brengt ons een veel humor en een prettige speelsheid die ons toestaat om alles leuker te maken.

 

De zelfzekerheid die bevrijd

 

Beschermengel Reiyel leert ons om voor ons eigen op te komen en grenzen te stellen. Hij staat ons toe om onze eigen meester te zijn en schenkt ons het geloof in onszelf wat dit mogelijk maakt. Van Hem kunnen wij leren om ons lot in de hand te houden door hier zelf vorm aan te geven.

 

De goddelijke overvloed die alom aanwezig is

 

Engel Reiyel maakt ons bewust dat alles wat wij nodig hebben er al is, dat alle mogelijkheden aanwezig zijn en dat het dus in grote mate van ons zelf afhangt hoe wij het spel des levens spelen. Doch hij maakt ons ook attent op de mensen die minder mogelijkheden hebben en spoort ons aan om hen te helpen met het creëren van meer perspectief.

 

Boodschap van Engel Reiyel

 

Zie het leven als een hindernessenparcours en elk obstakel als een uitdaging om te groeien. Weet dat je van de moeilijkheden op je pad veel kunt leren en dat er genoeg aangename pauzes zullen zijn.

 

Het ontwikkelen van de juiste mindset

 

Beschermegel Reiyel leert ons om succesvol te zijn door ons een positieve instelling te schenken. Hij brengt ons in aanraking met de wet der aantrekkingskracht en maakt ons zodoende duidelijk dat wij datgene wat wij uitzenden weer terug zullen ontvangen (oftewel dat wij datgene wat wij uitstralen zullen aantrekken). Engel Reiyel maakt ons duidelijk dat wij wanneer we positief ingesteld zijn meer kans hebben om datgene wat wij verlangen aan te trekken.

 

Geschenken van Engel Reiyel

 

Hij schenkt ons een groot charisma en een sterke aantrekkingskracht. Hij kan ons bevrijden van twijfels, angsten en zorgen alsook van vijanden en andere moeilijkheden in het leven. Beschermegel Reiyel bevrijd ons van alles wat ons weerhoud om te groeien (zowel innerlijk als uiterlijk) en schenkt ons zodoende de mogelijkheid om ons steeds verder te ontwikkelen. Hij geeft ons een gevoel van eigenwaarde en staat ons toe om naar binnen te treden en contact te leggen met onze Engelen en Gidsen. Reiyel opent de deur van onze innerlijke tempel en leert ons om liefde te voelen voor iedereen op ons pad. Zodoende schenkt hij ons de mogelijkheid om vanbinnen steeds de nodige rust te vinden en van het leven een aangename reis te maken. Samen met Hem wordt het ons toegestaan om steeds een trede hoger te gaan en door middel van de engelenleer het goddelijke in onszelf te bereiken en om ons heen gade te slaan.

 

Leren handelen vanuit onze eigen vrije wil

 

Beschermegel Reiyel maakt ons bewust van onze vrije wil en leert ons om op eigen benen te staan. Samen met Hem kunnen wij het pad wat voor ons het beste is uitstippelen. Hij leert ons om onze eigen weg te volgen en ons pad nooit door een ander te laten bepalen. Engel Reiyel schenkt ons de drang naar vrijheid en het vermogen deze te behalen. Beschermengel Reiyel zorgt voor goddelijke inspiraties en kan ons door de moeilijkste situaties gidsen. Hij brengt ons succes en voorspoed en wanneer Hij het pad voor ons opent kunnen wij er van verzekerd zijn dat onze levensreis aangenaam zal zijn.

 

Mediteren in de natuur en de schoonheid van Moeder Aarde

 

Engel Reiyel leert ons om met de waarheid in contact te komen door het opzoeken van vrede en stilte. Hij spoort ons aan tot wandelen en mediteren in de Natuur en leert ons luisteren naar onze innerlijke stem. Zodoende brengt Hij ons dichter bij ons ware zelf. Reiyel openbaart ons de schoonheid der Natuur door onze ogen te openen voor Haar alom aanwezige overvloed. Hij brengt ons tot het besef van hoeveel Zij te geven heeft en hoe fijn dat het leven kan zijn als wij leren om goed met Haar om te gaan. Engel Reiyel brengt ons liefde voor de Natuur, voornamelijk voor Haar open landschappen en het gevoel van vrijheid wat deze met zich mee brengen. Hij spoort ons aan tot reizen en kan ons van de diepste dalen naar de hoogste toppen brengen wanneer wij het hem vragen.

 

Enthousiasme en overtuigingskracht

 

Beschermengel Reiyel leert ons om in onze eigen kracht te staan en met zelfvertrouwen door het leven te gaan. Het behouden van onze integriteit is belangrijk alsook het volgen van onze eigen waarheid en het verkondigen van de levensvisie die ons aanspreekt. Engel Reiyel staat ons toe om voor onze overtuigingen op te komen en onze boodschap met veel enthousiasme te brengen. Hij leert ons om steeds trouw te blijven aan de levenswijze die wij verkiezen en verder te werken aan het verwezenlijken van onze meest verheven idealen. Samen met Hem kunnen wij ons van alles bevrijden wat ons er van weerhoud om onze vleugels te spreiden en het grote avontuur des levens aan te gaan.

 

De bevrijding die doet groeien

 

Beschermengel Reiyel bevrijd het goddelijke in ons zelf door het vlammetje wat in ons brand aan te wakkeren. Hij zorgt ervoor dat het zaad van al het goede wat in ons besloten ligt aan het licht komt en doet dit zodoende groeien. Hij verlost ons van datgene wat schadelijk is door ons hier bewust van te maken en brengt ons zodoende de mogelijkheid om ons op de juiste wijze verder te ontwikkelen.

 

Goede raad van Beschermengel Reiyel

 

Het goede groeit in jezelf door middel van je eigen licht. Net zoals de Zon levenskracht schenkt aan alles wat groeit op aarde schenk jij levenskracht aan alles wat er in je om gaat en doet dit zodoende groeien. Je kunt het goede cultiveren door er aandacht aan te schenken. Zodoende kun je je potentieel tot bloem brengen en word je bewust van alle mogelijkheden die je hebt. Ga hiermee aan de slag met een motiverend doel voor ogen en ontwikkel het nodige zelfvertrouwen zodat je een levend voorbeeld kunt zijn en het licht brengen door je overtuigingen te staven en je levensvisie waar te maken.

 

Maak van onverwachte ontmoetingen een aangename kennismaking en heb geen schrik om jezelf te zijn. Zie elke opdracht in het leven als iets leuk om te doen. Maak van geld verdienen een sport door van je werk een spel te maken. Deel je rijkdom met iedereen om je heen en weet dat het leven steeds zal zorgen voor de nodige middelen en de juiste omstandigheden. Vertrouw in God de Vader en in onze lieve Moeder Aarde en weet dat het geloof in jezelf ervoor kan zorgen dat je je mooiste dromen waar kunt maken. Wees dankbaar voor elke stap die je zet naar je doel en geniet van de wandeling. Maak van het leven een boeiende reis en geniet van de schoonheid die je omringt en de vreugde die vanuit je hart omhoog borrelt als een fontein wanneer je haar aanschouwd. Wees dankbaar voor het leven en de vele zegeningen die Zij brengt en voor je het weet zul je altijd omringt worden door dingen die je persoonlijke ontwikkeling ten goede komen, en zul je hierdoor ook iets voor degenen die je vergezellen kunnen betekenen. Wees een bron van inspiratie voor eenieder die je ontmoet en verdeel het licht van de Heer door zijn wijsheid hier op Aarde te brengen en te schenken aan je medemens. Bouw mee aan Zijn rijk door op te komen voor de natuur en mee te werken aan een plan waarin wij in harmonie te samen met Haar kunnen leven. Leer om rekening te houden met alle schepselen die deze wereld bevolken en weet dat er enkel vrede kan zijn wanneer een algemene harmonie bereikt word. Deze harmonie begint in jezelf en wanneer je het mij vraagt kan ik je helpen met het ontwikkelen hiervan. Mijn naam is Reiyel en ik ben de Engel die je de Engelenleer schenkt als een brug naar het land van je dromen wat je zo graag tot leven zou zien komen. Weet dat dit land reeds leeft en dat bewustzijn hiervan datgene tot bloei kan brengen wat je zo graag zou zien. Leer om om je heen te kijken naar datgene wat reeds aanwezig is. Stoor je je aan het landschap waarin je vertoeft, doe hier dan iets aan of verhuis naar een plaats die beter voor je voelt.

 

Reisadvies van Engel Reiyel

 

Heb geen schrik om het verleden achter je te laten en weet dat de toekomst je toelacht en aanspoort om hier en nu gelukkig te zijn en erin te vertrouwen dat je positieve instelling voor vele aangename gebeurtenissen zal zorgen. Weet dat ik je bijsta op ieder moment en dat je me steeds om de nodige overtuigingskracht kunt vragen wanneer je hier nood aan hebt. Weet dat ik een bron ben van inspiratie, dat ik hoop schenk en motiveer en je steeds aan zal sporen tot het juiste. Weet dat ik de representant van de waarheid in jezelf ben en je steeds zal ondersteunen door je mijn wijsheid te schenken en je te leiden met liefde en zorgzaamheid. Heb je last van twijfels of angsten leg ze dan in mijn handen en weet dat ik steeds al het mogelijke zal doen om je bij te staan met het overwinnen van moeilijkheden in je leven. Voel je je behekst of op een andere manier gemanipuleerd van buitenaf roep me dan aan om je te bevrijden van al het gene wat je vanuit je omgeving opgedrongen word en je te leiden naar de bron van wijsheid in je hart (die je kan verlossen van alles wat je nog aan banden legt). Geloof in jezelf en heb er vertrouwen in dat je alles kan waartoe je je geroepen voelt. Een goede aanpak en een gestage vooruitgang doet wonderen. Het ware succes word bereikt door er hier en nu van te genieten en je rijkdom te delen met iedereen. Word als een bron van welvaart voor eenieder die je ontmoet en weet dat ieder ander dat ook voor jouw is. Dat elke ontmoeting gewenst is en het resultaat van een droom die uitkomt. Dat je dromen liefdevol mogen zijn en hun uitkomst een avontuur wat je hart vult met vreugde.

 

Met Engelen communiceren en het ontwikkelen van onze liefde voor God en Moeder Natuur

 

Beschermegel Reiyel staat ons toe om de waarheid van boven hier beneden te brengen. Hij leert ons om onze meest verheven gedachten te uiten en waar te maken. Engel Reiyel geeft ons de mogelijkheid om ook met andere Engelen te communiceren en leert ons dat Zij allen één zijn. Zodoende kan hij ons in contact brengen met al de Engelen die in ons zelf huizen en zullen wij deze op den duur ook buiten onszelf kunnen waarnemen. Hij leert ons om elke vriend op ons pad als een Engel te zien en elke handreiking als een knipoog van God. Samen met Hem groeit onze liefde voor de Heer en onze dankbaarheid voor Moeder Aarde. Beschermegel Reiyel staat in voor de natuur en spoort zijn beschermelingen aan om steeds voor Haar op te komen. Hij brengt ons tot het besef dat wij van Haar afhangen zoals een baby afhangt van zijn Moeder en toot ons op deze wijze hoe klein wij zijn. Doch hij brengt ons ook tot het besef van onze eigen grootsheid door ons te tonen hoe wij in harmonie met Haar te samen kunnen werken en zo bijdragen aan een aangename leefwereld voor ons allen. Hij brengt ons in contact met de Lieve Heer in ons zelf welke de Natuur graag ziet en spoort ons aan om Haar lief te hebben. Engel Reiyel leert ons om rekening te houden met de planten en de dieren en spoort ons aan tot het behouden en creëren van natuurgebieden. Hij leert ons om met respect voor Moeder Aarde te leven en motiveert ons om het contact met de Lieve Heer in ons zelf aan te knopen.

 

Het behalen van onze doelen door het geloof in onze kunde

 

Beschermegel Reiyel is de Engel die ons bijstaat tijdens het uitvoeren van onze projecten. Samen met Hem kunnen wij onze doelen behalen. Dit geschied dankzij het kweken van zelfvertrouwen. Hij brengt ons het geloof in ons eigen wat ons toestaat om bergen te verplaatsen (indien wij dit wensen). Beschermegel Reiyel brengt ons motivatie en daadkracht. Hij leert ons om doelen te bereiken door elke dag een stapje te zetten naar het gewenste resultaat. Hij brengt ons vele levensverbeteringen door ons te leren luisteren naar ons zelf waarna wij onze eigen goede raad kunnen opvolgen en zodoende het juiste voorbeeld geven.

 

Beschermegel Reiyel werkt met de energie van het sterrenbeeld Leeuw en heerst over de voorlaatste vijf graden van dit teken. Hij brengt ons de krachten van Jupiter en de Zon en zorgt zodoende voor het ontwaken van ons volledige potentieel. Hij maakt ons bewust van de mogelijkheden die ons geboden worden en van datgene wat wij zelf te bieden hebben. Dankzij hem kunnen wij waarachtige verlossers worden en de mensheid bevrijden van alles wat een goede algemene ontwikkeling in de weg staat.