Beschermengel Yeratel

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

Engel Yeratel werkt met de krachten van Aartsengel Hesediel (ook wel Tzadkiel genoemd). Tzadkiel en Yeratel werken nauw te samen aan het brengen van overvloed en vrede op Aarde. Zij investeren hun welwillendheid enkel in goede doelen doch zijn zeer genereus en ruimdenkend van aard. De personen die geboren zijn onder Hun invloed kunnen ons aantonen wat er werkelijk toe doet en dragen een uitermate goed gevoel voor gerechtigheid in zich. Hun levenstaak is vaak iets dat voor veel opheldering zorgt. Yeratel is de Beschermegel van iedereen die geboren is in de periode van 2 tot en met 6 augustus alsook van de personen geboren op één van de volgende dagen: 3 februari, 16 april, 30 juni, 13 september en 25 november.

Voorwoord

Diep van binnen kent iedereen het doel van het leven, een Engelen Lezing zorgt voor de innerlijke connectie die ons toestaat om dit doel te weten te komen. De Engelen leren ons om naar ons eigen te luisteren en verbinden ons met de innerlijke stem die voor alles een oplossing heeft. De Engelen herinneren ons aan het potentieel waarover wij beschikken en staan ons toe om dit waar te maken. Vaak brengen Zij door middel van een Lezing bevestiging aan zij die daar nood toe hebben en steeds sporen Zij ons aan tot het beste.

Bij deze wil ik de Engelen danken voor al de waardevolle inspiraties die door middel van het maken van deze lezing zijn ontstaan en deze studie beginnen met een gebed wat op het laatste tot leven kwam.

Dankjewel voor de verlichtende gedachten

Dankjewel Yeratel voor het charisma en de overtuigingskracht die jij mij brengt, dankjewel voor de vooruitgang en het succes dat jij steeds schenkt. Bedankt voor al het goede wat jij in mezelf en in mijn leefwereld tot leven brengt. Bedankt voor de onvoorwaardelijke liefde die in mijn hart woont en de verlichtende intelligentie die mijn gedachten kroont. Bedankt dat ik heer en meester mag zijn over mijn leven en dat ik steeds de energie heb om het beste van mijzelf te geven.

Geschenken van Engel Yeratel

Vrijheid en gerechtigheid

Inzichten die tot zelfkennis leiden

Bewustzijn van je eigen kracht

De kans om jezelf te zijn

Goede raad van Engel Yeratel

Tot je levenstaak behoort het brengen van liefde en voorspoed op Aarde. Het ontwikkelen van de wel-doen-ster in jezelf, de filantroop, de wereldverbeteraar. Luister naar de woorden en de gevoelens die opkomen vanuit je geest en je hart tijdens het bestuderen van onze boodschappen en sta open voor het wonderbaarlijke leven wat je te wachten staat wanneer je het aandurft om te geloven in jezelf en je vol vertrouwen leert om de nodige stappen te zetten naar het voor jouw gestelde doel. Laat je mindset (je overtuigingen) steeds positief zijn doch vergeet niet om ook op tijd en stond weer te herladen en je te herbronnen door te genieten van je welverdiende rust.

Vrijheid verwerven door voor jezelf op te komen

Beschermegel Yeratel spoort je aan om op te komen voor wie je bent en staat je zodoende toe om meer vrijheid te verwerven. Door middel van je leven leert hij je om in je eigen kracht te staan en authentiek te blijven. Hij heeft van jou een echte voor-vecht-ster van het goede gemaakt en je de kracht geschonken om je te bevrijden van alles wat schadelijk voor je is en je groei belemmert. Hij is steeds met je en beschermt je in elke omstandigheid door je attent te maken wanneer dingen mis lopen en je controle te schenken over je eigen. Yeratel leert je om je eigen meester te zijn en zal je zodoende steeds behoeden voor gevaren. Wanneer je toch gevaar in je leven tegenkomt dan doet Yeratel je inzien hoe dit zijn bron vond in jezelf. Hij leert je dat je aantrekt wat je tot leven wekt en geeft je bij deze het heft in handen. Wanneer je samen met hem je leven op orde brengt en alles naar behoren organiseert kan de toekomst je enkel toe lachen en zul je overspoeld worden door de vele zegeningen die je te wachten staan met Yeratel als persoonlijk Genie.

Affirmatie

Ik ben zelfzeker en vol goede energie.

De vrijheid om jezelf te mogen zijn en te leven op jouw manier

Wees trots op jezelf en stel vertrouwen in je eigen want je bent één van de uitverkorenen van God met Yeratel als Beschermegel. Erken de wijsheid in jezelf door het contact met Yeratel aan te knopen en het licht wat in je innerlijk brand als een vuur te laten zijn waarmee je de mensheid kunt verlichten. Je draagt een vlam in je die bestaat uit kennis en liefde en wanneer je begint met het verdelen van je schatten door je licht te delen met iedereen om je heen zul je erachter komen hoe rijkelijk je bent bedeeld.

Boodschap van Engel Yeratel

Ik help je bij het verspreiden van het licht dat beschaving brengt en zorg zodoende voor harmonie en vrede, voor rust en voor beloningen.

Het ontwikkelen van je licht (je kennis en je wijsheid) en het brengen van de boodschap van je Beschermegel op Aarde

Yeratel brengt het licht in je tot ontwikkeling door je te bevrijden van datgene wat je groei in de weg staat. Dit kunnen slechte gewoontes zijn of illusies die je weerhouden van het volgen van je hart. Door je te bevrijden van je angsten en je zorgen bevrijd je je tegelijkertijd van je uiterlijke problemen aangezien je deze dan minder vaak tegen zal komen dankzij je positieve mindset. Onthoud dat elk probleem zijn oorsprong vind in jezelf en dat jij de sleutel van je transformatie in handen hebt. Maak gebruik van deze sleutel door de juiste draai aan je leven te geven en heb er vertrouwen in dat alles steeds in orde zal komen wanneer je dankzij je uitmuntende organisatie talent een waar spektakel maakt van elk moment.

Beschermengel Yeratel nodigt je uit om zijn licht (inzichten en wijsheden) te brengen aan de mensheid door het verspreiden van goede geschriften. Dit kun je doen door zelf te schrijven en je eigen geschriften te verspreiden of door de wijsheid die ons geschonken is door te geven. Het uitgeven en verspreiden van grootse schrijfwerken die een positieve invloed op de beschaving hebben behoort tot je mogelijkheden. Ook is het je toegestaan om de wijsheid die je in jezelf draagt te verkondigen voor een groot publiek. Wees je bewust van het effect dat je hebt op mensen wanneer je hen iets verteld of aanmoedigt om vol goede moed verder te gaan. Verspreid de juiste visie en maak dingen duidelijk die anderen niet duidelijk durven te maken. Kom op voor je naaste en zet je in voor het goede. Weet dat je een goed zicht hebt op de dingen en de gave om alles steeds in vrede te laten verlopen.

Yeratel bevrijd je uit moeilijke omstandigheden en bied je bescherming

Beschermegel Yeratel waakt over je door je steeds weer bewust te maken van je eigen en je te inspireren om je potentieel te benutten tijdens elke waardevolle gelegenheid. Yeratel brengt alles wat je hoopt tot leven en maakt zodoende van elk positief idee een ware zegening. Door het brengen van verlichtende ideeën aan de wereld en het schenken van de ware liefde met hart en ziel word je een ware wel-doen-ster en kun je bovendien ook nog eens een groot publiek bereiken, alles is mogelijk met Yeratel als Beschermegel.

Yeratel is de Meester van de Hoorn des Overvloed

Yeratel is de spirituele gids die ons toestaat de wijsheid in ons zelf te vinden. Hij brengt ons naar de bron van al onze mogelijkheden en bezorgt ons een goed zicht op onszelf en ons leven, alsook een welwillende blik en de gratie om onszelf op een passionele wijze uit te drukken zonder hierdoor mensen voor het hoofd te stoten. Hij brengt ons charisma en aantrekkingskracht en onder zijn invloed worden onze wildste dromen in kaart gebracht (en uitgevoerd).

Je mooiste toekomstdroom

Wees je eigen profeet en volg het plan van je mooiste toekomst door jezelf hier en nu waar te maken en simpelweg jezelf te zijn. Maak van het leven weer een spel en ontdek hoe bevrijdend het kan werken om soms simpelweg even op vakantie te gaan en te genieten van alles wat op je pad komt. Weet dat je je welgesteldheid aan jezelf te danken hebt en dat ik er enkel ben om je aan te moedigen zo verder te gaan.

Het duistere overwinnen door je te richten op het licht

Word je bewust van het licht en van de duisternis die in jezelf heersen en van het effect dat dit heeft op de mensen om je heen. Breng verlichting door alle gaven die je hebt opgedaan in je leven met liefde te benutten en je innerlijke wijsheid door middel van woord en daad te schenken aan je medemens. Word een bron van welbehagen door je steeds voorbeeldig te gedragen en het allermooiste in jezelf en in je omgeving tot leven te brengen.

Het effect van je uitstraling naar de wereld

Engel Yeratel nodigt je uit om te werken aan je eigen charisma en staat je bij tijdens het aantrekken van geluk en liefde in je leven.

Het brengen van kennis en het schenken van vrijheid

Beschermegel Yeratel spoort je aan om je kennis te verdelen als een licht wat vrijheid brengt. De kennis die hij je aanbied word ook wel de kennis die bevrijd genoemd omdat zij ons toestaat een leven naar onze eigen maatstaven op te bouwen. Dankzij de bevrijdende kennis die Yeratel ons schenkt kunnen wij leren om zelf na te denken over de dingen en niet zomaar alles te accepteren. Yeratel leert ons om voor ons eigen op te komen en zo nodig grenzen te stellen. Yeratel maakt ons er bewust van dat wij steeds alles zelf in de hand hebben en spoort ons aan om de wet van oorzaak en gevolg te bestuderen. Yeratel maakt ons bewust van de wet der aantrekkingskracht en toont ons hoe wij datgene wat naar ons toekomt ten goede aan kunnen wenden.

Wordt je bewust van je kracht

Als je beseft hoe sterk je impact op de wereld is zul je er achter komen dat je de sleutel voor al je problemen in jezelf draagt en dat er voor elk probleem een oplossing is net zoals er voor elk sleutelgat een sleutel bestaat.

Wees tolerant en probeer bescheiden te blijven. Onderwijs het goede. Breng je licht aan de wereld door vol overtuiging te spreken en een visie te brengen die vooruit helpt. Bespoedig de groei van het goede en weet dat hoop doet leven.

Het ontwikkelen van de juiste mindset (de juiste overtuigingen)

Yeratel brengt ons tot het besef dat de wijze waarop wij over ons zelf denken in grote mate onze gedragingen bepaalt en spoort ons aan om steeds opportunistisch te zijn en het goede in de mens en op de wereld te zien. Hij toont ons een waaier aan mogelijkheden en zal ons steeds weer nieuwe kansen schenken om het leven wat wij wensen te verwezenlijken.

De voorspoedige helderziendheid

Engel Yeratel brengt rijkdom en voorspoed en wanneer wij met Hem leren communiceren kan hij ons de wijze onthullen waarop wij deze rijkdom kunnen verwezenlijken. Ook kan hij ons leren om goed om te gaan met datgene wat wij reeds bezitten. Hij brengt ons een helderziendheid die ons toestaat om onze energie te investeren in iets wat vrucht draagt. Hij schenkt ons de gave om de dingen op voorhand te zien aankomen en geeft ons zodoende de kans om ons voor te bereiden op de grote golf van voorspoed. Hij schenkt ons een zee aan mogelijkheden en wanneer wij de juiste voorbereidingen treffen kunnen wij er zeker van zijn dat hij ons rijkelijk zal belonen.

Goed omgaan met de verkregen rijkdom

Beschermegel Yeratel leert ons om goed te handelen met het geld en de middelen die tot onze beschikking staan en toont ons dat dit geld een instrument kan zijn wat voor verbetering zorgt. Yeratel zorgt voor een genereuze en grensverleggende mentaliteit. Mensen die geboren zijn onder Zijn invloed beseffen niet altijd hoe rijk ze zijn. Maar de mensen waarmee ze in zee gaan komen hier al gouw achter wanneer ze overspoeld worden door een overvloed aan goede gedachten en ze een gevoel van waarachtige vrede en liefde ervaren tijdens het samenzijn. De Beschermelingen van Engel Yeratel brengen het vuur in onze medemens tot leven. Het zijn hen die ons kunnen inspireren om vurig en standvastig in het leven te staan. Zij leren ons om op te komen voor onze eigen belangen en sporen ons aan om ons te bevrijden van alles dat niet langer bij ons past. De beschermelingen van Yeratel dromen van een betere wereld en zullen dan ook altijd met hart en ziel opkomen voor ons algemeen welzijn.

Het investeren van het verkregen kapitaal

Je kunt je innerlijke rijkdom uiten door anderen te steunen vanuit je hart met woord en daad. Door hoop te brengen, geld te schenken of hulp te bieden op wat voor manier dan ook, zolang je maar wat doet voor jezelf en je medemens, dat is alles wat werkelijk telt. Zorg ervoor dat je actief bezig bent met het verspreiden van het licht dankzij het uitvoeren van je gedachten en het waarmaken van je fijnste gevoel. De manier waarop je je investeert kan verschillen van goede raad geven tot en met persoonlijke begeleiding. Weet dat je datgene wat je investeert in een ander steeds terug zult krijgen. Kleine zaakjes helpen opstarten, zelf een goede zaak oprichten, je blik verruimen en alles zo organiseren dat het overeenkomt met het leven van je dromen. Het is allemaal mogelijk met Yeratel als Beschermengel.

Het brengen van rust en harmonie

Engel Yeratel helpt ons om verzoening te brengen en staat ons zodoende toe om conflicten op te lossen en diplomatische relaties aan te gaan. Alles wat wij onder zijn invloed ondernemen zal voorspoed kennen en uitgroeien tot iets prachtigs.

Op doordachte wijze handelen

Vergeet hoe verschrikkelijk de wereld is en richt je op het mooie dan zal voor je het weet alles wat lelijk is uit je leven verdwijnen. Verbindt je niet met datgene wat je niet aanstaat en ga resoluut voor datgene wat je een goed gevoel geeft. Laat je niet afleiden door het lijden en het onrecht maar vecht voor een betere wereld door te investeren in goede doelen en je te richten op positieve projecten die beterschap in zich dragen. Investeer in datgene wat je hart harder doet slaan maar zie er ook op toe dat je een heldere geest bewaard en steeds op doordachte wijze handelt.

Affirmatief Gebed

Ik zet mij in ten dienste van het licht en investeer mijn rijkdom in het goede. Zodoende breng ik welvaart en schenk ik de vooruitgang een kans. Hierdoor word ik mij bewust van de overvloed die mij omringt en heb ik geleerd om mijn rijkdom op de juiste wijze aan te wenden. Zodoende zet ik mij in voor het goede. Door het delen van mijn kennis en het verspreiden van mijn liefde wordt ik een bron van welbehagen voor eenieder die ik ontmoet, hiervoor dank ik je vanuit het diepst van mijn Ziel lieve Beschermegel Yeratel.

De mogelijkheden die je hebt met Yeratel als Beschermegel

Een vruchtbare samenwerking creëren die datgene wat gewenst is tot bloei brengt. Alles waar je van houd doen groeien. Mensen gelukkig maken, dromen verwezenlijken.

Yeratel is de Engel van het Fortuin en elke dag schenkt hij je weer een nieuwe kans om je innerlijke rijkdom te manifesteren op aarde. Je bent een draag-ster van licht, een breng-ster van voorspoed. Je bent de grote wel-doen-ster en welvaart is je eigen.

Zorg steeds voor een goede ingesteldheid want zo trek je geluk aan

Je hebt het in je om te zorgen voor vele levensverbeteringen. Je hebt de macht om dingen in gang te zetten en grote veranderingen teweeg te brengen. Je kunt een goed voorbeeld nemen aan je Beschermengel die zorgt voor vrede, en harmonie brengt waar Hij ook gaat. Hij brengt bescherming en streeft naar perfectie. Hij is enthousiast en opgewekt en spoort aan tot het goede. Hij investeert in alles wat goed is en zorgt zodoende voor expansie. Samen met Hem kun je beginnen aan de organisatie van een nieuw tijdperk in je leven, een tijdperk waarin alle kansen je worden gegeven en het je word toegestaan om je hartenwensen te vervullen.

Met licht en liefde doorgekregen en geschreven door Fengo Yeratel