Engelen van de DierenriemChanneling Engel Aniel

Geschreven door Michy   

 

Ik ben met je in de liefde die het oude weer heelt, ik breng je inspiraties met verbetering als doel. Ik vraag je om het oude los te laten, om de schoonheid te aanschouwen die het leven je graag biedt. Het oude loslaten doe je door je niet vast te zetten in dat waar je niet van houdt. Elk moment heeft oneindige mogelijkheden, het hoeft echt niet steeds hetzelfde te wezen. Weet nu dat de keuze tot verandering zich in jezelf bevindt, dat je steeds gesteund wordt bij je stappen tot ontplooiing. Blijf dus niet zitten waar je zit maar geloof erin dat je 't veranderen kan. Ik ben de steun op je weg, zachtjes houd ik nu je hand. Roep me aan, ik ben met je, ik leid je verder op je pad. Ik vraag je om het verleden te overstijgen, om je in liefde te verheffen over dat wat niet meer dient, om te weten dat de kansen je worden geboden wanneer je openstaat voor verandering.

 

Bekijk je verlangens, luister naar je liefste wensen en zet dan de stappen naar waar je van houdt. De stappen kunnen eerst heel klein zijn, dat doet er niet toe, het gaat erom dat je enige stapjes onderneemt naar het door jouw gekozen doel. Want voor elke poging die jij onderneemt zal ik er zijn om je te steunen, zal ik de nodige veranderingen dirigeren die je weghalen uit het verleden dat niet meer bestaat. Want het is slechts de geest die hardnekkig vast blijft houden en daardoor de mooie toekomst niet wil zien. Het is in het moment dat nu is waar verandering geldt, het is in het moment dat nu is waar je je stappen zetten kan. Want alles in het leven is verandering, je houdt enkel vast aan je herrinneringen. Laat deze los die niet meer dienen, creëer zo een veel groter belevingspotentieel. Het is uit dit potentieel dat je kan putten door 't zetten van stappen naar wat je nog niet kent.

 

Ga op je gevoel, je wordt steeds geleid, en durf zo te dromen over wat 't is dat je bereiken wil. Laat je enthousiasme steeds je gouden leidraad zijn, laat je bekoren door dat waar je van houdt. Leer om je enthousiasme steeds te bekronen door de liefdevolle acties die je neemt om je aardse realiteit te vormen. Want ook al leef je in dit lichaam, het vormen van je realiteit gebeurt steeds in je geest. Laat dus achterwege het beperkende denken en weet voor jezelf dat je 't kan als je 't wil. Deze overtuiging zal je leiden op het pad dat jij creëert. Weet dat alle mogelijkheden je zijn geschonken indien jij gelooft dat 't kan. Er is geen reden meer tot twijfel daar het je tegenhoudt van je doel. Durf te geloven in je krachten, ik ben hier bij je, ik help je hiermee. Ik open je geest voor al het nieuwe, ik toon het nieuwe in de wereld waarin jij leeft. Ik ben je zeer genegen in mijn liefde, ik ben je engel Aniel.

 

 

Steen: Fluoriet

Kleur: Paars~Groen

 

Affirmaties

~~~~~~~

* Elke dag probeer ik iets nieuws

* Elke dag ontdek ik meer van wie ik ben

* Elke dag leer ik weer iets bij

* Met hernieuwde ogen bekijk ik mijn wereld

 

Gebed

~~~~

Dank je

Aniel

dat jij me

leidt naar

het nieuwe

 

dank je

voor jouw

steun en

inspiraties

steeds opnieuw

 

dank je

voor het licht

dat jij schijnt

nu ik het oude

achterlaat

 

dank je

voor de

situaties

die me leiden

naar mijn doel

 

Gaven die je dankzij Zijn invloed kan ontwikkelen:

 

* Contemplatie die je in staat stelt het

oude, overbodig gewordene achter je te laten

* Breken met dat uit je verleden waar je niet meer van houdt

* Het begin van een nieuwe cirkel

* Vreugde, optimisme, goede moed, vernieuwde hoop

* Het zetten van de stappen naar je levensdoel

* Vertrouwen in de toekomst die je te wachten staat

* De kracht der verandering in blijheid omarmen

* De kracht tot verandering in jezelf tot verdere ontwikkeling brengen

* Het vinden van hernieuwde wilskracht

* Het verbreken van de vicieuze cirkel der oude gedragspatronen

 

Storingen die kunnen optreden en verholpen worden onder Zijn invloed:

 

* Een gevoel van vastzitten in de alledaagsheid des levens

* Het leven bekijken met een air van: 'Wat doet het er allemaal eigenlijk toe?'

* Vasthouden aan negatieve, depressieve gedachten

* Het gevoel hebben dat de wereld je geen nieuwe kansen schenkt

* desinteresse, luiheid, een apatische kijk op het leven

* Verslavingen en vervelingen, frustraties, onnadenkend handelen

 

Waar staan we op dit moment in ons leven? Waar houden we van? Waar zijn we minder tevreden over? Wat willen we veranderd zien en welke stappen kunnen we ondermemen om deze veranderingen te bereiken? Kunnen we hierbij hemelse hulp verwachten of staan we er helemaal alleen voor? Neigen de situaties in ons leven naar het nieuwe en zoniet, welke stappen kan ik zetten om verandering aan te brengen? Vertrouw ik in het leven en de kansen die me geschonken worden? Ken ik mijn eigen kracht en hoe kan ik haar verder tot ontwikkeling brengen?

 

Aniel bengt ons vele vragen als deze die aanzetten tot contemplatie. Uit deze contemplatie wordt dan weer een nieuw lichtpuntje geboren. Wanneer we dit lichtpuntje voeden met liefde en vertrouwen zullen we merken dat het langzaam maar zeker begint te groeien waardoor het steeds feller en helderder begint te schijnen. Wanneer we ons hiervan bewust zijn en dit licht aanwakkeren door onze liefdevolle passie zullen we merken dat dit lichtpunt zich manifesteert tot een nieuwe, wonderlijk fijne situatie in onze aardse realiteit die leidt tot materialisatie van ons gekozen doel. Laat Aniel je hierbij leiden, zijn liefde wijst de weg aan hen die de kunst der contemplatie van harte nemen en open staan voor het wonderlijke dat Hemel en Aarde samenvoegt.

 

Je engel aanroepen doe je steeds door zijn naam in drie lettergrepen uit te spreken:

 

A

ANI

ANIEL

 

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: A. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: ANI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: ANIEL. Laat de klanken van zijn naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe zijn energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

 

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.

 

Fysieke invloed en materiële : 24 september tot en met 28 september

Emotionele invloed en gevoelsmatige: 13 februari ~ 27 april ~ 11 juli ~ 24 september ~ 5 december

Mentale en intellectuele invloed en: dagelijks van 0 tot en met 20 min na zonsondergang

Planetaire invloeden: Mars ~ Zon

Sterrenbeeld: Weegschaal

Sephiroth op Levensboom: Van Guebourah naar Tiphereth

Aniel werkt onder leiding van Aartsengel: Chamuel/Camael

 

 

Ter herhaling: Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen. Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. In liefde, Michy xxx