Beschermengel Yezalel

Geschreven door Michy en Fengo   

 

Deze lieflijke cherubijn regeert zodiakaal over ons bestaan van 21 tot en met 25 mei op aards niveau en regeert ook over de volgende 5 dagen op gevoelsmating niveau : 21 januari ~ 2 april ~ 16 juni ~ 30 augustus ~ 11 november. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Engelenessentie: Trouw

Gaven die je dankzij zijn invloed kan ontwikkelen

* Trouw in je relaties
* Vergevingsgezindheid naar je partner toe
* Het verhogen van de sfeer der liefde
* Vreugde en betekenis vinden in wat je doet
* Handelen uit onvoorwaardelijke liefde
* Vertrouwen dat je op het juiste pad bent
* Zelfinzichten verkregen dankzij je relaties
* Het lef om in de spiegel van je leven te durven kijken
* Fijne harmonische vriendschappen en relaties
* Perfecte balans tussen je mannelijke en vrouwelijke energieën

Beschermengel Yezalel kan je de liefdevolle samenwerking met het Al leren en je helpen om steeds trouw te blijven aan je Altruïstische natuur. Met Yezalel kan je je persoonlijkheid ten dienste stelen van je goddelijke individualiteit zonder jezelf te verliezen of te vergeten want ook jij maakt deel uit van het Al en wanneer je het deel wat jij bent ontdekt, ontdek je jezelf en zul je steeds trouw kunnen blijven aan wie je werkelijk bent en aan de taak die je op je genomen hebt voor je naar deze aarde kwam.

Beschermengel Yezalel brengt allen te samen die het zelfde denken, Yezalel zorgt voor veel waardevolle contacten en kan ons leven vullen met vriendschap. Wanneer wij luisteren naar de hemelse noten die Yezalel voor ons speelt zullen wij mee kunnen lopen in het ritme van de natuur, dan zullen wij 1 worden met de natuur, 1 met haar wetten, 1 met haar waarheid, dan zullen wij trouw zijn aan onze natuur en ten volle kunnen genieten van al het wonderlijke dat zij ons te bieden heeft.

Beschermengel Yezalel toont ons dat de natuur die ons omringt een weerspiegeling is van onze eigen innerlijke natuur. Hij leert ons om van deze natuur te houden, haar niet te veroordelen, maar van haar te genieten in al haar vormen. De natuur heeft iedereen iets waardevols te bieden en wanneer wij ons hart volgen zullen wij allen te samen de weg naar de boom des levens vinden en kunnen genieten van de vruchten die deze boom ons aanbiedt. Dan zullen wij er achter komen dat wij in een paradijs kunnen leven wanneer wij dit verkiezen en we onze ogen openen voor de oneindige schoonheid in al haar vormen die ons steeds omringt.

Beschermengel Yezalel brengt je in contact met de echte waarden die zich in jezelf bevinden. Hij bevrijdt je van alle slavernij en schenkt je de vrijheid om te doen waar je echt van houdt. Met Engel Yezalel aan je zij word je hart weer blij en klopt vol verbazing en enthousiasme voor het grote liefdespel des levens.

Engel Yezalel is de koning van het Licht en de Liefde die zich in onszelf bevindt. De gevoelens en de gedachten zijn als zijn koninginnen en samen verwezenlijken zij het plan van de geest: de kroon die hij op zijn hoofd draagt. Beschermengel Yezalel verlicht ons hart en maakt ons bewust van onze diepste waarheden. Engel Yezalel brengt ons de liefde en de vergiffenis van Christus, Hij bevrijdt ons van alle angsten en leidt ons vanuit het dal der illusies naar de heuvels der hemelse schoonheid.

Hij brengt ons naar boven en geeft ons een zicht op de wereld waarin wij ons bevinden, Hij laat ons zien dat alles onze eigen creatie is en het resultaat van onze eigen gedachten, gevoelens en daden. Hij schenkt ons de kracht om al onze angsten achter te laten en vol overtuiging en geloof te zijn wie wij werkelijk zijn en te doen waar wij echt van houden.

Met Beschermengel Yezalel aan je zij ben je weer vrij, Hij schenkt je de moed om trouw te blijven aan je dromen en steeds te geloven in de verwezenlijking ervan. Wanneer je de Engelen-essentie van Yezalel in jezelf ontwikkelt zul je alles wat niet echt bij je hoort achter laten, veranderen van omgeving, van werk en van vrienden wanneer deze niet langer een reflectie zijn van je innerlijke droom.

Maar hij geeft je ook de capaciteit om zijn kracht met je vrienden te delen en hen er ook bewust van te maken dat wij niet moeten blijven draaien in het rad van fortuin en dat wij zelf een draai aan ons leven kunnen geven en ons fortuin verdienen met iets waar wij werkelijk van houden, met iemand van wie wij werkelijk houden.

Beschermengel Yezalel brengt de gelijkgezinden te samen en helpt ons om te bouwen aan een wereld van broederliefde en zusterschap. Engel Yezalel geeft zin aan ons leven en schenkt ons de gave om trouw te blijven aan elkaar en aan het Licht dat in ons allen huist: God de Vader.

Beschermengel Yezalel brengt ons tot het besef dat wij allen geliefde kinderen van God zijn en dat wanneer onze intenties puur zijn en vrij van angst, wij vol vertrouwen het pad naar het gouden tijdperk kunnen belopen.

Dankzij Beschermengel Yezalel kunnen wij een levend voorbeeld worden en ons gedragen volgens de goddelijke principes die reeds in vele leringen aangekondigd werden maar die ik hier vooral in het licht van het esoterisch christendom heb beschreven. Engel Yezalel kan ons een enorme overtuigingskracht schenken en staat ons toe om het woord van God te prediken en het Hemelse rijk op Aarde aan te kondigen.

Wanneer wij de trouw van Beschermengel Yezalel in onszelf ontwikkelen zullen onze gedachten, onze gevoelens en daden zich verenigen zodat wij als een fontein van Liefde kunnen zijn en de hogere moraal die wij in ons dragen zich zal kunnen uiten door middel van daden die een levend bewijs vormen dat deze moraal de juiste is.

De Liefde is juist en wanneer het Hart en het verstand de handen in elkaar slagen en zich verenigen door middel van liefdevolle acties zul je deze vereniging, deze harmonie in jezelf kunnen uiten en een harmonieus en fijn leven creëren, dan zul je geluk hebben en dit geluk kunnen delen met vele vrienden en vriendinnen.

Zoals je wel gemerkt zult hebben lijken de Engelen best veel op elkaar en hebben zij vele overeenkomsten, zij streven naar het zelfde doel, zij werken te samen en het is deze liefdevolle samenwerking die zij ons kunnen leren zodat wij net als hen 1 koor van vrolijke vrienden kunnen worden.

Beschermengel Yezalel brengt de Liefde voor Al in ons bewustzijn en staat ons toe om Hemel en Aarde te verenigen. De grote Liefdesvereniging waaraan je Beschermengelen werken begint als eerste in jezelf waarna zij zich uitbreidt om je heen en je haar weerspiegeld zult zien in je familie en je vrienden en natuurlijk vooral in je partner.

Samenvatting

Beschermengel Yezalel zorgt ervoor dat de Christus liefde, de wijsheid van je hogere zelf je bewustzijn binnenstroomt. Met Beschermengel Yezalel kun je dus enorm veel leren en jezelf en je medemensen bekeren. Het Licht van Beschermengel Yezalel zorgt voor een enorme rijkdom aan liefde en wijsheid in jezelf. Bovendien zorgt Engel Yezalel door middel van het licht van de Zon voor het begrip van deze wijsheid.

Beschermengel Yezalel zorgt ervoor dat je de inzichten van je hogere zelf begrijpt en kunt uiten. Het uiten van deze inzichten, van deze innerlijke rijkdom behoort tot je levenstaak en Yezalel zal ervoor zorgen dat je met de juiste mensen in aanraking komt en in de juiste situaties terecht komt om dit te doen.

Wanneer je de rijkdom die je beschermengelen je schenken uit, verdeelt, met liefde schenkt aan je medemensen zullen je beschermengelen je steeds meer licht en begrip schenken. Doch wanneer je deze wijsheid in jezelf op laat stapelen zal het licht op een gegeven moment te veel worden en zul je jezelf beter en specialer dan je broeders en zusters gaan voelen, dan zul je hoogmoedig worden en denken dat jij het middelpunt van het universum bent in plaats van in te zien dat je enkel een deel bent van de kring waarin wij allen samen dansen.

Zalig zijn de armen van geest, want hen behoort het koninkrijk der hemelen zij Jezus Christus in zijn beroemde Bergrede. Hiermee bedoelde hij dat je een plek in jezelf moet maken voor de goddelijke wijsheden door ze te uiten. Wanneer je een beetje licht, een beetje begrip omtrent de werking van het universum ontvangt en dan denkt alles te weten zul je vast roesten en niet meer vooruit gaan, doch wanneer je dit beetje licht deelt, uit, komt er plaats vrij voor meer licht. Het is op deze manier dat je een kanaal kunt worden voor de goddelijke wijsheid.

Yezalel brengt de gelijkgestemden te samen en zorgt voor goede en liefdevolle relaties. Dankzij Yezalel kun je je liefde en je wijsheid delen met je medemensen en zo je broeders en zusters steeds steunen op hun pad. De ondeugd waarop je moet letten is hoogmoed, want wanneer je hoogmoedig bent en alles reeds denkt te weten zul je niet openstaan voor de wijsheid en de liefde die je medemensen en de situaties om je heen je steeds kunnen schenken.

Luister en kijk dus zonder oordeel naar alles om je heen, zie en observeer vooraleer je je conclusies trekt en je eigen vrije keuze maakt door middel van je onderscheidingsvermogen. Liefde, tolerantie, vriendelijkheid en nog veel meer gaven zijn je geschonken, let er echter op dat je ook niet te tolerant bent en trouw blijft aan de goddelijke wetten. Trouw aan de wijze die zich op de berg in jezelf bevindt.

Begrip van zijn leringen kan Beschermengel Yezalel je geven. Dit houdt in dat je je goed zult voelen wanneer je trouw blijft aan de liefde in jezelf. Wees trouw aan je hoogste idealen, wees trouw aan je liefdevolste ideologieën, wees trouw aan je vredelievendste projecten en anker deze trouw aan het goddelijke in jezelf door middel van nuttige en verrijkende daden ten dienste van het goddelijke plan op Aarde. Word een levend voorbeeld van licht en liefde en steun, staaf je woorden door steeds te handelen in overeenstemming met de goddelijke wil.

Voorbeeld

Ik ben een goede vriend van Michy, Beschermengel Yezalel bracht ons te samen omdat wij beiden met het licht der Engelen werken en wij beiden op weg zijn naar de wijze die zich op de berg bevindt. Wij horen zijn stem en verspreiden zijn wijsheid doch wij zijn ook slechts mensen en kunnen enkel de inzichten delen die wij op onze weg hebben opgedaan. Ieders weg is anders en wij kunnen allen van elkander leren.

Beschermengel Yezalel is de Engel die ons allen te samen kan brengen. Hij speelt op zijn hemelse trompet en wanneer je zijn noten begrijpt en de symbolische boodschappen waarmee het leven je bombardeert leert lezen kun je net als ons een wegwijzer worden. Wanneer je deze lezing begrijpt kun je het licht wat zich erin bevindt verder laten reizen en samenwerken met iedereen die op reis is naar zichzelf en er beetje bij beetje achter komt dat wij allen deel uit maken van elkander.

Nu ga ik het woord laten aan het andere deel van mijzelf, de hogepriesteres die in mijzelf huist en de welke zich uite door middel van mijn geliefde vriendin Michy. Zij maakte een channeling met bijbehorende affirmaties en een gebed die de krachten van Engel Yezalel in jezelf zullen doen ontwaken. Dat ze je mogen vullen met liefde en wijsheid en je de nodige kennis schenken om je eigen levenstaak in te zien en uit te voeren.

Engel Yezalel: De Kunst der Ware Liefde
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ik ben met je, in liefde en trouw. Ik verschaf je de inzichten waar pure liefde werkelijk om gaat. Het heeft niet te maken met een persoon die je al dan niet graag ziet, echte liefde is een sfeer waarin je je begeeft. Het is de sfeer die je leidt naar de opening van je hart... Naar het genieten van de vreugde die God's schepping je brengt. Geen gezeur of geen angst, ze leiden je weg van het mooie, brengen het nare in de plaats. Liefde is blijheid om wie je echt bent, het rustig genieten van de schoonheid in al. Dat genieten begint in jezelf, niet in een ander persoon. Maar het reflecteert zich dolgraag in wie je ontmoet. Geef anderen dus niet de schuld wanneer het eens wat minder gaat, ze zijn de spiegel van je stemmingen, van je zorgen of je vertrouwen.

Liefde begint steeds in jezelf, toont je waar je je licht op schijnt. Gun je jezelf het fijnste, geloof je in je liefste dromen? Of laat je ze terzijde... Vind je dat ze er niet toe doen? Hoe kan je liefde van anderen verwachten wanneer je 't eerst niet aan jezelf schenken kan? Begin vandaag, vervul je hart en doe wat je al zo lang graag doen zou. Het is geen wonder dat relaties falen, dat scheidingen 't gevolg hiervan zijn. Verwacht je van anderen dat ze je redden uit de put die 't leven is? Zo zal je nooit de schoonheid ervaren, want die komt steeds uit je hart. Laat jezelf je kracht nu voelen, 't heeft geen zin om droef te zijn. Gun jezelf waar je van houdt en begin eraan op dit moment, maak jezelf je beste vriend.

En zo zal de wereld je tonen, dat geluk er steeds voor je is. Zet een stapje, wij zetten er tien voor jou, maar leer nu om jezelf te gunnen. Verslijt geen dag met suf gepieker, geniet van de stralende namiddagzon. Ontsluier de geheimen van het leven door er in volle liefde naar te kijken. Schijn je licht op wat je lief is, luid de klok naar 't nieuwe begin. Zeg geen nee, weet dat het kan en begin nu met je liefste plan. Ik ben hier met je, houd je hand. Ik help je daar waar je 't moeilijk vindt. Geloof in jezelf, geloof in je dromen want dat is waar je vrijheid start. Wees in liefde met jezelf, met alles en ieder om je heen. Kijk in liefde en weet: Alles is je spiegelbeeld. Ik ben je engel der relaties, ik ben de vonk die leeft in je hart. Ik ben je medereiziger op 't pad, ik ben je engel Yezalel.

Affirmaties:

* In liefde kijk ik naar mezelf en ieder om me heen
* Mijn hart zingt in vreugde om wat ik zie
* Ik houd van het leven, daarom lacht het me toe
* Ik zie mijn spiegelbeeld in alles en ieder die ik ontmoet

Gebed:

In liefde
vraag ik jou
Yezalel,
om me te
leiden op
het pad.

Om me de
puurheid
te tonen
die komt
uit een
geopend hart.

Ik dank je
voor de moed
die je me
schenkt om
de liefde in
mezelf
te vinden.

Deze reflecteert
zich weer naar
buiten toe,
want alles is mijn
spiegelbeeld.

Om deze inzichten
dank ik je
lieve Yezalel,
dierbare
beschermer
op mijn pad.

Amen.