Beschermengel Sitael

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De Engelen-essentie die Beschermengel SITAEL verdeelt wordt de Constructieve Wilskracht genoemd, het is een opbouwende energie die ons toestaat om onze dromen en ideeën tot echte plannen om te zetten en te beginnen met de uitvoering hiervan.

 

De vurige Engel Serafijn Sitael schenkt ons de kracht om trouw te blijven aan deze plannen en niet steeds van gedachten te veranderen. Hij stuurt ons de nodige inspiraties en zorgt er voor dat alles op zijn tijd tot een reële werkelijkheid wordt.

 

Engel Beschermengel SITAEL zorgt voor de bouwstenen van onze tempel. Deze bouwstenen zijn als piramides, driehoeken gemaakt van wilskracht, liefde en intelligentie.

 

Beschermengel SITAEL kan ons helpen om mooie bouwstenen te maken en alles op zijn juiste tijd te doen: 1 voor 1, steen voor steen in het ritme van de goddelijke voorzienigheid. Hij bewerkt de stenen, transformeert ze tot edelstenen: goede eigenschappen waarmee wij op een juiste manier kunnen leven en bouwen.

 

Samen met Engel Beschermengel Sitael kunnen wij aan elke steen, aan elk deel van het geheel de juiste plaats, de juiste taak toekennen en zo de puzzel des levens tot een eenheid te maken. Hij maakt alles wat krom is recht en hangt de mensen soms eens ondersteboven zodat zij de waarheid kunnen zien.

 

Beschermengel SITAEL zorgt voor vele ingenieuze ideeën en leert ons deze ideeën, deze plannen uit te voeren met wilskracht, liefde en intelligentie.

 

Engel Serafijn Sitael brengt ons door middel van ervaringen tot het besef dat een idee, een plan dat zonder liefde wordt uitgevoerd een zwaar en vermoeiend werk is dat enkel bittere vruchten voortbreng.

 

Engel Beschermengel SITAEL brengt ons de nodige wilskracht en schenkt ons het nodige doorzettingsvermogen door ons wezen te vullen met liefde voor het gene waarmee wij bezig zijn, zonder liefde kunnen wij onze wilskracht, onze potentie nooit volledig tot bloei laten komen en zonder wilskracht blijft de Liefde enkel een droom.

 

Engel, Beschermengel SITAEL schenkt ons de goddelijke creatieve energieën die wij nodig hebben om onze dromen waar te maken.

 

Samen met Engel, Beschermengel SITAEL kunnen wij een plan maken, een grondplan, een basis vanwaaruit onze dromen als schitterende bloemen te voorschijn kunnen komen.

 

Samen met de Vurige Engel, Serafijn SITAEL kunnen wij zorgen voor het juiste landschap, de juiste omstandigheden, zodat onze droomzaden alle nodige elementen tot hun beschikking hebben en zich zodoende optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Engel Beschermengel SITAEL schenkt ons de vreugdevolle kracht om creatief en constructief bezig te zijn, Hij leert ons dat het in eerste instantie niet de resultaten zijn die tellen doch de vreugde, de speelsheid waarmee deze resultaten bereikt worden.

 

De vreugdevolle Engel Serafijn Sitael representeert de kunstenaar in ons die door middel van het opdoen aan ervaringen in de materie op een dag uit zal groeien tot een waarachtige bouwmeester.

 

Image du Blog lecture33.centerblog.net

 

Beschermengel SITAEL: God, hoop voor alle wezens

 

De Vurige Engel Serafijn SITAEL schenkt ons de wilskracht in de vorm van een daadkrachtige intelligentie zodat wij te samen een betere wereld kunnen creëren.

 

Beschermengel SITAEL staat ons toe om vooruit te gaan op onze weg. Hij staat ons bij tijdens al onze creaties en zorgt ervoor dat wij al onze idealen, al onze dromen, al onze ideeën kunnen realiseren op het geschikte tijdstip.

 

De Serafijn SITAEL, Engel der intelligente daadkracht schenkt ons de moed, de durf om in actie te schieten, om verder te gaan dan enkel dromen. Hij geeft ons de nodige motivatie en inspiratie om de eerste stappen te zetten naar de realisatie van ons levensplan.

 

Beschermengel SITAEL schenkt ons ons levensplan wanneer wij openstaan voor zijn raad en wij de pen in de hand durven te nemen om ons levensplan uit te tekenen, te beschrijven, er bij te blijven en te beginnen met de uitvoering ervan.

 

Doe waar je zin in hebt, wees vrij en durf te gaan voor de zinnen die geschreven staan.

Werk aan je plan, voer het uit, kom in actie. Creëer, innoveer, wees nieuw, wees blij,

ga vooruit in liefde met moed en durf.

 

Wees jezelf, wees wie je echt bent, wie je echt wil zijn diep van binnen in je hart.

Volg de roep van je hart, volg je hartenwens en realiseer haar

met de intelligentie die Engel Sitael je schenkt.

 

Je hebt een hoofd gekregen om met te denken en handen om met te werken.

 

Gebruik al je mogelijkheden. Wees je bewust van je potentieel.

Je bent een Ster, dus straal, breng hoop, wees een voorbeeld en wijs de weg.

Werken is de beste manier om de dingen in gang te zetten en je plannen te laten slagen.

Doen in plek van enkel te dromen en te denken.

 

Beschermengel SITAEL is de derde Engel van het Engelenkoor der Serafijnen, Hij werkt met de Krachten van de Sefirah Kether (de eerste Sefirah van de Levensboom) onder leiding van de grote en liefdevolle Aartsengel Metatron.

 

Beschermengel SITAEL regeert de periode van 31 maart tot en met 4 april,

 

Beschermengel Sitael kan op eender welk moment aangeroepen worden,

doch op de bovengenoemde tijdstippen zal het contact vlotter verlopen.