BeschermengelenBeschermengel Yeyayel

Geschreven door Michy en Fengo   

YEYAYEL is het Genie oftewel de Beschermengel van iedereen in die geboren is in de periode van 7 tot en met 11 jullie.

De kwaliteiten die je dankzij dit genie kunt ontwikkelen

Onpartijdigheid, een geheim kunnen houden, nederigheid, eer, nobelheid van gevoelens, eigenliefde, waarde, en onvoorwaardelijke Liefde.

De fouten die je dankzij dit genie kunt annuleren

Narcisme, hoogmoed, kritiek, diefstal, geld verdienen op een oneerlijke wijze.

Zelfkennis vergaren

Beschermengel Yeyayel werkt met de energieŽn van het sterrenbeeld Kreeft en maakt gebruik van de krachten van de planeet Saturnus en Venus. Hij is de zesde engel van het engelenkoor der Tronen en werkt onder leiding van aartsengel Tsaphkiel. Dankzij het programma van beschermengel Yeyayel† kunnen wij een beeld van onszelf vormen en er achter komen welk beeld de anderen van ons hebben. Door deze beelden te contempleren kunnen wij veel leren.

Met respect handelen

Beschermengel Yeyayel geeft je het nodige begrip om je correct in sociale relaties te gedragen. Engel Yeyayel† staat je toe om je lagere instincten en verlangens in toom te houden en de stille vrede in jezelf te vinden. Beschermengel Yeyayel† zorgt ervoor dat je manier van gedragen voor zich spreekt en het dus niet nodig is om jezelf goed te praten door middel van woorden. Hij beschermt je tegen de neiging om je in overgevoeligheid te verliezen. Hij kan je helpen om van jezelf te houden en op deze manier het goddelijke in jezelf te ontdekten.

Kijk in de spiegel met Liefde en zie de engel die in jezelf huist

Beschermengel Yeyayel heeft je een je een grote menselijkheid geschonken die je toestaat om de goddelijke principes op een vriendelijke manier begrijpelijk te maken. De grootste schat wordt je gegeven wanneer men steeds goed van je praat. Dit gebeurt wanneer je je zelf steeds goed gedraagt, wanneer je lief en vriendelijk bent, geduldig en nederig luistert naar anderen vooraleer je je eigen mening geeft, doet wat je belooft, glimlacht en van je leven een kunstwerk maakt. Dan kunnen de mensen om je heen enkel nog naar je opkijken en zul je overspoeld worden door complimenten en kan je rijk en bekend worden. Yeyayel kan je een goede reputatie en een eervolle naam bezorgen. Samen met hem kan van je leven een kunstwerk maken, een voorbeeld voor iedereen om je heen zijn. Beschermengel Yeyayel leert je de grote kunst om steeds juist te handelen en het gene wat je zegt, belooft, naar streeft uit te voeren, om te zetten in acties. Alles wat je denkt herhaald zich steeds weer net zoals deze woorden, totdat ze worden, totdat ze zijn. Gedraag je dus goed en maak je leven aangenaam. Wees bewust van wat jou manier van gedragen voortbrengt en ontdek het geheim van je spiegelbeeld.

Vragen ter contemplatie

Ben je bewust dat iedereen iets van jezelf naar je terug reflecteert? Weet je dat je datgene wat je uitzend ook terug ontvangt? Heb je weleens bedacht dat datgene wat je voor uitstuurt (je visie) weer naar je terug komt door middel van je levensomstandigheden en de mensen die je ontmoet?

Word een model van hemelse liefde en waardigheid

Je kunt je hemelse schoonheid op aarde brengen door een goed model te zijn (een model dat iedereen graag ziet en waar iedereen graag mee omgaat). Het is door middel van je vriendelijkheid en je liefde dat je de ware schoonheid naar boven kunt halen, de levenskunst die in je huist en waarmee je het leven kunt verreiken (door het aangenaam te maken). Deze kunst zal de juiste mensen naar je toe toveren en alle problemen in je leven oplossen. Voor elke stap die jij doet zullen er tien stappen naar je terug komen en zodoende kun je heel welvarend worden. Beschermengel Yeyayel kan je de voorspoed brengen die je wenst wanneer je steeds met liefde handelt en je gedachten waarmaakt op vriendelijke en respectvolle wijze. Zodoende brengt hij je succes met alles wat je doet en zorgt hij voor vele overwinningen in je leven. Hij staat je toe om te zegevieren over het kwade en je van alles wat lelijk is te bevrijden (alles wat je leven minder aangenaam maakt).

Op reis in je eigen wereld

Beschermengel Yeyayel staat je toe om over de zee van je gevoelens en emoties te reizen naar degene die je echt bent. De goddelijke intelligentie die Engel Yeyayel je schenkt staat je toe om je niet af te laten leiden door de zeemonsters (de woelige egoÔstische emoties zoals angst, boosheid en haat zullen je niet te pakken krijgen en je zult niet verdrinken in de overvloed van verlangens en emoties die in jezelf huizen). Yeyayel zal je begeleiden tot en met het eiland van je dromen (je hart). Daar waar je bron is en de heilige graal op je wacht, daar waar het pure water der liefde tot je beschikking staat. Ga dus op reis naar jezelf (Yeyayel spoort je aan tot reizen of dit nu op deze wereld is of in jezelf).

Boodschap van engel Yeyayel

Word niet kwaad, het heeft geen zin om te schreeuwen dat je onderweg bent en je best doet. Houd het geheim en als je zo ver bent dan zul je weder kunnen keren met de schatten aan ervaringen die je op hebt gedaan. Dan zul je wederkeren met de graal, de liefde die zich in je hart bevindt, dan zul je iedereen kunnen laten drinken van deze hemelse liefde en jezelf en heel de wereld om je heen genezen. Begin eraan want enkel het nu moment telt. Wacht niet tot morgen met het gene dat je vandaag kunt doen. Kijk in waarheid naar jezelf accepteer, vergeef, heb lief en stel je het beste voor. Ontwikkel je voorstellingsvermogen zodat je het leven kunt tonen als een kleurrijk kunstwerk aan de mensen om je heen. Je kunt vele originele, speelse en leuke dingen bedenken en doen. Je hebt het in je om creatief bezig te zijn en je medemensen op een fijne en verleidelijke manier aan te tonen dat het leven heel leuk kan zijn. Zodoende kun je jezelf en je broeders en zusters de kunst des levens leren (de kunst van het houden van en het doen van datgene waar je gelukkig van word) Met de kunst kun je enorm veel geld verdienen, niet dat dit zo belangrijk is want wanneer je zo ver bent zul je er achter komen dat de echte rijkdom de liefde en de kennis is die zich in je hart bevind.

Goed omgaan met je innerlijke rijkdom

Beschermengel Yeyayel geeft je de capaciteit om op een juiste manier om te gaan met de liefde en kennis die in je huist en welke je naar buiten brengt met iedere actie die je uitvoert. Hij leert je om je innerlijke rijkdom te investeren op een juiste wijze en zorgt er zodoende voor dat deze liefdevolle kennis zijn plaats vindt in de geest en het hart van de mensen. Engel Yeyayel maakt alles prachtig daar hij je de mogelijkheid geeft om alles wat hier geschreven staat op een praktische manier uit te voeren. Ontwikkel de gaven van je engel Yeyayel in jezelf, handel in Liefde en maak er je werk van.

Met liefde handelen

Beschermengel Yeyayel geeft je de mogelijkheid om in liefde te handelen, dit is een zeer voorspoedige handel die je steeds geluk, voorspoed en welvaart zal brengen. Doe datgene wat je wil, waar je van houdt en heb vertrouwen dat alles in orde zal komen. Geloof en wees geduldig want geduld zal je leren dat alles op zijn tijd naar je toekomt en het leven een geschenk is.

Affirmaties


Ik heb geluk

De goede naam van engel Yeyayel leidt mij door mijn in liefde, goed uitgevoerde werk naar beroemdheid en faam.

Beschermengel Yeyayel maakt een kleurrijk kunstwerk van mijn leven dat me steeds de goddelijke voorspoed zal geven.

Dankjewel Yeyayel dat jij mij alle fouten waar ik spijt van heb vergeeft en vrede liefde en voorspoed in de plek geeft.

Gebed aan engel Yeyayel


Ik ben me bewust van mijn eigen gebreken en dankzij jou heer Yeyayel† kan ik elk gebrek transformeren tot de corresponderende kwaliteit. Op deze manier zal ik steeds een goed voorbeeld kunnen zijn en een levend licht van liefde dat de anderen de weg wijst.

Dank je heer Yeyayel dat je mij helpt om me steeds correct te gedragen. Dank je dat mijn manier van gedragen een levend bewijs is van de schoonheid, het licht en de liefde die in mezelf huist. Dank je dat al deze schitterende kwaliteiten zich in mijn leven mogen manifesteren in de vorm van een prachtig en gezellig huis, een harmonische relatie en een waardevolle communicatie met iedereen om me heen.

Dankjewel heer Yeyayel dat vrede, liefde en voorspoed vanaf nu onlosmakelijk deel uit maken van mijn leven en dat al de zonden die ik in zie me zijn vergeven zodat ik er niet langer de gevolgen van hoef te dragen en nooit geen reden meer heb om te klagen. Dank je dat je mij de kracht schenkt om in mezelf te kijken, de waarheid te zien, mezelf te vergeven en in vrede, voorspoed en Liefde verder te leven.

Channeling engel Yeiaiel (doorgekregen en geschreven door Michy)

Ik ben de engel die je over de diepste wateren van je gevoelens begeleidt. Ik breng kleur aan datgene wat voor velen grauw zou lijken en breng zo mooie omstandigheden tot leven die enkel kunnen worden waargenomen door de puurheid van het hart. Met mij aan je zijde wordt harmonie nog harmonischer, worden kleuren nog kleurrijker en kan het leven ontwaken in de grootste betovering.

Mijn kracht leert je vooral dat er nooit iets te vrezen valt, dat harmonie in jezelf en met de wereld om je heen al het mooie creŽert, terwijl negativiteit deze wereld haar glans kan doen verliezen. Mijn kracht is subtiel maar is bezaaid met de grootste wonderen. Ik leer je de gave van het onderscheidingsvermogen, de liefde voor het leven die van alles een mooie droom kan maken wanneer je hart hiervoor open staat. Ik begeleid je in deze taak om de distinctie te vinden tussen alle nuances die het leven biedt.

Samen maken we van je leven een kunstwerk dat gekleurd wordt door liefde. Ik toon je de kansen om liefde voor jezelf te kunnen voelen, om steeds in harmonie te zijn ook al raast er een uitwendige storm om je heen. Ik maak je bewust van de kleuren die verschijnen wanneer je steeds handelt in voeling met je hart. In deze acties ligt het ware genoegen, de ware toedracht van je werk hier op Aarde. Roep me aan wanneer je het moeilijk hebt zodat ik je kan leiden naar de situaties die terug kleur aan je bestaan zullen schenken.

Ik ben de engel van vreugde en doe niets liever dan deze delen met jou. Samen hebben we de kracht om de trilling van elke omstandigheid te verhogen tot die van de hoogste harmonie. Vertrouw hierop, vertrouw op mijn hulp, zodat we moeiteloos de hoogste bergen zullen beklimmen. Van hieruit verkrijgen we het mooiste zicht op de kleurrijke serenade die het leven noemt. Ik ben bij je op elk moment, in liefde en genot. Samen creŽren we dat wat paradijselijk is. Ik ben je engel Yeiaiel.

Steen: Aquamarijn

Kleur: Blauwgroen

Affirmaties

~~~~~~~

* In liefde bewandel ik mijn gekozen pad

* Ik hoef geen angst te kennen met Yeiaiel aan mijn zij

* Voor mijn goede daden komen beloningen nu naar me toe

* Het avontuur des levens lonkt me ik kies nu voor de reis

Gebed

~~~~

Dank je

Yeiaiel

dat je je

licht schijnt

op dat wat

me lief is

Dank je

dat je alles

kleuren kan

in tinten

die voorheen

niet leken

te bestaan

dankzij jou

leer ik dat

het leven

vreugde is

samen met jou

weet ik dat alles

steeds mooier kan

steeds beter kan

steeds meer

liefde kan

bevatten

samen

versterken we

al wat goed is

al wat mooi is

en leren hieruit

de lessen

van harmonie

dank je

Yeiaiel

omdat je

steeds aan mijn

zijde bent in

liefde en vrede

Met wilskracht, liefde en intelligentie†geschreven door Fengo en Michy

(De studie van de Engel is gemaakt door Fengo en de Channeling alsook de affirmaties en het gebed die als laatste aan bod komen zijn geschreven door Michy)