Beschermengel Seheiah: Het vuur der purificatie

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Beschermengel SEHEIAH, Genie numero 28 kan je een lang en gelukkig leven schenken omdat zij je intuïtief laat weten wat je kan doen en wat niet. Dankzij haar heb je een goed onderscheidingsvermogen, ben je voorzichtig en denk je na voor je iets doet. Op deze manier beschermt zij je tegen ongelukken en rampen. Zij staat je toe om je te zuiveren en je te bevrijden van allerlei slechte gewoontes die je niet echt nodig hebt om gelukkig te zijn. SEHAIAH schenkt je steeds enorme genezende krachten. Je zult dan ook zelden of nooit ziek zijn. Je kunt van deze helende energieën gebruik maken om andere mensen te genezen en weer terug op het goede pad te brengen. SEHEIAH kan je helpen om alle negatieve gedachten, gevoelens en daden te transformeren tot positieve gedachten, gevoelens en daden. Zij schenkt je levensvreugde en kracht wanneer alles slecht lijkt te gaan, zij brengt je weer in beweging wanneer je geparalyseerd wordt door negativiteit.

Engel SEHEIAH brengt genezing door je weer hoop te schenken, de dingen in een ander licht te stellen waarna je weer vol goede moed en optimisme verder kunt. Haar liefdevolle licht zuivert je van angsten, boosheid, pessimisme en nog veel meer negatieve energieën die ervoor kunnen zorgen dat je je slecht voelt en eventueel ziek wordt.

Gelukkig is Beschermengel SEHAIAH steeds met je om je van al deze dingen te bevrijden zodat je niet onnodig hoeft te lijden. Zij is als een grote machtige dokteres! Dankzij haar kan ook jij een dokteres worden, als je dat wil! Je kunt je medemensen weer hoop schenken door hen te laten inzien dat positief en vernieuwend denken optimisme, vreugde en speelsheid brengt. Je kunt hen weer jong en levend maken en net dat steuntje in de rug geven dat ze nodig hebben om vooruit te gaan, te genezen en al het negatieve wat ze eventueel in het verleden hebben meegemaakt achter te laten. Je kunt licht schijnen op de prachtige toekomst die hen wacht wanneer ze transformeren en slechte gewoontes zoals drugs, ongezonde voeding en andere afhankelijkheden weer achter laten. Je kunt hen weer stimuleren door hen te wijzen op al het mooie dat het leven te bieden heeft. Het mooie geneest! Een zonsopgang, wat frisse lucht, gezonde en lichte voeding zoals fruit, groenten en scheuten kunnen wonderen doen! Het is de taak van SEHEIAH om harmonie en gezondheid te brengen. Je kunt haar bijstaan in deze taak door je op een juiste wijze te voeden, te vullen met fijne dingen, te lachen en te zingen terwijl je naar een leuk relaxerend muziekje luistert of een wandelingetje maakt, een positief boek leest of andere fijne dingen doet waar je van houdt.

Engel SEHEIAH schenkt je de grootse deugd om altijd optimistisch te zijn. Zij kan je goedgeluimd maken wanneer je gelooft en openstaat voor haar helende licht. Zij helpt je om vreugdevol en met humor te handelen. Dankzij SEHEIAH kan je een draagster van liefdevolle, positieve oplossingen zijn. SEHEIAH heeft je een natuurlijke autoriteit geschonken. Haar kracht woont in jou en met deze kracht is geen obstakel te groot. Met deze kracht kun je alle proeven doorstaan en zo steeds verder gaan, hoger en hoger op weg naar je ster. Deze vurige liefde staat je toe om jezelf en iedereen om je heen te helpen. In moeilijke tijden tijdens conflicten en ruzies, in ziekte en lijden zal haar vuur je steeds begeleiden. Het vertrouwen en de hoop zullen steeds terugkomen, zodat je kunt geloven in je mooiste dromen. SEHEIAH kan het speelse kind in jezelf wekken waarna je vol verbazing naar de wereld zal kijken, aandachtig en met genoegen jezelf verrijken. Dit zal zorgen voor nieuwe, sensationele ideeën, gevoelens en daden die je enorm snel vooruit zullen doen gaan op de weg naar een beter bestaan... Op het pad van gelukkig zijn met elke stap die je doet, omdat je weet dat je op het juiste pad bent en inziet dat elke stap zijn zin heeft. En mocht het pad soms toch wild en onbegaanbaar lijken, weet dat SEHEIAH je dan steeds met hulpgevende inzichten zal verrijken. Inzichten als: Na de storm komt de rust ~ Na de oorlog komt de vrede ~ Na ruzie komt vriendschap ~ Na regen een regenboog.

Beschermengel SEHEIAH heeft je ook een grote menselijkheid geschonken zodat je nooit de noden van je medemensen over het hoofd ziet en steeds op een zachte, toegewijde, hulpverlenende manier kunt handelen. SEHEIAH is als een exceptionele moeder, een bron van licht die je steeds zal begeleiden en van al je zorgen bevrijden wanneer je haar stem volgt en zo uit de chaos van je gedachten orde schept. SEHEIAH leert je om op een juiste wijze van je wilskracht gebruik te maken, er iets mee te doen op een poisitieve manier! Wanneer je je wil geen vorm geeft en al je intenties in je innerlijk blijven steken kan dit een innerlijke hitte veroorzaken, een slecht gevoel dat mensen vaak op proberen te lossen door middel van drugs, alcohol en medicamenten. Gelukkig dat SEHEIAH jou andere en betere oplossingen heeft gebracht en je bovendien de gave heeft gegeven om op een delicate wijze je mening over te brengen aan anderen. Met deze gave kun je hen helpen door hen betere oplossingen te schenken die hen kunnen bevrijden van dit slechte gevoel, van deze hitte die ontstaan is door niets te doen en die opgelost kan worden door een leuke hobby bv.

Engel SEHEIAH brengt je de gratie die ervoor zorgt dat je je misstappen ziet en je fouten begrijpt. Zij bevrijdt je van alle sluiers die je geweven hebt rond de waarheid omtrent jezelf omdat deze waarheid te pijnlijk was. SEHEIAH geeft je de kracht en de moed om jezelf recht in de ogen te kijken en je te bevrijden van deze sluiers waarna je je bewust wordt van jezelf, van wie je echt bent, van wie je kan zijn wanneer je het verleden loslaat en vol goede hoop elke dag een stapje vooruit gaat. Dan maakt zij je bewust van haar aanwezigheid in jezelf, dan word je 1 met je ware KRACHT, dan kun je alle moeilijkheden aan en bovendien zul je dan inzien dat niets te moeilijk voor je is en dat alles wat er in je leven gebeurt zin heeft! Dan zul je de juiste plaats aan alles toe kunnen kennen, zul je van elke proef kunnen genieten en zien dat het leven een spel is wat de moeite waard is om te spelen. De prijs is eenwording met je hogere zelf, de STER die geduldig wacht op je terugkeer.

Dankzij SEHEIAH hoef je de bus die bij elke probleemhalte stopt niet meer te nemen en kan je gelijk binnenstappen in de TGV van lichtende liefde die je snel en zonder lijden naar je goddelijke eindbestemming zal brengen. Zo kun je heel veel tijd en kracht economiseren waarna je een lang en gelukkig leven krijgt waarin je al deze wijsheden aan je medemensen kunt leren, ze de goede weg wijzen en ze genezen door hen weer in contact te brengen met hun goddelijke wezen.

Korte samenvatting

* SEHEIAH brengt je inspiratie en spoort je aan om op een positieve manier vooruit te gaan.

* Zij helpt je om na te denken vooraleer je stappen zet en behoedt je zo voor ongelukken.

* Je kunt mensen genezen. Je geniet een voorspoedige bescherming.

* Je bent voorzichtig en hebt een goed onderscheidingsvermogen dankzij voorgevoelens en waarschuwingen van je beschermengel.

* Je weet je mening op een delicate wijze over te brengen.

* Je beschikt over veel kracht en kunt op een zelfstandige wijze grote werken verrichten.

* Je hebt een goed hart en bent bereid om de liefde die daarin woont met anderen te delen.

* Je maakt van het goddelijke plan een persoonlijk plan dat voor iedereen begrijpelijk is.

* Het is menselijk om te vallen maar goddelijk om steeds weer op te staan.

* Deze goddelijke kracht is de vooruitgang, de evolutie van je Ziel die je op een dag weer 1 zal maken met je ster!

* Je originaliteit en speelse vernieuwingskracht kunnen je rijk maken.

* Je enthousiasme en je opportunisme geven je de kans om snel al je projecten te realiseren en steeds nieuwe kansen met beide handen aan te pakken.

Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken

SE

SEHE

SEHEIAH

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: SE. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: SEHE. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: SEHEIAH. Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor haar aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart.

Affirmaties

* Dankzij SEHEIAH ben ik steeds in goede gezondheid

* Ik geniet van een gelukkig en lang leven

* Ik heb veel geluk en ben zeer handig

* Het vuur van SEHEIAH zuivert mij van alle negatieve gedachten, gevoelens en daden.

* Ik ben puur, puur als de heilige graal.

Gebeden

Dankjewel SEHEIAH dat jij me bewust maakt van alle artificiële middelen die ik tot mij neem, middelen die ik niet echt nodig heb om gelukkig en in goede gezondheid te zijn. Dank je dat jij mij deze waarheid doet beseffen in liefde, zodat ik er op een vriendelijke rustige manier wat aan kan doen. Bedankt dat jij mij voor elk onnatuurlijk middel een natuurlijk middel in de plaats schenkt! Vanaf nu voed ik mij enkel nog met groenten, vruchten, granen en af en toe een stukje vis. Natuurlijke geneesmiddelen, rustgevende muziek, goede lectuur, een natuurlijke omgeving, positieve en constructieve gedachten, gevoelens en daden bevrijden mij van alle ziektekiemen en schenken mij een lang en gelukkig leven. Dankzij jouw goddelijke, ontgiftende vuur ben ik weer nieuw en puur! Nu dans ik mijn leven en geef ik jouw vuur van goede raad en daden aan mijn familie, mijn vrienden en mijn kameraden.

Macht kracht en vitaliteit schenk jij mij, dat maakt me gelukkig en blij. Jij vult me met de nodige hoop, het geloof en het vertrouwen waarmee ik steeds verder kan bouwen aan een betere wereld, een beter bestaan. Bedankt dat ik met jou steeds vooruit mag gaan. Dankjewel voor jouw genezende vuur want het maakt me jeugdig levend en puur. Bedankt dat jij mij steeds inspireert zodat ik inventief en vernieuwend kan zijn. Oh wat is het leven fijn, ik voel me als een kind en kijk verbaasd om me heen, alles is weer 1. Het leven is een spel dat ik graag speel, dankjewel dat ik me dankzij jou nooit verveel. Alles is schitterend en mooi, bedankt voor de sleutel uit mijn gouden kooi wanneer ik jouw krachten op de juiste manier gebruik en een draai aan mijn leven geef met deze sleutel. Nu kan ik vooruit, nu kan ik geloven, nu zie ik de trap naar boven. Ik kom eraan, ik ben onderweg, ik heb geluk en nooit pech want elke stap draagt bij aan de evolutie van mijn ziel. Nu dans ik vervuld van jouw vreugde in het grote wiel.

Fouten die dankzij je engel geannuleerd kunnen worden

Alle verslavingen ~ pessimisme ~ gebondenheid ~ negativiteit ~ onhandigheid ~ dingen doen zonder na te denken ~ vastzitten in slechte gewoontes zoals negatief denken , ongezonde voeding enz ~ ongeluk ~ ongelukken ~ woede ~ gewelddadigheid ~ ongehoorzaamheid ~ destructiviteit ~ achteloosheid.

De kwaliteiten die je dankzij deze engel kan ontwikkelen

Leiderschap ~ vreugde ~ optimisme ~ zuiverheid ~ sereniteit ~ beweeglijkheid ~ dynamisme ~ voorzichtigheid ~ kalmte ~ handigheid ~ onafhankelijkheid ~ uithoudingsvermogen ~ evenwichtigheid ~ gelukkig zijn met jezelf ~ het voorzien van gebeurtenissen ~ vlugge genezing ~ wijsheid verworven door inzichten in gebeurtenissen uit het verleden.

SEHEIAH is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de Periode van 6 tot en met 11 augustus of preciezer gezegd van 15 tot 20 graden Leeuw.