Beschermengel Sitael

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Sitael is de derde Engel van het Engelenkoor der Serafijnen, Hij werkt met de Krachten van de Sefirah Kether (de eerste Sefirah van de Levensboom) onder leiding van de grote en liefdevolle Aartsengel Metatron. Beschermengel Sitael regeert en staat ons fysiek bij tijdens de periode van 31 maart tot en met 4 april. Hij schenkt ons zijn essenties op emotioneel en gevoelsmatig vlak tijdens de volgende 5 dagen: 23/3, 5/6, 29/8, 1/11 en 11/1. De spirituele, geestelijke en intellectuele invloed van Beschermengel Sitael is op zijn sterkst van 40 minuten na zonsopgang tot ongeveer een uur na zonsopgang. Beschermengel Sitael kan op eender welk moment aangeroepen worden, doch op de bovengenoemde tijdstippen zal het contact vlotter verlopen.

De Gaven van Beschermengel Sitael

Geloof en vertrouwen in onszelf en de kansen ons geschonken alsook een optimistische en enthousiaste natuur van waaruit onze innerlijke rijkdom tot bloei kan komen.

Beschermengel Sitael kan ons bewust maken van onze innerlijke rijkdom en staat ons bovendien ook nog eens toe om deze te vermenigvuldigen. Wat wil zeggen dat hij ons toegang tot ons potentieel verschaft en ons toestaat hiermee op een opbouwende wijze om te gaan.

Hij maakt ons bewust van onze vermogens en leert ons om deze juist te investeren. Samen met Engel Sitael kunnen wij datgene wat wij in ons dragen volledig tot uiting laten komen en zodoende genieten van de vruchten die onze manier van zijn voortbrengt in het dagelijkse leven.

De Engelen-essentie die Beschermengel Sitael verdeelt wordt de Constructieve Wilskracht genoemd, het is een opbouwende energie die ons toestaat om onze dromen en ideeën tot echte plannen om te zetten en te beginnen met de uitvoering hiervan. De vurige Engel Serafijn Sitael schenkt ons de kracht om trouw te blijven aan onze plannen en niet steeds van gedachten te veranderen. Hij stuurt ons de nodige inspiraties en zorgt er voor dat alles op zijn tijd tot een reële werkelijkheid wordt.

Engel Sitael zorgt voor de bouwstenen van onze tempel. Deze bouwstenen zijn als piramides, gemaakt van wilskracht, liefde en intelligentie. Beschermengel Sitael kan ons helpen om mooie bouwstenen te maken en alles op zijn juiste tijd te doen: 1 voor 1, steen voor steen in het ritme van de goddelijke voorzienigheid. Hij bewerkt de stenen, transformeert ze tot edelstenen, goede eigenschappen waarmee wij op een juiste manier kunnen leven en bouwen.

Samen met Engel Sitael kunnen wij aan elke steen, aan elk deel van het geheel de juiste plaats, de juiste taak toekennen en zo de puzzel des levens tot een eenheid maken. Hij maakt alles wat krom is recht en hangt de mensen soms eens ondersteboven zodat zij de waarheid kunnen zien. Beschermengel Sitael zorgt voor vele ingenieuze ideeën en leert ons deze ideeën, deze plannen uit te voeren met wilskracht, liefde en intelligentie. Engel Serafijn Sitael brengt ons door middel van ervaringen tot het besef dat een idee, een plan wat zonder liefde wordt uitgevoerd een zwaar en vermoeiend werk is dat enkel bittere vruchten voortbrengt.

Beschermengel Sitael brengt ons de nodige wilskracht en schenkt ons het nodige doorzettingsvermogen door ons wezen te vullen met liefde voor het gene waarmee wij bezig zijn. Zonder liefde kunnen wij onze wilskracht, onze potentie nooit volledig tot bloei laten komen en zonder wilskracht blijft de Liefde enkel een droom.

Engel Sitael schenkt ons de goddelijke creatieve energieën die wij nodig hebben om onze dromen waar te maken. Samen met Beschermengel Sitael kunnen wij een plan maken, een grondplan, een basis van waaruit onze dromen als schitterende bloemen te voorschijn kunnen komen. Samen met de Vurige Serafijn Sitael kunnen wij zorgen voor het juiste landschap, de juiste omstandigheden, zodat onze droomzaden alle nodige elementen tot hun beschikking hebben en zich zodoende optimaal kunnen ontwikkelen.

Creativiteit

Beschermengel Sitael schenkt ons de vreugdevolle kracht om creatief en constructief bezig te zijn. Hij leert ons dat het in eerste instantie niet de resultaten zijn die tellen doch de vreugde, de speelsheid waarmee deze resultaten bereikt worden. De vreugdevolle Engel Serafijn Sitael representeert de kunstenaar in ons die door middel van het opdoen aan ervaringen in de materie op een dag uit zal groeien tot een waarachtige bouwmeester.

Beschermengel Sitael: God, hoop voor alle wezens

De Vurige Engel Serafijn Sitael schenkt ons de wilskracht in de vorm van een daadkrachtige intelligentie zodat wij te samen een betere wereld kunnen creëren. Beschermengel Sitael staat ons toe om vooruit te gaan op onze weg. Hij staat ons bij tijdens al onze creaties en zorgt ervoor dat wij al onze idealen, al onze dromen, al onze ideeën kunnen realiseren op het geschikte tijdstip.

Sitael, Engel der intelligente daadkracht schenkt ons de moed, de durf om in actie te schieten, om verder te gaan dan enkel dromen. Hij geeft ons de nodige motivatie en inspiratie om de eerste stappen te zetten naar de realisatie van ons levensplan. Beschermengel Sitael schenkt ons ons levensplan wanneer wij openstaan voor zijn raad en wij de pen in de hand durven te nemen om ons levensplan uit te tekenen, te beschrijven, er bij te blijven en te beginnen met de uitvoering ervan.

Doe waar je zin in hebt, wees vrij en durf te gaan voor de zinnen die geschreven staan. Werk aan je plan, voer het uit, kom in actie. Creëer, innoveer, wees nieuw, wees blij, ga vooruit in liefde met moed en durf. Wees jezelf, wees wie je echt bent, wie je echt wil zijn diep van binnen in je hart. Volg de roep van je hart, volg je hartenwens en realiseer haar met de intelligentie die Engel Sitael je schenkt.

Je hebt een hoofd gekregen om te denken en handen om te werken

Gebruik al je mogelijkheden. Wees je bewust van je potentieel. Je bent een Ster, dus straal, breng hoop, wees een voorbeeld en wijs de weg. Werken is de beste manier om de dingen in gang te zetten en je plannen te laten slagen. Doen in plek van enkel te dromen en te denken.

Op weg met Beschermengel Sitael

De vurige Engel Serafijn Sitael staat in verband met het getal 3 en schenkt ons dus alle deugden van Binah (de derde Sefirah van de levensboom). Beschermengel Sitael schenkt ons het begrip van de kosmische wetten, de natuurwetten. Hij vult ons met de nodige logica zodat wij de wereld en onszelf kunnen begrijpen.

Hij geeft ons de intelligentie die we nodig hebben om al onze plannen uit te kunnen voeren. Zijn weg op de levensboom gaat van Kether naar Hesed (van de eerste naar de vierde Sefirah van de Levensboom), wat wil zeggen dat hij ons het geluk schenkt om de goddelijke droom die in ons huist te verwezenlijken.

De Sefirah Hesed is de sfeer van de goddelijke overvloed die ons alle benodigdheden schenkt die we nodig hebben om onze dromen waar te maken. Doch Prins Tsadkiel, ook wel Hesediel genoemd, de Aartsengel die ons het geluk en de overvloed van Hesed brengt is zo lief en zo goed dat hij al onze wensen zal verwezenlijken. Hij en de Engelen die onder zijn leiding staan kunnen ons alles geven wat wij wensen zoals wij zullen merken wanneer we met deze Engelen werken.

Samen met Beschermengel Sitael kunnen wij van ons leven een paradijs maken, doch hij behoedt ons er ook voor om te overdrijven en schenkt ons de krachten van derde Sefirah van de levensboom Binah om onze zinnen in de juiste banen te leiden en te houden.

Gebed

Dankjewel Engel Sitael dat ik nu mijn limieten ken en in harmonie de juiste melodie kan overbrengen.

Dankjewel Engel Sitael dat jij mij de nodige creatieve wilskracht brengt zodat ik van mijn leven een prachtig kunstwerk kan maken waar iedereen steeds van kan genieten.

Gulzigheid en verspilling

Beschermengel Sitael kan ons bevrijden van gulzigheid en spilzucht en leert ons zodoende op een juiste wijze met macht en rijkdom om te gaan. Deze macht bestaat uit een hemels potentieel wat overvloed op aarde mogelijk maakt. Het is de wil die wij met liefde en intelligentie kunnen uiten en uiteindelijk vorm geven door middel van een daadkrachtige beweging. Beschermengel Sitael leert ons juist om te gaan met ons potentieel en kan ons inzichten schenken aangaande de positie waarin wij ons bevinden.

Engel Sitael beschermt ons tegen de honger naar aards genot. Hij geeft ons de raad om onze kansen en onze rijkdom niet te verspillen en behoedt ons zo voor armoede en ziekte, voor luiheid en verval. Hij kan ons bevrijden van datgene wat maar tijdelijk is en ons een groter plaatje van het geheel schenken wat ons aanspoort tot positieve veranderingen op alle gebieden.

Samen met beschermengel Sitael kunnen wij leren om op een juiste wijze te genieten van alles wat de zintuigen prikkelt. Hij staat ons bij tijdens het ontwikkelen van een doelgerichte kracht welke de aantrekkingskracht van het aardse gebeuren te boven gaat en die ons dan ook toestaat om hieraan te weerstaan indien wij dit wensen.

Beschermengel Sitael brengt ons naar de ware bron van rijkdom in onszelf en staat ons bij tijdens het ontdekken van alles wat tot onze beschikking staat zowel van binnen als van buiten. Hierdoor krijgen wij de vermogens die ons toestaan om onszelf te uiten en te investeren in datgene wat we willen zien groeien.

Er huist een groots plan in jezelf, het uittekenen hiervan vormt de schatkaart naar je mooiste toekomst...

Samen met Beschermengel Sitael kunnen wij onze luchtkastelen naar beneden halen en vaste grond schenken aan datgene wat mogelijk is. Samen met Engel Sitael kunnen wij dromen die te hoog gegrepen zijn leren loslaten en ons richten op datgene wat wel in onze mogelijkheden ligt. Engel Sitael leert ons om realistisch te kijken naar datgene wat er tot onze beschikking staat en hiermee ook daadwerkelijk iets te doen. Samen met Engel Sitael kunnen wij leren om datgene wat niet meer nuttig en nodig is te laten varen waarna wij ons kunnen richten op datgene wat opbouwend en positief is en dus voor een waardevolle bijdrage in ons leven zorgt.

Engel Sitael staat ons bij tijdens het vormgeven van een mooie toekomst door middel van onze dagelijkse activiteiten. Samen met Beschermengel Sitael kunnen wij onze toekomst wijden aan het bouwwerk van onze dromen en zodoende de eerste stenen plaatsen van datgene wat wij gaarne tot leven zouden zien komen.

Beschermengel Sitael staat ons toe om een degelijk werk te verrichten en al doende iets op te richten wat als een fundament kan dienen voor verdere verwezenlijkingen. Met Beschermengel Sitael kunnen wij leren om onze thuisbasis te creëren. Beschermengel Sitael zorgt voor vaste grond onder onze voeten en schenkt ons de mogelijkheid om onze dromen in de rots te kerven.

Preek van Engel Sitael

Bevrijd je van de drang naar bevrediging en tijdelijk genot. Vind bevrediging in datgene wat je doet en geniet van het resultaat doch laat de activiteit zelf de verdienste zijn en het resultaat de bekroning van dit liefdevolle gebeuren. Verlies je niet in hard werken zonder liefde om daarna te zwelgen in een slecht verdiende rijkdom.

Doe niet meer dan datgene waartoe je in staat bent, buit jezelf, een ander of de wereld niet uit. Verspil geen goed en vraag niet meer van jezelf en je medemensen of de aarde en alle wezens die er op leven dan datgene wat in de mogelijkheid ligt van degene of hetgene waarop je aanspraak doet.

Geschenk van Engel Sitael

Mijn geschenk aan jou is de grondstof die hier behandeld wordt, dat deze materie je innerlijke wereld moge verrijken en aandrijven door middel van je rijke verbeeldingskracht en het geestelijk beeld wat zich in de loop van dit communicatie proces gevormd heeft.

Dat dit geestelijk beeld zich moge wortelen in je leven als een grote boom wiens wortelen tot diep beneden reiken en wiens takken tot hoog in de hemel gaan. Zodat hemel en aarde door middel van jou te samen kunnen komen en vormgeven aan de realiteit van je dromen.

Het juiste gebruik van de rijkdommen die de aarde schenkt

Beschermengel Sitael spoort ons aan om na te denken over het juiste gebruik van de energie en voedselbronnen die de aarde schenkt, alsook over de materialen en de grondstoffen die tot onze beschikking staan. Engel Sitael kan ons leren omgaan met de rijkdommen van de wereld en van onszelf alsook met onze energie.

Sitael schenkt ons de mogelijkheid tot het ontdekken van energiebronnen in onszelf en op de wereld en zal ons steeds aansporen zonder ons uit te putten. Beschermengel Sitael helpt ons om op te treden tegen de verarming van onszelf en onze wereld. Wij kunnen beschermengel Sitael vragen om voor de nodige voeding te zorgen die fijne levensomstandigheden en een goede gezondheid mogelijk maakt.

Wij kunnen de creatieve wilskracht die beschermengel Sitael ons schenkt benutten door er hier en nu iets mee te doen en zodoende ons leven op een creatieve wijze in te kleuren.

Beschermengel Sitael kan ons zo nodig helpen om de grote schoonmaak te doen en opnieuw te beginnen en wij kunnen hem steeds om raad vragen wanneer wij ons willen oriënteren of heroriënteren.

Beschermengel Sitael schenkt een rijkdom die bestaat uit een goede moraal die ons toestaat alles in de juiste banen te leiden. Sitael kan ons leren om onszelf en onze medemensen limieten te stellen zodat we niet uitgeput of overweldigd raken.

Sitael brengt ons welzijn en zorgt er voor dat er nergens te veel van het goede is, zo kunnen wij er ook voor zorgen dat er nergens te veel van het goede is en leren om alles eerlijk te verdelen zodat iedereen er toegang toe heeft.

Affirmatief Gedichtje

Ik ben een tuinier. Dankzij de liefde en de wilskracht ben ik begonnen met het zaaien van een mooie bloementuin.

Nu word ik omringd door rozen en zonnebloemen. Geneeskrachtige kruiden en lekkere groentjes groeien in mijn tuin.

Ik heb van mijn leven een paradijs gemaakt omdat ik even intelligent ben als het leven zelf en in het ritme van de natuur mijn wensen realiseer.

Mijn ideeën zijn als zaden en ik ben de zaaier. Ik weet hoe ik moet zaaien en hoe ik mijn planten moet verzorgen.

Ik ken de logica van de natuur en weet hoe en wanneer ik de dingen moet doen. Ik ben de kunstenaar en het kunstwerk.

Lang leven de drie-eenheid in mezelf.